Véget ért a Szent Margit Rendelőintézet ellenőrzése - Az Állami Számvevőszék megállapításai

2016.07. 5. Jogi Fórum / ÁSZ

Lezárult a Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. ellenőrzése. Az Állami Számvevőszék a 2011-2014 közötti időszakra vonatkozóan értékelte a társaság egészségügyi közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenységének szabályszerűségét. Az ellenőrzés megállapította, hogy a tulajdonos önkormányzat a közfeladat ellátását biztosította, a tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjét kialakította. A társaság vagyongazdálkodása szabályszerű volt, azonban a számviteli szabályzatainál és a tulajdonosi joggyakorló által előírt beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésénél előfordultak hiányosságok. A közfeladat bevételeinek elszámolása megfelelő, míg a ráfordítások, valamint az egyéb-, pénzügyi-, rendkívüli bevételek elszámolása nem megfelelő volt. Az ÁSZ ütemezetten végzi az önkormányzati tulajdonú közszolgáltató gazdasági társaságok ellenőrzését.

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat az Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaságot az ellenőrzött időszakot megelőzően hozta létre, elnevezése 2009. április 1-jétől változott Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft-re. A társaság fő tevékenysége a III. kerületben élő lakosság szakorvosi járóbeteg-ellátása.

Az önkormányzat az egészségügyi alapellátás közfeladatának megszervezéséről a jogszabályi előírásoknak megfelelően döntött, annak ellátásáról a kizárólagos tulajdonában lévő Szent Margit NKft. útján gondoskodott. Az egészségügyi közszolgáltatási feladatok ellátására kötött közhasznúsági szerződésben meghatározták az ellátandó feladatokat, és a feladatellátás tárgyi, pénzügyi feltételeit. Az önkormányzat a társaság alapító okiratában meghatározta a tulajdonosi joggyakorlás szabályait, amit betartottak. Az anyagi ösztönzési rendszer szabályait a tulajdonosi joggyakorló az érdekeltségi szabályzat megalkotásával kialakította.

A társaság ügyvezetője a tulajdonosi joggyakorló által előírt beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettséget nem teljesítette teljes körűen. A számviteli beszámolókról a felügyelőbizottság írásbeli véleményt, a könyvvizsgáló jelentést készített. A mérleg szerinti eredmény 2011-ben pozitív, 2012-2014 között negatív volt. Az önkormányzat a társaság feladatellátásához az ellenőrzött időszakban működési célú és fejlesztési célú támogatás nyújtásával járult hozzá.

A Szent Margit NKft. a számviteli törvényben előírt gazdálkodási szabályzatok közül az önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzatot nem készített, a leltározási és leltárkészítési szabályzat tartalma nem volt összhangban a törvényi előírásokkal, a számlarend előírásai hiányosak voltak. A számviteli beszámolókat az előírt határidőben letétbe helyezték, azonban 2011-ben a jogszabályi előírások ellenére nem a képviselő-testület által elfogadott beszámolót helyezték letétbe. A társaság vagyonával felelősen gazdálkodott, kötelezettségállománya a közfeladat ellátását nem veszélyeztette. A jogszabályokban előírt kötelezettségének eleget téve gazdálkodási adatait a honlapján közzétette.

Az egészségügyi alapellátás értékesítésének nettó árbevételét a jogszabályok és belső szabályok előírásai szerint számolták el. Az anyagjellegű ráfordítások elszámolása azonban nem volt megfelelő, mivel egyes ráfordításokat nem a megfelelő egészségügyi alapellátásra számoltak el. A társaság részére az egészségügyi alapellátás ellenértékét az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási szerződés alapján térítette meg. A társaságnak a közfeladat ellátásához kapcsolódó árképzési kötelezettsége nem volt.

Az ellenőrzött időszakban nem történt engedélyköteles adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás. A kormányzati szektor hiányára befolyást gyakorló egyéb-, pénzügyi-, rendkívüli ráfordítások és bevételek elszámolása az előforduló hiányosságok miatt nem volt megfelelő. Osztalékfizetésre a belső szabályozásnak megfelelően nem került sor.

Az ÁSZ a társaság ügyvezetőjének hét javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

 

  • kapcsolódó anyagok
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK