A számvevők hiányosságokat tártak fel a Széchenyi Programirodánál - Az ÁSZ megállapításai

2016.08. 3. Jogi Fórum / MTI

Alapvető hiányosságokat tárt fel az Állami Számvevőszék a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. vagyongazdálkodásában a 2011-2014 közötti időszak ellenőrzésekor - közölte az ÁSZ.

A tájékoztatás szerint a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. ellenőrzésekor megállapították, hogy a tulajdonosi joggyakorlók a vagyonnal gazdálkodás feltételeit szabályszerűen alakították ki, ugyanakkor a társaság vagyongazdálkodásában alapvető hiányosságok voltak, elsősorban a leltározás és a selejtezés területén. 
    

A bevételek és a ráfordítások szabályozása, elszámolása sem volt teljes körűen szabályszerű, a beszámolási és közzétételi kötelezettség a kisebb hiányosságok ellenére teljesült - közölte a számvevőszék.    
    

Az állami tulajdonban lévő Széchenyi Programiroda NKft. fő tevékenysége a területfejlesztéssel kapcsolatos állami feladatok ellátása, ezen belül az elmaradott térségek felzárkóztatása, valamint a közszolgáltatásokban meglévő területi különbségek mérséklése. 
    

A tulajdonosi jogokat 2011. január 1. és 2012. november 29. közötti időszakban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 2012. november 30. és 2014. december 31. között pedig a Miniszterelnökség gyakorolta.
    

Az ellenőrzés megállapította, hogy a társaság 2011-ben és 2012-ben nem rendelkezett számlarenddel. A vagyonnal gazdálkodás, valamint a vagyonváltozást eredményező döntések előkészítése és megalapozása sem felelt meg maradéktalanul az előírásoknak, mert a selejtezést 2011-ben és 2012-ben nem a belső szabályozási előírásoknak megfelelően végezték.
    

A 2011-2013 közötti időszakban hatályos leltárkészítési és leltározási szabályzat nem volt összhangban a kialakított gyakorlattal, 2012-ben az előírt leltáregyeztetést elvégezték, azonban az egyeztetés dokumentumait nem őrizték meg, 2013-ban pedig a mennyiségi felvétellel végzett leltározás nem terjedt ki a személyi használatú eszközökre, ezért a mérleg valódisága nem volt biztosított. A 2013. évi leltározás során nem készült leltározási utasítás és leltározási ütemterv, valamint nem jelöltek ki leltárfelelősöket a leltárkészítési és leltározási szabályzatban foglaltak ellenére.
    

A közfeladat bevételeinek és ráfordításának elkülönítése, átláthatósága 2011-2013 között nem volt biztosított, 2014-től viszont javuló tendenciát mutatott, az ekkor hatályba helyezett önköltségszámítási szabályzat ezt már a jogszabályi előírásoknak megfelelően tartalmazta.
    

A tájékoztatás szerint a Széchenyi Programiroda NKft. a beszámolási kötelezettségét hiányosságokkal teljesítette. Az információs rendszert kialakították, működtették, azonban az adatvédelmet, a közzétételt 2013. június 19-ig nem szabályozták, aminek következtében a társaság egyes közérdekű adatok közzétételét nem teljesítette szabályszerűen. A könyvvizsgáló tevékenységében nem érvényesültek teljes körűen az előírások.
    

Az ÁSZ közölte: a Széchenyi Programiroda NKft. ügyvezetőjének hat javaslatot fogalmaztak meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

  • kapcsolódó anyagok
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK