2013. július elsejét követően kezdte meg működését a Nemzeti Dohányboltok legtöbbje. Ennek kapcsán a 18 éven aluli fogyasztók védelmében szigorú rendelkezések kerültek meghatározásra, amelyekkel nem árt, ha tisztában vannak maguk a vállalkozások, valamint a szülők és a fiatal fogyasztók.

Fontos megjegyezni: a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvénynek (Dohtv.) a fiatalkorúakat védő rendelkezései a dohányterméket árusító kereskedőre nézve tartalmaznak törvényi tilalmakat. Ezek ellenőrzésére pedig az egyes Kormányhivatalok Fogyasztóvédelmi Felügyelőségei próbavásárlás során kiskorú közreműködőt is igénybe vehetnek.

A dohány-termék kiskereskedőt terhelő legfontosabb kötelezettségek

1. Ha annak gyanúja merül fel, hogy a Nemzeti Dohányboltba 18 éven aluli fogyasztó lépett be, illetve dohányterméket kíván vásárolni, úgy a kereskedő kötelezettsége a Dohtv. 16. § (2) bekezdése értelmében felszólítani őt életkora igazolására. Amennyiben a fogyasztó ezt megtagadja vagy kiderül róla, hogy valóban fiatalkorú, részére semmilyen terméket nem lehet értékesíteni. Ezzel együtt arra is fel kell őt szólítani, hogy hagyja el a Nemzeti Dohányboltot.

2. Mi történik akkor, ha a fogyasztó a felszólítás ellenére mégis bent marad az üzletben?

Ez esetben törvényi tilalom került meghatározásra a vállalkozásra nézve: sem dohányterméket, sem pedig a Dohtv. alapján a dohányboltban forgalmazható egyéb terméket nem adhat el, míg a fogyasztó bent van az üzletben – azaz nem szolgálhatja ki még az arra jogosult másik, 18 éven felüli vásárlót sem. A dohányboltban forgalmazható egyéb terméknek minősül például a Dohtv. 3. § 8. pontja alapján a sorsolásos játék és fogadás bonyolításával kapcsolatos termék (sorsjegy), szeszes ital, energiaital, ásványvíz és üdítőital, jégkrém és fagylalt, újság és egyéb folyóirat.

A vállalkozás a Dohtv. 18. § (5) bekezdése értelmében ekkor a rendőrhatóság intézkedését kérheti a fogyasztóval szemben, ha az a felszólítás ellenére sem hagyja el a Nemzeti Dohányboltot. A fogyasztó számára tehát nem tiltott a boltba való belépés a Dohtv. szerint – ugyanakkor, ha a felszólítás ellenére bent marad a helyiségben, úgy esetlegesen a rendőri intézkedés lehetőségét kockáztatja saját magával szemben.

3. Végül a dohánytermék-kiskereskedőnek abban az esetben is meg kell tagadnia a nagykorú fogyasztó kiszolgálását, ha fennáll annak a gyanúja, hogy azt 18 éven aluli fogyasztó részére kívánja megvásárolni.

4. A fogyasztóvédelemért felelős hatóságnak jogszabályi kötelezettsége ellenőrizni az Fgytv. 45/A. § (1) és a Dohtv. 17.§ (2) bekezdése értelmében, hogy a dohánybolt-kiskereskedők betartják-e a kiskorúak kiszolgálására vonatkozó tilalmakat. Kapcsolódik ehhez, hogy az Fgytv. 47. § (13) bekezdése szerint a hatóság próbavásárlást végezhet. Ennek érdekében pedig fiatalkorú személyt bízhat meg a feladat ellátásával, ha az ezt önként vállalja – nem határozza meg ugyanis jogszabály a megbízott életkorát, és több legfelsőbb bírósági döntés szerint is ilyen esetben a hatósági ellenőrzésbe fiatalkorú személyt kell bevonni.