Fórum munkajog, foglalkoztatás régebbi elöl     új hozzászólás


GYED, GYES, munkaviszony?

kicsi én # e-mail 2019.07.14. 11:06

Tisztelt Szakértő!

Az alábbi felvetésben szeretném kérni a segítségét: 2014 augusztustól van munkaviszonya a páromnak 2018 áprilisig, 2017 májustól GYED mellett. Azonban 2018 április végén megszüntették a munkaviszonyát, de a Gyedet ugyanúgy kapta, mindig munkabér néven. (a MÁK volt a munkabér kifizető mert iskolában dolgozott). Aztán augusztus végétől újra folyamatos most is a jogviszonya. Az lenne a kérdésem, hogy így megvan a 3 év folyamatos tb jogviszony? Köszönöm előre is!

monoszkop #   2019.07.11. 08:44

wdgizmo 2019.07.10. 14:39

Üdvözlöm!
Olyan ügyben kérném a segítségüket, hogy a feleségem GYES után menne vissza, viszont nem ugyanabba a munkakörbe mehetne! A kérdésem az lenne, hogy közös megegyezéssel való felmondás esetén, jár-e neki a végkielégítés!?
Válaszukat előre is köszönöm!

T. Kérdező!

A közös megegyezés lényege, hogy a felek abban állapodnak meg, amiben akarnak.

Más a helyzet akkor, ha a felek nem tudnak megállapodni. Ekkor vagy munkáltatói, vagy munkavállalói felmondásról beszélünk.

Ezeknél az eseteknél az Mt. tartalmaz végkielégítésre vonatkozó rendelkezést.

Lásd az Mt. 77. szakaszát. (77. §)

41. Végkielégítés

77. § (1) A munkavállalót végkielégítés illeti meg, ha munkaviszonya

 1. a munkáltató felmondása,
 2. a munkáltató jogutód nélküli megszűnése, vagy
 3. a 63. § (1) bekezdés d) pontja

alapján szűnik meg.

(2) A végkielégítésre való jogosultság feltétele, hogy a munkaviszony a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában a (3) bekezdésben meghatározott tartamban fennálljon.

A végkielégítésre való jogosultság szempontjából nem kell figyelembe venni azt az egybefüggően legalább harminc napot meghaladó tartamot, amelyre a munkavállalót munkabér nem illette meg, kivéve

 1. a szülési szabadság és a gyermek ápolása, gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. §),
 2. a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (132. §) három hónapot meg nem haladó

tartamát.

(3) A végkielégítés mértéke

 1. legalább három év esetén egyhavi,
 2. legalább öt év esetén kéthavi,
 3. legalább tíz év esetén háromhavi,
 4. legalább tizenöt év esetén négyhavi,
 5. legalább húsz év esetén öthavi,
 6. legalább huszonöt év esetén hathavi

távolléti díj összege.

(4) A végkielégítésnek a (3) bekezdés

 1. a)–b) pontban meghatározott mértéke egyhavi,
 2. c)–d) pontban meghatározott mértéke kéthavi,
 3. e)–f) pontban meghatározott mértéke háromhavi

távolléti díj összegével emelkedik, ha a munkaviszony az (1) bekezdésben meghatározott módon és a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül szűnik meg.

(5) Nem jár végkielégítés a munkavállalónak, ha

 1. a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül, vagy
 2. a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy a nem egészségi okkal összefüggő képessége.
monoszkop #   2019.07.11. 08:38

Rencsi79 2019.07.10. 13:20

Üdvözlöm!
A kisfiam 18 hónapos és megy szeptembertől bölcsibe,én pedig szeretnék visszamenni a régi munkahelyemre dolgozni. A munkaügy ma azt mondta,hogy 12 órában nem dolgozhatok,így a régi pozíciómat sem tölthetem be. 8 órában tudnának foglalkoztatni másik pozícióban.
Azt szeretném megtudni,hogy ezt megtehetik? Törvényileg nincsen lehetőség a 12 órás munkarendre?
Köszönettel

T. Kérdező!

A Munka Törvénykönyve az alábbi, a 3 éven aluli gyermeket nevelő anyát védő rendelkezéseket tartalmazza.

58. Az egyes munkavállalói csoportokra vonatkozó különös rendelkezések

113. § (1) A munka- és pihenőidőre vonatkozó szabályokat a (2)–(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni

 1. a munkavállaló várandóssága megállapításától a gyermek hároméves koráig,
 1. a gyermekét egyedül nevelő munkavállaló esetén gyermeke hároméves koráig,
 2. a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott egészségkárosító kockázat fennállásakor.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben

 1. egyenlőtlen munkaidő-beosztás csak a munkavállaló hozzájárulása esetén alkalmazható,
 1. a heti pihenőnapok egyenlőtlenül nem oszthatók be,
 1. rendkívüli munkaidő vagy készenlét nem rendelhető el.


(3) Az (1) bekezdés a)–b) pontban meghatározott munkavállaló számára éjszakai munka nem rendelhető el.

(4) Az (1) bekezdés c) pontban meghatározott esetben a munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje éjszakai munkavégzés során a nyolc órát nem haladhatja meg.

(5) A gyermekét egyedül nevelő munkavállaló számára – gyermeke hároméves korától négyéves koráig – rendkívüli munkaidő vagy készenlét – a 108. § (2) bekezdésében foglaltakat kivéve – csak hozzájárulásával rendelhető el.

wdgizmo # e-mail 2019.07.10. 14:39

Üdvözlöm!
Olyan ügyben kérném a segítségüket, hogy a feleségem GYES után menne vissza, viszont nem ugyanabba a munkakörbe mehetne! A kérdésem az lenne, hogy közös megegyezéssel való felmondás esetén, jár-e neki a végkielégítés!?
Válaszukat előre is köszönöm!

Rencsi79 # e-mail 2019.07.10. 13:20

Üdvözlöm!
A kisfiam 18 hónapos és megy szeptembertől bölcsibe,én pedig szeretnék visszamenni a régi munkahelyemre dolgozni. A munkaügy ma azt mondta,hogy 12 órában nem dolgozhatok,így a régi pozíciómat sem tölthetem be. 8 órában tudnának foglalkoztatni másik pozícióban.
Azt szeretném megtudni,hogy ezt megtehetik? Törvényileg nincsen lehetőség a 12 órás munkarendre?
Köszönettel

Jereván #   2019.07.08. 12:30

Meredith20170823 2019.07.08. 11:55
Szép napot!
A következő ügyben szeretnék tájékoztatást kérni:
A gyed folyósítása alatt van tb jogviszony?
Férjem katás egyéni vállalkozóként igényelte meg és kapta meg a gyedet kisfiunk után, jelenleg is kapja.
Az év elején 3 hónapig szüneteltetve volt az egyéni vállalkozói tevékenysége, de gyedet kapott természetesen. A szüneteltetett 3 hónap alatt a gyed adott neki biztosítási jogviszonyt? Ha igen ez a jogviszony a babaváró hitelhez megfelelő?
Előre is köszönöm.

T. Kérdező!

Nem mindegy, hogy a jogviszonyt szüneteltették, vagy pedig táppénz, csed, gyed miatt nem kellett az adót megfizetni. (Ez tehát feltétlenül tisztázandó.)

Előbbi esetében –benne van a nevében- szünetel a biztosítása, azaz nem biztosított, míg az utóbbi esetben biztosított.

Tehát a GYED miatt nem kellett volna szüneteltetni a jogviszonyt, viszont ha szüneteltették, akkor ebben az időszakban nem minősül biztosítottnak.

(EÜ-i szolgáltatásra viszont járulékfizetés nélkül is jogosult azon a jogon, hogy a GYED ellátást Ő veszi igénybe. Lásd Tbj. 16.§ )

2012. évi CXLVII. törvény
a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

10. § (1) A főállású kisadózó e jogállásának időtartama alatt biztosítottnak minősül, a Tbj.-ben és a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben meghatározott valamennyi ellátásra jogosultságot szerezhet, ezen ellátások számításának alapja havi 98 100 forint, magasabb összegű tételes adó fizetése esetén 164 000 forint.

(1a) Szünetel a főállású kisadózó biztosítása abban a hónapban, amelyben a főállású kisadózó után az adót a 8. § (9) bekezdés d) pontja alapján nem kell megfizetni, kivéve, ha a főállású kisadózó az adott hónapban a kisadózóként folytatott tevékenységébe tartozó tevékenységet végez, és erre tekintettel megfizeti a 8. § (1) vagy (4a) bekezdés szerinti tételes adót.

Láthatja, csak a d) pont esetében szünetel a biztosítás, a többi esetben nem.

A 8. § (9) bekezdés ekként rendelkezik: Nem kell megfizetni a kisadózó után az (1), a (2), valamint a (4a) bekezdés szerinti adót azon hónapokra vonatkozóan, amelyek egészében a kisadózó
a)48 táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekek otthongondozási díjában, ápolási díjban részesül,

 1. katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona,
 2. fogvatartott,
 3. egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette,

A többi esetben a biztosítás fennáll, csak az adófizetési kötelezettséget nem áll fenn.

A babaváró hitelhez biztosítási jogviszony szükséges. A főállású kisadózó e jogállásának időtartama alatt a 10. § értelmében biztosítottnak minősül. Nem minősül biztosítottnak az idő alatt, amíg a biztosítása (pl. saját kérésére) szünetel.

A GYED önmagában nem eredményez szünetelést..., de előfordulhat, hogy szünetelt, ha ezt Önök, vagy a könyvelőjük kifejezetten kérte....

Meredith20170823 # e-mail 2019.07.08. 11:55

Szép napot!

A következő ügyben szeretnék tájékoztatást kérni:
A gyed folyósítása alatt van tb jogviszony?
Férjem katás egyéni vállalkozóként igényelte meg és kapta meg a gyedet kisfiunk után, jelenleg is kapja.
Az év elején 3 hónapig szüneteltetve volt az egyéni vállalkozói tevékenysége, de gyedet kapott természetesen. A szüneteltetett 3 hónap alatt a gyed adott neki biztosítási jogviszonyt? Ha igen ez a jogviszony a babaváró hitelhez megfelelő?
Előre is köszönöm.

sortie #   2019.07.08. 07:29

Patamon04 2019.07.07. 14:36
Szèp napot!
Lenne egy olyan kèrdèsem hogy, kiderült kb 6 hetes várandós vagyok jelenleg, mèg munkaviszonyom van, amíg bírok ès a doki is is engedèlyezi dolgozni szeretnèk továbbra is. Namármost, a munkaviszonyom 2018 December közepètől van, 3-4 hónapig mèg biztosan szeretnèk dolgozni, kèrdèsem az lenne hogy a GYEDre jogosult vagyok e, illetve a GYESen kívül ami alanyi jogon jár mit tudok mèg igènybe venni?
Nemtudom az elöző munkahely is beleszámít e kalkulálásba, ha igen akkor 2018 Március 1ètől 2018 November 30ig volt.
A mostani jogviszonyom 2018 December 17-től 2019 októberèig lenne.
Válaszát köszönöm szèpen

T. Kérdező!

 • CSED-re (csecsemőgondozási díj) és GYED-re (gyermekgondozási díj) főszabály szerint az jogosult, aki –Tbj. 5. § szerinti- biztosított (pl. munkaviszonyban áll) és a szülést megelőző 2 éven belül rendelkezik legalább 365 biztosításban töltött nappal.
 • Igen, beszámít.
 • Családi pótlékot és anyasági támogatást, valamint a terhesség 90. napjától adókedvezményt.
Patamon04 # e-mail 2019.07.07. 14:36

Szèp napot!

Lenne egy olyan kèrdèsem hogy, kiderült kb 6 hetes várandós vagyok jelenleg, mèg munkaviszonyom van, amíg bírok ès a doki is is engedèlyezi dolgozni szeretnèk továbbra is. Namármost, a munkaviszonyom 2018 December közepètől van, 3-4 hónapig mèg biztosan szeretnèk dolgozni, kèrdèsem az lenne hogy a GYEDre jogosult vagyok e, illetve a GYESen kívül ami alanyi jogon jár mit tudok mèg igènybe venni?
Nemtudom az elöző munkahely is beleszámít e kalkulálásba, ha igen akkor 2018 Március 1ètől 2018 November 30ig volt.
A mostani jogviszonyom 2018 December 17-től 2019 októberèig lenne.

Válaszát köszönöm szèpen

cincinnatus #   2019.07.04. 08:04

Dilisbige 2019.07.04. 05:57

Tisztelt Szakértő!

Jelenleg én vagyok CSED-en a lányunkkal, de apa megy majd GYED extrára vele, mert az ő fizetése jóval magasabb az enyémnél. A kérdésem a következő: a CSED léjarta után én bejelentkezhetek-e a munkaügyi központba és ha igen, jogosult vagyok-e valamilyen ellátásra? Az elmúlt 2 évben 420 nap biztosítotti jogviszonyom volt.CSED alatt szűnt meg a munkaviszonyom, mivel határozott idejű munkaszerződésem volt.
Megtisztelő válaszát előre is köszönöm!

T. Kérdező!

Igen, bejelentkezhet.

Igen, a megadott adatok alapján jogosult lesz.

Jogalap:

Flt. 25. § (1) Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki

 1. álláskereső,

b)az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap – a 27. § (1) bekezdésében meghatározott – jogosultsági idővel rendelkezik,

 1. munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani.

27. § (2) Az álláskeresési járadék folyósítási idejének számítása során tíz nap jogosultsági idő egy nap járadék-folyósítási időnek felel meg. Ha a kiszámítás során töredéknap keletkezik, a kerekítés szabályait kell alkalmazni.

(3) Az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb időtartama 90 nap.

A 90 nap letelte után, ha nem válik biztosítottá, illetve egyéb jogon sem mentesül köteles eü-i szolgáltatási járulékot fizetnie.

Lásd pl:

http://aktaforum.hu/showthread.php?…

Dilisbige # e-mail 2019.07.04. 05:57

Tisztelt Szakértő!

Jelenleg én vagyok CSED-en a lányunkkal, de apa megy majd GYED extrára vele, mert az ő fizetése jóval magasabb az enyémnél. A kérdésem a következő: a CSED léjarta után én bejelentkezhetek-e a munkaügyi központba és ha igen, jogosult vagyok-e valamilyen ellátásra? Az elmúlt 2 évben 420 nap biztosítotti jogviszonyom volt.CSED alatt szűnt meg a munkaviszonyom, mivel határozott idejű munkaszerződésem volt.
Megtisztelő válaszát előre is köszönöm!

JLD25 # e-mail 2019.06.25. 22:29

Tisztelt Szakértő!

Azzal a kérdéssel fordulok Önhöz, hogy a férjem a jogosult lesz a kislányom 6. Hónapos korától a GYED-re 2019. Júliustól. 2018. November 5-től főállású KATÁ-s volt 2019. Március 3-ig. Március 4-től mellékállásban KATÁ-s, főállásban dolgozik.
Elvileg a jogosultság napjától vissza a 3. Hónap utolsó napjától visszafelé 180. Napot nézik.
A férjemnek ez a 180. Nap 3. Jogviszonyból lenne meg, főállású munkavállaló, főállású KATÁ-s vállalkozó majd megint főállású munkavállaló (mellette mellékállásos KATA).
Ilyen esetben, hogyan állapítják meg a GYED összegét?

Válaszát előre is ķöszönöm!

vaczkor... #   2019.06.19. 09:19

Esztikeee 2019.06.18. 19:59
Tisztelt Fórum.
Olyan kérdéssel fordulok Önhöz, hogy a külföldi (németországi) munkaviszony beleszámít abban az egy éves munkaviszonyba, melyet a terhesség előtti megelőző 2 évbe kell dolgozni a gyed igényléséhez?

Bővebben: Jelenleg Németországban dolgozom (több mint másfél éve), de szeretnénk hazamenni Magyarországra és családalapítás a terv. Ha munkába állok otthon és a próbaidő után (6 hónap) teherbe esnék, akkor kaphatnék Gyedet?

Válaszát előre is köszönöm

T. Kérdező!

Röviden: Igen, igen.

Hosszabban:

CSED-re (csecsemőgondozási díj) és GYED-re (gyermekgondozási díj) főszabály szerint csak az jogosult, aki –Tbj. 5. § szerinti- biztosított (pl. munkaviszonyban áll) és a szülést megelőző 2 éven belül rendelkezik legalább 365 biztosításban töltött nappal.

Aki a szülést megelőző 2 éven belül az EU valamelyik tagállamában volt biztosított, úgy azt az időt a 365 napba be kell / be lehet számítani feltéve, hogy azt az igénylő az előírt módon igazolja.

A munkanélküli ellátás megállapítására, illetve az egyes tagállamokban szerzett biztosítási idők igazolására az E 104-es, az E 301-es, illetve az U1-es nyomtatvány szolgál, amelyet annak az államnak az illetékes intézménye (foglalkoztatási hivatal, munkaügyi központ) ad ki, ahol az igénylő korábban biztosított volt, tehát dolgozott.

Amennyiben Önnek van, vagy a szüléskor lesz magyar biztosítási jogviszonya és a szülést megelőző 2 éven belül van 365 nap biztosításban töltött ideje az igényt előterjesztheti, viszont a külföldi (EU-s) jogviszony tartamát E 104-es, E 301-es, vagy U1-es nyomtatványon kell igazolni.

Ezen nyomtatványok valamelyikét annak az államnak az illetékes intézménye (foglalkoztatási hivatal, munkaügyi központ) adja/adta ki, ahol korábban biztosított volt, tehát dolgozott.

(Ha nincs meg, vagy nem kapott ilyet írásbeli kérésére a járási hivatal beszerzi, csak sokáig tart.)

Esztikeee # e-mail 2019.06.18. 19:59

Tisztelt Fórum.
Olyan kérdéssel dordulok Önhöz, hogy a külföldi (németországi) munkaviszony beleszámít abban az egy éves munkaviszba, melyet a terhesség előtti megelőző 2 évbe kell dolgozni a gyed igényléséhez?
Bővebben: Jelenleg Németországban dolgozom(több mint másfél éve), de szeretnénk hazamenni Magyarországra és családalapítás a terv. Ha munkába állok otthon és a próbaidő után (6 hónap) teherbe esnék, akkor kaphatnék Gyedet?
Válaszát előre is köszönöm

Jereván #   2019.05.16. 11:22

Bizonyára. :(

chava #   2019.05.16. 10:53

@Jereván Nem kell meggyőznöd :-)

Bizonyára saját szűrőmön keresztül látom ezt a dolgot. Soha nem jutott eszembe, hogy adózási érdésekkel a NAV Elnökéhez, vagy KH-s ügyekben a kormánymegbízotthoz forduljak :-)

Jereván #   2019.05.16. 10:13

Kedves chava!

A MÁK SZMSZ EB. 10. pont értelmében a MÁK . az 1. pont szerinti ügyekkel kapcsolatosan tájékoztatja a biztosítottakat, valamint segítséget nyújt az igény érvényesítéséhez, lakossági megkeresés alapján szakmai tájékoztatást nyújt;

Akkor miért is probléma, ha az ügyfeleket ide irányítjuk???

Biztos, hogy a MÁK semmi mást nem tesz, mint utal?

A nemzetgazdasági miniszter 28/2017. (X. 31.) NGM utasítása

a Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzatáról

http://www.allamkincstar.gov.hu/…MSZ_2017.pdf
7.1.7. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI FŐOSZTÁLY

46. § (1) A társadalombiztosítási és családtámogatási elnökhelyettes az Egészségbiztosítási Főosztály útján ellátja az
egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, üzemi balesettel, baleseti táppénzzel, utazási költségtérítéssel, illetve a
méltányosságból adható pénzbeli ellátásokkal, valamint az Egészségbiztosítási Alap költségvetésében meghatározott
egyszeri segéllyel kapcsolatos szakigazgatási, hatósági és egyéb feladatait.

(2) Az Egészségbiztosítási Főosztály (1) bekezdés szerinti feladatai körében

1. javaslatot tesz az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, üzemi balesettel, baleseti táppénzzel, utazási
költségtérítéssel,
illetve a méltányosságból adható pénzbeli ellátásokkal, valamint az Egészségbiztosítási Alap
költségvetésében meghatározott egyszeri segéllyel kapcsolatos jogszabályok megalkotásának és módosításának
kezdeményezésére, véleményezi a jogszabálytervezeteket;

2. előkészíti a Kincstár 1. pont szerinti feladat- és hatáskörébe tartozó jogalkalmazói feladatellátás támogatására szolgáló
módszertani útmutatók tervezetét;

3. előkészíti a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekhez kapcsolódóan a jogszabályok egységes értelmezéséhez és
végrehajtásához szükséges normatív utasítások, szabályzatok, és körlevelek tervezetét;

4. a társadalombiztosítási kifizetőhelyek (továbbiakban: kifizetőhely) részére közzéteszi a kifizetőhelyi tájékoztatót;

5. közreműködik az egészségbiztosítási szervek – 1. pont szerinti – tevékenységének szakmai irányításában, valamint az
országosan egységes gyakorlat kialakításában;

6. az 1. pont szerinti ellátásokkal kapcsolatban közreműködik a Társadalombiztosítási Pénzellátások Alapkezelési
Főosztálya Egészségbiztosítási Alappal kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, beszámolási és adatszolgáltatási feladatainak az
ellátásában;

7. előkészíti, folyamatosan karbantartja és továbbfejleszti az 1. pont szerinti ügyekkel kapcsolatos nyomtatványokat,
iratmintákat, valamint közreműködik a nyomtatványellátás biztosításában;

8. előkészíti a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 05.) Korm. rendelet 5/D. §-a szerinti szervek (továbbiakban:
Tbj. vhr. 5/D § szerinti szervek) kifizetőhelyi elszámolásának benyújtására vonatkozó megállapodásokat;

9. feldolgozza a közvetlenül a fővárosi és megyei kormányhivatal mint társadalombiztosítási kifizetőhely, valamint a Tbj.
vhr. 5/D § szerinti szervek kifizetőhelyeinek elszámolását;

10. az 1. pont szerinti ügyekkel kapcsolatosan tájékoztatja a biztosítottakat, valamint segítséget nyújt az igény
érvényesítéséhez, lakossági megkeresés alapján szakmai tájékoztatást nyújt;

11. ellátja a szakmai feladatok ellátásához szükséges, illetve az 1. pont szerinti ügyekkel, valamint a kifizetőhelyi
elszámolással és ellenőrzéssel kapcsolatos informatikai rendszerekkel összefüggő szakmai feladatokat, vezeti a jogszabályban
meghatározott nyilvántartásokat, meghatározza a szakmai informatikai rendszerek követelményeit az informatikai
elnökhelyettes rendelkezései szerint;

12. javaslatot készít az elnök részére az Egészségbiztosítási Alap éves költségvetésében méltányossági pénzbeli
ellátásokra és egyszeri segélyre felhasználható keretnek az egészségbiztosítási szervként eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatalok közötti elosztására, valamint figyelemmel kíséri a méltányossági keret felhasználását;

13. közreműködik a kivételes méltányosság gyakorlásával kapcsolatban az országosan egységes jogalkalmazási gyakorlat
biztosításában, kezdeményezi a szükséges informatikai fejlesztéseket;

14. felkérésre részt vesz az egészségbiztosítási feladatkörükben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok és járási
(fővárosi kerületi) hivatalok törvényességi és szakszerűségi ellenőrzésében;

15. felügyeli a fővárosi és megyei kormányhivatalok a Tbj. vhr. 5/D. §-a szerinti szervek kifizetőhelyeinek tevékenységét;

16. felügyeli a fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári feladatai keretében ellátott foglalkoztatók és a kifizetőhelyek felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátását;

17. felülvizsgálja a fővárosi és megyei kormányhivatal mint társadalombiztosítási kifizetőhely, valamint a Tbj. vhr. 5/D. §-a
szerinti szervek kifizetőhelyeinek elszámolását;

18. indokolt esetben törvényességi és szakszerűségi ellenőrzést kezdeményez;

19. közreműködik az ellenőri igazolványokkal összefüggő feladatok ellátásában;

20. felügyeleti jogkört gyakorol az 1. pont szerinti hatósági ügyekben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok hatósági
tevékenysége fölött, szükség esetén felügyeleti intézkedést tesz;

21. az 1. pont szerinti hatósági ügyekben lefolytatja a központi szerv hatáskörébe tartozó fellebbezési eljárásokat;

22. közreműködik az egészségbiztosítás egészére vonatkozó stratégiai célkitűzések megvalósításában, az ellátási
rendszernek az egészségbiztosítás komplex rendszerével konzisztens továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatok
kidolgozásában;

23. az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, üzemi balesettel, baleseti táppénzzel, utazási költségtérítéssel kapcsolatos
folyósítási, adatszolgáltatási feladatok teljesítésével, azok megszervezésével összefüggésben együttműködik a Kincstár
érintett szervezeti egységeivel, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a NEAK érintett szakterületeivel;

24. gondoskodik az 1. pont szerinti ügyekben eljáró vezetők és ügyintézők – ideértve a kifizetőhelyek ügyintézőit is –
képzéséről, továbbképzéséről és vizsgáztatásáról, szakmai értekezleteket szervez a feladatkörébe tartozó ellátások
megállapítási vagy folyósítási ellenőrzési feladatait ellátó szervek számára;

25. részt vesz az 1. pont szerinti ügyekkel kapcsolatos folyamatok elemzésében és értékelésében, valamint a stratégiai és
fejlesztési koncepciók kidolgozásában;


26. közreműködik az 1. pont szerinti ügyekkel kapcsolatos nemzetközi szerződések előkészítésében és végrehajtásában,
kapcsolatot tart fenn a kijelölt illetékes teherviselővel, illetve szervekkel, végzi az uniós tagságból és a szociális biztonsági,
szociálpolitikai tárgyú nemzetközi egyezmények végrehajtása során adódó koordinációs feladatokat, továbbá részt vesz az
uniós szakbizottságok és nemzetközi szervezetek szakmai munkájában;

27. működteti és fejleszti az 1. pont szerinti ügyek felügyeleti, költségvetési, szakmai ellenőrzési, belső ellenőrzési és
központi nyilvántartási rendszerét;

28. gondoskodik a kifizetőhelyi statisztikai adatok gyűjtéséről és közreműködik a feldolgozott adatok közzétételében, a
pénzbeli ellátásokra vonatkozó analitikus és költségvetési szemléletű elemzések, hatásvizsgálatok készítésében;

29. továbbítja az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, járási (fővárosi
kerületi) hivatal által hozott, táppénz hozzájárulással kapcsolatos jogerős döntéseket elektronikus úton az adóhatóság
részére;

30. belső szabályzat szerint közreműködik a Szakmai Tudástár szerkesztésében;

31. ellátja az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, az utazási költségtérítéssel és a baleseti táppénzzel kapcsolatos
nyilvántartási feladatokat.

(3) Az Egészségbiztosítási Főosztály szorosan együttműködik a Szakigazgatási Főosztállyal, a Folyamat- és
Ügyvitelszervezési Főosztállyal, a Társadalombiztosítási és Családtámogatási Ellenőrzések Főosztályával, a Családtámogatási
Főosztállyal, illetve a Társadalombiztosítási és Családtámogatási Követeléskezelési Főosztállyal az egységes ügyvitelfejlesztési,
szakigazgatási, nyilvántartási és ellenőrzési rendszer megvalósítása érdekében, feladatait ennek megfelelően látja el.

chava #   2019.05.16. 09:53

:-)

Jereván #   2019.05.16. 09:15
 • Mi, "The team". :)
 • Nem küldhetjük a kormányablakba, ha kincstári körben dolgozik és nem küldhetjük a kincstár illetmény-számfejtési irodájának ügyfélszolgálatára, ha egy vállalkozónál dolgozik. Ez azonban sokszor a hozzászólásból ki sem derül.
 • Ha már írásban kérdeztek javasolt a témáért (táppénz, csed, gyed) felelős központi közigazgatási szervhez fordulniuk bővebb tájékoztatásért. Erre pedig a jogalkotó a Magyar Államkincstár Központját jelölte ki. (Lásd a MÁK Szervezeti és Működési Szabályzatát SZMSZ), azaz a MÁK nem csak utal, így -mivel az OEP jogutódjaként- immár Ők felelnek az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásának szakmai részéért 8jogszabályelőkészítés, járási hivatalok szakmai ellenőrzése stb.) egy picit több közük van hozzá, mint ahogyan gondolja...
chava #   2019.05.16. 08:58

Az első bejegyzésem nem kritika volt, csak egy kérdés. Lehet, hogy nem precíz, de nem ez volt a lényeg, mert ennyi erővel a kormányablakokhoz és a munkáltatókhoz is lehetne küldeni az érdeklődőket. Éppen annyi közük van ezekhez a kérdésekhez, mint a kincstárnak.
Egyszerűen csak soknak tartom/tartottam, hogy mindig egyedül az elnöki címet adjátok [kik? :-)] meg.
Tudom, hogy mindig részletesen, pontosan tájékoztatJÁTOK az érdeklődőket, végül is gyakorlatilag meg is valósítottátok a témában a szakmai fórumot :-)

Jereván #   2019.05.16. 08:38

chava 2019.05.15. 16:47
Ha már a „"fórum keretei között nem vizsgáljuk az illetékességet csak a hatáskört",” akkor jelzem, hogy a családi pótlék, csed igénylése a járási hivalokhoz tartozik, a gyed iránti igényt a foglalkoztatóhoz kell benyújtani a Kincstár "csak" utalja ezeket az ellátásokat, csak sajnos ezt mindenki keveri, ami nem is csoda egyébként...
Ezeket az elnöki címre küldött leveleket az elnök soha nem látja, ugyanúgy "passzolják tovább" a hatáskörrel rendelkező szerv számára...

Kedves chava!

Köszönjük jelzését, „éveket okosodtunk” azzal, hogy jelzése nem precíz.

(Nem igaz ugyanis azon állítása, miszerint a csed igény a járási hivatalokhoz tartozik, a gyed pedig a foglalkoztatóhoz.)

Főszabály, hogy a táppénz, baleseti táppénz, csed, gyed, gyáp (egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai) iránti igényt a biztosítottnak a munkáltatójánál kell előterjeszteni. (Ebtv. 62. §)

A munkáltatónak kell tudnia, hogy a cégnél –akár a vonatkozó törvény előírása, akár megállapodás alapján- működik-e tb kifizetőhely.
(1998. évi XXXIX. törvény 9. §)

Amennyiben igen, úgy ezen ellátások megállapítása és folyósítása a munkáltatónál működő TB kifizetőhely (Ebtv. 62. § (2), mint quasi közigazgatási szerv (Ebtv. 1. § (9) feladata.

{Sőt a kifizetőhely köteles a gyes igényt is átvenni a biztosítottól, amelyet továbbítania kell a járási hivatal részére.
23/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (2a)}

Amennyiben nincs, ezt követően kell egy, a MÁK honlapjáról letölthető un. Foglalkoztatói igazolás formanyomtatványt kitöltenie és az összes szükséges okmánnyal együtt 5 napon belül a járási hivatalnak továbbítani. (217/1997 (XII.1.)Korm. r. 38. § )

Ez esetben az igény elbírálását a járási hivatal végzi.

Más a helyzet, ha valaki a közszférában dolgozik és a munkáltató „kincstári körbe” tartozik.

Az Ő esetükben a táppénz, baleseti táppénz, csed, gyed, gyáp (egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai) igényt a MÁK Illetmény-számfejtési Irodája fogja elbírálni.

Tekintettel arra, hogy a korábban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által ellátott, az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokkal (táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj), baleseti táppénzzel és utazási költségtérítéssel kapcsolatos feladatok 2017. november 1-jétől a Magyar Államkincstár Központjához kerültek át, ezért javasoljuk a fórumozóknak, hogy további kérdéseiket a MÁK központ e-mail címére, az elnok@allamkincstar.gov.hu e-mail küldjék.

Természetes, hogy a kincstár elnöke nem fog minden, neki címzett levelet elolvasni, azt a kabinetiroda munkatársai szelektálják, illetve az illetékes főosztály/főosztályvezető részére továbbítják, vagy ha szükséges az Ákr. 17. § értelmében hivatalosan és igazolható módon átteszik a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási szerv részére.

Mint láthatja ismerjük mind a Ebtv., mind a Csttv., mind pedig az Ákr. vonatkozó előírásait, ugyanakkor badarság bármely fórumozótól elvárnia azt, hogy néhány, sokszor csak odavetett mondat alapján mindenre kiterjedő, egzakt választ adjon.

Igyekszünk a jogi fórumon feltett kérdésekre legjobb tudásunk szerint válaszolni, a tájékozatlan ügyfeleket a lehetőségekhez mérten (idő, kapacitás függvényében) tájékoztatni azzal, hogy meggyőződésünk, a teljeskörű tájékoztatás a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási szervek feladata amelyet nem tudunk és nem is akarunk átvállalni.

Végül mielőtt további kritikát fogalmazna meg ismét felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy itt mindenki ingyen próbál segíteni, azaz a „szolgáltatásért” nem kap ellenszolgáltatást, sokszor még egy köszönömöt sem…

chava #   2019.05.15. 16:47

Ha már a „"fórum keretei között nem vizsgáljuk az illetékességet csak a hatáskört",” akkor jelzem, hogy a családi pótlék, csed igénylése a járási hivalokhoz tartozik, a gyed iránti igényt a foglalkoztatóhoz kell benyújtani a Kincstár "csak" utalja ezeket az ellátásokat, csak sajnos ezt mindenki keveri, ami nem is csoda egyébként...
Ezeket az elnöki címre küldött leveleket az elnök soha nem látja, ugyanúgy "passzolják tovább" a hatáskörrel rendelkező szerv számára...

Jereván #   2019.05.15. 15:28

chava 2019.05.15. 14:47

@Jereván miért az elnok@allamkincstar.gov.hu címet adod meg mindig? Ezernyi hatékonyabb cím van megadva a MÁK oldalán...

Kedves chava!

Mert

 • a hatékonyság viszonylagos,
 • mindig a "fejjel" levelezünk,
 • az alsóbb szervek "vigyázba vágják" magukat, ha fentről kapnak egy megkeresést, vagy utasítják őket egy panasz kivizsgálására, pláne ha arról be is kell számolniuk/jelentést kell írniuk, (pl. ettől hatékonyabb, mint egy illetményszámfejtési osztályvezető, vagy egy kormányablak, ahonnan igen gyakran "elhajtják" az ügyfelet, vagy hiányos, hibás tájékoztatást adnak a részére),
 • a MÁK elnöke jogosult az egységes eljárás érdekében belső utasítást kiadni,vagy jogszabálymódosítást kezdeményezni,
 • a fórum keretei között nem vizsgáljuk az illetékességet csak a hatáskört,
 • a MÁK elnöke nem teheti meg, hogy az ügyfelet "lepattintsa", míg az ügyfélszolgálatokon, kormányablakoknál sajnos ez igen gyakran előfordul,
 • a MÁK elnökének rendelkezésére áll az a szakembergárda (Egészségbiztosítási Főosztály főov. dr. Bogdán Zsuzsanna) amely bármely kérdésre képes teljeskörű, szakszerű és jogszerű választ adni(pl. ettől hatékonyabb, mint egy illetményszámfejtési osztályvezető, vagy egy kormányablak),
 • a MÁK elnöke érezze a törődést, azaz a tájékozatlan, kiszolgáltatott ügyfelek nagy számát (ha csak itt ilyen nagyszámú az érdeklődés a téma iránt miért nem indít saját, hivatalos fórumot, mint ahogyan azt már többször javasoltuk az elődjének),
 • stb.,

azaz álláspontom szerint ez sokkal hatékonyabb, mint bármi más.

Természetesen semmi nem tiltja azt, hogy más fórumozó más tanácsot, elérhetőséget adjon meg a kérdezőnek, de egy ingyenes tanácsadásnál nem illik azt felettéb kritizálni. "Ajándék lónak ne nézd a fogát!" (Ha ezt pénzért csinálnánk, mint ahogyan más kollégák teszik, egész jól megélhetnénk belőle.)

Ha az ügyfélnek (kérdezőnek)nem felel meg ez a cím nyugodtan kereshet a MÁK honlapján "ezernyi hatékonyabb címet".

:)

chava #   2019.05.15. 14:47

@Jereván miért az elnok@allamkincstar.gov.hu címet adod meg mindig? Ezernyi hatékonyabb cím van megadva a MÁK oldalán...

Viki8 # e-mail 2019.05.15. 14:06

Tisztelt Szakértő!

Jelenleg a 2. gyerekkel vagyok itthon, de gyesem lejárt 2018. novemberében, de első után még 2020. áprilisáig kapok gyest(tartós betegség/fogyatékosság miatt). Úgy volt, hogy ezév szeptemberében visszamegyek dolgozni, de közben úton van a 3. gyerkőc. Kérdésem az lenne, hogy milyen ellátásra vagyok jogosult, ha 2015. november 25-e óta vagyok CSED, majd GYED, majd GYES-en. Érdemes lenne táppénzre mennema cégtől, ahol jelenleg fizetés nélküli szabadságon vagyok? Jogosult leszek egyáltalán CSED-re? Ha nem, akkor mi jár? Előre is köszönöm a választ!