Ha a beltag kilép akkor változik-e a cégnév?


ObudaFan # 2005.08.15. 08:48

Igen, van kivétel.

Gt. 102. § A kültag a társaság üzletvezetésére és képviseletére - a 103. § (1) bekezdése szerinti esetet kivéve - nem jogosult. A tagok gyûlése (taggyûlés) tevékenységében azonban a kültag is részt vesz.
103. § (1) A beltaggal azonos módon felel a kültag, ha neve szerepel a társaság cégnevében.

giuseppa # 2005.08.13. 14:22

Lili!
Szeretném, ha kifejtenéd azt, hogy a kültagnak, hogyan lehet cégjegyzési joga. A Gt. szerint a kültag a céget nem képviselheti, ha a tv. kivételt nem tesz. Talán van kivétel?

ObudaFan # 2005.08.09. 12:22

Hát Kovács meg Kiss esetén igen, de ritkább név esetén a kilépett beltag joggal követelheti, hogy ugyan ne használja a cég tovább az ő nevét. A félreértések elkerülése végett semmiben sem áll a változásbejegyzési kérelemhez egy hozzájáruló nyilatkozatot is csatolni.

Janó # 2005.07.25. 11:54

Köszönöm a válaszokat. Összefoglalva tehát: Ha a Kovács és társai Bt.-ből kilép a beltag ( kovács) és helyette belép egy új beltag (mondjuk Kiss) ...és belép egy új kültag is (mondjuk Nagy), akkor a Kovács és Társai bt. - mint cégnév - minden további nélkül maradhat, annak ellenére, hogy az összes cégadat megváltozott?

rite csillaggal (törölt felhasználó) # 2005.07.25. 11:06

Lilla ez tiszta sor hiszen konkrétan így rendelezik a Gt.

Dr. Csomós Lilla (törölt felhasználó) # 2005.07.25. 10:34

Kedves Janó!

Csak arra kell vigyázni, hogy nehogy a belépő kültag legyen véletelnül Kovács, mivel a gt. szabályai szerint az a kültag, akinek a neve a cégnévben szerepel, a felelőssége a beltaggal azonos lesz. Egyébként ennek a szabályanak és még másik együttes alkalmazásával lehet a kültagnai képviseleti és cégjegyzési joga. Még mielőtt valaki válaszolna, hogy nem lehet, gyakorlatból tudom.

GuMipOkE # 2005.07.22. 17:37

GT. 104. § (1) Ha a társaságból valamennyi beltag kiválik, a társaság megszűnik, kivéve, ha

  1. az utolsó beltag kiválásától számított három hónapon belül új beltag belépését a cégbírósághoz bejelentik, illetve
  2. a kültagok elhatározzák a társaságnak közkereseti társaságként való továbbfolytatását, és

az ennek megfelelő társasági szerződésmódosítást az a) pontban meghatározott határidő alatt a cégbírósághoz benyújtják.

Petrocelli # 2005.07.22. 13:50

Tiszta sor, hogy a cégnév marad. Más kérdés, hogy a cég megszűnik akkor ha nincs másik beltag. Merthát 1 beltag és kültag legalább mindig kell legyen a cégben.

rite csillaggal (törölt felhasználó) # 2005.07.22. 13:45

Szerintem nem feltétlenül változik a cégnév.
az adószám /utolsó két számjegy/ csakk akkor változik ha új körzetbe teszi át a székhelyét acégjegyzékszám pedig ha a székhely más megyébe kerül

Janó # 2005.07.22. 12:38

Az lenne a kérdésem: Ha egy mondjuk : "Kovács és Társai Bt."-ből az egyetlen beltag kilép és helyette másik beltag belép (akit történetesen nem Kovácsnak hívnak) kötelezően megváltozik-e a cég neve? Ilyenkor jogutódlással megszűnik-e a cég, vagy "csak a cégnév-, székhely-, tevékenységi kör., képviseleti jog..azaz gyakorlatilag minden!- változik a bankszámlaszám-, az adószám-, kivételével?