Fórum munkajog, foglalkoztatás régebbi elöl     új hozzászólás


csed, gyed, táppénz, szabit kivenni?

monoszkop #   2018.08.27. 09:45

Judit8484 2018.08.24. 13:18

Kèrdèsem, hogy a tgyàs-hez, gyed-hez szüksèges biztosìtàsi jogviszonyba a 2 óràs munkaviszonyt beszàmìtjàk?

Kedves Judit!

Igen, beszámítják. Ebben az isetben nincs jelentősége az óraszámnak.

(A nyugdíj szolgálati időnél viszont majd lesz, illetve lehet, attól függően, hogy a keresete hogyan alakult a minimálbérhez képest.)

Judit8484 # e-mail 2018.08.24. 13:18

Kèrdèsem, hogy a tgyàs-hez, gyed-hez szüksèges biztosìtàsi jogviszonyba a 2 óràs munkaviszonyt beszàmìtjàk?

Zengőbérci #   2018.08.23. 10:40

nandy 2018.08.23. 10:25
Sziasztok! Mi a teendő abban az esetben, ha bejelentettünk egy alkalmazottat, de a TAJ száma továbbra is barna? Kettős állampolgár, lakóhelye külföld, tartózkodási helye magyar cím.

Menjen be a MEP Nyilvántartási Osztályájának osztályvezetőjéhez, mutassa be a munkaszerződését, a NAV bejelentését, valamint a lakcímkártyáját és kérje a TAJ szám érvényesítését/átállítását.

Ha ehhez a fentieken túl bármire szükség van még, arról az ov. majd tájékoztatja.

Zengőbérci #   2018.08.23. 10:39

nandy 2018.08.23. 10:25
Sziasztok! Mi a teendő abban az esetben, ha bejelentettünk egy alkalmazottat, de a TAJ száma továbbra is barna? Kettős állampolgár, lakóhelye külföld, tartózkodási helye magyar cím.

Menjen be a MEP Nyilvántartási Osztályájan osztályvezetőjéhez, mutassa be a munkaszerződését, a NAV bejelentését, valamint a lakcímkártyáját és kérje a TAJ szám érvényesítését/átállítását.

Ha ehhez a fentieken túl bármire szükség van még, arról az ov. majd tájékoztatja.

nandy #   2018.08.23. 10:25

Sziasztok! Mi a teendő abban az esetben, ha bejelentettünk egy alkalmazottat, de a TAJ száma továbbra is barna? Kettős állampolgár, lakóhelye külföld, tartózkodási helye magyar cím.

intentio #   2018.08.23. 08:08

Judit8484 2018.08.22. 20:50

2016,2017-es évben 2 órában, 2018. január-február 4 órában, márciustól 8 órában vagyok bejelentve.Kisbabát várok, a szülés várható időpontja: 2018. december 22.
November végéig szerettem volna dolgozni, de munkáltatóm 2018. októbertől táppénzre akar küldeni,illetőleg, mindent elkövet, hogy elmenjek.(Másik alkalmazottat keres).
Tudomásom szerint a tgyás, gyed számításánál esetemben a 2018. március-szeptember-ig terjedő 8 órás munkaviszonyt nézik. Viszont, ha elmegyek táppénzre októbertől, nem tudom ez mennyire fog módosulni.Illetve a táppénznél sem tudom melyik időszakot nézik.

Válaszát előre is köszönöm!

Kedves Judit!

A táppénz, csed, gyed ellátásokat ekként kell kiszámolni:

A táppénz, csed, gyed ellátások kiszámítása egy bonyolult folyamat, melynek a jogi alapját az 1997. évi LXXXIII. törvény 42-48 szakaszai szabályozzák, melynek leegyszerűsített változata így szól:

Táppénzszámítási sorrend 2015.07.01-től
az 1997. évi LXXXIII. törvény és a 2015/1. számú, valamint a 2015/2. számú, a TB kifizetőhelyek részére kiadott OEP Tájékoztató alapján egyben figyelemmel a táppénzre vonatkozó kedvezményszabály 2017.01.01-től hatályos változására is az ONYF 2017/1. számú tájékoztatójában foglaltakra.

http://www.neak.gov.hu/…_reszere.pdf
http://www.neak.gov.hu/…ekoztato.pdf
http://www.neak.gov.hu/…_reszere.pdf

Fontos, hogy csak a jelen jogviszonyban elért keresetet lehet figyelembe venni, egy előző munkáltatónál elért jövedelem nem alapja az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásnak!
Ugyancsak fontos, hogy a jövedelem „keresése” során legfeljebb a tárgyévet megelőző év első napjáig (előző év január 01.) lehet visszamenni. Az ezt megelőző jövedelmet figyelembe venni nem lehet. Aki viszont ebben az időszakban jogviszonyt váltott annál a jövedelem „keresése” során legfeljebb a jelen jogviszony kezdetéig lehet visszamenni.

Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai és a baleseti táppénz összegének megállapításánál az ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyban, a személyi jövedelemadó előleg megállapításához, a NAV felé bevallott jövedelmet kell figyelembe venni.
2015. január 1-jétől tehát, csak azon pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelem vehető figyelembe az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások és a baleseti táppénz naptári napi összegének megállapítása során, amely pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelem a számítási időszakban a NAV felé bevallásra került. (Ebtv. 5/C. és 39/A. §)

(Tekintettel arra, hogy a táppénz, csed, gyed, gyáp és a baleseti táppénz összegéből pénzbeli egészségbiztosítási járulékot nem kell vonni, így azok összegét egy következő pénzbeli egészségbiztosítási ellátás (táppénz, csed, gyed, gyáp stb.) összegének megállapításakor nem lehet figyelembe venni.)

Táppénz
számítási sorrend 2015.07.01-től (a 2017.01.01-es előny szabály módosítással.)

 1. A jogosultságot közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafelé számított 180 (naptári) napi (bruttó) jövedelem. Ha nincs:
 2. A jogosultságot közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafelé számított 120 (naptári) napi jövedelem. (Ha van legalább 180 napi, Tbj. 5. § szerinti folyamatos biztosításban töltött ideje. A folyamatos biztosítási időbe nem számít bele a biztosítás szünetelésének az ideje és pl. az az idő, amikor az igénylő az álláskeresési támogatás szünetelése alatt részesül CSED-ben, GYED-ben, GYES-ben) Ha nincs:

Vizsgálni kell, hogy van-e 180 (naptári) napi folyamatos biztosításban töltött ideje.

3/A Ha van: A tényleges jövedelem lesz az ellátás alapja, korlát nincs csak a tp plafon. (Tényleges jövedelemnél legalább 30 napi jövedelem szükséges.) Ha nincs legalább 30 napi jövedelme, csak ettől kevesebb (pl. 29 napi) az alap a szerződés szerinti jövedelem. Korlát ekkor sincs csak a tp plafon.
(Amikor a jogszabály a nap szót használja az alatt naptári napot kell érteni. Ha a jogalkotó munkanapra gondolt, úgy a jogszabály a munkanap szót használja.)
(Táppénz plafon alatt az Ebtv. 48. § (7) bekezdésében szereplő, a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének a 30-ad részét értjük.)

3/B Ha nincs: A tényleges jövedelem lesz az ellátás alapja, de van korlát. Korlát a minimálbér. (Tényleges jövedelemnél legalább 30 napi jövedelem szükséges.) Ha nincs legalább 30 napi jövedelme, csak attól kevesebb (pl. 29 napi, vagy 1 napi) jövedelme a táppénz alapja a szerződés szerinti jövedelem lesz. Korlát ebben az esetben is van. Korlát a minimálbér.

4. Előny/kedvezmény szabály:

Ha valakinek nincs 180 bérezett napja (tényleges jövedelme) vizsgálni kell ennek az okát.

Ha az irányadó időszakban azért nincs 180 bérezett napja (tényleges jövedelme), mert legkevesebb 180 napig táppénzben, CSED-ben, vagy GYED-ben részesült a táppénzét és/vagy a GYED-et a jelen, elbírálandó ellátást megelőzően utolsóként megállapított eb. ellátás alapján kell megállapítani, azaz ezt kell hasonlítani a tényleges (legalább 30 napi), ha ilyen nincs a szerződés szerinti jövedelemmel és amelyik kedvezőbb, azzal kell adni. Ha tehát a fentiek miatt nincs 180 bérezett napja az alap az előző ellátás alapja, vagy a tényleges jövedelem, vagy ha nincs legalább 30 napi tényleges jövedelme a szerződés szerinti jövedelem. (A 180 napi időbe a méltányosságból megállapított ellátások időtartamát nem lehet figyelembe venni.)

CSED

 • csecsemőgondozási díj- (leánykori nevén terhességi-gyermekágyi segély, azaz thgy)

  alap számítási sorrend 2015.07.01-től

1.A jogosultságot közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafelé számított 180 (naptári) napi jövedelem. (Ekkor a CSED összegének felső korlátja nincs.) Ha nincs:

2.A jogosultságot közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafelé számított 120 (naptári) napi jövedelem. (Ha van legalább –Tbj. 5. § szerinti- 180 napi folyamatos biztosításban töltött ideje. Ekkor a CSED összegének felső korlátja nincs.) Ha nincs:

3. A tényleges jövedelem lesz az ellátás alapja. (Tényleges jövedelemnél legalább 30 napi jövedelem szükséges.) Korlát a minimálbér kétszerese.

4. Ha nincs az ellátás alapja a szerződés szerinti jövedelem. Korlát a minimálbér kétszerese.

5. Azon biztosítottaknál, akik 2015.06.30-át követően válnak jogosulttá CSED-re az alábbi előny/kedvezményszabályt kell alkalmazni.

Ha az anya a GYED, vagy GYES alatt, vagy a GYED/GYES megszűnését követő egy éven belül ismét szül az ezt megelőző gyermekre kapott CSED alapja magasabb, mint az újonnan született gyermekre az Ebtv. 42. § (2)–(4) bekezdés alapján (180 napi, 120 napi, vagy tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelem alapján) számított, csecsemőgondozási díj alapja, akkor ezen előző, magasabb alappal kell az új gyermekre járó CSED ellátást megállapítani.

Ez az un. kedvezőbb szabály viszont csak akkor alkalmazható, ha az anya nem váltott jogviszonyt, azaz most is ugyanott dolgozik, mint ahol akkor dolgozott, ahol az előző, magasabb összegű CSED-et megállapították. Amennyiben az anya munkahelyet változtatott az előző munkáltatónál elért CSED alapja hiába magasabb mint amit most állapítanának meg azt nem lehet figyelembe venni. (Fontos, hogy jogviszonyról és nem foglalkoztatóról van szó. Lehet valaki az önkormányzatnál kormánytisztviselő, majd közmunkás, a foglalkoztató ugyanaz, de a jogviszony változott.)

Szerződés szerinti havi jövedelem fogalma 2015.07.01-től:

 betegszabadságra jogosultak esetén az ellátásra való jogosultság kezdő napjának hónapjára számított távolléti díj, illetve az illetmény egy hónapra járó összege,

 egészségügyi szabadságra jogosultak esetében az ellátásra való jogosultság kezdő napjának hónapjára számított, egészségügyi szabadság idejére járó távolléti díj,

 egyéni és társas vállalkozók esetében a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér másfélszerese,

 a Tbj. 5. § (1) bekezdés g) pontja esetében a 30 napot meg nem haladó biztosítási jogviszony esetén az ellátásra való jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér, egyéb esetben a jogviszony alapjául szolgáló szerződésben meghatározott díj,

 mezőgazdasági őstermelő esetében a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér;

(A CSED adóköteles, de abból sem egészségbiztosítási, sem nyugdíjjárulékot nem kell fizetni/levonni.)

Annak, aki az álláskeresési támogatás folyósításának az ideje, vagy a folyósítás szünetelése alatt (például az első gyermek után GYED-ben részesül az anya, és emiatt szünetel az álláskeresési támogatás folyósítása, és ezen időtartam alatt születik az újabb gyermek), vagy az álláskeresési támogatás folyósításának megszűnését követő 42 napon belül szül, annak a CSED összegét a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér alapulvételével kell megállapítani, de az összeg nem haladhatja meg az álláskeresési támogatás, illetve vállalkozói járadék alapját képező összeg harmincad részét. (217/1997. (XII.1.) Kormányrendelet 26. §. (2)

GYED (gyermekgondozási díj) alap számítási sorrend 2015.07.01-től

1.A jogosultságot közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafelé számított 180 (naptári) napi jövedelem. Ha nincs:

2.A jogosultságot közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafelé számított 120 (naptári) napi jövedelem. (Ha van legalább –Tbj. 5. § szerinti- 180 napi folyamatos biztosításban töltött ideje.) Ha nincs:

Vizsgálni kell, hogy van-e 180 napi –Tbj. 5. § szerinti- folyamatos biztosításban töltött ideje.

3/A Ha van: A tényleges jövedelem lesz az ellátás alapja, korlát nincs csak a minimálbér kétszerese (GYED max). (Tényleges jövedelemnél legalább 30 napi jövedelem szükséges.) Ha nincs csak ettől kevesebb, az ellátás alapja a szerződés szerinti jövedelem. Korlát ekkor sincs csak a minimálbér kétszerese (GYED max).

3/B Ha nincs: 2015.07.01-től ekkor is a tényleges jövedelem lesz az ellátás alapja, korlát nincs csak a minimálbér kétszerese (GYED max) (Tényleges jövedelemnél legalább 30 napi jövedelem szükséges.) Ha nincs csak ettől kevesebb az alap a szerződés szerinti jövedelem.
4.Előny/kedvezmény szabály változás 2015.07.01-től:

Ha a gyermek gyermekgondozási díj vagy a gyermekgondozást segítő ellátás (leánykori nevén gyermekgondozási segély) igénybevétele alatt, vagy annak megszűnését követő egy éven belül születik, és az újabb gyermek születését megelőzően utolsóként született gyermek jogán megállapított csecsemőgondozási díj naptári napi alapja magasabb összegű, mint a 42/D. § (2) és (3) bekezdés alapján ( 180 napi, 120 napi, tényleges, szerződés szerinti jövedelemből) számított gyermekgondozási díj naptári napi alapja, akkor a magasabb naptári napi alap alapján kell az új gyermekre a GYED ellátást megállapítani.

Ez a szabály csak akkor alkalmazható, ha az utolsóként megállapított csecsemőgondozási díj alapja kizárólag a jogosultság kezdő napján fennálló jogviszonyban elért jövedelem figyelembevételével került megállapításra.

(Fontos, hogy jogviszonyról (munkaviszony, megbízásos jogviszony, vállalkozói jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, kormánytisztviselői jogviszony stb.) és nem foglalkoztatóról van szó. Pl. Lehet valaki az önkormányzatnál közmunkás, majd közalkalmazott, vagy kormánytisztviselő a foglalkoztató ugyanaz, de a jogviszony változott.)

Annak, aki az álláskeresési támogatás folyósításának a szünetelése alatt válik GYED-re jogosulttá a GYED-et a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér alapulvételével kell megállapítani, de az összeg nem haladhatja meg az álláskeresési támogatás, illetve vállalkozói járadék alapját képező összeg harmincad részét. (217/1997. (XII.1.) Kormányrendelet 26. §. (2)

(A GYED adóköteles, de abból egészségbiztosítási járulékot nem, viszont 10% nyugdíjjárulékot kell fizetni/levonni.)
2016.01.01-től minden, maximális összegben megállapított (korlátozott) GYED-et felül kell vizsgálni (meg kell emelni).

NAGYON LEEGYSZERŰSÍTETT PÉLDA AZOKNAK, AKIKNEK A FENTIEK TÚL BONYOLULT:
Az ellátásokat az adott ellátásra való jogosultságot közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafelé számított 180 napi jövedelemből kell kiszámolni.

Ha tehát valaki évek óta ugyanannál a munkáltatónál dolgozik és kieső napja (táppénz, igazolatlan távollét stb.) nem volt, majd 2019.02.01-től táppénzre megy a táppénz összegét -nagyon leegyszerűsítve- a 2018.11.30-2018.06.01. közötti jövedelméből fogják kiszámolni.
Ha a 2019.05.01-i szülésig végig táppénzen lesz 9-es betegségi kóddal (veszélyeztetett terhesség), úgy az ebben az évben induló csed ellátás alapja is ez lesz.

Tekintettel arra, hogy a korábban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által ellátott, az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokkal (táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj), baleseti táppénzzel és utazási költségtérítéssel kapcsolatos feladatok 2017. november 1-jétől a Magyar Államkincstár Központjához kerültek át, ezért esetleges további kérdéseit az elnok@allamkincstar.gov.hu e-mail címre küldheti el, ahol készséggel állnak a járulékfizető biztosítottak rendelkezésére.

Judit8484 # e-mail 2018.08.22. 20:50

2016,2017-es évben 2 órában, 2018. január-február 4 órában, márciustól 8 órában vagyok bejelentve.Kisbabát várok, a szülés várható időpontja: 2018. december 22.
November végéig szerettem volna dolgozni, de munkáltatóm 2018. októbertől táppénzre akar küldeni,illetőleg, mindent elkövet, hogy elmenjek.(Másik alkalmazottat keres).
Tudomásom szerint a tgyás, gyed számításánál esetemben a 2018. március-szeptember-ig terjedő 8 órás munkaviszonyt nézik. Viszont, ha elmegyek táppénzre októbertől, nem tudom ez mennyire fog módosulni.Illetve a táppénznél sem tudom melyik időszakot nézik.

Válaszát előre is köszönöm!

sortie #   2018.08.21. 09:32

2018

sortie #   2018.08.21. 09:32

Lujza77 2018.08.17. 12:09

2018. októbere óta főállású katás vállalkozó vagyok folyamatos munkaviszonnyal (50.000 Ft-ot fizetek be havonta). Várandós vagyok, 2019. január 8-ára vagyok kiírva, érdeklődnék, mekkora összegű csed-re és gyedre számíthatok?
Előre is köszönöm!

T. Kérdező!

 • Még csak 218. augusztusa van, ezért a 2018. októbere óta főállású katás vállalkozó vagyok kijelentés nyilvánvalóan nem valós.
 • A főállássú katás havi 50.000 forint tételes adó megfizetésével a tb. összes ellátására és munkanélküli ellátásra is jogosultságot szerez, a pénzbeli egészségbiztosítási ellátások (táppénz, csed, gyed) havi alapja 2018-ban 94.400 forint.

(Tehát mintha 94.400 forintot keresne egy hónapban.)

Mivel a csed és a gyed mértéke 70%, leegyszerűsítve havonta ezen összeg 70 százalékát fogja kapni. Ez bruttó összeg, amiből adóelőleg vonható attól függően, hogy jogosult-e családi adókedvezményre, vagy sem.

Tekintettel arra, hogy a korábban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által ellátott, az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokkal (táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj), baleseti táppénzzel és utazási költségtérítéssel kapcsolatos feladatok 2017. november 1-jétől a Magyar Államkincstár Központjához kerültek át, ezért esetleges további kérdéseit az elnok@allamkincstar.gov.hu e-mail címre küldheti el, ahol készséggel állnak a járulékfizető biztosítottak rendelkezésére.

Ezen túlmenően az igényelbíráló szervnél -a Megyei Kormányhivatal megyeszékhelyén működő Járási Hivatalnál, vagy ha a közszférában dolgozik a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodájánál, vagy ha 100 főnél többet foglalkoztató cégnél dolgozik a munkáltatói TB kifizetőhely tb. ügyintézőjénél- lehetősége van személyes konzultációt is kezdeményezni.

Minta személyes konzultáció kezdeményezéséhez itt:

http://aktaforum.hu/showthread.php?…

vagy ha a közszférában dolgozik itt:

http://aktaforum.hu/showthread.php?…

Lásd még:
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/

További, az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival kapcsolatos tájékoztatók, összefoglalók, segédletek, panaszlevél és egyéb beadvány minták itt:
http://aktaforum.hu/…mdisplay.php?…

Lujza77 # e-mail 2018.08.17. 12:09

2018. októbere óta főállású katás vállalkozó vagyok folyamatos munkaviszonnyal (50.000 Ft-ot fizetek be havonta). Várandós vagyok, 2019. január 8-ára vagyok kiírva, érdeklődnék, mekkora összegű csed-re és gyedre számíthatok?
Előre is köszönöm!

Zengőbérci #   2018.08.16. 15:03

Melinda0913 2018.08.14. 15:54
Tisztelt Szakértő!
4. gyermekemmel vagyok jelenleg gyeden.
2017.03.06-án szültem.
A kérdésem az lenne, ha felmondanék a munkahelyemen most gyed alatt,pl 2018.09.01-el kérhetném a bent maradt szabadságaim kifizetését?

NEM KELL KÉRNIE. A JOGVISZONY MEGSZŰNÉSEKOR A KI NEM VETT SZABADSÁGOKAT PÉNZBEN MEG KELL VÁLTANI (KI KELL FIZETNI.)

Meg kell indokolni? Hány nap illetne meg kb? 2016-ban bent maradt 22 napom. 2017 teljes szabadságát és 2018 időarányos kifizetését is megkapnám?

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE SZERINT SZABADSÁGRA ÍGY JOGOSULT:
115. § (1) A munkavállalónak a munkában töltött idő alapján minden naptári évben szabadság jár, amely alap- és pótszabadságból áll.
(2) Munkában töltött időnek minősül az (1) bekezdés alkalmazásában
a) a munkaidő-beosztás alapján történő munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés,

 1. a szabadság,
 2. a szülési szabadság,
 3. a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. §) első hat hónapjának,

e)51 a keresőképtelenség,

 1. a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés három hónapot meg nem haladó,
 2. a munkavégzés alóli mentesülésnek az 55. § (1) bekezdés b)–k) pontban meghatározott

tartama.
TEHÁT A CSED ÉS GYED ELSŐ 6 HÓNAPJÁRA!

A gyed maximumát kapom most. 32 éves vagyok. Mindenképpen dolgozni fogok, csak a munkahelyemen minőségileg régi árnyéka önmagának, valamint kimaradtam 2 béremelésből, ha most mennék el egy új helyre több lenne az alapom, mintha visszamennék... A férjem dolgozik, kérhetné a gyedet a gyermek 2 éves koráig?

IGEN, HA JOGOSULT RÁ KÉRHETI, VISZONT AKKOR ÖN KÖTELES EÜ-i SZOLGÁLTATÁSI JÁRULÉKOT FIZETNI.

Én a gyermekem 2. éves koráig mehetnék főállású anyának, vagy ez ütné egymást?


NEM, AZ ÜTNÉ EGYMÁST.

KÜLÖNBEN IS HA A SZÜLŐK TÖBB TB ELLÁTÁSRA (CSED? GYED? GYES) JOGOSULTAK? ÚGY MINDEGYIKET CSAK AZ EGYIK SZÜLŐ VEHETI IGÉNYBE.

Utána mindenképpen dolgoznék gyes mellett.
Nagyon szépen köszönöm a válaszát.

Tekintettel arra, hogy a korábban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által ellátott, az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokkal (táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj), baleseti táppénzzel és utazási költségtérítéssel kapcsolatos feladatok 2017. november 1-jétől a Magyar Államkincstár Központjához kerültek át, ezért esetleges további kérdéseit az elnok@allamkincstar.gov.hu e-mail címre küldheti el, ahol készséggel állnak a járulékfizető biztosítottak rendelkezésére.

Ezen túlmenően az igényelbíráló szervnél -a Megyei Kormányhivatal megyeszékhelyén működő Járási Hivatalnál, vagy ha a közszférában dolgozik a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodájánál, vagy ha 100 főnél többet foglalkoztató cégnél dolgozik a munkáltatói TB kifizetőhely tb. ügyintézőjénél- lehetősége van személyes konzultációt is kezdeményezni.

Minta személyes konzultáció kezdeményezéséhez itt:

http://aktaforum.hu/showthread.php?…

vagy ha a közszférában dolgozik itt:

http://aktaforum.hu/showthread.php?…

Lásd még:
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/

További, az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival kapcsolatos tájékoztatók, összefoglalók, segédletek, panaszlevél és egyéb beadvány minták itt:
http://aktaforum.hu/…mdisplay.php?…

Melinda0913 # e-mail 2018.08.14. 15:54

Tisztelt Szakértő!
4. gyermekemmel vagyok jelenleg gyeden 2017.03.06-án szültem, a kérdésem az lenne, ha felmondanék a munkahelyemen most gyed alatt,pl 2018.09.01-el kérhetném a bent maradt szabadságaim kifizetését? Meg kell indokolni? Hány nap illetne meg kb? 2016-ban bent maradt 22 napom. 2017 teljes szabadságát és 2018 időarányos kifizetését is megkapnám? A gyed maximumát kapom most. 32 éves vagyok. Mindenképpen dolgozni fogok, csak a munkahelyemen minőségileg régi árnyéka önmagának, valamint kimaradtam 2 béremelésből, ha most mennék el egy új helyre több lenne az alapom, mintha visszamennék... A férjem dolgozik, kérhetné a gyedet a gyermek 2 éves koráig? Én a gyermekem 2. éves koráig mehetnék főállású anyának, vagy ez ütné egymást? Utána mindenképpen dolgoznék gyes mellett.
Nagyon szépen köszönöm a válaszát.

keetii # e-mail 2018.08.13. 17:38

Kedves Intentio!

Nagyon köszönöm a gyors és részletes választ.

Üdvözlettel:
Keetii

intentio #   2018.08.13. 13:23

keetii 2018.08.13. 13:07

Tisztelt Szakértő!

A következőben szeretnék felvilágosítást kérni a CSED megállapításakor figyelembe veendő jövedelemről.

2016.06.01-2018.04.30 között volt folyamatos teljes munkaidős munkaviszonyom 1 munkáltatónál
2018.05.01-től jelenleg főállású KATA-s egyéni vállalkozó vagyok (50 000 Ft-ot fizetek)
Lenne egy állásajánlatom, ahol 2018.09.01-től teljes munkaidőben foglalkoztatnának, bruttó 220 000 Ft-ért egészen a szülés elérkezéséig.
A szülés várható időpontja 2018.12.25.

Abban szeretnék felvilágosítást kérni, hogy ebben az esetben mi alapján fogják a CSED összegét megállapítani? Melyik jövedelmeket veszik figyelembe?

Várom mielőbbi visszajelzésüket.

Köszönettel:
Tóth-Sebestyén Ágnes

Kedves Ágnes!

Ha és amennyiben 2018.09.01-től a főállású jogviszonya megszűnik, úgy a 2018.09.01-től fennálló jogviszonyában elért keresete lesz az ellátás alapja.

Annak ugyanis, akinek a szülés pillanatában csak egy fennálló jogviszonya van az ellátását a jelen (szülés időpontjában fennálló) jogviszonyban elért keresetéből kell megállapítani, egy előző jogviszonyban elért jövedelem nem lehet alapja az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásnak!

(Más a helyzet, ha a szülés időpontjában egyidejűleg fennáll a vállalkozói és a munkajogviszonya is.Ez esetben az ellátásra való jogosultságot és annak összegét jogviszonyonként külön-külön kell megállapítani, illetve elbírálni.)

Tekintettel arra, hogy a korábban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által ellátott, az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokkal (táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj), baleseti táppénzzel és utazási költségtérítéssel kapcsolatos feladatok 2017. november 1-jétől a Magyar Államkincstár Központjához kerültek át, ezért esetleges további kérdéseit az elnok@allamkincstar.gov.hu e-mail címre küldheti el, ahol készséggel állnak a járulékfizető biztosítottak rendelkezésére.

Ezen túlmenően az igényelbíráló szervnél -a Megyei Kormányhivatal megyeszékhelyén működő Járási Hivatalnál, vagy ha a közszférában dolgozik a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodájánál, vagy ha 100 főnél többet foglalkoztató cégnél dolgozik a munkáltatói TB kifizetőhely tb. ügyintézőjénél- lehetősége van személyes konzultációt is kezdeményezni.

Minta személyes konzultáció kezdeményezéséhez itt:

http://aktaforum.hu/showthread.php?…

vagy ha a közszférában dolgozik itt:

http://aktaforum.hu/showthread.php?…

Lásd még:
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/

További, az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival kapcsolatos tájékoztatók, összefoglalók, segédletek, panaszlevél és egyéb beadvány minták itt:
http://aktaforum.hu/…mdisplay.php?…

Részletesebben lásd itt:

A táppénz, csed, gyed ellátások kiszámítása egy bonyolult folyamat, melynek a jogi alapját az 1997. évi LXXXIII. törvény 42-48 szakaszai szabályozzák, melynek leegyszerűsített változata így szól:

Táppénzszámítási sorrend 2015.07.01-től
az 1997. évi LXXXIII. törvény és a 2015/1. számú, valamint a 2015/2. számú, a TB kifizetőhelyek részére kiadott OEP Tájékoztató alapján egyben figyelemmel a táppénzre vonatkozó kedvezményszabály 2017.01.01-től hatályos változására is az ONYF 2017/1. számú tájékoztatójában foglaltakra.

http://www.neak.gov.hu/…_reszere.pdf
http://www.neak.gov.hu/…ekoztato.pdf
http://www.neak.gov.hu/…_reszere.pdf

Fontos, hogy csak a jelen jogviszonyban elért keresetet lehet figyelembe venni, egy előző munkáltatónál elért jövedelem nem alapja az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásnak!
Ugyancsak fontos, hogy a jövedelem „keresése” során legfeljebb a tárgyévet megelőző év első napjáig (előző év január 01.) lehet visszamenni. Az ezt megelőző jövedelmet figyelembe venni nem lehet. Aki viszont ebben az időszakban jogviszonyt váltott annál a jövedelem „keresése” során legfeljebb a jelen jogviszony kezdetéig lehet visszamenni.

Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai és a baleseti táppénz összegének megállapításánál az ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyban, a személyi jövedelemadó előleg megállapításához, a NAV felé bevallott jövedelmet kell figyelembe venni.
2015. január 1-jétől tehát, csak azon pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelem vehető figyelembe az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások és a baleseti táppénz naptári napi összegének megállapítása során, amely pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelem a számítási időszakban a NAV felé bevallásra került. (Ebtv. 5/C. és 39/A. §)

(Tekintettel arra, hogy a táppénz, csed, gyed, gyáp és a baleseti táppénz összegéből pénzbeli egészségbiztosítási járulékot nem kell vonni, így azok összegét egy következő pénzbeli egészségbiztosítási ellátás (táppénz, csed, gyed, gyáp stb.) összegének megállapításakor nem lehet figyelembe venni.)

Táppénz
számítási sorrend 2015.07.01-től (a 2017.01.01-es előny szabály módosítással.)

 1. A jogosultságot közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafelé számított 180 (naptári) napi (bruttó) jövedelem. Ha nincs:
 2. A jogosultságot közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafelé számított 120 (naptári) napi jövedelem. (Ha van legalább 180 napi, Tbj. 5. § szerinti folyamatos biztosításban töltött ideje. A folyamatos biztosítási időbe nem számít bele a biztosítás szünetelésének az ideje és pl. az az idő, amikor az igénylő az álláskeresési támogatás szünetelése alatt részesül CSED-ben, GYED-ben, GYES-ben) Ha nincs:

Vizsgálni kell, hogy van-e 180 (naptári) napi folyamatos biztosításban töltött ideje.

3/A Ha van: A tényleges jövedelem lesz az ellátás alapja, korlát nincs csak a tp plafon. (Tényleges jövedelemnél legalább 30 napi jövedelem szükséges.) Ha nincs legalább 30 napi jövedelme, csak ettől kevesebb (pl. 29 napi) az alap a szerződés szerinti jövedelem. Korlát ekkor sincs csak a tp plafon.
(Amikor a jogszabály a nap szót használja az alatt naptári napot kell érteni. Ha a jogalkotó munkanapra gondolt, úgy a jogszabály a munkanap szót használja.)
(Táppénz plafon alatt az Ebtv. 48. § (7) bekezdésében szereplő, a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének a 30-ad részét értjük.)

3/B Ha nincs: A tényleges jövedelem lesz az ellátás alapja, de van korlát. Korlát a minimálbér. (Tényleges jövedelemnél legalább 30 napi jövedelem szükséges.) Ha nincs legalább 30 napi jövedelme, csak attól kevesebb (pl. 29 napi, vagy 1 napi) jövedelme a táppénz alapja a szerződés szerinti jövedelem lesz. Korlát ebben az esetben is van. Korlát a minimálbér.

4. Előny/kedvezmény szabály:

Ha valakinek nincs 180 bérezett napja (tényleges jövedelme) vizsgálni kell ennek az okát.

Ha az irányadó időszakban azért nincs 180 bérezett napja (tényleges jövedelme), mert legkevesebb 180 napig táppénzben, CSED-ben, vagy GYED-ben részesült a táppénzét és/vagy a GYED-et a jelen, elbírálandó ellátást megelőzően utolsóként megállapított eb. ellátás alapján kell megállapítani, azaz ezt kell hasonlítani a tényleges (legalább 30 napi), ha ilyen nincs a szerződés szerinti jövedelemmel és amelyik kedvezőbb, azzal kell adni. Ha tehát a fentiek miatt nincs 180 bérezett napja az alap az előző ellátás alapja, vagy a tényleges jövedelem, vagy ha nincs legalább 30 napi tényleges jövedelme a szerződés szerinti jövedelem. (A 180 napi időbe a méltányosságból megállapított ellátások időtartamát nem lehet figyelembe venni.)

CSED

 • csecsemőgondozási díj- (leánykori nevén terhességi-gyermekágyi segély, azaz thgy)

  alap számítási sorrend 2015.07.01-től

1.A jogosultságot közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafelé számított 180 (naptári) napi jövedelem. (Ekkor a CSED összegének felső korlátja nincs.) Ha nincs:

2.A jogosultságot közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafelé számított 120 (naptári) napi jövedelem. (Ha van legalább –Tbj. 5. § szerinti- 180 napi folyamatos biztosításban töltött ideje. Ekkor a CSED összegének felső korlátja nincs.) Ha nincs:

3. A tényleges jövedelem lesz az ellátás alapja. (Tényleges jövedelemnél legalább 30 napi jövedelem szükséges.) Korlát a minimálbér kétszerese.

4. Ha nincs az ellátás alapja a szerződés szerinti jövedelem. Korlát a minimálbér kétszerese.

5. Azon biztosítottaknál, akik 2015.06.30-át követően válnak jogosulttá CSED-re az alábbi előny/kedvezményszabályt kell alkalmazni.

Ha az anya a GYED, vagy GYES alatt, vagy a GYED/GYES megszűnését követő egy éven belül ismét szül az ezt megelőző gyermekre kapott CSED alapja magasabb, mint az újonnan született gyermekre az Ebtv. 42. § (2)–(4) bekezdés alapján (180 napi, 120 napi, vagy tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelem alapján) számított, csecsemőgondozási díj alapja, akkor ezen előző, magasabb alappal kell az új gyermekre járó CSED ellátást megállapítani.

Ez az un. kedvezőbb szabály viszont csak akkor alkalmazható, ha az anya nem váltott jogviszonyt, azaz most is ugyanott dolgozik, mint ahol akkor dolgozott, ahol az előző, magasabb összegű CSED-et megállapították. Amennyiben az anya munkahelyet változtatott az előző munkáltatónál elért CSED alapja hiába magasabb mint amit most állapítanának meg azt nem lehet figyelembe venni. (Fontos, hogy jogviszonyról és nem foglalkoztatóról van szó. Lehet valaki az önkormányzatnál kormánytisztviselő, majd közmunkás, a foglalkoztató ugyanaz, de a jogviszony változott.)

Szerződés szerinti havi jövedelem fogalma 2015.07.01-től:

 betegszabadságra jogosultak esetén az ellátásra való jogosultság kezdő napjának hónapjára számított távolléti díj, illetve az illetmény egy hónapra járó összege,

 egészségügyi szabadságra jogosultak esetében az ellátásra való jogosultság kezdő napjának hónapjára számított, egészségügyi szabadság idejére járó távolléti díj,

 egyéni és társas vállalkozók esetében a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér másfélszerese,

 a Tbj. 5. § (1) bekezdés g) pontja esetében a 30 napot meg nem haladó biztosítási jogviszony esetén az ellátásra való jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér, egyéb esetben a jogviszony alapjául szolgáló szerződésben meghatározott díj,

 mezőgazdasági őstermelő esetében a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér;

(A CSED adóköteles, de abból sem egészségbiztosítási, sem nyugdíjjárulékot nem kell fizetni/levonni.)

Annak, aki az álláskeresési támogatás folyósításának az ideje, vagy a folyósítás szünetelése alatt (például az első gyermek után GYED-ben részesül az anya, és emiatt szünetel az álláskeresési támogatás folyósítása, és ezen időtartam alatt születik az újabb gyermek), vagy az álláskeresési támogatás folyósításának megszűnését követő 42 napon belül szül, annak a CSED összegét a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér alapulvételével kell megállapítani, de az összeg nem haladhatja meg az álláskeresési támogatás, illetve vállalkozói járadék alapját képező összeg harmincad részét. (217/1997. (XII.1.) Kormányrendelet 26. §. (2)

GYED (gyermekgondozási díj) alap számítási sorrend 2015.07.01-től

1.A jogosultságot közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafelé számított 180 (naptári) napi jövedelem. Ha nincs:

2.A jogosultságot közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafelé számított 120 (naptári) napi jövedelem. (Ha van legalább –Tbj. 5. § szerinti- 180 napi folyamatos biztosításban töltött ideje.) Ha nincs:

Vizsgálni kell, hogy van-e 180 napi –Tbj. 5. § szerinti- folyamatos biztosításban töltött ideje.

3/A Ha van: A tényleges jövedelem lesz az ellátás alapja, korlát nincs csak a minimálbér kétszerese (GYED max). (Tényleges jövedelemnél legalább 30 napi jövedelem szükséges.) Ha nincs csak ettől kevesebb, az ellátás alapja a szerződés szerinti jövedelem. Korlát ekkor sincs csak a minimálbér kétszerese (GYED max).

3/B Ha nincs: 2015.07.01-től ekkor is a tényleges jövedelem lesz az ellátás alapja, korlát nincs csak a minimálbér kétszerese (GYED max) (Tényleges jövedelemnél legalább 30 napi jövedelem szükséges.) Ha nincs csak ettől kevesebb az alap a szerződés szerinti jövedelem.
4.Előny/kedvezmény szabály változás 2015.07.01-től:

Ha a gyermek gyermekgondozási díj vagy a gyermekgondozást segítő ellátás (leánykori nevén gyermekgondozási segély) igénybevétele alatt, vagy annak megszűnését követő egy éven belül születik, és az újabb gyermek születését megelőzően utolsóként született gyermek jogán megállapított csecsemőgondozási díj naptári napi alapja magasabb összegű, mint a 42/D. § (2) és (3) bekezdés alapján ( 180 napi, 120 napi, tényleges, szerződés szerinti jövedelemből) számított gyermekgondozási díj naptári napi alapja, akkor a magasabb naptári napi alap alapján kell az új gyermekre a GYED ellátást megállapítani.

Ez a szabály csak akkor alkalmazható, ha az utolsóként megállapított csecsemőgondozási díj alapja kizárólag a jogosultság kezdő napján fennálló jogviszonyban elért jövedelem figyelembevételével került megállapításra.

(Fontos, hogy jogviszonyról (munkaviszony, megbízásos jogviszony, vállalkozói jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, kormánytisztviselői jogviszony stb.) és nem foglalkoztatóról van szó. Pl. Lehet valaki az önkormányzatnál közmunkás, majd közalkalmazott, vagy kormánytisztviselő a foglalkoztató ugyanaz, de a jogviszony változott.)

Annak, aki az álláskeresési támogatás folyósításának a szünetelése alatt válik GYED-re jogosulttá a GYED-et a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér alapulvételével kell megállapítani, de az összeg nem haladhatja meg az álláskeresési támogatás, illetve vállalkozói járadék alapját képező összeg harmincad részét. (217/1997. (XII.1.) Kormányrendelet 26. §. (2)

(A GYED adóköteles, de abból egészségbiztosítási járulékot nem, viszont 10% nyugdíjjárulékot kell fizetni/levonni.)
2016.01.01-től minden, maximális összegben megállapított (korlátozott) GYED-et felül kell vizsgálni (meg kell emelni).

NAGYON LEEGYSZERŰSÍTETT PÉLDA AZOKNAK, AKIKNEK A FENTIEK TÚL BONYOLULT:
Nagyon leegyszerűsítve az ellátásokat az adott ellátásra való jogosultságot közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafelé számított 180 napi jövedelemből kell kiszámolni.
Ha tehát valaki évek óta ugyanannál a munkáltatónál dolgozik és kieső napja (táppénz, igazolatlan távollét stb.) nem volt, majd 2018.02.01-től táppénzre megy a táppénz összegét -nagyon leegyszerűsítve- a 207.11.30-2017.06.01. közötti jövedelméből fogják kiszámolni.
Ha a 2018.05.01-i szülésig végig táppénzen lesz 9-es betegségi kóddal (veszélyeztetett terhesség), úgy az ebben az évben induló csed ellátás alapja is ez lesz.

Tekintettel arra, hogy a korábban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által ellátott, az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokkal (táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj), baleseti táppénzzel és utazási költségtérítéssel kapcsolatos feladatok 2017. november 1-jétől a Magyar Államkincstár Központjához kerültek át, ezért esetleges további kérdéseit az elnok@allamkincstar.gov.hu e-mail címre küldheti el, ahol készséggel állnak a járulékfizető biztosítottak rendelkezésére.

keetii # e-mail 2018.08.13. 13:07

Tisztelt Szakértő!

A következőben szeretnék felvilágosítást kérni a CSED megállapításakor figyelembe veendő jövedelemről.

2016.06.01-2018.04.30 között volt folyamatos teljes munkaidős munkaviszonyom 1 munkáltatónál
2018.05.01-től jelenleg főállású KATA-s egyéni vállalkozó vagyok (50 000 Ft-ot fizetek)
Lenne egy állásajánlatom, ahol 2018.09.01-től teljes munkaidőben foglalkoztatnának, bruttó 220 000 Ft-ért egészen a szülés elérkezéséig.
A szülés várható időpontja 2018.12.25.

Abban szeretnék felvilágosítást kérni, hogy ebben az esetben mi alapján fogják a CSED összegét megállapítani? Melyik jövedelmeket veszik figyelembe?

Várom mielőbbi visszajelzésüket.

Köszönettel:
Tóth-Sebestyén Ágnes

Koraszules # e-mail 2018.08.07. 10:27

Tisztelt Monoszkóp!
Köszönöm a válaszát.

monoszkop #   2018.07.27. 11:27

Koraszules 2018.07.26. 23:34
Tisztelt Szakértő(k)!
Veszélyeztetett táppénzen voltam, majd gyermekeim megszületését követően jeleztem a munkahelyem felé, hogy szültem és kezdeném intézni a CSED igénylését. A gyermekeim koraszülöttek (3 hónappal korábban születtek, mint kellett volna).
A munkahelyemen az ügyintéző megkeresett és jelezte, hogy mivel koraszülöttek lehetőségem van táppénzt igénybe venni és jelen esetben én ezzel jobban járok, és majd ha végre a gyermekem hazakerülhet igényeljem csak a CSED-t (erre 1 éven belül van ilyen esetben lehetőség).
Felkerestem később ez ügyben a házi gyerekorvost, feltételezve, hogy az intenzív koraszülött osztályon lévő gyerekek esetében ő tud táppénzre venni. Érdeklődtem, hogy ilyen esetben, mint koraszülés, akkor mi a teendő, mit jelent ez a táppénz lehetőség, mit kell neki leadni, milyen adatokra van/lesz szüksége egy ilyen esetben. Kijelentette ő engem nem tud táppénzre venni, miért nem igénylem a CSED-et és különben is ez hallatlan, ilyen nincs. Kérdeztem, hogy de akkor hol kérdezzem ezt meg, hiszen a koraszülöttekre vonatkozó lehetséges támogatások között több helyen valóban szerepel ez a lehetőség. (Gyermekápolási táppénz néven) Végül kérte mondjam meg én pontosan hogy nevezik ezt a táppénzt, hol olvastam. Megkerestem és mondtam gyermekápolási táppénz a neve.
Erre azt mondta erről még soha nem hallott. Ekkor már sírtam...
A végén azzal zárta le a beszélgetést, hogy ez biztosan a háziorvos feladata, ő megkérdezheti az "OEP"-et, de egy biztos neki itt teendője nincs.
Felhívtam a háziorvosomat, aki szabadságon volt, így csak az asszisztensének a segítségét tudtam kérni, hogy ha koraszülöttek a gyermekek, akkor igaz-e, hogy lehetek táppénzen és, ha igen, akkor mit kell csináljak? Elmondtam, hogy a gyermekorvos szerint ő nem tud táppénzre venni és ez nem az ő feladata és én már összezavarodtam. Közölte ő se tudja ilyenkor mi a teendő és mik a lehetőségek, de megígérte megkérdezi a helyettesítő háziorvost és visszahív. Másnap tudtunk beszélni (amikorra egy másik gyermekorvost is megkérdezve már úgy tudtam a gyermekorvos és a háziorvos is táppénzre vehet) és mondtam, hogy a gyermekorvos táppénzre tud venni. Erre az aszsizstens mondta nyugodjak meg ők is táppénzre tudnak venni egy kis időre, és ezt meg is tették már, ne aggódjak.
Azonban amikor visszajött a háziorvosom a szabadságról, akkor nekem esett mikor telefonon kerestem, hogy mikor menjek hozzá, mert JOGILAG MAGA hol nézett utána, hogy én táppénzre tudom venni?
Sajnos lelkileg nem vagyok abban az állapotban, hogy ezekre síráson kívül értelmesen tudjak szóban reagálni, ugyanis időközben az egyik gyermekem meghalt, a másikat pedig másik városba szállították, ahova én is mentem vele.
Az eddigi két egészségügyi intézmény is két különböző igazolást adott ki, az első a szoptatásra hivatkozott (szakorvosi igazolást kaptam), a második a benttartozkódásra (hogy a gyerek mellett bent vagyok én is), hogy erre lesz szükség a táppénz igénybevételéhez.
A háziorvosommal személyesen is sikerült beszélnem, de se az asszisztense, se a helyettesítő orvos most nem dolgozott és erősen éreztette velem, hogy fogalma sincs én hogyan lehetek táppénzen, és ő is elkezdte, hogy miért nem emlékszem, hogy csináltam az előző gyermekemnél 7 éve és miért nem jó az nekem úgy? Elmondtam, amit itt leírtam (már második alkalommal), mire ő azzal köszönt el, hogy nem fog megharagudni, ha keresek másik háziorvost.
Sajnos nem értem, hogy én mit rontottam el, azon kívül, hogy koraszülés következett be (aminek nem találtak orvosi magyarázatot) és meghalt az egyik gyermekem, a másik meg műtétre vár és még mindig nem biztos, hogy életben marad. Nekem egy tb ügyes jót akart, de mindenki más úgy csinál, mintha nem létezne a koraszülöttségre vonatkozó kivétel, nem létezne gyermekápolási táppénz és az ahhoz szükséges igazolás, és egyáltalán mintha magamat írtam volna ki táppénzre és direkt mindenkinek plusz munkát akarnék.
A kérdés: koraszülött, ha a kórházban fekszik, akkor édesanya a CSED-en kívül azt megelőzően mehet-e táppénzre és ha igen, milyenre és mennyi időre és milyen papírokat kell leadnia a gyerekorvosnak vagy háziorvosnak?
Munkaviszony folyamatos, hosszú évek óta tart.

T. Kérdező!

Röviden:

 • Igen, mehet.
 • Amíg a kórházi ápolás tart, legfeljebb azonban a gyermek 1 éves koráig.
 • Semmilyet a kórház igazolja a keresőképtelenséget az „ Igazolás a szülő részére, 18 éven aluli gyermekkel fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátása ideje alatt történő együtt tartózkodásának időtartamáról” elnevezésű nyomtatványon, amely a MÁK honlapján megtalálható, onnan letölthető.

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/…tart-rol.pdf

Hosszabban:

 • Gondolom az Ön által hivatkozott ügyintéző a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 127. § (4)bek. szerinti rendelkezésére gondolt, ami ekként szól: A szülési szabadság igénybe nem vett részét, ha a gyermeket a koraszülöttek ápolására fenntartott intézetben gondozzák, a szülést követő egy év elteltéig a gyermeknek az intézetből történt elbocsátása után is igénybe lehet venni.
 • Az Ebtv. 44. § határozza meg a keresőképtelenség fogalmát. Ennek értelmében keresőképtelen az anya, ha kórházi ápolás alatt álló egyévesnél fiatalabb gyermekét szoptatja.
 • Ha valaki egyidejűleg több ellátásra jogosult, az választhat, hogy melyiket szeretné igénybe venni.

Erről az Ebtv. 39.§ rendelkezik ekként:

 • Az, aki ugyanazon biztosítási jogviszony alapján egyidejűleg táppénzre vagy csecsemőgondozási díjra is jogosult, választása szerint csak az egyik ellátást veheti igénybe.
 • Ön azt írja, hogy „A munkahelyemen az ügyintéző megkeresett és jelezte, hogy mivel koraszülöttek lehetőségem van táppénzt igénybe venni és jelen esetben én ezzel jobban járok”.
 • Ebből a lehetősége van táppénzt igénybe venni résszel egyetértek, de azt, hogy Ön ezzel miért jár jobban, mint a csed ellátással nem értem, mivel a csed mértéke 70%, a táppénzé viszont csak 50%, azaz ha a táppénzt választja –anélkül, hogy a jövedelemadatait ismerném- úgy tűnik, hogy 20%-kal kevesebbet kapna. Lásd a T.48. § 7. bek. c) rendelkezéseit.

Tekintettel arra, hogy a korábban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által ellátott, az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokkal (táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj), baleseti táppénzzel és utazási költségtérítéssel kapcsolatos feladatok 2017. november 1-jétől a Magyar Államkincstár Központjához kerültek át, ezért esetleges további kérdéseit az elnok@allamkincstar.gov.hu e-mail címre küldheti el, ahol készséggel állnak a járulékfizető biztosítottak rendelkezésére.

Ezen túlmenően az igényelbíráló szervnél -a Megyei Kormányhivatal megyeszékhelyén működő Járási Hivatalnál, vagy ha a közszférában dolgozik a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodájánál, vagy ha 100 főnél többet foglalkoztató cégnél dolgozik a munkáltatói TB kifizetőhely tb. ügyintézőjénél- lehetősége van személyes konzultációt is kezdeményezni.

Minta személyes konzultáció kezdeményezéséhez itt:

http://aktaforum.hu/showthread.php?…

vagy ha a közszférában dolgozik itt:

http://aktaforum.hu/showthread.php?…

Lásd még:
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/

További, az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival kapcsolatos tájékoztatók, összefoglalók, segédletek, panaszlevél és egyéb beadvány minták itt:
http://aktaforum.hu/…mdisplay.php?…

Koraszules # e-mail 2018.07.26. 23:34

Tisztelt Szakértő(k)!

Veszélyeztetett táppénzen voltam, majd gyermekeim megszületését követően jeleztem a munkahelyem felé, hogy szültem és kezdeném intézni a CSED igénylését. A gyermekeim koraszülöttek (3 hónappal korábban születtek, mint kellett volna).
A munkahelyemen az ügyintéző megkeresett és jelezte, hogy mivel koraszülöttek lehetőségem van táppénzt igénybe venni és jelen esetben én ezzel jobban járok, és majd ha végre a gyermekem hazakerülhet igényeljem csak a CSED-t (erre 1 éven belül van ilyen esetben lehetőség).

Felkerestem később ez ügyben a házi gyerekorvost, feltételezve, hogy az intenzív koraszülött osztályon lévő gyerekek esetében ő tud táppénzre venni. Érdeklődtem, hogy ilyen esetben, mint koraszülés, akkor mi a teendő, mit jelent ez a táppénz lehetőség, mit kell neki leadni, milyen adatokra van/lesz szüksége egy ilyen esetben. Kijelentette ő engem nem tud táppénzre venni, miért nem igénylem a CSED-et és különben is ez hallatlan, ilyen nincs. Kérdeztem, hogy de akkor hol kérdezzem ezt meg, hiszen a koraszülöttekre vonatkozó lehetséges támogatások között több helyen valóban szerepel ez a lehetőség. (Gyermekápolási táppénz néven) Végül kérte mondjam meg én pontosan hogy nevezik ezt a táppénzt, hol olvastam. Megkerestem és mondtam gyermekápolási táppénz a neve.
Erre azt mondta erről még soha nem hallott. Ekkor már sírtam...

A végén azzal zárta le a beszélgetést, hogy ez biztosan a háziorvos feladata, ő megkérdezheti az "OEP"-et, de egy biztos neki itt teendője nincs.
Felhívtam a háziorvosomat, aki szabadságon volt, így csak az asszisztensének a segítségét tudtam kérni, hogy ha koraszülöttek a gyermekek, akkor igaz-e, hogy lehetek táppénzen és, ha igen, akkor mit kell csináljak? Elmondtam, hogy a gyermekorvos szerint ő nem tud táppénzre venni és ez nem az ő feladata és én már összezavarodtam. Közölte ő se tudja ilyenkor mi a teendő és mik a lehetőségek, de megígérte megkérdezi a helyettesítő háziorvost és visszahív. Másnap tudtunk beszélni (amikorra egy másik gyermekorvost is megkérdezve már úgy tudtam a gyermekorvos és a háziorvos is táppénzre vehet) és mondtam, hogy a gyermekorvos táppénzre tud venni. Erre az aszsizstens mondta nyugodjak meg ők is táppénzre tudnak venni egy kis időre, és ezt meg is tették már, ne aggódjak.
Azonban amikor visszajött a háziorvosom a szabadságról, akkor nekem esett mikor telefonon kerestem, hogy mikor menjek hozzá, mert JOGILAG MAGA hol nézett utána, hogy én táppénzre tudom venni?
Sajnos lelkileg nem vagyok abban az állapotban, hogy ezekre síráson kívül értelmesen tudjak szóban reagálni, ugyanis időközben az egyik gyermekem meghalt, a másikat pedig másik városba szállították, ahova én is mentem vele.

Az eddigi két egészségügyi intézmény is két különböző igazolást adott ki, az első a szoptatásra hivatkozott (szakorvosi igazolást kaptam), a második a benttartozkódásra (hogy a gyerek mellett bent vagyok én is), hogy erre lesz szükség a táppénz igénybevételéhez.

A háziorvosommal személyesen is sikerült beszélnem, de se az asszisztense, se a helyettesítő orvos most nem dolgozott és erősen éreztette velem, hogy fogalma sincs én hogyan lehetek táppénzen, és ő is elkezdte, hogy miért nem emlékszem, hogy csináltam az előző gyermekemnél 7 éve és miért nem jó az nekem úgy? Elmondtam, amit itt leírtam (már második alkalommal), mire ő azzal köszönt el, hogy nem fog megharagudni, ha keresek másik háziorvost.

Sajnos nem értem, hogy én mit rontottam el, azon kívül, hogy koraszülés következett be (aminek nem találtak orvosi magyarázatot) és meghalt az egyik gyermekem, a másik meg műtétre vár és még mindig nem biztos, hogy életben marad. Nekem egy tb ügyes jót akart, de mindenki más úgy csinál, mintha nem létezne a koraszülöttségre vonatkozó kivétel, nem létezne gyermekápolási táppénz és az ahhoz szükséges igazolás, és egyáltalán mintha magamat írtam volna ki táppénzre és direkt mindenkinek plusz munkát akarnék.

A kérdés: koraszülött, ha a kórházban fekszik, akkor édesanya a CSED-en kívül azt megelőzően mehet-e táppénzre és ha igen, milyenre és mennyi időre és milyen papírokat kell leadnia a gyerekorvosnak vagy háziorvosnak?

Munkaviszony folyamatos, hosszú évek óta tart.

sortie #   2018.07.18. 08:39

Ditta2018 2018.07.17. 18:18
Tisztelt Szakértő!
Biztosítási időbe beleszámít-e, hogy álláskeresési támogatásban részesültem? (2017-ben). A tbj 5§-ben benne van, csak az nem világos számomra, hogy aki ép most kapja a támogatást vagy aki már lejárt. Illetve 07.31-én lejár a munkaviszonyom, mikor kellene leadnom a táppénzes papírt (veszélyeztetett terhesként), hogy kapjak táppénzt? Akkor is jár ha nincs munkaviszonyom? Úgy tudom, h ilyenkor az állam fizeti, mert nem sima "betegség". Köszönöm szépen az eddigi válaszát.

T. Kérdező!

 • Igen, beleszámít.
 • Rosszul tudja, nem jár. A táppénz keresetpótló juttatás. Akinek nincs munkája, nincs fizetése sem, ebből következően a betegség miatt keresetvesztesége sincs,ha pedig nics keresetvesztesége nincs mit pótolni, ezért, illetve a korábbi tömeges visszaélések miatt a jogalkotó évekkel ezelőtt megszüntette az un. passzív táppénz intézményét.
Ditta2018 # e-mail 2018.07.17. 18:18

Tisztelt Szakértő!

Biztosítási időbe beleszámít-e, hogy álláskeresési támogatásban részesültem? (2017-ben). A tbj 5§-ben benne van, csak az nem világos számomra, hogy aki ép most kapja a támogatást vagy aki már lejárt. Illetve 07.31-én lejár a munkaviszonyom, mikor kellene leadnom a táppénzes papírt (veszélyeztetett terhesként), hogy kapjak táppénzt? Akkor is jár ha nincs munkaviszonyom? Úgy tudom, h ilyenkor az állam fizeti, mert nem sima "betegség". Köszönöm szépen az eddigi válaszát.

sortie #   2018.07.13. 11:57

Ditta2018 2018.07.12. 16:23
Tisztelt Szakértők!
2016.02.17-én szültem, az akkori munkaviszonyom 2017.03.31-én szűnt meg. Párom "volt" gyeden.
Újabb munkaviszonyok:
2017.05.02-től 2017.06.26-ig,
2018.02.12-től 2018.04.16-ig,
2018.05.02-től 2018.07.31-ig.
Jelenleg gyes mellett munkát folytatok, babát várok, próbaidő leteltével nem maradhatok a munkahelyemen.
Szülés várható időpontja 2019.01.17.
Kérdésem az lenne, hogy a 2018.08.01-től szülésig kell e munkaviszonnyal rendelkezzek, hogy kapjak csedet? (így nincs meg a 2 évre a 365 nap, esély megvan, hogy veszélyeztetett terhes leszek) Kismamákat nem szívesen alkalmaznak. Veszélyeztetett esetén meg semmi esély rá. Ha mindent össze számolok kb 295 napot dolgoztam a szülés várható időpontjától visszamenőleg 2 évben.
Köszönöm

Tisztelt Kérdező!

Igen, ahhoz csed/gyed ellátásokat kaphasson a szüléskor biztosítási jogviszonyban kell állnia.
CSED-re (csecsemőgondozási díj) és GYED-re (gyermekgondozási díj) főszabály szerint csak az jogosult, aki a szülés napján –Tbj. 5. § szerinti- biztosított (pl. munkaviszonyban áll) ÉS a szülést megelőző 2 éven belül rendelkezik legalább 365 biztosításban töltött nappal.

Látható, hogy a jogosultsághoz két feltétel együttes fennállása (konjuktív feltétel) szükséges.
Ez egyben azt is jelenti, hogyha a kettőből az egyik hiányzik, akkor a jogosultsági feltételek nem teljesültek, és így az ellátásra való jogosultság sem állapítható meg.

(Az álláskeresési járadékban részesülő személy a Tbj. 5. § taxációjában (zártkörű felsorolás) szerepel, ezért biztosítottnak minősül.)

Tekintettel arra, hogy a korábban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által ellátott, az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokkal (táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj), baleseti táppénzzel és utazási költségtérítéssel kapcsolatos feladatok 2017. november 1-jétől a Magyar Államkincstár Központjához kerültek át, ezért esetleges további kérdéseit az elnok@allamkincstar.gov.hu e-mail címre küldheti el, ahol készséggel állnak a járulékfizető biztosítottak rendelkezésére.

Ezen túlmenően az igényelbíráló szervnél -a Megyei Kormányhivatal megyeszékhelyén működő Járási Hivatalnál, vagy ha a közszférában dolgozik a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodájánál, vagy ha 100 főnél többet foglalkoztató cégnél dolgozik a munkáltatói TB kifizetőhely tb. ügyintézőjénél- lehetősége van személyes konzultációt is kezdeményezni.

Minta személyes konzultáció kezdeményezéséhez itt:

http://aktaforum.hu/showthread.php?…

vagy ha a közszférában dolgozik itt:

http://aktaforum.hu/showthread.php?…

Lásd még:
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/

További, az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival kapcsolatos tájékoztatók, összefoglalók, segédletek, panaszlevél és egyéb beadvány minták itt:
http://aktaforum.hu/…mdisplay.php?…

Ditta2018 # e-mail 2018.07.12. 16:23

Tisztelt Szakértők!
2016.02.17-én szültem, az akkori munkaviszonyom 2017.03.31-én szűnt meg. Párom "volt" gyeden. Újabb munkaviszonyok: 2017.05.02-től 2017.06.26-ig, 2018.02.12-től 2018.04.16-ig,2018.05.02-től 2018.07.31-ig.Jelenleg gyes mellett munkát folytatok, babát várok, próbaidő leteltével nem maradhatok a munkahelyemen. Szülés várható időpontja 2019.01.17. Kérdésem az lenne, hogy a 2018.08.01-től szülésig kell e munkaviszonnyal rendelkezzek, hogy kapjak csedet? (így nincs meg a 2 évre a 365 nap, esély megvan, hogy veszélyeztetett terhes leszek) Kismamákat nem szívesen alkalmaznak. Veszélyeztetett esetén meg semmi esély rá. Ha mindent össze számolok kb 295 napot dolgoztam a szülés várható időpontjától visszamenőleg 2 évben.

Köszönöm

intentio #   2018.06.25. 13:59

T. Kérdező!

Talán segítség lehet a következő:

Az, aki a szülés napján álláskeresési járadékban részesül a Tbj. 5. § szerinti biztosítottnak minősül.

Tekintettel arra, hogy a korábban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által ellátott, az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokkal (táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj), baleseti táppénzzel és utazási költségtérítéssel kapcsolatos feladatok 2017. november 1-jétől a Magyar Államkincstár Központjához kerültek át, ezért esetleges további kérdéseit az elnok@allamkincstar.gov.hu e-mail címre küldheti el, ahol készséggel állnak a járulékfizető biztosítottak rendelkezésére.

Ezen túlmenően az igényelbíráló szervnél -a Megyei Kormányhivatal megyeszékhelyén működő Járási Hivatalnál, vagy ha a közszférában dolgozik a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodájánál, vagy ha 100 főnél többet foglalkoztató cégnél dolgozik a munkáltatói TB kifizetőhely tb. ügyintézőjénél- lehetősége van személyes konzultációt is kezdeményezni.

Minta személyes konzultáció kezdeményezéséhez itt:

http://aktaforum.hu/showthread.php?…

vagy ha a közszférában dolgozik itt:

http://aktaforum.hu/showthread.php?…

Lásd még:
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/

További, az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival kapcsolatos tájékoztatók, összefoglalók, segédletek, panaszlevél és egyéb beadvány minták itt:
http://aktaforum.hu/…mdisplay.php?…

Hajnalfény1982 # e-mail 2018.06.25. 11:49

Tisztelt Szakértők!

Egy elég ritka esettel kapcsolatban kérném a segítségüket.
Jelenleg GYES-en vagyok 2 éves kislányommal, következő gyermekemet augusztus 12-re várom.

1.
A cégem végelszámolás alatt van, befejezését július 15-re tűzték ki; most a NAV vizsgálat folyik. Azt a tájékoztatást kaptam a végelszámolótól, hogy mivel a megszűnés után 42 nappal születik meg kisbabám, így jogosult leszek CSED-re és GYED-re is. Megtaláltam az 1997. évi LXXXIII. törvény
40-42 §-át, amelyből számomra kiderült, hogy csak CSED-re leszek jogosult.
Itt a törvény említi, hogy ha biztosítási jogviszonyom a csecsemőgondozási díjra való jogosultságomnak időtartama alatt szűnt meg, feltéve, hogy a CSED-re való jogosultságom a biztosítási jogviszonyom fennállása alatt keletkezett akkor jár a GYED is. Ezek szerint ha augusztus 12 előtt 28 nappal megigénylem a CSED-et, és akkor még van munkaviszonyom, jár a GYED is?

2.
Voltam az OEP-nél (Kormányhivatal) az Árpád-hídnál, ott ketten is azt állították, hogy a szülés napján kell munkaviszonynak lennie, de a törvény erre nem tért ki így. Van erre valami jogszabály, amire hivatkozhatok a végelszámolónál?

3.
Felhívtam egy jogsegély szolgálatot, ott nem tudtak segíteni, szerintük a szülés előtt is megszűnhet a munkaviszony, ha a csed-et már meg tudom igényelni, de mivel a Kormányhivatal bírálja el, és ők azt mondják, hogy szülés napján kell a munkaviszony, így nem sok remény van, esetleg kérjek egy esetvéleményt a fellebviteli szervüktől, és azzal adjam be a gyed kérelmem. Létezik ilyen?

4.
Ha tényleg sehogy nem jár semmi, van egy cég, aki tudna alkalmazni szülésig, mivel elment egy kolléga, és kéne a munkaerő, én meg tudnám nagyszülőkre hagyni a gyerkőcöket.
Ilyen esetben ez hogy működhet? Egy esetleges határozott 1 hónapos munkaidővel? Ebben az esetben hogy számítanák ki a csed-et/gyed-et? Csak az új munkaviszonyból, vagy beleszámít a régi is (a régebbi jobb fizetés volt).

Kérem segítsenek, hogy ne maradjak ellátás nélkül egy hónap miatt.
Válaszukat előre is köszönöm!

cincinnatus #   2018.06.13. 07:15

renáta011 2018.06.11. 14:16

Több mint egy éves munkaviszonyom van határozatlan szerzödésel minimálbérel. 2018 05 08.-án megszültem a kislányomat 2018 05 14.-én bevitem a munkáltatomhoz az adatokat anyakönyvikivonat,tajkártyát a kislányomét .A munkáltatom minden oknál fogva nem hajlando az igénylést leadni többsször hitegetek hogy leadták pontosaban 4 szer és a mai napig nemhajlandoak be nyujtani az igénybejelentés.A mai napon bent voltam náluk ésmegkértem öket hogy legyenek szivesek beküldeni a válasz erre hogy elfoglaltak majd sorkerülrá.Én ön magam nem adhatom be mert a munkáltatonak kell beadni ugymond köteles beadni. Kérem szépen segitségüket vagy csak tanácsot hogy mit tegyek ez ügyben hova fordulhatok.Elöreis kösszönöm

T. Kérdező!

Javasolt a kormánymegbízottnál panasszal élni.

Ehhez nyújt segítséget az alábbi minta, amelyet igazítson a panaszához:

…… Megyei Kormányhivatal
….. Kormánymegbízott Asszony/Úr részére
Város
Utca, házszám
Irányítószám

Tárgy: Panasz, a táppénz iránti igény
előterjesztésének megtagadása miatt

Tisztelt Kormánymegbízott Asszony/Úr!

Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy munkáltatómnál (neve:…., címe:….. adószáma……, telefonszáma:…….) eljárni, a jogszabályokban előírt kötelezettségének teljesítésérére (Foglalkoztatói igazolás kiállítására és igényem Önökhöz/Járási Hivatalhoz történő továbbítására) kötelezni szíveskedjen az alábbiak miatt.

20…..-tól dolgozom a fenti foglalkoztatónál.

20……-tól háziorvosom keresőképtelen állományba vett, amelyről a nagyalakú orvosi igazolást és a további orvosi igazolásokat 20……-án közvetlen felettesemnek, ………. műszakvezetőnek átadtam.

Ezen okmányokon az orvos 20….-ig, összesen 14 napra igazolt keresőképtelenséget.

A tárgyévre járó 15 munkanap betegszabadságot korábban már kimerítettem, így álláspontom szerint jelen keresőképtelenség teljes tartamára táppénz illetne meg.
VAGY:
Tekintettel arra, hogy a keresőképtelenségem betegségi kódja "9", azaz veszélyeztetett terhes vagyok, amelyre betegszabadságos bér nem jár, ezért jelen keresőképtelenség teljes tartamára táppénz illetne meg.

A munkáltatómnál társadalombiztosítási kifizetőhely nem működik, a táppénzemet eddig mindig a Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalának Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztálya folyósította.

A foglalkoztató az okmányok átvételéről igazolást nem adott, viszont annak leadásakor jelen volt XY nevű kolléganőm.

Kérelmem hosszadalmas elbírálásának okáról többször (dátum, mód) érdeklődtem, ügyfélszolgálatuk és/vagy szakosztályuk válasza (XY ügyintéző) szerint munkáltatóm a fenti időre táppénz iránti igényt nem terjesztett elő.

Ezt követően megkerestem YY nevű ügyvezetőt, aki panaszomra érdemi választ nem adott, az igényemnek a Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalának [b]Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztálya felé történő továbbítását hitelt érdemlően nem igazolta, attól elzárkózott.

Tekintettel arra, hogy az igényem elő nem terjesztésével a foglalkoztató a létfenntartásomat veszélyezteti, egyben figyelemmel az alábbi jogokra és jogszabálysértésekre kérem, hogy munkáltatómnál eljárni, a jogkövető magatartás tanúsítására felszólítani, illetve kötelezni, amennyiben szükséges munkáltatómnál helyszíni, hatósági eljárást (ellenőrzést) kezdeményezni, végső esetben az igény mielőbbi előterjesztése érdekében munkáltatómat eljárási bírsággal sújtani szíveskedjen.
[/b]

Álláspontom szerint az eljárás során az alábbi jogok illetnek meg, illetve munkáltatóm az alábbi jogi normákat sértette meg:

Az Alaptörvény XIX.. cikk. (1) bekezdése értelmében anyaság, ( ) betegség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult.

Az Alaptörvény XXIV. cikk. (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék.

Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog. ( Ákr. 2. § )

A táppénz, csed, gyed, baleseti és gyermekápolási táppénz iránti igényt a munkavállalónak a foglalkoztatójánál kell előterjeszteni, azaz az orvosi igazolásokat a munkáltatójának kell leadni. (Ebtv. 62. §)

Az ellátások igénylése –beleértve az esetleges jogorvoslati eljárást is- az ügyfél számára ingyenes, azaz illeték- és költségmentes. (Vhr. 75/A §)

A foglalkoztató a kérelem, illetve a dolgozó által leadott okmányok átvételét hitelt érdemlően (pl. átvételi elismervény adásával) köteles igazolni. (Vhr. 38. §)

Ha foglalkoztatónál TB kifizetőhely nincs úgy köteles egy, a Magyar Államkincstár Központjának honlapjáról letölthető un. "Foglalkoztatói igazolás" formanyomtatványt kitölteni és az összes szükséges okmánnyal együtt 5 napon belül a foglalkoztató székhelye szerinti illetékes járási hivatal [b]családtámogatási és társadalombiztosítási főosztályának továbbítani. (Vhr. 38. § )
[/b]
A kormányhivatal járási hivatala köteles az igényt sommás eljárás esetén (azaz ha az elbíráláshoz minden adat rendelkezésre áll) 8 napon belül, egyéb esetben (például, ha valamilyen szükséges adat/okmány hiányzik) 60 napon belül elbírálni, azaz kérelemről érdemben dönteni, határozatot hozni és/vagy az ellátást kiutalni. (Vhr. 39. §; Ákr. 50. §)

Ha ezen kötelezettségének az egészségbiztosító/kifizetőhely nem tesz eleget köteles az Art.-ban meghatározott késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamatot fizetnie a jogosult részére. (Mentesül az egészségbiztosító (kifizetőhely) a kamatfizetési kötelezettség alól, ha annak összege az 1.000.- Ft-ot nem haladja meg.) (Ebtv. 69. § )

Az Ebtv. 69. § szerint ha a kifizetőhely/járási hivatal ezen kötelezettségének nem tesz eleget köteles az Art.-ban meghatározott késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamatot fizetnie a jogosult részére. Mentesül a járási hivatal (kifizetőhely) a kamatfizetési kötelezettség alól, ha annak összege az 1.000.- Ft-ot nem haladja meg.)

Ezen túlmenően, az Ákr. 43. § értelmében, ha a járási hivatal legkésőbb 60 napon belül az ügy érdemében nem dönt köteles az ügyfél részére tízezer forintot megfizetni.

Az Ebtv. 81. § (1) Az egészségbiztosító szak- és pénzügyi ellenőrzése kiterjed az egészségbiztosítás pénzbeli, illetőleg baleseti ellátásaival összefüggő nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, a társadalombiztosítási feladatokat ellátó szervek hatáskörébe tartozó ellátásoknak és szolgáltatásoknak a jogosultak részére történő megállapítására, folyósítására, továbbá az ezekkel összefüggő ügyviteli feladatok ellátására. Az ehhez szükséges nyilvántartásokat, egészségügyi szolgáltatói jelentéseket, könyvelési és egyéb okmányokat, illetőleg adatokat rendelkezésre kell bocsátani.

Ebtv: 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Ákr: 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Vhr: 217/1997 (XII.1.) Kormányrendelet az Ebtv. végrehajtásáról

Köszönettel

Dátum, aláírás

Elérhetőségeim: (Tel., mail.)

Adataim: (Név, TAJ, lakcím, telefonszám)