Fórum munkajog, foglalkoztatás régebbi elöl     új hozzászólás


Munkavállaló jogsértése és következménye

Immaculata # e-mail 2019.08.17. 10:01

Ez az ügy sokkal bonyolultabb, mint mint azt gondolod. Jó ügyvédre lesz szükséged.

Az 5-8 mFt kár nem lesz bizonyítható egy ajánlattétel esetében.

Ha a konkurens céget jobb helyzetbe hoztad azzal, hogy eljuttattad hozzá a Ti ajánlatotokat, az már felveti a felelősséged a munkáltatóval szemben.

Mt. 179. § (1) A munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállását, a kárt, valamint az okozati összefüggést a munkáltatónak kell bizonyítania.

(3) A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a munkavállaló négyhavi távolléti díjának összegét. Szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás esetén a teljes kárt kell megtéríteni.

H.J. #   2019.08.17. 01:18

Ennyire nem egyértelmű a tényállás a leírtak alapján, hogy az a vélemény, keressek ügyvédet?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.08.16. 19:05

munkáltatóm ügyvéddel egyeztet,
Akkor talán neked is azt kellene tenned.

www.kbs-ugyved.hu

H.J. #   2019.08.16. 17:31

Kedves Fórumozók,

Véleményt szeretnék kérni.

Egy elküldött email, amelyben egy partner is címzettként szerepelt és ezáltal látta az ajánlatunkat, amely jóval kedvezőbb volt, mint amit ő kap tőlünk, a kollégámnak ezt követően elmondta, hogy abban az esetben dolgozik velünk, ha jelentős engedményt ad neki. Kollégám elfogadta az ajánlatát.

Az emailt én küldtem el, ők egyeztek meg a díjjal kapcsolatosan, én nem voltam ott. Mint utólag kiderült, az email szövegébe kellett volna beraknom az érintett partner emailcímet, nem pedig címzettként. Jelenleg munkáltatóm ügyvéddel egyeztet, hogy ezt a kb 5-8 M Ft kárt, milyen formában tudják érvényesíteni rajtam. Illetve, kollégám jutaléka is megcsappant ebből fakadólag.

Az érdekes az, hogy a címzett és a "sértett" fél, amennyiben címzett elfogadja az ajánlatunkat később üzleti kapcsolatba kerültek volna, ergo tudomást szerzett volna a kedvező díjról mindenképpen. Munkáltató felé amikor ezt felvetettem azt a választ kaptam nem lett volna probléma. Ugyanakkor, találtam hasonló e-miatt, amit felettesem küldött, úgy ahogy most én, abból nem lett probléma.

Mik a munkáltató lehetőségei, hol az én felelősségem határa?

Köszönöm,
H.J.

Munkaügyi Szaktanácsadó # e-mail 2009.02.21. 18:08

A céget felelősségre vonták? Hmmm, ki?
Munkaügyi Felügyelőség vagy Közlekedési?

www.munkaugyi-szakerto.hu

_Wasp_ # e-mail 2009.02.20. 16:55

A munkavállaló kártérítési felelőssége:

166. § (1) A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.
(2) A munkavállaló vétkességét, a kár bekövetkeztét, illetve mértékét, valamint az okozati összefüggést a munkáltatónak kell bizonyítania.
167. § (1) Gondatlan károkozás esetén a kártérítés mértéke a munkavállaló egyhavi átlagkeresetének ötven százalékát nem haladhatja meg.
(2) Kollektív szerződés vagy munkaszerződés a károkozás, illetve a károkozó körülményeire, így különösen a vétkesség fokára, a károkozás jellegére, gyakoriságára, valamint a munkavállaló beosztására tekintettel a kártérítés mértékét az (1) bekezdéstől eltérően is szabályozhatja.
(3) A kártérítés mértékét a munkaszerződés legfeljebb másfél havi, a kollektív szerződés legfeljebb hathavi átlagkeresetig határozhatja meg; ettől érvényesen eltérni nem lehet.
(4) Gondatlan károkozás esetén is teljes kárért felel a pénzintézet pénztári számfejtője és ellenőre a számfejtés körében előidézett vagy az ezzel összefüggő ellenőrzés elmulasztásával vagy hiányos teljesítésével okozott kárért.
168. § Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni.
171. § (1) Ha a kárt többen együttesen okozták, vétkességük, a megőrzésre átadott dolgokban bekövetkezett hiány esetén pedig munkabérük arányában felelnek.
(2) Amennyiben a kárt többen szándékosan okozták, egyetemleges kötelezésnek van helye.
172. § (1) A kár összegének meghatározásánál:

  1. a megrongált dolog kijavítására fordított kiadást -ideértve az üzemviteli költséget is - és a kijavítás ellenére még fennmaradó esetleges értékcsökkenés mértékét;
  2. ha a dolog megsemmisült vagy használhatatlanná vált, illetve, ha nincs meg, a károkozás időpontjában érvényes fogyasztói árat kell - az avulásra is tekintettel - figyelembe venni.

(2) Nem kell a munkavállalónak megtérítenie a kárnak azt a részét, amely a munkáltató közrehatása következtében állott elő.
173. § (1) A munkáltató a munkavállaló által okozott kár megtérítésére vonatkozó igényét bíróság előtt érvényesítheti.
(2) Kollektív szerződés meghatározhatja azt az értéket, amelyet meg nem haladó mértékben a munkáltató a munkavállalót közvetlenül kártérítésre kötelezheti. Ebben az esetben meg kell határozni a kártérítés kiszabására irányadó eljárási rendet is.

_Wasp_

póker és jogi problémák ingyenes
és felesleges megoldása

niamano # e-mail 2009.02.20. 16:18

Sziasztok!

A munkavállló felmondás/elbocsátás utáni felelőssége érdekelne (jogszabályok?)
Adott egy cég, ahol jöttek is, mentek is emberek, és kiderült, hogy voltak olyan munkavállalók akik nem jól vezettek iratokat (pl. menetlevél, fuvarlevél, stb.) és ezek miatt a céget felelősségre volnák. Most szeretnék valahogy "továbbadni" a felelősséget. Jól gondolom, hogy a főnökségnek az ellenőrzési felelőssége miatt nem igazán megfoghatóak? (persze a cég nagy mértékben hibás, hiszen nem voltak rendben más papírok sem, magyarul nem követelték meg..)

butyiba # e-mail 2008.08.13. 13:12

Köszönöm.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2008.08.13. 12:11

Elég alapos a bűncselekmény (csalás) gyanúja.
Indok lehet a rendkívüli felmondásra - amit azonban legfeljebb a tudomásszerzést követő 15 napon belül lehet gyakorolni. [Mt. 96. § (4)]
A jogosulatlanul felvett túlóradíjak szándékos károkozásnak minősülnek, ezért visszakövetelhetők a 3 éves elévülési időn belül. [Mt. 168. §]

www.kbs-ugyved.hu

butyiba # e-mail 2008.08.13. 11:42

Tisztelt fórumtársak,

Keresgéltem a neten de nem nagyon találtam olyan példát vagy leírást ami a munkavállaló jogsértéseiről szólna. Jellemzően csak a munkaadói jogsértéseket taglalják a beírások és a cikkek.
Az eset a következő:
Egy cégnél több alkalmazott is dolgozik akiknek a feladatuk között szerepel az ország különböző helységeire való utazás céges autóval és az ottani munkavégzés. Amennyiben a munka több napig is eltart akkor szállást ( szálloda, panzió ) a cég költségére tudják igénybe venni. Ha a munkát be tudják fejezni még aznap, akár túlóra árán is akkor befejezik és utaznak haza. Minden hónap végén a munkalapok elszámolása alapján történik a bér és a túlórák kifizetése. Előfordult, hogy egy-egy alkalmazott jóval több túlórát írt a munkalapra ami feltűnő volt. Ez azért volt lehetséges mivel új gépek beüzemelése is folyt, vagy garanciális javítás és ilyenkor az ügyfélnek nem érdeke ellenőrizni a munkalapok valódiságát mert a költségek nem őt hanem az "anya" céget terhelik. Az alkalmazottakat leellenőrizték az autók tankolási helyük és idejük alapján és kiderültek a jogsértések mert ami a munkalapon volt munkavégzési időtartam akkor már messze egy másik városban tankoltak és fizettek a céges üzemanyagkártyával.
Kérdés

  • Ez milyen súlyos jogsértésnek minősül mert nem egyszeri alkalomról van szó hanem rendszeresen előfordult ?
  • Van-e elévülési ideje, illetve milyen időtartamra visszamenőleg lehet számonkérni a munkavállalón ?
  • Az ezzel felmerült költségek behajthatóak-e a munkavállalón ?

Köszi