Az Állami Számvevőszék befejezte a HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt. 2012-2015 közötti időszakra vonatkozó vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt. felett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Honvédelmi Minisztérium szabályszerűen gyakorolta a tulajdonosi jogokat. A társaság számviteli szabályzatai – a leltározási szabályzat kivételével – nem feleltek meg az előírásoknak. A társaság vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű. A pénzügyi-számviteli, adatszolgáltatási és ellenőrzési feladatok ellátása összességében szabályszerű volt.

Az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek a nemzeti vagyon részét képezik, ellenőrzésük kiemelten fontos a nemzeti vagyon megőrzése, megóvása érdekében. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseivel hozzájárul a közpénzek szabályos, átlátható, elszámoltatható és eredményes felhasználásához. Az ÁSZ ezért ütemezetten végzi az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek ellenőrzését, melynek keretében sor került a HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt. ellenőrzésére is.

A HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt. fő tevékenysége gépjármű-karosszéria és pótkocsi gyártás, amely keretében harckocsik és harcjárművek javítását, áramfejlesztők, tűzoltó gépjárművek, utánfutók üzemben tartását, vegyvédelmi eszközök javítását, gépjármű műszaki vizsgáztatást, valamint fémszerkezetek tervezését, gyártását, fém alkatrészek felületkezelését végzi. A társaságot a Honvédelmi Minisztérium 1992. december 31-én alapította határozatlan időre. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó, állami tulajdonban álló társaság 100 %-os tulajdonosa a Magyar Állam. A tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a honvédelemért felelős miniszter gyakorolta azzal, hogy a meghatározott jogok tekintetében a tulajdonosi joggyakorlásra a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. volt jogosult.

Az ellenőrzés megállapította, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. megfelelően látta el a társaság feletti tulajdonosi joggyakorlást.

A társaság rendelkezett az előírt szabályzatokkal, de a számviteli politika, az értékelési szabályzat, valamint a pénzkezelési szabályzat tartalma nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak.

A bevételek és a ráfordítások, valamint az értékcsökkenés elszámolása megfelelt a jogszabályi követelményeknek. Önköltségszámítási szabályzattal rendelkeztek, a szolgáltatások díjának megállapítását az előírások szerinti önköltségszámítással megalapozták. A tervezési, beszámolási, és adatszolgáltatási kötelezettségüket összességében teljesítették. A Honvédelmi Minisztérium által kialakított belső ellenőrzés, valamint a Honvédelmi Minisztérium belső ellenőrzése hozzájárult a társaság feladat-ellátásának szabályszerű teljesítéséhez, támogatta a szabályszerű működés kontrollját.

A szabályszerű vagyongazdálkodás feltételeit megteremtették, amelyeket a vagyonváltozást eredményező döntések meghozatalánál betartottak, ugyanakkor a vagyongazdálkodás nem volt szabályszerű, mivel az éves beszámolók mérlegadatait leltárral nem teljes körűen támasztották alá.

Az ÁSZ a HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt. vezérigazgatójának két javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.