Osztatlan közös tulajdon és a tulajdonosok jogai


ObudaFan # 2009.02.05. 10:23

Christye!

A közös tulajdon megszüntetését bármelyik tulajdonostárs követelheti; az e jogról való lemondás semmis.
A közös tulajdon tárgyait elsősorban természetben kell megosztani.
A közös tulajdon tárgyait vagy azok egy részét - ha ez a tulajdonostársak körülményeire tekintettel indokolt - megfelelő ellenérték fejében a bíróság egy vagy több tulajdonostárs tulajdonába adhatja. Ehhez a tulajdonjogot megszerző tulajdonostárs beleegyezése szükséges, kivéve, ha a bíróság a közös tulajdonban álló ingatlanrészt az abban lakó tulajdonostárs tulajdonába adja, és ez nem sérti a bennlakó méltányos érdekeit.
Ha a közös tulajdon más módon nem szüntethető meg, illetőleg a természetbeni megosztás jelentékeny értékcsökkenéssel járna, vagy gátolná a rendeltetésszerű használatot, a közös tulajdon tárgyait értékesíteni kell, és a vételárat kell a tulajdonostársak között megfelelően felosztani. A tulajdonostársakat az elővásárlási jog harmadik személlyel szemben az értékesítés során is megilleti.
A bíróság nem alkalmazhatja a közös tulajdon megszüntetésének olyan módját, amely ellen valamennyi tulajdonostárs tiltakozik.

Illetve, jól tudom – e, hogy elővételi jogunk van, és csak abban az estben adható el másik személynek a lakás, ha mi lemondunk az elővételi jogunkról, illetve, csak azon az áron adható el a lakás amin nekünk is felajánlották, és ha másik összegen akarják eladni, akkor megint nekünk kell felajánlani a lakást megvásárlásra? Ha lemondunk az elővételi jogról alá kell – e velünk iratni erről egy nyilatkozatot, és ha nem írjuk alá, akkor mi történik?

Ha nem mondtok le az elővásárlási jogról, akkor megvehetitek azon az áron, ami a vevő ajánlatában szerepel. Viszont ha ezt nem tudjátok kifizetni, a vevő megveheti az ingatlant.

cuper77 # 2009.03.18. 06:10

Sziasztok:)Lassan 7 hónapja írtam először ide!!!Az volt a problémám,hogy szerettük volna eladni a Családi Házunkat ami Osztatlan közös tulajdonba volt!Ami a mi esetünkbe úgy nézet ki,hogy egy telken volt-van 4 ház természetesen mindegyik lekerítve és saját mérő állásokkal rendelkeztek a 4 háznak összesen 10 tulajdonosa velünk együtt.Abból 8ember bele is egyezett a megosztásba 1 Külföldön tartózkodik a másik szomszéd meg egy régebbi vita miatt nem akart bele egyezni csak azért,hogy keresztbe tegyen nekünk!!!Hiába válaltuk át magunkra minden költséget.Még a sokadik ügyvéd véleménye után találtunk egy talpra esettet aki nem csak a pénzünket akarta elvenni.Az ügyvéd írt egy levelet a kedves szomszédunknak ami röviden Kb ennyiből állt.Amennyiben akadályoz minket a Ház Eladásában úgy a Bírósághoz fordul és kéri a megosztást illetőleg a Ház eladásának megegyező összegű kártérítést!!!Mi­után ezt a levelet megkapta onnantól kezdve máris együttmüködö lett:)Már csak szervezés kérdése volt a többi!!!Bár a Külföldön élő embert a saját költségünkre kellett haza hozni ami 70ezer forint volt /Számlát hozott róla/Az ügyvéd összesen 47500Ft kért el amibe már benne volt egy Takarnetes Tulajdoni lap is!!!Azért írtam meg a történetem ide mert kaptunk olyan árakat is ami több száz ezer forint volt!!!Ha az ember kicsit keresgél és a veszekedés helyett egy jó ügyvédet keres egész olcsón meg lehet úszni még úgy is ha a szomszédok költségét is magára vállalja!!!

Kovács_Béla_Sándor # 2009.03.18. 07:50

A kérdésnek ebben a formában nem sok értelme van. Ugyanis azt kellene rá válaszolni, hogy "nincs; nem". De ha megkeresel egy ügyvédet, az másképp fogja feltenni a kérdést, és talán még eredményt is tud elérni.

Kovács_Béla_Sándor # 2009.03.18. 07:52

OFF
A csudába ezzel a fórummotorral! Már másodszor ugrok be neki, és válaszolok egy évekkel ezelőtti kérdésre,
mert azt hozza fel frissként.
ON

eská # 2009.03.19. 01:23

Üdv Mindenkinek!

Téma: meghalt az édesapám, akitől törvény szerint örököltem egy kis lakást, igen ám, de az élettársa (akivel 1993 óta élt együtt és 2008 februában vette csak feleségül, a halála előtt pár hónappal) tulajdonjogot követel. Mondván, hogy a lakást OTP kölcsönből vették és a mai napig törleszti, és még x évig fogja is. Igen ám, de a hitelt az édesapám egymaga vette fel 1986-ban, az élettársával viszont csak évekkel később került össze. A (most már) özvegy állítja, hogy ő is törlesztette ezt a jelzálogot (ami semmilyen módon nem bizonyított) ezért tulajdonrészt követel a lakásból. Jelzem, emiatt a hagyatéki tárgyalást már 2-szer el kellett halasztani. Tehát még nincs is közjegyzői határozat. Pénzt követel, és ha nem fizetek, akkor perrel fenyeget, melyben majd kéri a tulajdonjogának megállapítását...

  1. Fizessek vagy sem?
  2. Ha nem fizetek, és perre viszi a dolgot, és a bíróság megállapítja a tulajdonjogát, akkor megmarad-e az egész lakásra az özvegyi joga? Lehet-e tulajdonos és haszonélvező is egyben?
  3. Ha megmarad az özvegyi joga az egész lakásra, akkor benyújhatok-e közös tulajdon megszűntetése iránti keresetet a bíróságra?
Kovács_Béla_Sándor # 2009.03.19. 08:35
  1. Meg kellene egyezni. Mert, ha a tulajdoni igénye nem is, de az elszámolás iránti igénye valóban megalapozott lehet.
  2. Nincs akadálya, hogy a tulajdonostársnak haszonélvezet legyen a nem őt illető tulajdoni hányadokon. Az eredmény ugyanaz: a haszonélvező társtulajdonos joga a kizárólagos birtoklás, használat stb.
  3. Be, de hogy a bíróság milyen módon fogja megszüntetni a közös tulajdont, nem merném megjósolni. Én például a haszonélvező helyében azt kérném, hogy váltsd magadhoz te az ő hányadát. Akkor fizetnél is, és a haszonélvezet is megmaradna. De ha ő váltja magához a te hányadodat, azt a haszonélvezettel csökkentett áron teheti.
Tamás1980 # 2020.06.20. 15:02

Tisztelt Jogiforum.hu
3 lakásos, osztatlan közös tulajdonú, (nem társasház!) telken vagyunk tulajdonosok. A közös földterület felosztåsa papíron rendezve van, egybeépített, tehát nincsen külön lekerítve. Az egyik tulajdonos, beleegyezésünk nelkül egy kutyát hozott a telekre. Folyamatosan ugat, minden kint hagyott dolgot szétrág, tönkreteszi a virágokat, 3. tulajdonos zöldséges kertjét, nem lehet kiülni beszélgetni mert odajön a kutya ugrálni, simogattatni magát stb. (A kutya aranyos, barátságos) A kutya tulajdonosa, minden felelõséget elharit, bizonyítani eddig felvétellel sem sikerült, hogy mit mûvel a kutyája...petsze idôvel sikerülni fog, de már elfogyott a türelmünk. Elkeríteni a telekrészét, még közös anyagi ráfordítással sem hajlandó a tulajdonostársakkal. (alkoholista-sosincs pénze) Bp. 15. Kerületében élünk, a helyi önkormányzat lerázza magáról a problémát, mondván, forduljunk bírósághoz ügyünk rendezéséhez. A kérdésünk, hogy kutyatartás ügyében, osztatlan közös tulajdon esetében, kinek mihez van joga, kit mire lehet kötelezni, és a pereskedésen kívül (amire most aztan tényleg nincs egy forintunk sem), milyen jogi forumhoz fordulhatunk segítségért? Válaszukat elôre is köszönjük!

Tamás1980 # 2020.06.20. 15:02

Tisztelt Jogiforum.hu
3 lakásos, osztatlan közös tulajdonú, (nem társasház!) telken vagyunk tulajdonosok. A közös földterület felosztåsa papíron rendezve van, egybeépített, tehát nincsen külön lekerítve. Az egyik tulajdonos, beleegyezésünk nelkül egy kutyát hozott a telekre. Folyamatosan ugat, minden kint hagyott dolgot szétrág, tönkreteszi a virágokat, 3. tulajdonos zöldséges kertjét, nem lehet kiülni beszélgetni mert odajön a kutya ugrálni, simogattatni magát stb. (A kutya aranyos, barátságos) A kutya tulajdonosa, minden felelõséget elharit, bizonyítani eddig felvétellel sem sikerült, hogy mit mûvel a kutyája...petsze idôvel sikerülni fog, de már elfogyott a türelmünk. Elkeríteni a telekrészét, még közös anyagi ráfordítással sem hajlandó a tulajdonostársakkal. (alkoholista-sosincs pénze) Bp. 15. Kerületében élünk, a helyi önkormányzat lerázza magáról a problémát, mondván, forduljunk bírósághoz ügyünk rendezéséhez. A kérdésünk, hogy kutyatartás ügyében, osztatlan közös tulajdon esetében, kinek mihez van joga, kit mire lehet kötelezni, és a pereskedésen kívül (amire most aztan tényleg nincs egy forintunk sem), milyen jogi forumhoz fordulhatunk segítségért? Válaszukat elôre is köszönjük!

Kovács_Béla_Sándor # 2020.06.20. 17:19

Elköltözhettek.

drbjozsef # 2020.06.20. 19:11

Azért ez elég durva lenne.

Ptk.5:74.§A tulajdonostársak mindegyike jogosult a dolog birtoklására és használatára; e jogot azonban egyik tulajdonostárs sem gyakorolhatja a többiek jogainak és a dologhoz fűződő lényeges jogi érdekeinek sérelmére.

5:78.§(1) A tulajdonostársak - ha eltérően nem rendelkeznek - szótöbbséggel határoznak a közös tulajdont érintő kérdésekben. Minden tulajdonostársat tulajdoni hányada arányában illeti meg szavazati jog.

valamint

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

14.§(2) A kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja.

15.§(1) Az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok - kivéve a ragadozó állatok táplálására szánt élő egyedek -, illetve az ember biztonságát.

17/C.§(1) Amennyiben a települési, fővárosban a kerület önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző arról értesül, hogy eb a 4. számú melléklet szerinti sérülést okozott, arról köteles írásban értesíteni a sérülés keletkezésének helye szerint illetékes járási állat-egészségügyi hatóságot.

Kovács_Béla_Sándor # 2020.06.20. 19:22

És ebből melyik megy per nélkül? Mert hogy úgy szeretné.

(Aki bevásárolja magát egy ilyen közös tulajdonba, mert olcsó, az számítson ilyesmire. Ha esetleg még olcsó se volt, akkot külön gratulálok!.)

drbjozsef # 2020.06.21. 06:22

Igaz, jogos.

De értésére adni hátha használ.

plasztonik # 2020.06.21. 16:03

Szép napot!

Cégünknek van egy önállóan álló mühelye egy osztatlan közös tulajdonban és szeretnénk felújitani az épületet.
Ehhez kell a tulajdonostársak hozzájárulása vagy nem?
Köszönettel: W.J.

drbjozsef # 2020.06.21. 18:05

plasztonik,

Kell.

Ptk. 5:73.§ - 5:84.§

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?…

Különös tekintettel az 5:78.§-ra.
Ha nem sima felújítás, hanem veszélyelhárítás, azonnali állagmegóvás, akkor 5:76.§, és nem kell az előzetes határozathozatal.

Zöldövezeti11 # 2020.06.22. 02:31

Azért az nagymértékben függ a felújítás volumenétől.
kis felújításnál valószínű nem kell ( pl. egy festés lehet az ).
De nagyobb volumenűnél nem árt .
Amúgy a felújításnál a kell és a lehetséges sokszor összekeveredik.
Leendő bérlőim néha , hogy imponáljanak nekem, a szaktudásukat fitogtatva megjegyzik, hogy mi minden kellene még ide és hogy ők ezeket megcsinálnák.
Nem szólok semmit, csak gondolom majd a magadéban, de te itt bérlő nem leszel.
Egy ingatlanban a végtelenségig lehet felújítani, de
csak a biztonsággal kapcsolatos műveleteket kell elvégezni !!

drbjozsef # 2020.06.22. 03:52

plasztonik,

Egyébként, ha az a műhely a cégetek kizárólagos használatában áll használati megosztási megállapodás szerint, akkor a normál felújításhoz, fenntartáshoz nem kell a beleegyezése a tulajdonostársaknak.

anyuka13 # 2020.08.07. 00:39

Üdvözlök mindenkit- segitsegre lenne szükségem. Külföldön élek, nagyon nehéz érdemben segitséget kérnem, nem járok Magyarorszagra. Van egy telkünk,1999 ota ami osztatlan közös tulajdon 2/4 - 2/4 aranyban. Van egy földhasználati megallapodasunk, ez egy iker telek, a mi részünk csak egy üres, közmü nélküli telek, a masik oldalon egy 40 m2es közmüves nyaralo van. Szeretnem eladni a telkemet, meghirdettem, jött is ra korrekt ajánlat(6 millio Ft) a telek szomszédom ajanlott érte 5.250.000et de azt en nem fogadtam el. Ezert most hogy ott volt a leendö vevöm, közölte velük, hogy lehet hogy elni fog az elövásárlási jogával és kell neki 6 millio ft-ert, ezt majd az utolso pillanatban eldönti, de ha nem, És más veszi meg, akkor ö semmihez sem fog hozzájárulni, épitési engedelyhez sem és állitólag csak rajta keresztül lehetne közmüveket bevezetni, de ahhoz sem fog hozza járulni, el lehetetleniti öket. Szükségem lenne segitségre, hogy ezt megteheti e, illetve mi az, amit tenylegesen megtehet? Én mit tehetek, ha emiatt a vevöm elall a vételtöl? Követelhetek valami fajdalomdijat? Europan kivul elunk, edesanyam tud segiteni az adas vételben, van nála konzul elött alairt meghatalmazas. Köszönöm a segitseget elöre is!

anyuka13 # 2020.08.07. 00:44

A telekkel kapcsolatban: teljesen elkeritett, mindig is ket kulon tulajdonosa volt. Tudok tenni bármit a telekszomszed bele egyezese nelkul? Gondolok ott arra, hogy ha miatta meghiusul az adas vetel mondjuk kozmuvet en tudok kerni a telekre(kulon Meroorakat) es tehet oda egy mobilhazat, amit berbe tudok adni? Mert feltetelezem, epitesi engedelyt nem fog nekem sem ala irni. Köszönöm a valaszt????

Kovács_Béla_Sándor # 2020.08.07. 07:03

Először el kell adni. Aztán a többi már a vevő problémája. (Vagy az övé se, ha a tulajdonostárs tényleg él az elővásárlási jogával.)

anyuka13 # 2020.08.07. 13:33

Köszönöm a gyors választ, termeszetesen en nem akartam csak az eladással foglalkozni, de bárki aki odamegy, azt levadássza a szomszéd és probálja elriasztani a vásárlástól. Nekem szegezik a kérdést, hogy mi lesz ha megveszik es se közmü se épitési engedely( nyilván egyetértek Önnel és ez akkor már nem az én problémám) de addig sem tudom, mit tehetek illetve a szomszédnak joga van e nem beleegyezni ezekbe a dolgokba. Köszönöm még egyszer

Kovács_Béla_Sándor # 2020.08.07. 15:49

Nem ismerjük a használati megállapodást, amelyet kötöttetek. Pedig leginkább azon múlik.

cutan # 2020.09.07. 15:52

Üdvözletem!
A következő problémával állunk szemben. 15 éve a házunkat egy olyan telken építettük, amelynek 55%-ban vagyunk tulajdonosai, 40%-os tulajdonosa a magyar állam, 4-5%-ban pedig olyan idős emberek birtokolják, akik külföldön elérhetetlenek, valószínűleg már nem is élnek. A telken egy ház áll, a telek nem megosztható, további beépítése tudtommal nem lehetséges.
Az építkezés idején megpróbáltuk az állami részt megvásárolni, sikertelenül. Most jelentkezett a vagyonkezelő, hogy vegyük meg a részüket, de most nem áll módunkban - ilyen ingatlanárak mellett.
Mit tehet a vagyonkezelő? Ilyen körülmények között eladhatja a részét külső személynek? A házat saját költségen építettük a korábbi romos épület elbontását követően, és bár munkahely miatt jelenleg máshol lakunk, feltett szándékunk visszaköltözni. Kötelezhet a vagyonkezelő többlethasználati díj fizetésére? Kötelezhet a „túlhasznált rész” birtokba adására? Milyen lehetőségünk van elkerülni a házunk per útján történő elvesztését?
Köszönöm a segítséget !

Kovács_Béla_Sándor # 2020.09.07. 16:10

Meg fogjátok venni - ha csak nem akartok kényszerárverezést.

Panni4 # 2021.02.08. 18:31

Tiszteletem!

Kamera felhelyezézével kapcsolatos kérdésem van. Ügyvéd által felosztott közös tulajdonú telken lakom 3 szomszéddal. A kertek es házak is felosztottak az ügyvédi szerződés alapján. Én az utcafronton élek tehát a kapubejáro mellett. Sajnos a hátsó szomszédom folyamatosan rongálja a házfalamat ahogy ki-be hurcolja az épitkezési törmelékeit,összeszedett majd eladott holmiját. A közös bejárati járda melletti falamon már hatalmas területen leütötte a festéket, vakolatot és a postaládám is megrongálta majd leverte. Sajnos a felelösségét soha nem ismeri el, sőt fenyegetően lép fel ha szembesítem a tettével és a rendőrség sem csinál semmit bizonyíték nélkül. Az egyetlen megoldás a kamera lenne ha meg tudnam figyelni a házat napi 24 órában. Mivel a rongált házfal a bejárati kapu mellett van és nem kikerülhető,hogy a felvételeken láthatóak legyenek a ki-be járó szomszédok(sőt lényegében ez lenne a cél) nem tudom ez jogilag megvalósítható e. Az éjszakai rendszeres csendháborítása is bizonyítható lenne ezzel a megoldással.

Köszönöm a felvilagosítást, ill. bármilyen informaciót ami segítségemre lehet!

drbjozsef # 2021.02.08. 19:06

Ne kérdezz több helyen.