Az Állami Számvevőszék befejezte a Magyar Nemzeti Bank 2015. évi működése szabályszerűségének ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy az MNB irányítási, döntéshozatali és ellenőrzési rendszere összességében szabályozottan működött 2015-ben. A jegybank gazdálkodása szabályozott és szabályszerű volt. A pénzügyi közvetítőrendszert felügyelő, ellenőrző és szabályozó tevékenysége összességében megfelelt a jogszabályi előírásoknak, szanálási hatósági feladatai ellátása során a jogszabályi előírásokat betartotta, hibát a szanálási tervezésnél tárt fel az ellenőrzés.

Az Állami Számvevőszék a vonatkozó törvényi előírások alapján rendszeresen ellenőrzi a Magyar Nemzeti Bank (MNB) gazdálkodását és a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényben foglaltak alapján folytatott, az alapvető feladatok körébe nem tartozó tevékenységét. Ennek megfelelően az ÁSZ az MNB 2015. évi alapvető feladatai közé nem tartozó tevékenységeit és gazdálkodása megfelelőségét, valamint a központi költségvetéssel összefüggő elszámolásokat értékelte a 2015-ben hatályos törvényi előírások alapján.

Az ellenőrzés kiterjedt az MNB pénzügyi közvetítőrendszert felügyelő, ellenőrző és szabályozó tevékenysége jogszabályi előírásoknak való megfelelésére, valamint az MNB szanálási hatósági feladataira. Az ÁSZ értékelte továbbá, hogy a 2016-ban nyilvánosságra hozott jelentésében foglalt intézkedést igénylő megállapításokkal és javaslatokkal összhangban készített intézkedési tervben meghatározott feladatokat az MNB végrehajtotta-e. Az ellenőrzés az alapítványok létrehozására és azok gazdálkodására nem terjedt ki.

Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy az MNB irányítási, döntéshozatali és ellenőrzési rendszere összességében szabályozottan és szabályszerűen működött. A felügyelőbizottság működése megfelelt a jogszabályok és az ügyrend előírásainak. A belső ellenőrzési szervezet működése szabályozott és szabályszerű volt. Az MNB többségi tulajdonában álló gazdasági társaságai feletti tulajdonosi joggyakorlása megfelelt a jogszabályi előírásoknak. Az MNB a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosította a Pénzügyi Békéltető Testület működési feltételeit.

Az MNB gazdálkodása és a központi költségvetéssel történő elszámolások szabályozottak és szabályszerűek voltak. A működési költségek tervezése, a beszerzések és az elszámolások, a beruházási tervek összeállítása, a döntések meghozatala és azok megvalósítása, az MNB által nyújtott támogatások tervezése, kifizetése és elszámolása szabályszerű volt.

Az MNB pénzügyi közvetítőrendszert felügyelő, ellenőrző és szabályozó tevékenysége összességében megfelelt a jogszabályi előírásoknak. Az MNB a pénzügyi közvetítő rendszer felügyeletével összefüggő szabályozó tevékenységét megfelelően látta el. Az MNB a nyilvános elektronikus információs rendszer működtetését az előírásoknak megfelelően végezte. Az MNB a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletéhez kapcsolódó engedélyezési, az elindított fogyasztóvédelmi eljárások során szabályszerűen járt el, a felügyeleti biztosok kirendelése szabályszerűen történt. A piacfelügyeleti eljárások lefolytatása szabályszerű volt.

Az MNB szanálási hatósági feladatai közül az MKB Zrt. szanálásának előkészítése, elrendelése, 2015-ben a szanálási intézkedések megfeleltek a jogszabályi előírásoknak, azonban az ÁSZ feltárta, hogy a szanálási tervezéssel kapcsolatos tevékenység nem volt szabályszerű.

Az ÁSZ a 2016-ban nyilvánosságra hozott számvevőszéki jelentés megállapításaira és javaslataira készített intézkedési terv utóellenőrzése keretében megállapította, hogy az MNB a feladat végrehajtásával hozzájárult a gazdálkodás szabályszerű működéséhez.

Az ÁSZ jelentésében az MNB elnökének fogalmazott meg egy javaslatot, amelyre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.