Az elmúlt napokban a lapok címlapján szerepelt, hogy a WTO Dohai Fordulójának felfüggesztésével beláthatatlan távolságba a globális szabadkereskedelem további kiterjesztésének lehetősége. Az alábbiakban az Európai Unió szemszögéből ismertetjük a szakdiplomáciai tárgyalások felfüggesztésének várható következményeit.

A megállapodás hiánya mindenekelőtt aláássa a nemzetközi kereskedelmi rendszer és a WTO munkájának hitelességét. A Dohai Forduló kudarca magával vonhatja; hogy az államok a multilaterális megállapodások helyett visszatérnek a kétoldalú egyezményekhez, melyek révén a kis államok sokkal kevésbé tudják érdekeiket érvényesíteni a nagyokkal szemben.

Megtorpanhat a déli félteke kereskedelmi kapcsolatainak növekedése. Az elmúlt években Brazília, Kína és más „déli” államok egymással folytatott kereskedelme olyan új kérdéseket vetett fel, amelynek megoldását sokan a Dohai Fordulótól várták. A tárgyalások kudarca révén Európa pozíciói is sokat gyengülhetnek e térségekben.

A fentieken túl az EU megreformált agrártámogatási rendszerét sem sikerül elismertetni a WTO-n belül és ez gyakorlatilag megakadályozza azt, hogy az Egyesült Államok is végrehajtsa saját támogatási rendszerének reformját. Az európai és amerikai áruk kereskedelme sem fog megfelelő ütemben növekedni, hiszen a tárgyalások megszakadása azt is jelenti, hogy nem sikerült csökkenteni az ezek tekintetében kiszabható vámterheket. A szolgáltatások kereskedelmét méginkább érinti a tárgyalások alakulása, mert ezzel visszaszorulnak a külföldi befektetési lehetőségek éppúgy, mint a szakemberek külföldi munkavállalási lehetőségei.