Az Állami Számvevőszék 0538. számú – az önkormányzatok által államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök felhasználásával megvalósuló víziközmű beruházások finanszírozási rendszerének célszerűségéről szóló – 2005-ös jelentésében tett megállapításai valótlansága tényének megállapítása iránt indult perben a Fővárosi Ítélőtábla ítélete ellen a felperes önkormányzatok felülvizsgálati kérelmet terjesztettek elő.

A Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy a felülvizsgálati kérelem nem alapos és a II fokú ítéletet hatályában fenntartotta. A Legfelsőbb Bíróság ítéletében rámutatott, hogy az Állami Számvevőszék nem hatóságként jár el, így sem jelentésének elkészítése, sem annak az Országgyűlés elé terjesztése nem hoz létre olyan polgári jogi jogviszonyt az Állami Számvevőszék és a vizsgált szerv között, amely az Állami Számvevőszékkel szembeni megállapítási kereset előterjesztését megalapozhatná.