A tanulmány célja a szabálysértési törvény 2014. január 1. napjától hatályos módosításával bevezetett közvetítői eljárásra utalás elrendelésével, a szabálysértési eljárás felfüggesztésével kapcsolatban – különösen a bíróság elé állításos ügyekben – felvetett elméleti aggályokra és gyakorlati problémákra, valamint a szabálysértési törvény szóhasználatából (is) adódó bírósági, illetőleg a rendőrségi hatáskörök rendezetlenségére történő reflektálás. A Szerző rögzíti a mediáció lényegi elemeit, a szabálysértési törvény közvetítői eljárására vonatkozó jelenlegi eltérő jogértelmezést, és gyakorlatot, valamint egyúttal vázolni kíván a különböző megmerevedni látszó álláspontok miatt nyitott kérdéskörre egy jövőbeli lehetséges megoldási utat.

A Szerző kijelölt bírósági közvetítő a Jászberényi Járásbíróságon.