A polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál a koordinációban, a költségvetési gazdálkodásban, az informatikai fejlesztéseknél az irányítás és a felügyeleti kontroll erősítését javasolta jelentésében az Állami Számvevőszék (ÁSZ); a jelentés összefoglalóját hétfőn (november 5.) juttatták el az MTI-hez.

A tájékoztatás szerint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok – az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat – közelmúltban lezárt számvevőszéki ellenőrzése a 2003-2006-ra jellemző irányítási, szervezetkorszerűsítési és gazdálkodási folyamatokat tekintette át.

Mint a jelentés megállapította, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok – bár a kormánynak nincs elfogadott nemzetbiztonsági stratégiája – a megszokott rendben, a hatályos törvényi szabályozás keretei között folytatták tevékenységüket.

A nemzetbiztonsági szolgálatok működését szabályozó 1995. évi törvény nagyobb hányada időtállónak bizonyult – olvasható a jelentésben -, azonban, többi között az új kihívások miatt, időről-időre ismételten felmerült a nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységének és struktúrájának átgondolása. Ez tükröződött a 2006-2007 években az államreformmal összefüggésben megfogalmazott kormányzati elvárásokban, valamint a nemzetbiztonsági stratégia aktualizált tervezetében és az nemzetbiztonsági törvény módosítására készített javaslat tervezetében is – tették hozzá.

E tervezetek a polgári és katonai szolgálatok funkcionális összevonását szorgalmazták annak ellenére, hogy a kormányhatározat más alternatívák vizsgálatáról is rendelkezett: a katonai szolgálatok összevonásáról, illetve a hatékonyságot növelő szervezeti átalakításokról a szolgálatok önállóságának megtartása mellett.

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok önállóságának megtartása esetén a hatékonyságot növelő átalakításokra vonatkozóan külön előterjesztés nem készült – írta jelentésében az ÁSZ -, a kormányhatározatnak ezen céljai a szolgálatok miniszteri jóváhagyással, illetve a felügyeleti szerv egyetértésével készített anyagaiban jelentek meg.

A honvédelmi tárca a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok összevonási lehetőségére vonatkozó – alapvetően szakmai szempontokra épülő – előterjesztését elkészítette, amelyben a gazdasági megfontolások az általánosságok szintjén maradtak – olvasható a dokumentumban.

Az ÁSZ-jelentés összefoglalója szerint az új szervezetrendszer kialakítására vonatkozó alternatívák közül mindössze a polgári és katonai szolgálatok funkcionális összevonására készített előterjesztéshez kapcsolódott úgynevezett hatáselemzés, de ez sem tartalmazott az összevonás kizárólagossága mellett szóló gazdaságossági összefüggéseket. A számítások szerint a feltételezett összevonás csak négy év után jelentene tényleges megtakarítást, az addig jelentkező megtakarításokat viszont felemésztenék a dolgozók leépítésével és elhelyezésével kapcsolatos költségek, sőt a központi költségvetésnek többletkiadást eredményeznének.

“Ezért ajánlotta az ellenőrzés a tárca nélküli miniszter és a kormány figyelmébe az alternatív megoldások gazdasági összefüggéseinek költséghaszon-elemzésen alapuló kimunkálását, ezek következtetéseinek kellő figyelembevételét az átalakításra vonatkozó döntés meghozatalánál” – áll az összefoglalóban.

Az összefoglaló szerint végeredményben a szakmai megfontolások a mérvadók abban, hogy hosszabb távon milyen struktúrában működhetnek leghatékonyabban a nemzetbiztonsági szolgálatok. Ugyanakkor a dokumentum szerint – a struktúraátalakítás egyik okaként hangoztatott párhuzamosságok kiküszöbölésének a megfelelő koordináció is eszköze lehet.

Az Állami Számvevőszék jelentése a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről keddtől olvasható az ÁSZ honlapján.