Az utóbbi években országosan és a Szegedi Járásbíróságon is lényegesen megnőtt az olyan szabálysértési ügyek száma, amelyekben a helyszíni bírságot kiszabó nyomtatvány helytelen vagy hiányos kitöltése folytán nem került sor a meg nem fizetett helyszíni bírságok szabálysértési elzárásra történő átváltoztatására. A tanulmány a helyszíni bírságot kiszabó nyomtatványok tartalmi elemeit és a hiányos kitöltés következményeit vizsgálja a Szegedi Járásbíróságon 2014. december hó 1. napjától 2015. május hó 22. napjáig terjedő időszakban befejezett ügyek tükrében.

A Szerző bírósági titkár.