Lezárult a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ ellenőrzése - Intézkedési tervet kell készítenie a főigazgatónak és a miniszternek

2015.09. 7. Jogi Fórum / ÁSZ

Szabálytalanságokat tárt fel az Állami Számvevőszék a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) 2008 és 2013 közötti pénzügyi- és vagyongazdálkodásában. Az ellenőrzés kockázatokat azonosított egyebek mellett a bevételi előirányzatok teljesítésének elszámolásánál, illetve a vagyongazdálkodásra, a vagyon megőrzésére vonatkozóan. Az ÁSZ megállapította továbbá, hogy az intézmény belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése összességében szabályszerű volt. Az ÁSZ a központi alrendszer egyes intézményeit ellenőrzi, ennek keretében végezte el a KKK ellenőrzését is.

A KKK a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) háttérintézménye, az országos közúthálózat vagyonkezelője, elsődleges feladata a közúthálózat finanszírozását szolgáló költségvetési előirányzatok kezelése és a közlekedési szakma koordinációja. Teljesített költségvetési kiadásai 2013-ra a 2008. évi 5129,2 millió Ft-ról 69 981,9 millió Ft-ra emelkedtek, vagyona 6 053 976,6 millió Ft-ról 5 416 675,3 millió Ft-ra csökkent. Az NFM irányító szervi feladatellátása részben volt megfelelő, egyebek mellett nem tett intézkedéseket a KKK kezelésébe tartozó vagyonelemek vagyonkezelésének és nyilvántartásának szabályszerű rendezése érdekében. A beruházó NIF Zrt. és az MK NZrt. könyveiben szereplő, forgalomba helyezett gyorsforgalmi és országos közutakat az ellenőrzött időszakban a KKK vagyonkezelésébe nem adták át.

A kontrollkörnyezet, a kockázatkezelési, valamint az információs és kommunikációs rendszer kialakítása és működtetése szabályszerű volt. Részben volt szabályszerű a kontrolltevékenység kialakítása és működtetése, illetve a monitoring rendszer működtetése. A belső ellenőrzés rendszere ugyan összességében szabályszerűen működött, de a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának folyamatos nyomon követésére alkalmas monitoring tevékenységet dokumentáltan nem végeztek, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi követelményeket nem alakítottak ki és nem alkalmaztak.

A pénzügyi gazdálkodás területén a kiadási előirányzatok felhasználásának elszámolása szabályszerű, a bevételi előirányzatok teljesítésének elszámolása azonban kockázatos volt, a kapcsolódó kulcskontrollok kialakítása és működése nem volt megfelelő. A KKK előirányzat-felhasználási, illetve 2012-től likviditási tervet nem készített. Fizetőképessége az ellenőrzött időszakban romlott, folyamatos fizetőképessége 2012-2013-ban nem volt biztosított. A vagyongazdálkodási tevékenység szabályozottsága részben felelt meg az előírásoknak. A leltározások végrehajtása nem szabályszerűen történt, a mérlegvalódiság nem volt biztosított. A KKK több esetben nem tett eleget a számviteli bizonylatok megőrzési kötelezettségének. Az értékesített tárgyi eszközök eladási árának meghatározása egységes szabályozás hiányában nem megfelelően történt.

Az ÁSZ a nemzeti fejlesztési miniszternek és a KKK főigazgatójának fogalmazott meg javaslatokat, amelyekre intézkedési tervet kell készíteniük.

  • kapcsolódó anyagok
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK