Bt.vagyon_felelőség


ObudaFan # 2005.09.17. 22:47

Ha a beltag még a betekintést is megtagadja, akkor úgyis a cégbíróságra lesz szükség. A törvény konkrétan a másolatkészítés jogát nem említi - bár a cégbírósághoz benyújtott kérelemben meg lehet próbálni egy ilyen kiterjesztő értelmezést, de véleményem szerint ezt nem is fogja a cb. engedni. Viszont a betekintésnél a jegyzetelés mindenképpen megengedett. Ha pedig valamilyen perbeli bizonyításhoz kellene az okirat, akkor az adott perben kérheted, hogy a bíróság kötelezze a bt-t az okirat felmutatására.

svejk # 2005.09.17. 12:36

Kedves Obuda Fan!

A Gt. alapján az iratokba, csak betekeintést kérhetek (melyet a beltag a mai napig megtagad), de másolat kiadásáról nem rendelkezik.

Most miképpen kényszeríthetem a beltagot az iratok másolatainak részemre való megadására.
Létezik-e olyan törv.vagy eszköz amivel rábírhatom beltagot?


Svejk

ObudaFan # 2005.09.16. 20:13

Nincs mit.

svejk # 2005.09.16. 19:38

Köszi a választ!


Svejk

ObudaFan # 2005.09.14. 17:25

1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról

svejk # 2005.09.13. 20:09

GT. mit jelent?
Gazdasági Törvényt?


Svejk

ObudaFan # 2005.09.13. 19:04

Gt. 27. § (1) A vezetô tisztségviselôk kötelesek az üzleti titkot megôrizni.
(2) A vezetô tisztségviselôk kötelesek a tagok (részvényesek) kérésére a társaság ügyeirôl felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetôvé tenni. Ha e kérelemnek nem tesznek eleget, az érdekelt tag kérelmére a cégbíróság kötelezi a gazdasági társaságot a felvilágosításra, illetve a betekintés biztosítására.
(3) A tagok (részvényesek) (2) bekezdés szerinti joggyakorlása nem sértheti a gazdasági társaság üzleti érdekeit, illetve üzleti titkait.

svejk # 2005.09.13. 17:31

Van valamilyen jogszabály vagy előírás, amely engedélyezi a kültagnak a cég könyvelésébe való betekintést? Csupán arra vagyok kiváncsi, hogy az elmúlt 4-5 évben mit produkált a bt! (A beltag semmiféle információt nem ad számomra, tulajdonképpen ezért is adtam be a felmondásomat.) Csak peres úton tudom meg, hogy cégünk mit produkálhatott? (A Cégbíróságon sincs semmiféle mérleg, a legutolsó 6 évvel ezelőtti...)


Svejk

ObudaFan # 2005.09.13. 15:46

Könyvelni nem szoktam, sikkasztani még kevésbé, de azért kérdezz.

svejk # 2005.09.12. 19:56

Tisztelt Obuda Fan szakértő vagy a témában?
Kérdezhetek még?
üdv


Svejk

ObudaFan # 2005.09.11. 22:49

Véleményem szerint nem olyan egyszerű egy céges képkocsi árát úgy kikönyvelni a saját vagyonba, hogy azt a rendőrség ne fedezné fel. Ugyanakkor nézd meg magad a könyvelési papírokat, esetleg ügyvéd és könyvelő közreműködésével, hiszen tagként másolatot kérhetsz róluk.

A jelenlegi állapot a jelenlegi állapotot jelenti, vagyis a tavalyi mérleg után keletkezett eredményt - akár +, akár - - hozzá kell adni a tavalyi mérlegfőösszeghez.

svejk # 2005.09.11. 16:22

Még egy kérdésem lenne és hozzáértő válaszát kérném S.O.S! Mint kültag felmondtam - 90 napos felmondási idővel - a bt-ben. A beltag elfogadta és jövő héten ülünk le a papírokat aláírni, az elszámolást elvégezni. A törvény azt írja, hogy a beltagnak a cég jelenlegi állapota szerint kell elszámolni a kilépővel. Ez most azt jelenti, hogy az elmúlt évi mérleg alapján, vagy az ezévi teljesítmény szerint?


Svejk

svejk # 2005.09.11. 15:57

Nagyon köszi a választ, de...
Teljesen véletlenül azt hallottam kérdésfeltevésem után, hogy könyvelési technikával mindent ki tud védeni a beltag, sőt, mivel kisebbségben van a kültag a beltaggal szemben, mehetek a náthásba is...
Érdemes most nekiesnem ennek az ügynek vagy az elöbbiek alapján közel sem olyan egyértelmű az ügy?!?


Svejk

ObudaFan # 2005.09.10. 22:19

Bűncselekményt (sikkasztás) követett el. Ha ez a papírokból ki is derül, akkor szerintem tedd meg a feljelentést. (És ha a feljelentést ismeretlen tettes ellen teszed, akkor még akkor sem futsz bele hamis vádba, ha esetleg tévednél.)

Azt az összeget, amennyi a társasági részesedésed alapján Téged illetett volna, követelheted, ez akár az esetleges büntetőeljárásban is érvényesíthető polgári jogi igényként.

svejk # 2005.09.10. 11:40

Sziasztok!
A bt. nevére vásároltunk egy autót 5 éve (volt feleségem a beltag, én a kültag_voltam, mert ez év februárjában felmondtam) .
Házasságunk megromlott, elváltunk ezévben.
Válóperünk megkezdésekor a bt. nevén lévő autót eladta, majd saját nevére vásárolt egy újat.
Időközben ezt az autót is eladta és ezt már egy 3. személy nevére iratta (jelenlegi élettársa nevére)
Kérdésem : a bt tulajdonában lévő autó , melyet 1,5 millióért eladott, kérhetem-e a társasági szerződésben foglaltak alapján a rámeső 1/3 részt, azaz 500 ezeret?
Büncselekményt követett el a beltag azzal, hogy saját nevére vásárolt egy autót a bt. vagyonából vagy könyveléssel mindent meg lehet oldani? Van értelme jogi útra terelni az ügyet?


Svejk