Tettek és azok következményei -"Nyitott Bíróság" program az Aszódi Javítóintézetben

2016.10. 3. Jogi Fórum / OBH

A Budapest Környéki Törvényszék a Fenntartható Fejlődés program keretében folytatta ismeretterjesztő, jogi felvilágosító előadásait 2016. szeptember 26-án az Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézetében.

Az intézet, ahol szigorú – ám nagyon is emberi – rend és fegyelem uralkodik, közel 160 fiatalkorúnak ad otthont, nevelést és elsősorban lehetőséget egy új esélyre. Esélyt egy másfajta szemléletre, egy másfajta életre. Ha él vele. Élni persze csak akkor tud vele, ha megérti a különbséget: hova jut, juthat egyik vagy másik választásával. A törvényszék Nyitott Bíróság programjának koordinátora, dr. Kenese Attila büntető bíró ezúttal két 20 fős csoportnak tartott előadást a legalapvetőbb jogi ismeretekről. A jelenlévő 14-19 év közötti, bűncselekmény elkövetése miatt javítóintézeti nevelését töltő fiatalnak beszélt a bíróságok egyes büntető, szabálysértési, polgári és munkaügyi jogi pereivel kapcsolatos legegyszerűbb rendelkezésekről. 

A túlnyomórészt hátrányos helyzetből jövő, gyakran család nélküli fiatalok kezdeti közömbössége hamar váltott át érdeklődésbe, különösen mikor a fiatal bíró olyan példákat hozott fel, mely a jelenlévők személyes érintettségét jelezte. A témákra adott azonnali reakciók – a halk morajlástól, a döbbent csenden át, a hangos véleménynyilvánításig – jól mutatta a jelenlévők tájékozatlanságát a bűncselekmények súlyával, azok következményeivel kapcsolatban. Az előadó bíró külön kitért azokra az eltérő büntető jogszabályokra, melyek a fiatalkorú és a felnőtt elkövetőkre vonatkoznak, valamint 18., illetve a 21. életév betöltésének jelentőségére. Nagy hangsúlyt fordított a jelenlévőket leginkább érintő témára, a visszaeső, illetve a többszörös visszaeső bűnelkövetőkre. Elmagyarázott és példákon keresztül bemutatott olyan „fogalmakat”, mint a társtettes, a felbujtó, a bűnsegéd és ismertette az eltérő jogkövetkezmények is. Rávilágított a fiatalkorú bűnözés, a vagyon elleni és az erőszakos jellegű bűncselekmények, illetve a kábítószerrel kapcsolatos visszaélések kérdéseire. Érintette a büntető törvénykönyv egyes büntetéseinek és intézkedéseinek fajtáit és azok következményeit, a javítóintézeti nevelés, illetve a szabadságvesztés büntetés gyakorlati végrehajtása közötti különbségeket. 

A fiatalok számára azonnal más megvilágításba kerültek bizonyos – korábban pusztán jó heccnek vélt – cselekmények. Az érthetően, egyszerűen megfogalmazott és átadott információk láthatóan nemcsak célt értek, de ki is egészítették az intézeti nevelés részét képező olyan szituációs játékok fiatalokra gyakorolt döbbenetes hatását, ahol egy-egy bűncselekmény áldozatát játsszák el, megtapasztalva ezzel tettük emberi következményeit is. Az intézet lakói nagy érdeklődéssel hallgatták az előadást és számos kérdést is feltettek. Volt, aki kérdését a csoport előtt fogalmazta meg, és volt, aki azt az előadás után – négyszemközt – akarta csak feltenni. Az elkövetkező hónapokban a Budapest Környéki Törvényszék hasonló előadásokkal folytatja a Nyitott Bíróság programot az Aszódi Javítóintézetben lakó fiatalkorúak számára, amelyek során a büntetőjogi rendelkezések mellett a munkavállalás alapvető jogi szabályainak a megismertetésére is különös hangsúlyt kíván fektetni. 

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG