Befejeződött a Magyar Nemzeti Múzeum ellenőrzése - Az Állami Számvevőszék megállapításai

2017.07.13. Jogi Fórum / ÁSZ

Az Állami Számvevőszék befejezte a Magyar Nemzeti Múzeum 2012. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakra vonatkozó ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy az irányító szerv Múzeumra vonatkozó feladatellátása szabályszerű volt. A Múzeum belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése nem támogatta az átlátható, elszámoltatható közpénzfelhasználást. A pénzügyi gazdálkodás összességében szabályszerű volt. A vagyongazdálkodás nem volt szabályszerű, a vagyonkezelési szerződés hiányosságai miatt nem volt biztosított az elszámoltathatóság és a vagyonvédelem. A Múzeum nem építette ki a megfelelő védelmet a korrupciós veszélyekkel szemben. A közpénzfelhasználás eredményességét a gazdálkodás folyamatában mérhető célok nem támasztották alá.

Magyarország Alaptörvénye szerint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége. A központi alrendszer részét képező múzeumok alapvető rendeltetése a közfeladatok ellátásának biztosítása, ennek keretében a kulturális örökséghez tartozó javak védelme, őrzése és a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tétele.

A Budapesten található, országos hatókörű Magyar Nemzeti Múzeum a magyar történelem tárgyi emlékeit gyűjti össze és mutatja be már több mint 200 éve. Gyűjtőterülete az egész országra, illetve a magyarság története vonatkozásában – a nemzetközi egyezmények figyelembe vételével – a világ valamennyi országára kiterjed. 2012–2014 között a Múzeum régészeti örökségvédelmi és műemlékvédelmi alapfeladatokat is ellátott. A Múzeum irányító szerve 2012. május 13-ig a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, azt követően az Emberi Erőforrások Minisztériuma volt. A Múzeumnál az ellenőrzött időszakban több szervezeti változás volt.


Az ellenőrzés megállapította, hogy az irányító szerv szabályszerűen gyakorolta az alapítói, az egyéb felügyeleti, ellenőrzési, valamint a munkáltatói jogosultságokat.

A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése összességében nem volt szabályszerű. Hiányosságokat tárt fel az ellenőrzés a kockázatkezelési rendszer működtetése és a közzétételi kötelezettség teljesítése tekintetében. A belső ellenőrzés kialakításáról, függetlenségéről a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodtak.


A Múzeum pénzügyi gazdálkodása során a bevételek beszedése és elszámolása, valamint a kiadások teljesítése – a 2014. év kivételével – megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

A Magyar Nemzeti Múzeum vagyoni helyzetéről a 2012–2015. évi beszámolók nem mutattak megbízható és valós képet, mivel a mérlegekben szabálytalanul mutattak ki vagyonkezelési szerződéssel nem rendezett vagyonelemeket. A 2012–2014. évekre vonatkozó könyvviteli mérlegben szereplő követelések és kötelezettségek szabályszerű leltározásáról nem gondoskodtak. A Magyar Nemzeti Múzeum az állagmegóvási kötelezettségeit a jogszabályok és a vagyonkezelési szerződés figyelembe vételével teljesítette. A vagyonelemek elidegenítése és hasznosítása szabályszerű volt.


A Magyar Nemzeti Múzeumot érintő szervezeti változások lebonyolítása összességében szabályszerű volt.


Az ÁSZ a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójának kilenc javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

  • kapcsolódó anyagok
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK