Egyéves az új Polgári Perrendtartás - Lehetőségeket vagy akadályokat teremt az új törvény? - Szakértők válaszolnak | Budapest, 2019. március 20. szerda | Regisztráljon most!

Fórum Végrehajtási jog régebbi elöl     új hozzászólás


Engedményezési szerződés

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.02.14. 19:25

Lehet engedményezni, nyilván más a jogkövetkezménye, mint a szerződés átruházásnak.

www.kbs-ugyved.hu

Nhio #   2019.02.14. 16:00

Kedves Kollégák,

Speratív jutalék (hitelügynöki)engedményezhető-e "sima" engedményezési szerződéssel, vagy szerződésátruházást szükséges alkalmazni, tekintettel a hitelintézettel kölcsönös kötelezetteségekre és jogokra valamint a jövőben keletkező követelésekre?
(Röviden: hitelintézet-ügynök szerződésben az ügynök nem tudja tovább folytatni az ügynöki tevékenységét (mint személy, meg fog szűnni), azonban a már közvetített ügyletek jutalékát (már esedékes, hitelintézet által ki nem fizetett, valamint a jövőben keletkező, speratív) egy másik ügynökre kívánja engedményezni.
Szerintem nem működőképes az engedményezés, egyrészt, mivel nem létező követelés a jövőben keletkező jutalék (ezért önmagában semmis), másrészt viszont-kötelezettségei is vannak az ügynöknek, pl számlázás, így a teljes szerződéses pozíció átruházása nélkül rendezetlen lesz a jogi helyzet. Több jogász szerint viszont elég az engedményezés. Előre is köszönöm a segítséget! Nhio

pimre # e-mail 2018.11.29. 19:31

Köszönöm a választ. Sajnos sejtettem, de titokban reménykedtem, hogy van erre is valami előírás.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.11.29. 18:58

hogy mennyi időn belül kell erről értesülnie a kötelezettnek.
Nincs. Majd küldi a bíróság a keresetet.

www.kbs-ugyved.hu

pimre # e-mail 2018.11.29. 18:35

Még egy eljárási kérdésem lenne. Milyen határidők vonatkoznak arra, ha a kötelezett a fizetési meghagyásra válaszként a határidőn belül tértivevényes levélben eljuttatta a közjegyzőhöz a választ, mely szerint ellentmondással él.

Ha ezek után a jogosult folytatja az eljárást, ami így perré alakul (bocsánat, ha pontatlan a megfogalmazásom), van-e előírás arra vonatkozóan, hogy mennyi időn belül kell erről értesülnie a kötelezettnek.

Azért kérdezem, mert az ellentmondás megírásakor a kötelezett nem terjesztette elő annak részletes indokait (szándékosan), de erre szükség lesz majd a per során. Viszont az ellentmondás átvételét követő másfél hónapja nem érkezett hozzá semmilyen értesítés.

drbjozsef #   2018.10.11. 21:06

Nem értem.

Az illetéket nem az adós fizeti.

Ha elveszti a pert, akkor persze igen. És azt KBS megírta, hogy ha csak az engedményezés értesítése miatt mondana ellent, és peresíti a jogosult, akkor el fogja veszíteni a pert.

Tehát nincs min gondolkozni. Csak akkor mondjon ellent, ha valami érdemit is vitatni akar.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

pimre # e-mail 2018.10.11. 16:03

"A kötelezettnek az ellentmondással nem kell illetéket fizetnie." Ez világos volt eddig is.

Viszont azt is tudom, hogy ilyen esetben az eljárás átalakul perré. Ennek a lehetséges költségeit kérdeztem, csak eltévesztettem, és a bírósági meghagyást írtam írtam.

Az illeték tekintetében utánanéztem, látom, hogy a Sándor által írt 15000 Ft erre is vonatkozik.

Már csak azt nem tudom, hogy várható-e egyáltalán, hogy ilyenkor is lesz tárgyalás, és ilymódon ügyvédi költség?

Mert ebben az esetben aggályos már az ellentmondás előterjesztése is, hiszen az akár megduplázhatja a követelésben szereplő fizetendő összeget.

drbjozsef #   2018.10.11. 15:43

(bár te bírósági meghagyást írsz, de szerintem nem azt kapott az illető)

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

drbjozsef #   2018.10.11. 15:41

Most írta KBS: "A kötelezettnek az ellentmondással nem kell illetéket fizetnie."
Ez nyilván az FMH-ra vonatkozik.
Szép is lenne, ha nekem kellene illetéket fizetnem, amikor más akar beahjtani rajtam (akár nem létező) követelést.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

pimre # e-mail 2018.10.11. 14:46

Köszönöm a választ. Sajnos nagyon pontatlan voltam. Én csak a közjegyzői fizetési meghagyás elleni ellentmondásra gondoltam. Amikor ez perré alakul.
Ennek a díját kerestem. És egyelőre nem találom.

A bírósági végzés ellen már nem gondolok fellebbezésre.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.10.11. 14:26

Nem.
A kötelezettnek az ellentmondással nem kell illetéket fizetnie.
A fizetési meghagyás és az abból alakult per együttes illetéke ilyen kis pertárgyértékre 15K. Az ügyvédi munkadíj már több lesz, kb. 40-70K, attól függően, hány tárgyalás lesz.

www.kbs-ugyved.hu

pimre # e-mail 2018.10.11. 14:16

Akkor pontosítom az utolsó kérdésemet. Ha jól gondolom, az illetéktörvény 42. § (1) b) pontja érvényes erre az esetre: "bírósági meghagyás elleni ellentmondás esetén 3%, de legalább 5000 forint, legfeljebb 750 000 forint". Ugye?

pimre # e-mail 2018.10.11. 12:42

Kedves Kovács_Béla_Sándor!

Köszönöm a válaszokat. Azt hiszem, így tiszta a kép.

Kérdésedre, a kötelezett csak az engedményesektől kapott felszólításokat. (mert a cég több részletben adta ki különböző engedményeseknek az engedményezést)
És ezek a részletek nélkü jöttek, ahogy drbjozsefnek írt válaszomban írtam.

De akkor a válaszod nyomán azt fogom javasolni, hogy tegye meg az ellentmondást. És mivel nem egész 50.000 Ft tőkekövetelésről van szó, meg a kamatról és a díjakról, amivel együtt 70.000 Ft körüli a teljes összeg.
És ha jól értelmezem az illetékeket, a perköltség 10.000 Ft körül lesz. Ezt kockáztatja az ellentmondással. Jól tudom?

pimre # e-mail 2018.10.11. 12:32

Kedves drbjozsef!

Köszönöm a választ. Tisztul a kép, de még nem eléggé.

Az idézett passzust alaposabban átgondolva, azt sejtem, hogy az engedményes dönhet arról,hogy az engedményező:

  • írásban értesítse a kötelezettet az engedményezésről az engedményezés tényét és az engedményezett követelést megjelölve, vagy
  • az engedményes személyét is meghatározó engedményezési okiratot az engedményesnek átadni.

Az utóbbi esetben - ha jól értem - nem kell kapnia a kötelezettnek levelet az engedményezőtől, hanem elég, ha az engedményes értesíti őt.

Viszont számomra nem derül ki, hogy elegendő-e ha az engedményes levélben tájékoztatja a kötelezettet az engedményezés tényéről (pusztán a végösszeget és egyebeket, mint kamat, járulék stb.) megjelölve), vagy annak részleteit (esetleg az engedélyezési okiratot csatolva) meg kell küldeni a kötelezettnek.

Mallesleg a konkrét ügyben, ami egy ismerősömet érinti, csak a közjegyzőtől kapott fizetési meghagyásból derültek ki először a részletek (az egyes részkövetelések jogcímei, dátumai stb.). És ennek tisztázására mindössze 15 nap áll rendelkezésre (még csak nem is munkanap, ha jól tudom), ami kicsit kevésnek tűnik.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.10.11. 12:25

Bocsánat. Nem biztos, hogy jól értem, mit kifogásolsz. A kötelezett egyáltalán nem kapott értesítést, vagy kapott, de nem az engedményezőtől?

www.kbs-ugyved.hu

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.10.11. 12:23

Ez a szabály nem a kötelezettre vonatkozik, hanem az engedményes és az engedményező jogviszonyát rendezi. Megengedi az engedményesnek, hogy ő döntse el, hogy átveszi-e az engedményezőtől a kötelezett értesítésének a feladatát. Egyúttal kötelezi az engedményezőt, hogy ebben az esetben az engedményező szerződést átadja az engedményesnek. Mert az csak ezzel tudja a kötelezettet joghatályosan értesíteni.

De hát igazából nem is ez a kérdés. Hanem ez: "ha a kötelezett nem kapott ilyen értesítést az engedményezőtől, akkor hivatkozhat-e ennek hiányára a fizetési meghagyással szembeni ellentmondásban?" Persze, ellentmondásban. De ha az ellentmondás folytán alakuló perben az engedményes igazolja, hogy ő a követelés jogosultja, akkor a kötelezett elveszti a pert. (Azt egy szűk lehetőséget kivéve, amikor is a kötelezett az engedményezés igazolása után nyomban elismeri a követelést, és rögtön ki is fizeti.)

www.kbs-ugyved.hu

drbjozsef #   2018.10.11. 11:49

Enélkül egyértelmű lenne, hogy a kötelezettnek kell kapnia értesítést az engedményezésről.

Ezzel is egyértelmű, hogy kapnia kell, a passzus csak azt engedi az engedményesnek, hogy kiválassza a két lehetőség közül, hogy hogyan értesítse az engedményező az adóst. Olyan lehetőség, hogy ne értesítse, olyan nincs.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

pimre # e-mail 2018.10.11. 11:07

Tisztelt szakértők!

Értelmezési segítséget kérek a 6:197. § -ban szereplő rendelkezéshez:

(1) Az engedményező köteles az engedményes választásának megfelelően a kötelezettet az engedményezésről az engedményezés tényét és az engedményezett követelést megjelölve írásban értesíteni, vagy az engedményes személyét is meghatározó engedményezési okiratot az engedményesnek átadni.

Nem világos számomra az "engedményes választásának megfelelően" kitétel.

Enélkül egyértelmű lenne, hogy a kötelezettnek kell kapnia értesítést az engedményezésről.

Viszont ha a kötelezett nem kapott ilyen értesítést az engedményezőtől, akkor hivatkozhat-e ennek hiányára a fizetési meghagyással szembeni ellentmondásban?

facsiga77 # e-mail 2017.09.09. 15:22

Úgy értettem, köszönöm a választ.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2017.09.09. 11:26

Lehet-e sikeres a fellebbezése a harmadik adósnak?
Úgy érted, sikeres lesz-e? Nem.

www.kbs-ugyved.hu

facsiga77 # e-mail 2017.09.09. 11:24

Korábban volt szó róla, most megtörtént az ominózus eset.

Engedményezés történt egy követelésre, melyben három adós van és három végrehajtás folyik a három adóssal szemben.

Engedményes rokona az első adósnak ezért ellene a végrehajtást le fogja tompítani, kiengedi a kocsiját a végrehajtás alól, és a fizetés letiltását is kéri megszüntetni.

A másik két adós engedményesnek "ismeretlen" kategória és mivel tőlük is be tudja szedni a pénzét ezért rajtuk szándékozik végrehajtani (ingatlan és fizetési is van).

A jogutódlás megállapítása iránti kérelemre a jogutódlást megállapító végzések kiállításra is kerültek.
Első és második adóssal szemben a végzések jogerősek, a harmadik adós viszont megfellebbezte a jogutódlás megállapítását.

A fellebbezés lényege az hogy az első adós rosszhiszemű, mert az engedményes rokona első adósnak és valójában az első adós vásárolta meg a követelést ilyen módon, csakis azért hogy ő lehetetlen helyzetbe hozza.

Lehet-e sikeres a fellebbezése a harmadik adósnak?

Mi van abban az esetben ha a harmadik jogutódlást nem állapítja meg a másodfok?
Itt marad az engedményes 2 jogerős jogutódlással és a harmadik adós meg az engedményező adósa marad a végrehajtásban? :)

facsiga77 # e-mail 2017.09.09. 11:22

Engedmény

Dr.Attika # e-mail 2017.03.16. 21:41

"Nem volt pénze az engedményezőnek a pervitelre, viszont az engedményes vállalta a költségeket, de a perbe nem kívánt belépni."
Magyarán az engedményes más farkával akarta verni a csalánt. No ezt a magyar perjog nem tolerálja.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

Dr.Attika # e-mail 2017.03.16. 17:54

Így van. Perbizomány, amit a magyar jog nem ismer, ezért a keresetet el fogják utasítani.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

acer56 # e-mail 2017.03.16. 16:34

A per során kiderült, hogy a felperes (engedményező) korábban (a per folyamán) engedményezte a követelést, de az engedményezési szerződésben vállalta a per vitelét az engedményezett helyett a jogerős ítéletig (teljes információ bírtokában). Nem volt pénze az engedményezőnek a pervitelre, viszont az engedményes vállalta a költségeket, de a perbe nem kívánt belépni.

A bíróság szerint ez perbizomány.