Pszichés zavarok


Majordomus # 2023.06.10. 19:58

Azért meséld el mire jutottál...

Alexander # 2023.06.09. 22:18

Majordomus, drbjozsef,

Köszönöm a hozzászólásaikat.
Mindegyik tartalmaz használható információt.
Azt hiszem első körben megbízok az ügyvédemben és a bíróságban. Lehet, csak lekiismeretesen akarják kezelni az ügyet.
Viszont ha látom, hogy rossz irányba fejlődnének a dolgok, a közjegyzős megoldást választom majd.
A szakértői dijat már nem úszom meg időhiány miatt, de az a kisebbik baj a lehetséges bajok között.

Üdvözlettel,

Alexander

Majordomus # 2023.06.09. 19:57

Nem erre vonatkozik a per. Ha a felperes visszalép,nincs szakértői és további költség és ügyvédi pénzszivattyú.

drbjozsef # 2023.06.09. 19:43

Ennyi.
Hogyne.

De azért ha közben megállapítják a cselekvőképességének korlátozását, akkor a gondnoka majd megtámadja mint a sicc.
Persze, ha sok pénze van, miért ne...

Majordomus # 2023.06.09. 19:41

A jözjegyzővel foglaltasd okiratba az egyezséget,ha ez megvan mint felperes lépj vissza a keresetedtől,és jérd a per megszüntetését. Ennyi.

Természetesen miután az okiratba foglalt megállapodás a kezedben van.

drbjozsef # 2023.06.09. 19:33

Alexander,

Úgy tűnik nem csak neked, nem csak az ügyvédednek, de a bírónak is feltűnt az alperes "időnkénti érzelmi instabilitása".
Feltehetőleg nem akarja jóváhagyni az egyezséget, amíg ez nem tisztázódik, tehát jó eséllyel azt gondolja, hogy a belátási képessége csökkent, és ezért szakértői vizsgálatot tart szükségesnek. De majd megtudod.

Az alperes ügyvédje - kihasználva védence időnkénti érzelmi instabilitását - nagyösszegű, jóval több mint 1 milló feletti
ügyvédi munkadijban állapodott meg alperessel akinek annek kifizetése komoly nehézséget okoz.

És ez alapján feltehetőleg igaza is van.

Alexander # 2023.06.09. 11:03

"Sürgősen válts ügyvédet,aki ellenjegyzi a papirokat és add be őket. Ennyi."

Sajnos a dolog kezd ennél összetettebbé válni.
Az alperessel megállapodtunk abban, hogy nem kivánunk tovább pereskedni.
Az ügyvédem viszont közölte, hogy beszélt a biróval, aki folytatni kivánja a tárgyalást.
Az alperes ügyvédje - kihasználva védence időnkénti érzelmi instabilitását - nagyösszegű, jóval több mint 1 milló feletti
ügyvédi munkadijban állapodott meg alperessel akinek annek kifizetése komoly nehézséget okoz.
Napokon belül be kellene fizetnünk egy szokatlanul magas szakértői dijat. A per előtt két ingalanszakértővel készitettem ingatlanbecslést.
Ez a szakértői dij a két másik dij mértékének több mint 20 szorosa. Azt állitja az ügyvédem, ha nem folytatjuk a pert, mindent lehet kezdeni előlről (ezt sem értem, miért ne lehetne akkor csak megállapodni.)

Most már tényleg bűzlik a dolog. Ha jól értem, jelenleg én és az alperes állunk az egyik oldalon, a biróság és az ügyvédem a másikon.
Megegyezni nem tudunk, mert az ügyvédem nem hajlandó ellenjegyezni a Megállapodásunkat, amit ő szerkesztett, a bíróság sem hajlandó elfogadni.

Mit lehet ilyenkor tenni? Sürgősen döntenünk kell a szakértői dij befizetéséről (a szakértőkben egyáltalán nem bizom)

Összegezve: van egy aláirt de nem ellenjegyzett Megállapodás köztem és az alperes között amit nem tudunk érvényesiteni...
Hogyan tudnánk tovább lépni? Lehet egy ilyen megállapodást hitelesittetni egy közjegyzővel pl., vagy menjünk másik országba?

Köszönettel veszek minden tanácsot, különösen, ha az még időben jönne...

Majordomus # 2023.06.04. 19:24

Sürgősen válts ügyvédet,aki ellenjegyzi a papirokat és add be őket. Ennyi.

Szomorú örökös # 2023.06.04. 17:59

Alexander

Viszont hogy az alperest a jogi képviselője le akarja húzni, az tény. Hogy valaki még számlát se adjon egy rekord mértékű ügyvédi dijazásra, az erős önbizalomra vall.

Ezt te nem tudhatod, de leginkább közöd nincs hozzá.
Lehet egyben fog számlát adni az ügy lezártakor.
Addig pedig nyilvántartja, hogy mennyit kapott eddig.

Alexander # 2023.06.04. 11:12

Szomrú örökös, Solnes M,

A jogi képviselőm és a bíróság esetében még nem alakult ki az álláspontom a lehúzási szándékaikat illetően. Ennek egyik oka, hogy alperes viselkedése tényleg eltér az elfogadott mindennapi nomáktól a tévképzeteivel és jogi képviselőm mint a jogi szakma helyi prominens képviselője lehet csak nem merte ellejegyezni a Megegyezést a bíróság megkérdezése nélkül. Hamarosan kiderül. Viszont ha a bíróság és az ügyvéd tényleg le akarnak húzni, azt nem tudom, hogyan kezeljem. Remélem, azért ez nincsen így....Ha nem születhet se itélet, se megegyezés, akkor továbbra sem tudom hasznositani az ingatlanaimat.
Viszont hogy az alperest a jogi képviselője le akarja húzni, az tény. Hogy valaki még számlát se adjon egy rekord mértékű ügyvédi dijazásra, az erős önbizalomra vall.Köszönettel várok minden tanácsot, hogy lehet az ő esetét kezelni. Ugyan itt nem én vagyok lenyúlva kivételesen, de a vagyonmegváltás összegéből tudna csak fizetni a nemnormális alperes amiért én dolgoztam meg és ezt nehezen tudom elfogadni.

Köszönettel,

Alexander

SolnesM # 2023.06.04. 08:36

Alex.....problémája:

Közben próbáltam megegyezni az alperessel, amire hajlandó is volt. Ügyvédem megszerkesztette az egyezség okiratát, amit alperes alá is irt. Eközben azonban olyan zavartan viselkedett, hogy ügyvédem nem merte ellenjegyezni az iratot, a biróhoz fordult tanácsért.

Talán nem akarta, mivel így ez a munka véget ért volna.
Ahogy az előttem szóló is célzott erre.

Szomorú örökös # 2023.06.04. 06:14

Alexander

Mindezek ellenére megegyeztünk...Viszont a bíróság és a jogi képviselőm most tárgyalnak arról, esetleg folytatni kellene a pert

Szerintem rendesen le akarnak húzni benneteket.

Alexander # 2023.06.04. 02:02

Felmerült még egy kérdés amiben szivesen venném a véleményeiket.
Hozzájutottam az alperes és jogi képviselője közötti szerződéshez.
Magam részéről a pertárgyértéket ingatlanszakértői véleményekre alapoztam. Készittettem két szakvéleményt is, a két egymáshoz közeli
érték közül az alperes számára kedvezőbb értéket kértem (az alábbiakban már emlitettem, hogy nem vagyok normális, hasonlóan az alpereshez).

Az alperes jogi képviselője ennél egy sokkal magasabb értéket jelölt meg, minden szakvélemény nélkül. Ennek a sokkal magasabb (4-szeres) értéknek az 5 (ötös) százalékat kérte ügyvédi munkadijként. Az alperesnek az eddig fizetett részösszegek után számlát nem adott (még emlékszek normális koromból arral, hogy számlaadás és ÁFA fizetés kötelező lenne, bár arra is emlékszem, hogy normális emberek ha csak tehették, ezt el szokták mulasztani). Ez az ügyvéd biró is volt karrierje során és az adóhatóságnál is dolgozott.

Kérdésem: Törvényes az ilyen módon való ügyvédi munkadij megállapitás vagy csak ki akarja használni, hogy az ügyfele nem normális?
Miért nem az általam megállapitott pertárgy értéket vagy legalábbis egy szakértő által megállapitott értéket jelöli meg a százalékszámitása alapjául? Ilyen módon minden ügyvédi munkadij lehet a maximum....
Mit tehet ilyen esetben a szegény nemnormális alperes, akinek az összeg kifizetése nehézséget okoz?

drbjozsef # 2023.06.02. 06:22

Tehát akkor a te véleményed szerint a tanszékvezető professzor a szar ügyvéd, világos.

Alexander # 2023.06.02. 06:11

Teljesen logikus, hogy itt kérek tanásot. Magam nyilván nem vagyok normális, hogy igy nősültem. Alperes sem, hisz viselkedése alapján nem jegyzik ellen az aláirását. Mindezek ellenére megegyeztünk...Viszont a bíróság és a jogi képviselőm most tárgyalnak arról, esetleg folytatni kellene a pert....A dolog legalábbis gyanús, lehet, hogy itt már senki sem normális? Hova fordulhatnék máshova, ha nem ide?
Egyébként köszönöm a hozzászólásokat, hasznosak voltak.

drbjozsef # 2023.06.02. 03:54

Hát, ha az ügyfele anonim fórumon kérdez helyette, akkor vagy vele, vagy veled azért baj van.

Alexander # 2023.06.01. 20:09

Az ügyvédem tanszékvezető egy egyetem jogi karán...

Majordomus # 2023.06.01. 19:38

Szerintem sürgősen válts ügyvédet.

1.
Nincs gondnokság alatt
2. Nem nyilvánitották beszámithatatlannak,korláyozottan cselekvőképtelenek stb.
3. Aki Magyarországon hivatalosan nem hülye az hivatalosan mormális.
Vagyis aláírhat bármit. Pont.

Alexander # 2023.06.01. 17:12

A dolog "szépsége" az hogy ő tulajdonképpen hajlandó a megegyezésre, alá is irta a megállapodást, aminek megszerkesztésekor figyelembe vettük a kivánságait. A per lezárásának akadálya pillanatnyilag a saját ügyvédem, aki nem merte azt ellenjegyezni, helyette megkérdezi a birót hogy folytassuk e a pert vagy elfogadható e az aláirás. Alperes tovább hangsúlyozza, hogy hajlandó a peren kivüli megegyezésre.
Magam már ötödik éve nem tudok hasznositani két ingatlant emiatt. Most pedig ezek szerint előfordulhat, hogy a hatóságok találnak majd egy gondokot, aki szerint az egyezség nem aláirható és vele kell majd pereskednem tovább??? Alperes akarata ellenére? Vagy ha ha nem lesz gondnok, akkor folytatódik a per (most éppen be kellene fizetnünk egy magas igazságügyi szakértői dijat), az alperes és a felperes (én) ugyanazon az oldalon állnánk, szemben a birósággal és az ügyvédeinkkel?

P. Imre # 2023.06.01. 15:55

Gondnokság alá helyezesnél nem beszámíthatóságot, hanem belátási képességet vizsgálnak. (Nem tudom pontosan, hogy hogyan, tudtommal nincs objektív mérce arra, hogy valakinek van-e belátási képessége vagy sincs, ahány bíró, annyiféle vizsgálati módszer.)

P. Imre # 2023.06.01. 15:49

Szakvélemény alatt egy pszichiáternél tett ambuláns vizsgálatot kell érteni?

Alexander # 2023.06.01. 14:25

Köszönöm a válaszát, ügyvéd úr. Álláspontja szerint ő beszámitható, nem hajlandó semmilyen vizsgálatnak sem alávetni magát. Gondnokság alá helyezésről hallani sem akar, sőt, ő a gondnoka a szintén pszichés problémák miatt leszázalékolt testvérének.
Nagyon sikeresen húzta el a válóperi szakaszt éveken át.
Viszont a jogi folyamattal kapcsolatos reakciói, véleményei hajmeresztőek, teljes meg nem értésről tanúskodnak.
Fogalmam sincs, hogyan lehet innét tovább lépni. Attól tartok, az ügyvédeimnek sem...

dr. Tarczay Aron ugyved # 2023.06.01. 12:42

Ha beszámítható, akkor egy szakvéleményt nem ártana készíttetnie magáról. Ha nem, akkor úgyis gondnokság alá helyezés lesz belőle és majd a gondnoka dönt, hogy megállapodik-e.

Alexander # 2023.05.31. 00:02

Egy válást követő vagyonmegosztási per résztvevője vagyok mint felperes. A perfelvétel lezajlott, kezdődne a tárgyalási szak.
Közben próbáltam megegyezni az alperessel, amire hajlandó is volt. Ügyvédem megszerkesztette az egyezség okiratát, amit alperes alá is irt. Eközben azonban olyan zavartan viselkedett, hogy ügyvédem nem merte ellenjegyezni az iratot, a biróhoz fordult tanácsért.
Kérdésem: ilyen esetekben hogyan folytatódhat a dolog (per vagy egyezkedés) ? Szemmel láthatóan alperes képtelen értelmezni az okiratokat, a perben résztvevők (szakértő, biró stb) szerepét. Egyébiránt tud gondoskodni magáról a mindennapi életben.
Hogyan folytatódhatna a per, ha alperes nem tudja értelmezni a saját maga által jóváhagyott egyezséget? A per egyéb okiratai ennél nagyságrendileg összetettebbek...

Köszönettel,

Alexander