Rokkantsági nyugdíj kontra rehabilitációs járadék


Marika # 2007.10.15. 17:09

Az alábbi problémámmal fordulok a fórumhoz, segítségüket kérném.

Gyermekem betegsége folytán rokkantsági nyugdíjban részesül, III.csoportosként.
A következő felülviszgálata 2011-ben várható.

Ennek ellenére 2008-ban behívhatják külön felülvizsgálatra vagy békén hagyják gyermekemet 2011-ig?

Üdv: Marika

Marika # 2007.10.15. 19:07

Senki nem tudja a választ? Most már tényleg kétségbeesett vagyok...

szöcsi # 2007.10.17. 09:29

Köszönöm a választ "monalisa1"

Még egy dolgot szertnék megkérdezni, van-e mód arra, -ha az fog bekövetkezni, hogy lerokkantosítanak - hogy a rokkant nyugdíj mellett (ha tudok) részmunkaidőben dolgozzam és milyen adózási szabályok vonatkoznak rám ebben az esetben

üdvözlettel
szöcsi

monalisa1 # 2007.10.17. 19:36

szöcsi.
A rokk.nyugdíj mellett lehet dolgozni, semmi akadálya, de a nyugdíj és a keresmény összege együttes adósávba kerül., a keresményi rész után szja fizetési kötelezettség lesz.

Marika.
Elvileg minden III. csoportú rokkantat behívnak felülvizsgálatra, mert az új rendelkezések szerint a 67%-os munkaképesség mint olyan januártól megszűnik. 2008-tól nagy általánosságban vagy 50%-os-ra csökken vissza valaki munkaképesség csökkenése v. 87%-ra emelkedik - egyéni egészségi állapottól függően.

Aki nem I. és II. csop. 100%-os rokkant, a rokkantsági nyugdíj helyett járadékot kap, és előírhatják neki, hogy köteles lesz együttműködni a területileg illetékes Munkaközvetitő Központtal.

Mert aki nem 100%-os rokkant, az nem teljesen munkaképtelen...

dezset # 2007.10.18. 12:41

Olvasom a fórumot.
Sok "tévhit", ezért egy rövid ismertető:

A rehabilitációs járadékról szóló 2007. LXXXIV. törvény (rehab. tv.) 2008. január 1-jén lép hatályba (30. §), rendelkezéseit a 2007. december 31-ét követően benyújtott igénybejelentés - ideértve az állapotrosszabbodás miatti igénybejelentést is - esetén kell alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy a már állományban lévő korhatár alatti rokkantak egészségi állapotának esedékes felülvizsgálatakor már a megváltozott követelményrendszer szerint fogja az ORSzSzI az egészségkárosodás mértékét, a munkavégzésre való képességet és a rehabilitálhatóságot megállapítani. Ez utóbbi különösen fontos, mert a rehabilitációs járadék csak annak lesz folyósítható, aki rehabilitálható amellett, hogy a szükséges szolgálati időt megszerezte, nem dolgozik vagy keresete legalább 30 százalékkal alacsonyabb az egészségkárosodást megelőző négy naptári hónapra vonatkozó keresete havi átlagánál, és 50 %-ot elérő, de 79 %-ot meg nem haladó egészségkárosodást szenvedett (3.§ (1) bekezdés) A 80 %-ot elérő egészségkárosodást szenvedett polgár továbbra is rokkantsági nyugdíjat kaphat; ilyen értelemben lesz csak két rendszer egymás mellett.
A tv. tartalmaz egy „átmeneti” rendelkezést is, amely szerint annak az egészségkárosodást szenvedett személynek, aki 2011. december 31-éig a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 10 éven belül eléri, és a rehabilitációs járadékra megállapított jogosultsági feltételeknek megfelel, kérelmére rokkantsági nyugdíjat kell megállapítani, feltéve, hogy igényét 2007. december 31. után nyújtja be vagy felülvizsgálata során, ha e napon már rokkant nyugdíjban részerül (30.§ (3) bekezdés).

A rehab járadékból nyugdíjjárulékot (tagdíjat) fognak vonni, a nyugdíjbiztosítási járulékot (foglalkoztatói rész) a központi költségvetésből fedezik majd (17.§ (4)-(5) bekezdés), tehát a folyósítás ideje jogszerző idő.
Emellett a járadékos egészségügyi szolgáltatásra jogosult lesz (17.§ (3) bekezdés), sőt, a folyósítás ideje a ThGyS és a GyeD szempontjából a 180 napos biztosítási időbe is beleszámít (19.§ (1)-(2) bekezdés).

További kérdésekre, ha tudok, szívesen válaszolok. :-)


Tivadar

monalisa1 # 2007.10.18. 13:53

Köszönet a pontosításért.

hermina # 2007.10.18. 16:02

Kedves deszet!
Egy ismerősöm (nő) 50%-os csökkent munkaképességű, de nem rokkant, kb. 8-10 éve szociális járadékot kap. főiskolai végzettsége van, szellemi munkát végzett, szellemi képességeinek megváltozása miatt van az 50%. Jövő évben betölti az 57. évét, nyugdíjazás előtt lesz 5 évvel, kb. 27-28 év szolgálati ideje van. Igényelheti-e az átmeneti járadékot? Ennek milyen kritériumai vannak?

Elnézést, de a hosszú magánhangzóim elt?ntek.

Marika # 2007.10.18. 19:05

Nem kaptam választ a kérdésemre!!!

Azt kérdeztem, hogy gyermekemet mikor hívják be felülvizsgálatra? A papíron a soron következő felülvizsgálat időpontja 2011-ben lesz.

A törvény szerint ennek ellenére gyermekemet 2008-ban újra megvizsgálják? Vagy 2011-ben?

Erre választ kérnék, nem pedig a rehabilitációs járadékra vonatkozó összes paragrafusát....

monalisa1 # 2007.10.18. 20:00

Hogy hónap/nap mikorra hívják be vizsgálatra?...

Mivel csak 67% a munkaképesség csökkenése, így vélelmezhető, hogy előbb-utóbb sor kerül(het) a felülvizsgálatára.

Országos szinten több százezer embert érint a rendelkezés, és köztudott: az illetékes orvosszakértői bizottságuknak amúgy is van dolguk elég.

Várd a behívó levelet türelemmel...

dezset # 2007.10.19. 07:24

Kedves Marika!

Szerintem választ kaphattál a kérdésedre.
Azért mégegyszer:
gyermekedet a soron következő felülvizsgálatkor már az új szempontok alapján fogják megvizsgálni, ami nem jelenti automatikusan azt, hogy elveszítené az ellátását. Ez várhatóan 2011-ben lesz.


Tivadar

dezset # 2007.10.19. 07:42

Kedves Hermina!

Az átmeneti járadék feltételei majdnem ugyanazok, mint a rendszeres szociális járadéknak (rszj), csupán az 57. életév betöltése szükséges hozzá "plusszba".
Az ismerős esetében viszont rossz hír, hogy nem lesz jogosult átmeneti járadékra, mert már jogosult és részére folyósítanak rszj-t.
Ha mondjuk III.csoportos rokkant lenne, és visszaminősítenék 50 %-os mkcs-re, és akkor 58 éves lenne, akkor jogosult lenne átmenetire, de itt is csak feltétellel.

Ismerősöd tehát meg kell várja a rá irányadó korhatár betöltését, amikor jogosult lesz öregségi nyugdíjra. (aminek összege egy nem túl régi szabály szerint már biztosan nem lehet kevesebb, mint a jelenlegi rszj-a)


Tivadar

hermina # 2007.10.19. 16:25

Kedves dezset!
Köszönöm a válaszod. A rszt jelenleg azt hiszem 24270 Ft. Az átmeneti járadék a nyugdíj 3/4-e lenne. Nem lehet kérni, hogy a rszt helyett az átmeneti járadékot állapítsák meg 57 éves kora után?

dezset # 2007.10.19. 20:59

Hermina!

Sajnos nem. :-(
Nincs állapotváltozás, tehát a "státusza" nem változik az egyénnek, csupán a kora; ez esetben az ellátás összegének növekedése nem lehet oka egy más ellátásfajta igénybevételének.
Más lenne, ha rokkantságból minősítenék vissza 50%-ra, és abban a pillanatban már 57 elmúlna (és a többi feltétellel is rendelkezne): akkor lehetne átmeneti, így nem.


Tivadar

hermina # 2007.10.20. 18:05

Köszönöm Dezset.

Ildi3 # 2007.10.27. 08:20

Sziasztok!

Azt szeretném kérdezni, ha egy kiegészítő tevékenységű vállalkozó rokkant nyugdíjas /véglegesítették/67%/
nem vesz ki jövedelmet a vállakozásból,
meg kell -e szüntetni vállalozást v szüneteltetni kell

  • e a nyugdíjat v minden maradhat így ahogy van?

/A legutobbi változat lenne a legjobb/

Előre is köszi

ObudaFan # 2007.10.27. 13:14

A keresetet a megrokkanás előtti keresetnél lényegesen kevesebbnek kell tekinteni, ha annak a személyi jövedelemadóval csökkentett összege legalább húsz százalékkal kevesebb a nyugdíj alapját képező havi átlagkeresetnek a Tny. szerint növelt összegénél.
A rokkantsági nyugdíjra jogosultság megszűnik, ha a nyugdíjas már nem rokkant, vagy rendszeresen dolgozik és keresete négy hónap óta lényegesen nem kevesebb annál a keresetnél, amelyet a megrokkanás előtti munkakörében rokkantság nélkül elérhetne.
A rokkantsági nyugdíjra jogosultság a szolgálati idő tartamától függetlenül feléled, ha a jogosultság egyéb feltételei a nyugdíj megszüntetése után öt éven belül újra bekövetkeznek. A jogosultat a nyugdíj megszüntetését követő emelések, kiegészítések is megilletik.

Virág11 # 2007.10.28. 11:15

Sziasztok!

A következő a problémám:

2003-tól 67%-os rokkanttá nyilvánítottak mellrák miatt.
Az idei orvosi felülvizsgálat visszaminősített 50%-os nem rokkantá első és másod fokon, így nyugdíjamat elvesztettem. Most 52 éves vagyok, a Hszt. hatálya alatt dolgoztam, ezért 57 évesen mehetnék szolgálati nyugdíjba.

Még kb. 20 napom van, hogy bírósághoz forduljak.

A kérdésem, hogy szerintetek mit írjak a keresetbe.

Ha most elindul a per, gondolom, csak jövőre lesz az első tárgyalás, addig a rehabtv. hatályba lép.

Az első kérdésem, hogy ilyen esetben a rehabtv. hatálya alá tartozom-e egyáltalán, mivel eddig nem dolgoztam, hanem nyugdíjas voltam, kérhetem-e rehabilitálásomat.

a rehabtv. 30.§ (3) bek. szerint:
Annak az egészségkárosodást szenvedett személynek, aki 2011. december 31-éig a rá irányadó - a Tny. 7. §-ának (1) bekezdésében vagy 18. §-ának (1) bekezdésében meghatározott - nyugdíjkorhatárt 10 éven belül eléri, és a rehabilitációs járadékra megállapított jogosultsági feltételeknek megfelel)

  1. 2007. december 31-ét követően benyújtott igénybejelentés esetén, valamint (...)

kérelmére rokkantsági nyugdíjat kell megállapítani.

Nem egyértelmű számomra, hogy ez a rendelkezés mit jelent. 2011-ig az 57 évet nem érem el, de tíz éven belül már mostantól számítva is elérném (a 62-t is), ezek szerint kérhetem a rokkantsági nyugdíj megállapítását (és mennyi időre)?

Ha igen, akkor lehet, hogy nem is érdemes bírósághoz fordulni, mert a szakértői vizsgálat tovább tartana.

vagy adjam be a keresetet és kérjek új orvosi vizsgálatot?

Vagy adjam be és utaljak a rehabtv-re (ami még nem hatályos)?

Hálás lennék, ha elmondanátok fentiekkel kapcsolatos véleményeteket.

köszönettel:
Virág

dezset # 2007.10.29. 08:44

Kedves Virág!

1.) Ha nem értesz egyet az 50 %-kal és értelmét látod, adj be keresetet.

2.) A jelenlegi 50 %-os mkcs. esedékes felülvizsgálatakor, ha egyébként jogosult leszel rokkantnyugdíjra (most nem vagy!) és a bizottság rehabilitálhatónak vél, válaszhatsz majd, hogy nyugdíjat vagy rehab-járadékot kérsz-e.
Erre van a "10 éven belül eléri" átmeneti szabály.

Magyarán: a jelenlegi helyzetedben nincs benne az, hogy január 1-je után választhatnád a nyugdíjat; ha a bíróság másként dönt, akár jövőre is, persze már más a helyzet a fentiek miatt.

Ha kellően megalapozott és vállalod a procedúrát, adj be keresetet. (bár nem ismerem minden körülményedet, szerintem nem sok értelme van)
Ha nem, akkor 50 %-kal és esetleges rszj-vel vagy rszs-sel kell beérned.


Tivadar

evica1 # 2007.11.08. 14:11

1996-tól 67% rokkant nyugdijas voltam.
2003-tól 50% végleges rszj-s lettem.
Azóta állapotom romlott.
Ujabb betegségem lett 2 éve, ami miatt rehabos munkámat sem tudom végezni.
Egyedül élek, nehéz helyzetben, munkám elvesztése megviselt.
Állapot rosszabbodást kérhetek?
Vagy várjak még amig lebénulok, mert ennek a betegségnek az lesz a vége.
Tanácsot szeretnék kérni.

dezset # 2007.11.09. 07:09

Evica1!

Egy percig se várj!
Adj felülvizsgálati kérelmet állapotrosszabodás miatt.


Tivadar

Lázsó # 2007.12.05. 20:29

Remélem jó fórumba írom kérdésem.
Tisztelt Jogi Fórum.
2005.02.18-án súlyos szívműtét után 67%-os rokkant lettem.Lakatos szakmával esélyem sincs dolgozni,53 évesen.Szívbillentyűim vékonyodtak,meszesedtek érdemi javulás nem várható lelettel 50%-ra visszavettek.Fellebezek!.Addig még nem emelkedik jogerőre csökken a havi ellátásom.1955-ben születtem 36 év 118 nap munkaviszony után mikor lehetek elő vagy rendes nyugdíjas?Volt magánnyugdíjpénztáram amit visszautaltam a TB-hez azzal most mi lesz?Köszönöm

monalisa1 # 2007.12.05. 21:08

Ha a Munkaügyi Bíróság által hivatalból elrendelt igazságügyi orvosszakértői vizsgálat megállapítja, hogy a munkaképesség-csökkenésed továbbra is 67%-os, akkor az addigi a napig visszamenőleges hatályú amikor ezt a százalékos mértéket a TB orvosszakértője elvette tőled., a havi ellátásod különbözetét egyösszegben köteles a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság megfizetni, annak kamatával együtt. (Még az is előfordulhat, hogy egy újabb szívprobléma okán - vagyis jó orvosi papír szükséges - akár II. csop. 100%os rokkant leszel az eljárás végére...)

Ha véglegesen lerokkantosítanak, akkor "rendes" nyugdíjas utóbb már nem leszel.

A TB-nek visszautalt pénz bizonyára beleszámít majd a járandóság újbóli kiszámításához.

meloody # 2007.12.09. 10:19

Hasonló kissé a helyzetem, mint az előttem szólónak. Igaz, én fiatalabb vagyok, csak a negyvenes évek közepén. 4 évig kaptam a nyugdijat, most visszavettek 50 %-ra, pedig van két új betegség sajnos. Érthetetlen...Fellebbeztem, nemsokára megyek II. fokra. De nemigán van remény - tudom. Igaz, viszek olyan diagnózist, amit idő hiányában nem tudtam az I. fokra megcsináltatni. Elvileg nekem 2008. január 1-gyel szűntetik meg a nyugdijfolyósitást, vagyis azon a napon, amelyen hatályba lép az új törvény, s az új törvény szerint még 50 %-kal is jogosult lennék legalább a rehabilitációs járadékra.

Nem jogsértő már az új törvény hatálya alatt megszűntetni a járandóságomat? Jogilag - az elvek szerint - a nekem kedvezőbb szerint kéne elbirálni a helyzetet. Egyértelműen kedvezőtt a megszűntetés napján életbe lépő törvény szerint a helyzetem. Akkor továbbra is kapnám a mostani összeget, s nincs más jövedelmem semmi. Vagyis teljesen jövedelem nélkül fogok maradni, ha ismét elutasitanak. Segitségem sincs, ketten élek egy kisgyermekkel. Nemigen látok reményt, ha beszűntetik a folyósitást. Akkor végünk. Nem tudok közlekedni, járkálni, utazni sem, csak személyautóval, ha visznek. A maximum, hogy elmegyek helyben autóval boltba, stb. Többre nem vagyok képes baleseti gerincsérülés miatt.

Nem értem, mit akarnak tőlünk, akik igy jártak? Vajon mit tehetnék? Egyetemi végzettségem, s 5 szakmám van, de nem tudok eljárni. Itthoni, távmunká - nincs. Akkor vajon mit tegyek? Hogyan lehet engem rehabilitálni egy végleges sérülés után? Az állapotom sajnos végleges minősitésű szakorovos által, nem műthető, stb.

Életünk legkeserűbb karácsonyára várunk most.
Döntés valószinűleg ünnepek után lesz csak a II. fokon.

Tud valaki róla, hogy mikor lesznek meg az ilyen átmeneti esetekre a végrehajtási jogszabályok? S mi lesz bennük? Mi van a tervezetekben?

Köszönöm.

monalisa1 # 2007.12.09. 19:10

A II. fok még dönthet úgy, hogy visszaminősít rokkantnak. (Pénz nélkül nem maradsz, hiszen a rehabilitációs járadék ha jól tudom 3 évig egyazon összegű az eddigi rokk.nyudíjjal - ha tévednék elnézést -, de munkát keresve együtt kell működni az illetékes Munkaközvetítő Irodával.) Amúgy a II. fokú döntés ellen, amennyiben netán kedvezőtlen eredményű lesz, a Munkaügyi Bírósághoz lehet fordulni - tárgyi költségmentes. És lásd még az alanti beírásomat.

A gerincsérülésedből eredő rendkívül nagyfokú járásnehezítettség okán - én laikusként - megadnám neked a II. csop. 100%-os rokkantságot.

A II. fokú vizsgálatra vigyél magaddal új "jó" orvosi papírokat, úgyis annak alapján döntenek. (Persze azért "alig" tudj járni az orvosok előtt...) Mert azt igazából senki nem láthatja/tudhatja, hogy a sérült gerincvelői szakasz - feltáró műtét hiányában -, ténylegesen mekkora károsodást szenvedett, és ennek okán a nagyfokú kisugárzó fájdalom a lábak mozgatásánál, a "hosszas" járásnál.

monalisa1 # 2007.12.09. 19:16

Anmikor már megvizsgáltak stb., kérdezz rá a fogyatékossági járadékhoz szükséges orvosszakértői véleményezés dolgára.