Fórum munkajog, foglalkoztatás régebbi elöl     új hozzászólás


Munkanélküli segély

Kelvin (törölt felhasználó) #   2016.01.04. 10:02

Ha nem tudod az egy hónapot leigazolni, akkor elbuktad. Az otthoni munka csak akkor fogadható el, ha be volt jelentve. (Ha jól tudom havi 1000,- Ft regisztrációs díjat kell fizetnie a foglalkoztatónak.)

cincinnatus #   2016.01.04. 09:45

castiel 2015.12.21. 19:06

Tisztelt Jogi Fórum!

Kaptam egy levelet miben az állt hogy 2015.12.29-ig le kell igazolnom hogy 1 hónapot dolgoztam az évben... itthon gondoztam édesanyám így nem tudtam dolgozni... mit tehetnék ez ügyben, lehet még valamit tenni hogy ne vegyék el a segélyem?

Válaszukat és segítségüket köszönöm!

Ez így az érdemi válaszhoz kevés, a történeti tényállás kiegészítésre szorul.

 • Kitől kapott levelet?
 • Levelet, végzést, vagy határozatot kapott?
 • Az pontosan mit tartalmaz?
 • Melyik jogszabály, melyik szakaszára hivatkoznak?
 • Milyen határidőt kapott?
 • Biztosítottak-e jogorvoslati lehetőséget?
 • Azzal élt-e?
 • Milyen segélyben részesül?
 • Van fennálló jogviszonya amelyből fizetésnélküli szabadságban részesül?....
castiel # e-mail 2015.12.21. 19:06

Tisztelt Jogi Fórum!

Kaptam egy levelet miben az állt hogy 2015.12.29-ig le kell igazolnom hogy 1 hónapot dolgoztam az évben... itthon gondoztam édesanyám így nem tudtam dolgozni... mit tehetnék ez ügyben, lehet még valamit tenni hogy ne vegyék el a segélyem?

Válaszukat és segítségüket köszönöm!

klaucica # e-mail 2015.12.13. 16:40

Tisztelt Cím!
Ha a munkába állásom 1 napján felmondok akkor és csak pár órát dolgoztam és van több mint 1 éves munkaviszonyom és nem rögtön töröltettek engemet akkor mi a helyzet ilyen esettben ..elveszítem a segélyemet!?
mert én aznap szóltam ha nem akarok ott dolgozni..de ők csak 7 napra vették észre hogy nem ott dolgozom..és ráadásul akkor amikor én már most pénteken szóltam nekik hogy hé ti nem töröltettetek engemet.
A munkaügyi központ azt kérte hogy egy törlési papit mint hiánypótlást hozzak.
DE a munkáltatom ahol dolgoztam 1 napot se ott azt mondta hogy kiléptetnek.és hogy a kiléptető papir az jó lesz nekik .de lehet hogy ettől még nem kapok meg a segély ..vagy semmi köze a segélyhez a kiléptető papírral kérem segítsen hogy ilyen esetben mi a lehetőségem.
mert tudom ,hogy van egy ilyen törvény ha felmondok és csak pár órát voltam ott akkor se kapnám meg a segélyemet!

Várom válaszát!
Köszönöm!

Mamszika32 # e-mail 2015.12.10. 21:18

Tisztelt Jogi Fórum!

Az alábbiakban kérném a segítségüket:
Előző munkahelyemen átszervezés miatt megszűnt a munkaköröm, aminek következtében felmondtak, 9 évet töltöttem itt. A felmondási idő 2015. dec. 20-án jár le, addig állományban vagyok ezért dec. 21-én regisztrálok a munkaügyi központban, az álláskeresési járadék igénylése miatt. Ismerős által találtam egy munkahelyet január 4.-ei kezdéssel (ennek alapján max. 14 napot töltök munka nélkül), ahol viszont 3 hónap próbaidő van. Kérdéseim a következők:

 1. Mennyi idővel előtte kell jelentenem a mü. központnak, hogy találtam állást?
 2. Ha a próbaidő alatt nem felelnék meg, vagy nekem nem megfelelő a munka, kaphatok-e utána álláskeresési járadékot?
 3. A járadék megállapítását befolyásolja-e felmondás minősége (munkáltató által, munkavállaló által, közös megegyezés)?
 4. Az igénybe vett 14 nap járadékot levonják a 90 napból vagy elölről indul a 3 hónap?
 5. Köteles vagyok-e elfogadni közmunkát és mikortól?

(a mü. központban azt az információt kaptam, hogy az első 3 hónapban nem is ajánlanak ki sehová, magamnak kell állást keresnem és csak utána van közmunka).

Válaszukat és segítségüket köszönöm!

sortie #   2015.12.08. 13:17

csepy321 2015.12.08. 07:48

Szeretném meg kérdezni, hogy mit lehet tenni ha a munkanélkülimet nem kaptam meg.
Múlt hónap 13-án járt le. Azt mondták „hó közibe ki fizetik”.
Hónap végén fel hívtam az ügyintézőt azt mondta el felejtett fel vinni a gépbe. Erre azt válaszolták e hónap elején megkapom. A munkanélkülit elküldték mindenkinek csak nekem nem megint felhívtam őket a vezető helyettessel beszéltem. Azt mondta ennyit tudok mondani „talán a hónap közepén”.
Mit lehet tenni ez ügyben ha megint nem utalják a pénzem jogilag mert a vezetőség nem akar ezzel foglalkozni?

Az alábbi minta alapján panaszát ajánlott, tértivevényes levélben és/vagy emailban küldje el az ombudsmannak, a kormánymegbízottnak és a helyi sajtónak.

(Garantáltan utalni fognak.)

PANASZ MINTA
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Dr. Székely László részére
Budapest
Nádor utca 22.
1051

Tárgy: Panasz

Tisztelt Dr. Székely László Úr!

Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy az engem megillető álláskeresési járadék ellátás mielőbbi kifizetése érdekében a …. …. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjánál eljárni, panaszomat kivizsgálni, annak eredményéről tájékoztatni, a késedelmes kifizetés miatt engem megillető kamat, valamint az azzal kapcsolatos érthető elszámolás kifizetésére/elkészítésére és megküldésére a Munkaügyi Központot kötelezni szíveskedjen az alábbiak miatt.

A panasz részletes leírása:……………………………………

Telefonon történő érdeklődésemre ………. ……. azt a tájékoztatást adta, hogy …………………………… mely választ elfogadni nem áll módomban.

Álláspontom szerint a ……………… Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja köteles lenne haladéktalanul és kamataival együtt kiutalni az ellátást.

Tekintettel arra, hogy ez nem történt meg ezért kérem az Ön, illetve Hivatala segítő közreműködését.

Meg kívánom jegyezni, hogy jelen esetben egy, az évek óta fizetett munkaerőpiaci járulékért a biztosítási esemény bekövetkezésekor cserébe, törvény által biztosított ellátásról van szó, melynek nem, illetve nem a jogszabályban előírt időben és összegben történő kifizetése a létfenntartásomat veszélyezteti.

Alaptörvény XIX. cikk. (1) bekezdés Anyaság, betegség és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult.

Alaptörvény XXIV. cikk. (1) bekezdés Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék.

Alaptörvény 30. cikk. (1)-(2) bekezdés Az alapvető jogok biztosa alapjogvédelmi tevékenységet lát el, eljárását bárki kezdeményezheti. Az alapvető jogok biztosa az alapvető jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltatja, orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményez.

A Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33/A § értelmében ha a közigazgatási szerv az előírt határidőt nem tartja be - saját költségvetése terhére- köteles a központi költségvetés részére az általános tételű eljárási illeték összegének megfelelő összeget befizetni.

Köszönettel:
aláírás

Dátum
Adataim:
Név:
TAJ:
Adóazonosító
Lakcím:

Az ombudsman egyéb elérhetőségei:

WEB: http://www.ajbh.hu/…90E21FABCD75

E-mail: panasz@ajbh.hu

Postai úton/levélcím: 1387 Budapest, Pf. 40.

csepy321 # e-mail 2015.12.08. 07:48

Szeretném meg kérdezni, hogy mit lehet tenni ha a munkanélkülimet nem kaptam meg.
Múlt hónap 13-án járt le. Azt mondták „hó közibe ki fizetik”.
Hónap végén fel hívtam az ügyintézőt azt mondta el felejtett fel vinni a gépbe. Erre azt válaszolták e hónap elején megkapom. A munkanélkülit elküldték mindenkinek csak nekem nem megint felhívtam őket a vezető helyettessel beszéltem. Azt mondta ennyit tudok mondani „talán a hónap közepén”.
Mit lehet tenni ez ügyben ha megint nem utalják a pénzem jogilag mert a vezetőség nem akar ezzel foglalkozni?

intentio #   2015.11.23. 14:10

Yuditka 2015.11.22. 07:04

Szeretném megkérdezni, hogy 2 órás bejelentett munkaviszony után, - 1 év időtartamú - jár-e munkanélküli segély.
Korábban is volt munkaviszonya az illetőnek 2,5 éven belül.

Köszönettel:

Yuditka

Igen jár, a jogosultság nem függ az óraszámtól, viszont ha ezen 2 órára csak a minimálbér 2 órára eső részét kapta, úgy annak összege meglehetősen alacsony lesz.

25. §(1) Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki138

 1. álláskereső,
 2. az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap – a 27. § (1) bekezdésében meghatározott – jogosultsági idővel rendelkezik,

c)

 1. munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani.

26. § (1) Az álláskeresési járadék összegét a kérelem benyújtását megelőző, vagy – ha az álláskeresőként való nyilvántartásba vételre későbbi időpontban kerül sor – az álláskeresőnek az álláskeresővé válását megelőző négy naptári negyedévben az ezen időszakkal érintett jogviszonyokban elért, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 19. §-ának (3) bekezdésében meghatározott munkaerő-piaci járulék alapja (a továbbiakban: járulékalap) havi átlagos összegének alapulvételével kell kiszámítani.

27. § (2) Az álláskeresési járadék folyósítási idejének számítása során tíz nap jogosultsági idő egy nap járadék-folyósítási időnek felel meg. Ha a kiszámítás során töredéknap keletkezik, a kerekítés szabályait kell alkalmazni.

(3) Az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb időtartama 90 nap.

Yuditka # e-mail 2015.11.22. 07:04

Szeretném megkérdezni, hogy 2 órás bejelentett munkaviszony után, - 1 év időtartamú - jár-e munkanélküli segély.
Korábban is volt munkaviszonya az illetőnek 2,5 éven belül.

Köszönettel:

Yuditka

csibike6 # e-mail 2015.11.04. 12:41

Üdvözlöm!
Azt szeretném megkérdezni,ha 2014 május óta havi szerződést kapok mjnden hónapban és èn fel szeretnèk mondani vagy ha azt mondanàm decembertől nem kérnèk szerződést elmehetek munkanélkülire ha nem mennek bele a közös megegyezésbe?
Válaszát előre is köszönöm
N.Niki

maghun # e-mail 2015.09.30. 09:48

Üdvözlöm!
Segítséget szeretnék kérni a következők miatt.
9 hete vagyok munkanélküli,eddig járandóságot meg is kaptam.
Aug. 24-én sikerült munkát találnom, viszont szerződés és
pontos tájékoztatás hiánya végett 2 nap után felmondtam. Ezt a megadott módon lejelentettem. Innen kezdődött a gond!
A munkáltató 3 hétig semmilyen ki-belépő papírt nem adott ki.
Minden nemű megkeresésemet elutasították, mondván postai úton megkapom a papírokat.
A munkaügyi kp papírok nélkül nem folyósít, ill. felfüggesztette a folyósítást,majd szep 29-én közölték visszamenőleg aug 24-től megszüntették a járadékot.
Mivel 4 napig bejelentett munkám volt visszakövetelnek 8 napra járó ellátást,addig ők sem adnak ki papírt. Addig nem tudok elhelyezkedni sem,és mivel ez az egyedüli bevételem,fizetni sem tudok. Tanácstalan vagyok,ezen patt helyzet megoldásában.
Segítségét előre is köszönöm!

gilda777 # e-mail 2015.06.29. 21:53

Üdvözlöm!
Érdeklődöm, hogyha 2013. április 1-e óta fennálló folyamatos, heti 40 órás munkaviszonyom van, jogosult vagyok-e munkanélküli segélyre (álláskeresési járadékra)?
Válaszát előre is köszönöm!

lazikaty # e-mail 2015.06.25. 20:09

Üdvözlöm! Azt szeretném megkérdezni, hogy munkanélküli segély milyen esetben jár?

 • Ha én mondok fel?
 • Ha nekem mondanak fel?
 • vagy csak közös megegyezéssel?

Előre is köszönöm válaszát!

kis lajcsi # e-mail 2015.04.19. 13:08

Üdvözlöm! Ha a munkanélküli hivatalban
regisztráltatom magamat (most veszítettem el a munkahelyemet) akkor ők engem ugye kiközvetíthetnek egy munkahelyre.Kérdésem az lenne hogy a munkanélküli hivatal által felajánlott állást én köteles vagyok elfogadni vagy vissza is utasíthatom???

Köszönöm a választ előre is!!

mbr8 # e-mail 2015.03.26. 11:48

Üdvözlöm!Tanácsot szeretnék kérni.10 napja vagyok regisztrálva a munkanélküli hivatalban.Azzal is tisztában vagyok hogy ők 2 munkahelyre is kiközvetíthetnek,amit muszáj elfogadni,igaz én még nem kaptam ilyen papírt.Közben én találtam külföldön munkát ami májusban kezdődik,ez már le is van fixálva az ottani főnökkel,várnak.Most az a kérdésem lenne,ha megmondom őszintén a hivatalban hogy nekem van /lesz/állásom,akkor jogosult vagyok-e a segélyre?A másik kérdésem,ha kiközvetítenek az általuk felajánlott munkára,el-e kell vállalnom? Hozzáteszem,melyik munkáltatónak kell 2-3 hetet dolgozó munkaerő? Arról nem is beszélve hogy erkölcsileg nálam ez nem működik.A munkanélküli segélyre május elejéig vagyok jogosult.Köszönettel

Dyyt # e-mail 2015.02.21. 19:50

gini67: Az adókedvezmények évente változnak, az egyes nyilatkozatoknak már a címében is benne van, hogy adott évre szólnak, ezért tényleg újra kellett volna igényelni. (Munkaviszonynál is évente új nyilakozatot kell tenni.)

Dyyt # e-mail 2015.02.21. 19:07

RS75: Azt kell tudni bizonyítani majd, hogy értesítetted a német hatóságot. A gyakorlatban ezt exportnek nevezik. A koordinációs rendeletek alapján 4 hetet kell max. ott rendelkezésre állni és utána szabadon lehet más országban munkát keresni úgy, hogy a távozást követő 7 napon belül be kell jelentkezni a cél országon a munkügyi szervezethez.
Vagyis ha ennek eleget tettél, akkor a németeknek továbbra is folyósítaniuk kellene az ellátást.

Dyyt # e-mail 2015.02.21. 19:05

Ha valaki ellátásban részesül és elhelyezkedik, akkor azt rövid időn (ha jól tudom 15 napon) belül be kell jelentenie. Ez fontos!
Ha ezt elmulasztja valaki, akkor azért törölni lehet a nyilvántartásból és csak 60! nap elteltével regisztrálhat ismét.

Ha kényszerhelyzet a munka, akkor több lehetőség van:

 1. Ha határozott idejű a munka, akkor rövid idejű keresőtevékenység címszó alatt szüneteltetni lehet az ellátást. Ez a 90 napnál rövidebb állásokra vonatkozik.
 2. Ha végetér a jogviszony, akkor attól függ, hogy kap-e valaki újra ellátást, hogy mennyi a jogosító ideje (ez elvileg szerepel a döntésben). Az új jogviszonyból jön még pár nap a meglevőhöz, de az a lényeg, hogy összesen az elmúlt három éven belül 360 nap jogosító időnek kell lennie ahhoz, hogy az ellátás járjon. (Vagyis itt a 3 évben levő napok száma - a már elhasznált napoké, azzal hogy 10 nap munka 1 nap ellátásnak felel meg.)
 3. Egyösszegű ellátás kifizetése csak meghatározott határidőn belül, és csak akkor lehet, ha a munkaviszony határozatlan. (A fennmaradó ellátás 80%-át fizetik ki).
Dyyt # e-mail 2015.02.21. 18:56

A munkanélküli ellátásnál már jópár éve megszűnt az a szabály, hogy a munkaviszony végétől függne az, hogy mennyi idő elteltével kérhet valaki ellátást. Tehát teljesen mindegy, hogy ki mond fel, vagy akár közös megegyezéssel is végetérhet a jogviszony, az ellátás a munkaviszony vége után akkortól jár, amikor a kérelmet benyújtják a kirendeltségen.

Alternatív megoldásként elektronikusan is lehet regisztrálni, és ekkor egy későbbi időpontra fogják behívni a kérelem megerősítésére, viszont az ellátást az elektronikus kérelem időpontjához képest folyósítják majd.

Összefoglalva a lényeg, nem számít a munkaviszony megszüntetés módja.

NIldik # e-mail 2015.02.11. 18:12

Üdvözlöm!

Megszeretném kérdezni, h elköltöztem, így nemigazán tudok bejárni a munkahelyemre. Beszeretném adni a felmondásomat. Kérdésem beadhatom azonnali felmondással? Kell indok? Utána sajna munkanélkülire tudok csak elmenni,/ remélem jár/ mert egyenlőre nincs másik munka lehetőség az új településen.

gini67 # e-mail 2015.02.11. 09:52

Szép napot kívánok !
Meg szeretném tudni,hogy,párom,aki 2014 nov. 14-től munkanélküli lett,és akkor igényelte a két kiskorú gyerekünk után az adójóváírást,a novemberi és decemberi járulékot a novemberben kiadott határozat alapján folyósitották,akkor most,a januári pénzből jogos az,hogy mégse alkalmazták az adójóváírást ? Mikor rákérdezett,miért kapott majd 24 ezerrel kevesebbet,azt a választ kapta,hogy új év,újból igényelni kellett volna az adókedvezményt a két gyerek után.Kérdezném,ha 2014 november 14-én kiadnak egy határozatot,hogy 2015 febr.14-ig jogosult egy bizonyos összegre,azt csak így módosíthatják ,kedvük szerint ?
Hol tudnánk ezt a pénzt most,(nem 2016-ban az adóbevallásban)visszaigényelni ?

Köszönöm a választ előre is.

lopakodó # e-mail 2015.01.30. 10:25

na, azt hiszem , felfogtam : attól függ, ki mond fel....és az tök mindegy, hogy pl. csak 1 napja dolgozom ott......
köszönöm !!!

végrehajtó1 # e-mail 2015.01.30. 09:41

na még egyszer::)

ha a munkáltató mond fel akkor kapsz ha közös megegy. akkor kapsz ha te mondasz fel akkor nem kapsz.
De ezt a munk. közp. is elmondja neked ha kérdezed.

lopakodó # e-mail 2015.01.30. 08:14

ha próbaidő alatt mondok fel, pl. 1 hetet dolgozok csak,akkor is igaz, hogy 3 hónapig nem jár utána álláskeresési járadék ????
Arra gondoltam, hogy ugye febr. 2-án kezdek, ez új hónap, és a munkaügyi központba csak később egyek be lemondani, 2-3 hét múlva, addig úgyse számfejtik a februárt....
Igazából a munkaügyi központban is azt mondták, hogy pár napon belül menjek be, ha elhelyezkedek, a számfejtés miatt- ne legyen túlfizetés.....nem tudom, mi a megoldás.

végrehajtó1 # e-mail 2015.01.29. 19:09

ha te mondasz fel akkor 3 hónapig nem jár.De van olyan lehetőség hogy a járadékot egy összegben is felveheted.írásban kell kérned.És utána fogadd el az új állásodat.