Elkerülhetetlen a tartozás nyugdíjra terhelése?


Youtuber # 2022.07.22. 17:19

300 000 Ft-nál van egy limit. Azt nem érte el az örökség, a gyermekei felé. Így mind a kettőjüknek így jártak élmény jutott.

https://www.imagebam.com/view/MEBTEDV

drbjozsef # 2022.07.22. 15:53

Valóban.
Akkor ez most vagy nem az alapeljárás volt, vagy esetleg semmi nem került a hagyatéki leltárba?
Neked mindegy is, a lényeg, hogy nincs probléma.

Kovács_Béla_Sándor # 2022.07.22. 15:11

Ez nem a hagyatéki eljárás volt, csak a hagyatéki leltár.

Youtuber # 2022.07.22. 12:15

https://www.imagebam.com/view/MEBT7V6

Pedig itt azt írja szó szerint, hogy megszünteti ;)

Kovács_Béla_Sándor # 2022.07.22. 12:11

Vagyis feleslegesen csuklóztattad a fél fórumot. Gratulálok!

drbjozsef # 2022.07.22. 11:19

Helyes, köszi a visszajelzést.
(nem megszüntették, inkább befejeződött vagy lezárult, de mind1)

Youtuber # 2022.07.22. 11:01

Nos gondoltam úgy illik, ha jelzem a dolog végét. Megkapta anyukám a levelet, mely szerint immáron a végzés jogerős, a hagyatéki eljárást megszüntették, a gyám elfogadta a hagyatéki ügyintéző határozatát, a rendelkezésre álló időintervallumon belül nem élt fellebezéssel.

Majordomus # 2022.06.02. 19:30

Kérdés mit szól ehhez a másik fél. Mondjuk sok esélye nem lesz.

Youtuber # 2022.06.02. 14:23

drbjozsef,

köszönöm szépen ;)

drbjozsef # 2022.06.02. 12:02

Akkor rendben lesz.

Youtuber # 2022.06.02. 11:57

A számlákat, gáz, víz, villany, szemétszállítás, Internet+ TV + Telefon az én számlámról vonták és vonják, az én nevemen vannak kezdetektől kezdve!

Youtuber # 2022.06.02. 11:50

„ha nem tudod bizonyítani, hogy eltartottad a nagymamádat,”

Én vásároltam be Neki mindent a boltban az én saját nevemen lévő bankkártyámmal. Na most ha elmentem a Tescóba, és vásároltam magamnak is meg neki is, az mennyire életszerű, hogy ÁFÁ-s, névre szóló számlát a Neki szánt ételről? A gyógyszertárból szintén én hoztam el Neki a gyógyszereket, és én fizettem, az én bankkártyámról. A bankszámlakivonataim is megvannak, és 5 évig a BANK is megőrzi.

Youtuber # 2022.06.02. 11:33

"Érdekes lenne tudni, hogy pontosan mikor kelt a módosítás"

A módosítás 2019. június. A Mama 2022. márciusban hunyt el.

osztap # 2022.06.02. 11:28

Ez nem támadható akkor.

Érdekes lenne tudni, hogy pontosan mikor kelt a módosítás (azaz "vált" tartási szerződéssé a szerződés), és mikor halt meg a nagymama. Ha a kettő között kevesebb, mint két év van, akkor szerintem a köteles rész alapjához kell számítani nagymama lakástulajdona mínusz a ténylegesen nyújtott tartás értékét. Ptk. 7:80. §

ha nem tudod bizonyítani, hogy eltartottad a nagymamádat,
Ezt nem a gondnoknak kéne bizonyítania? A gondnokolt érdeke az, hogy bizonyítsa, hogy a kérdező nem teljesített a módosított szerződésnek megfelelően.

drbjozsef # 2022.06.02. 10:25

Persze, azt hozzátenném, hogy természetesen ez is megtámadható, és ha esetleg az derülne ki, hogy nem tartottad el a nagymamádat, és itt az egyszeri temetési költség sem igen számít, akkor ez a tartalma ellenére a valóságban mégiscsak egy ajándékozásként valósult meg.
Ehhez persze a gondoknak pert kell indítania, és ha nem tudod bizonyítani, hogy eltartottad a nagymamádat, akkor jöhet a köteles rész a gondnokoltnak.

drbjozsef # 2022.06.02. 10:23

Youtuber,

Az okiratokat nem a címük, nevük alapján, hanem a tartalmuk alapján kell megítélni.
Ez nem ajándékozási szerződés, ez egy eltartási szerződés. Hiszen visszterhes, te ingatlat kapsz, és ezért tartást és eltemettetést szolgáltatsz.
(gratula az ügyvédnek, igazán ügyes volt.)

Ez nem támadható akkor. Ez jó neked.

Youtuber # 2022.06.02. 10:12

Itt van az ajándékozási szerződés, és annak módosítása:

https://www.imagebam.com/view/MEB3ZBM
https://www.imagebam.com/view/MEB3ZBN

A hozzászólásokat most olvasom, de jobbnak láttam addig is anonimizálva közzétenni itt a szerződést.

drbjozsef # 2022.06.01. 18:35

Youtuber,

Az az ajándékozási szerződés meg, ahogy KBS célzott rá, meg úgy szar ahogy van. Vagy te adod rosszul elő, vagy valami nagyon gáz. Valami vagy ajándék, és akkor nincs cserébe semmi, se pénz, se szolgáltatás, vagy ez valójában egy tartási szerződés, ami visszterhes, és az ingatlanért cserébe vállaltál bizonyos szolgáltatásokat.

Nagyon nem mindegy, mert ha visszterhes, akkor nem piszkálható, de ha ez papíron tényleg ajándékozás, és te szerződésen kívül (=jószándékból) vállaltál bizonyos dolgokat nagymamádnak, akkor ebből édesanyád testvérének a gyámja köteles részt követelhet. Na, az már szemmel látható sokmillió lehet...

drbjozsef # 2022.06.01. 18:32

Youtuber,

Nem létező vagyontárgy nem kerülhet be az elhunyt hagyatékába.
Nincs kedve felvenni újabb ingóleltárt? Egyáltalán ki adta meg neki az "előbbit", amiben nem létező vagyontárgyak találhatóak.
Sok helyen el van ez tolva.
Mindenesetre egy helyes hagyatéki leltárt csinálni kell. Ami nincs meg, az ne kerüljön bele.

Nem számít semmit, mit tud a gyám, a leltárról. Ami nincs, amiatt nem támadhatja meg. Pláne, ha helyesbítitek.

Édesanyád bármikor visszautasíthatja az örökséget a hagyatéki lezárultáig (NEM lemondás, az más), feltéve, ha se szóban, se ráutaló magatartással nem mondott le a visszautasítás jogáról. Utóbbi azt jelenti, hogy ha birtokba veszi, sajátjaként kezeli az örökség tárgyát (ez azért általában ingatlanba költözés mondjuk, vagy egy autó használata, az, hogy nála vannak éppen a még megmaradt festmények, még talán nem az), akkor azzal ráutaló magatartással lemond a visszautasítás jogáról.

Sokszor szokott itt szerepelni, hogy ingóság esetén csak azt lehet örökölni, csak azt lehet eséllyel "megtámadni", amiről bizonyítható, hogy egyáltalán létezik még, bizonyítható hogy kinél van, ki vitte el. Az, hogy 2017-ben volt egy leltár, ami alapján a nagymamád örökölt, nektek, édesanyádnak ahhoz a világon semmi köze. Eladhatott bármit, miért ne? Az számít, mi van most.

Ha tényleg kevés a hagyatéki vagyon, sok a tartozás, és még nyitva áll a visszautasítás lehetősége, akkor tegye meg anyukád. Hívjátok fel az eljáró közjegyzőt, és beszéljétek meg vele.

Majordomus # 2022.06.01. 18:18

Hm.
Érdekes ajándékozás gondozásért cserébe...

Kovács_Béla_Sándor # 2022.06.01. 14:19

ajándékozási szerződés keretében, melynek részeként én vállaltam a gondozását, illetve a temetés költségeit,

Khmmm...

Youtuber # 2022.06.01. 10:44

Tisztelt drbjozsef,

Az elhunyt az én nagymamám, aki nem hagyott hátra ingatlant a lányára, "csak" festményeket. Ingatlant nekem vásárolt, ajándékozási szerződés keretében, melynek részeként én vállaltam a gondozását, illetve a temetés költségeit, az ügyintézést.

Az édesanyámnak van egy ikertestvére, aki viszont fogyatékosok otthonában él már több mint 50 éve, és akinek törvényes gyámja van. A festményeket a Nagymamám a Nagypapámtól örökölte így:

"A megjelent felek között létrejött az alábbi osztályos egyezség.
Az ingatlanhagyatékot a gyermekek öröklik egyenlő arányban holtigtartó haszonélvezeti jogtól mentesen, míg a fennmaradó festmények 1/3-ad része eszmei tulajdoni hányadát gondnokolt XXXXX örökli és, fennmaradó festmények 2/3-ad eszmei tulajdoni hányadát a túlélő házastárs örökli.

Ez volt a 2017-ben érvénybe lépő Nagypapám utáni hagyatéki eljárás vége. Most ugye a Nagymama hunyt el idén. Viszont a hagyaték az most vált aktuálissá. Még nincs meg a hagyatéki eljárás. Azonban van némi gond. A gyámja az édesanyám testvérének (szóban!) felhatalmazta a Nagymamámat, hogy adjon el nyugodtan festményeket, mert neki úgyis csak az ingóleltárban fellelhető festmények össze kell. A Nagymamám eredetileg a festményeket akarta a gyámnak átadni, de mondta, hogy neki nem kell, helye sincs, pénz kell...
Na most ugye szó elszáll írás megmarad. A Nagymama nem volt gyámság alatt, így szabadon adhatott el a festményekből, mi nem is akadályozhattuk meg ebben. Így aztán az ingóleltárban fellelhető képek közül számos már régen nincs meg, hiszen még 2017-ben értékesítette. 2019-ben költöztünk el egy másik városba a megyén belül én és a Nagymama, a lakást 100%-ban az én nevemre vásárolta, és kötöttünk is egy korábban általam említett ajándékozási szerződést is, aminek én teljes mértékben eleget is tettem. Eltemettem a Mamát, a temetési számlán is az én nevem szerepel, így a gyám engem nem is támadhat. Az itteni hagyatéki ügyintéző az édesanyámnak küldött csak levelet és értesítést, nekem nem. Elkísértem, és elmondtuk, hogy a Mama és a gyám között volt egy szóbeli megállapodás, de a lényeg, hogy a festmények még a Mama életében, általa lettek értékesítve, és ami maradt, az már az eladhatatlan kategória. A hagyatéki ügyintéző azt mondta, hogy neki nincs semmi kedve felvenni újabb ingóleltárt, hanem nézzük meg az eredetivel összehasonlítva, hogy melyek vannak még meg, és írjunk be olyan értéket, ami szerintünk reális! Ő el fogja fogadni. Viszont az eredeti ingóleltárról tud a gyám is, így én mint laikus azt gondolom, hogy a gyám édesanyámat meg fogja támadni, és az eredeti értéket fogja követelni. A Nagymamám után tehát az édesanyám csak olyan ingóságot örököl, ami erősen hiányos, és aminek az újbóli felértékelésére még nem került sor. Így elhamarkodott volt részemről azt írni, hogy már örökölte, mert még folyamatban van az ügy. Viszont kérdéses, hogy végül mi várható, lemondhat e az örökségről, vagyis visszautasíthatja e, ha több lesz a kiadás, mint a bevétel?

drbjozsef # 2022.06.01. 06:11

Youtuber,

Most édesanyám örökölt egy jó kis adósságot.

Az örökös főszabály szerint (!) a hagyatéki vagyon tárgyaival, a hagyatéki vagyon értékéig felel az örökhagyó tartozásaiért. Nem lehet "csak" tartozást örökölni. Ha az öröklött tartozás miatt keresik, akkor felajánlhatja a hagyaték tárgyait, vagy kifizetheti annak értékét a jogosultnak azzal a megjegyzéssel, hogy ennyi volt a hagyatéki vagyon, a további tartozást nem kell rendeznie.

Van már végrehajtás is erre a tartozásra, amit még az örökhagyó ellen indítottak?

Youtuber # 2022.05.31. 15:55

Tisztelt Fórumozók.

Édesanyámnak van egy megosztott lakása az apámmal, már több évtizede. Az apám nem hajlandó belemenni az ingatlan eladásába évtizedek óta, és a saját részét sem adta el anyámnak régebben. Most édesanyám örökölt egy jó kis adósságot. Az eredeti elképzelés az lett volna, hogy terhelje rá az állam az anyám félházrészére, és árverezzék el! Viszont felmerült, hogy ez nem választható opció, mivel az állam ilyen esetben nem kínálja fel, hogy az adós az ingatlant terheltesse, mivel édesanyámnak van nyugdíja. Így hiába kérné az ingatlanra terhelést, helyette maximum 33%-kal a nyugdíját terhelnék meg. Több mint 1 millió Ft-ról van szó. Van e mód arra, hogy mégis az ingatlanra kerüljön a teher, és ne az egyébként is alacsony nyugdíjára?