Fórum polgári jog újabb elöl     új hozzászólás


Hivatalos irat kézbesítése

asagittar # e-mail 2019.10.29. 10:40

Sziasztok,

Kaptam egy hivatalos iratot (közúti szabálysértés, rendőrségtől).
Nem voltunk itthon és ma láttam az értesítőt, hogy a postás megkísérelte kézbesíteni és tegnap járt volna le az 5 munkanap és ma újra próbálják kézbesíteni.

Igaz, hogy a második kézbesítés után még öt napig őrzik, mielőtt visszaküldenék, hogy nem kereste?

A lenti érvényes? Van erre valami vonatkozó jogszabály, hogy a második sikertelen kézbesítés után van további 5 munkananapom átvenni postán? (lentebb olvashatjátok , amit a neten találtam).

Csak mert a postai értesítőn erre vonatkozóan nem látok semmit.

Köszi a válaszokat.

Ezt találtam a neten:
"Ha a postás a címzettet a küldeményen szereplő címen be tudja azonosítani, de személyesen nem éri el, akkor más a dolga. Ilyenkor egy értesítőt kell hátrahagynia a címzett részére, amelyben tájékoztatja őt a hivatalos küldemény érkezéséről. Ezután a levél a postán bizonyos ideig személyesen felvehető, majd a kézbesítést újra meg kell kísérelni. Ha a második próbálkozás is sikertelen, a küldeményt még további 5 munkanapig a postán tartják, biztosítva a személyes átvétel lehetőségét."

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.10.29. 10:45

Valahogy úgy.

www.kbs-ugyved.hu

alfateam # e-mail 2019.10.29. 15:47

5 nap, de lehet 10 is, ezt a faladó határozza meg.

gerbera317 # e-mail 2019.10.29. 16:14

A feladó hatóságnak nincs beleszólása a kézbesítési szabályokba. Azt jogszabály rögzíti. A kézbesítést kétszer kell megkísérelni. A másodikat az első kézbesítési kísérletet követő ötödik munkanapon, és ez után, a második kézbesítési kísérletet követő ötödik munkanapon az iratot kézbesítettnek kell tekinteni. Ez általában 15 naptári nap. A jogorvoslat előterjesztésére innentől van 15 nap, és azt követően pl. a bíróság még vár 15 napot, hátha csak a posta töszmörög a válasz kézbesítésével. A bírósági gyakorlatban így jön össze a 45 napos jogerősítési időszak.

alfateam # e-mail 2019.10.29. 16:46

A feladó hatóságnak nincs beleszólása a kézbesítési szabályokba.

335/2012. XII.4 Kormányrendelet, 27,28,29§.

gerbera317 # e-mail 2019.10.29. 17:02

Már megbocsáss, de ezek egyike sem szól arról, hogy a 31. § szerinti 5+5 munkanapos szabálytól egyedi szerződéssel el lehetne térni.

alfateam # e-mail 2019.10.29. 17:19

Ha,csak, logikai alapon is már a feladónak van és kell legyen beleszólása a kézbesítés módjába.
Megszabhatja, "saját" kezébe, esetleg meghatalmazottnak.
Ha egy egészségügyi intézmény értesíti a beteget egy vizsgálat eredményéről (miszerint AIDS-es a beteg) az biztosan a "saját kezébe" jelzéssel adja fel hiszen ez a beteg számára személyes titoknak minősül.
Vagy a börtön "behívó" is ilyen, azt sem lehet átadni a szomszéd Mari néninek.
És az értesítések számát is a feladó határozhatja meg I. szeri vagy II. szeri.

Szomorú örökös #   2019.10.29. 17:21

asagittar

Nem voltunk itthon és ma láttam az értesítőt, hogy a postás megkísérelte kézbesíteni és tegnap járt volna le az 5 munkanap és ma újra próbálják kézbesíteni.

De ha jól sejtem, most otthon voltál és át tudtad venni, nem?
Innen kezdve abszolút felesleges az összes többi kérdés szerintem.

Szomorú örökös #   2019.10.29. 17:24

alfateam

Ha egy egészségügyi intézmény értesíti a beteget egy vizsgálat eredményéről (miszerint AIDS-es a beteg) az biztosan a "saját kezébe" jelzéssel adja fel hiszen ez a beteg számára személyes titoknak minősül.

Ezen betegség esetében kétlem, hogy levélben fogják értesíteni az illetőt. :-O

rigoz # e-mail 2019.10.29. 17:47

A hivatalos iratok postai kézbesítésének szabályait kormányrendelet (335/2012. Kr.) állapítja meg.

Kétszeri címhelyi kézbesítési kísérlet van, mindkettő után van rövid idejű letéti őrzés.

Az első kézbesítési kísérlet után a küldeményt 4 munkanapon át őrzi letétben a kézbesítést végző postahely, az ezt követő munkanapon ismételten megkísérli címhelyen kézbesíteni.

Ha ez eredménytelen volt, akkor újabb 5 munkanapra a küldemény letétbe kerül ugyanott.

Ha ez az idő is eredménytelenül eltelik, akkor az azt követő munkanapon nem kereste jelzéssel visszaküldésre kerül a levél a feladójának, ezen a napon a levélben foglalt közlés, irat és annak tartalma közöltnek tekintendő.

A tudomásszerzéstől számított 15 napon belül - legfeljebb azonban a fikció beálltát követő 3 hónapon belül - a küldemény címzettje a kézbesítés szabálytalanságára, illetve méltányolható más okra hivatkozva kifogással élhet.

A sikeres kifogás a fikciót megdönti és ez esetben ismételten, szabályszerűen rendeli kézbesíteni.

A kifogást elutasító, indokolt döntés (határozat, végzés) önálló jogorvoslattal (panasz/fellebbezés) támadható meg.

Megjegyzést érdemel, hogy a kórházak nem jogosultak hivatalos iratként levelet postázni, arra az ajánlott levelek általános kézbesítésének szabályai irányadóak, azon belül - hivatalos iratoknál is - van mód a "Címzett kezébe" többletszolgáltatás igénybevételére.

"Címzett kezébe" levelet a címzett és az erre vagy minden levél átvételére felhatalmazott meghatalmazottja veheti át.

Minden más könyvelt levelet a meghatalmazott, a címzett és a címzett küldemény címével azonos címre bejelentett közeli hozzátartozója is átvehet, aki a 14. életévét betöltötte.

Kórházi leletek és tartalmuk közlése azonban általában személyesen történik.

A rendőrség pedig valószínűleg valamilyen határozatot - szabálysértési, büntető-, esetleg közigazgatási ügyben -, illetve idézést küldhetett.