Az államháztartás információs rendszerét ellenőrizték - Az Állami Számvevőszék megállapításai

2017.01. 6. Jogi Fórum / ÁSZ

Az Állami Számvevőszék az államháztartás információs rendszere, valamint a hivatalos statisztikai szolgálat 2014-2015 közötti működését ellenőrizte. Az ÁSZ megállapította, hogy az államháztartás információs rendszere működtetését a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Államkincstár 2014-ben és 2015-ben a jogszabályi előírásoknak megfelelően látta el. A működés belső szabályozottsága azonban nem biztosította az elszámoltatható feladatellátást. Az államháztartás információs rendszere és a hivatalos statisztikai szolgálat között az adatok átvétele, a statisztikai adatok előállítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt: támogatta az államháztartás pénzügyi folyamatainak tervezését, az előirányzatok kialakítását, a költségvetés végrehajtását és ellenőrzését, továbbá az adatok megfelelő előállítását.

Az államháztartás információs rendszere és a hivatalos statisztikai szolgálat megfelelő és hiteles működése, a pontos és hiteles információ mind hazai, mind nemzetközi színtéren erősíti bizalmat, növeli a költségvetés átláthatóságát, hozzájárul a „jó kormányzáshoz”. Az Állami Számvevőszék ellenőrizte, hogy az államháztartás információs rendszere és a hivatalos statisztikai szolgálat kialakítása, működése megfelelt-e a jogszabályi követelményeknek, valamint biztosította-e az adatok megfelelő előállítását, mellyel hozzájárult a költségvetési folyamatok átláthatóságához.

Az államháztartás információs rendszere esetében az ÁSZ a Nemzetgazdasági Minisztériumnál (NGM) és a Magyar Államkincstárnál (Kincstár) értékelte a szervezeti és működési feltételek kialakítását; az adatszolgáltatásokból származó adatok gyűjtését, ellenőrzését, feldolgozását, nyilvántartását, különös tekintettel a zárszámadás alapját képező éves beszámolókkal kapcsolatos adatszolgáltatásra. A statisztikai szolgálat keretében pedig a statisztikai tevékenység kialakítását, az adatkezelésre, a statisztikai adat előállítására és továbbításra vonatkozó belső szabályozások megfelelőségét, továbbá az adatgyűjtések és adatátvételek végrehajtását ellenőrizték a számvevők. Az ellenőrzés a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), az Miniszterelnökség, a Belügyminisztérium, a Földművelésügyi Minisztérium az Agrárgazdasági Kutató Intézet, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) tevékenységére terjedt ki.

Az ÁSZ megállapította, hogy az államháztartás információs rendszerének kialakítása és működtetése biztosította az adatok megfelelő előállítását. Az adatszolgáltatások támogatták az államháztartás pénzügyi folyamatainak tervezését, az előirányzatok kialakítását, valamint a költségvetés végrehajtását és ellenőrzését. A 2014. évi zárszámadás alapját képező éves beszámolóval kapcsolatos adatszolgáltatás esetében az NGM és a Kincstár által ellátott feladatok, a kialakított kontrollok révén hozzájárultak az államháztartás információs rendszere megfelelő működéséhez és biztosították a beszámoló adatok törvényjavaslatban szereplő adatokkal való egyezőségét. A működési folyamatok részletes belső szabályozottságának hiánya ugyanakkor kockázatnövelő tényezőként jelentkezett a rendszer megbízható működtetésében. Az NGM és a Kincstár belső szabályzatai nem biztosították a hatásköri és felelősségi viszonyok egyértelmű lehatárolását, illetve nem tartalmazták az ellátandó feladatok részletes bemutatását sem, így az nem garantálta a feladatellátásban résztevő szervezeti egységek számára a jogszabályok szerinti feladatellátás feltételeinek kialakítását.

A statisztikai rendszerrel történő összhang biztosítása érdekében az NGM kialakította a költségvetési tervezést megalapozó adatbázisokat, a tájékoztatási eszközöket, továbbá fejlesztette a költségvetési tervezési módszerekhez illeszkedő adatbázisokat és működtette az államháztartási statisztikai célú adatbázist. A KSH az Országos Statisztikai Tanács bevonásával megfelelően ellátta a hivatalos statisztikai szolgálat szakmai irányításával kapcsolatos feladatait. A hivatalos statisztikai szolgálat kialakítása és működése, az adatgyűjtések és adatátvételek végrehajtása biztosította az adatok megfelelő előállítását. A szolgálat egyes szerveinél feltárt belső szabályozási hiányosságok ellenére a feladatellátás során érvényesült a statisztikai tevékenység önállósága és a tájékoztatás függetlensége.


Az ellenőrzés a nemzetgazdasági miniszternek, a Kincstár elnökének, a NÉBIH elnökének, és a KSH elnökének fogalmazott meg javaslatot, melyre az érintetteknek a számvevőszéki jelentés kézhezvételét követő harminc napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

  • kapcsolódó anyagok
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK