Fórum polgári jog újabb elöl     új hozzászólás


perköltség kivetése

Kuksi49 # e-mail 2009.05.12. 17:09

Tisztelt Fórum!
Egy perrel kapcsolatban szeretnék egy kérdést feltenni. A kollégáimmal együtt bepereltük a Főv. Munkaügyi Bíróságon a volt cégünket. A 12 felperesből egyik kollégám nem jött el az első fokú tárgyalásra, meghatalmazást képviseletre senkinek nem adott. Ennek ellenére az ítéletben őt is pervesztesnek nyilvánították, az ítéletet ő is megkapta. Az elsőfokú ítélet ellen benyújtott fellebbezésünket sem írta alá. A másodfokú tárgyalásra már eljött, de a bírónő közölte vele, hogy feleslegesen van itt, ő már nincs benne a perben. Ennek ellenére az alperes cég ügyvédje úgy tekintette, hogy rá vonatkozóan az elsőfokú ítélet a jogerős, és őt annak alapján szólította fel a perköltség megfizetésére. Ez részéről jogos kérés? Nem kell úgy tekinteni, hogy ez a kollégám visszalépett a pertől, azzal, hogy nem jelent meg az elsőfokú tárgyaláson, és a Bíróság hibát követett el azzal, hogy neki is megküldte az ítéletet?

ObudaFan # e-mail 2009.05.12. 17:51

Vele szemben valószínűleg meg kellett volna szüntetni a pert, de ha már kapott egy ítéletet és azt nem fellebbezte meg, az vele szemben jogerőre emelkedett.

Ezzel együtt az egész peranyagot ismerni kell, mert sokminden befolyásolhatja a választ.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2009.05.13. 13:15

Csak az alperes kifejezett kérésére lehet megszüntetni a pert az első tárgyalást elmulasztó felperessel szemben. [Pp. 136. § (1)] A szóban forgó esetben pedig - ha jól értem - az alperes kifejezetten ragaszkodott a felperes perben maradásához.
Az viszont igaz, hogy ha egyetemlegesen kötelező ítélet ellen valamelyik felperes fellebbez, az kihat a többiekre is. [Pp. 228. § (4)]

www.kbs-ugyved.hu

ObudaFan # e-mail 2009.05.13. 13:54

Pont ezért írtam, hogy bármi lehet, bár munkaügyi perben az egységes pertársaságot nem tartom valószínűnek.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Kuksi49 # e-mail 2009.05.13. 14:54

Hogy pontosítsam az ügyet egy kicsit: a céggel a munkaviszony megszüntetése tárgyában kötött közös megállapodásokat támadtuk meg, mert bebizonyosodott (egy 13. kollégánknak Legfelsőbb Bírósági ítélete van), hogy azokat a munkáltató részéről arra nem jogosult személy írta alá. A munkaviszonyunk különböző időpontokban szűnt meg, a keresetet a Bíróságra is külön-külön adtuk be. Ők egyesítették a kereseteket (arra való hivatkozással, hogy ugyanazon témáról van szó), így jött létre a pertársaság.
Az első levélben említett személy - aki nem jött el az elsőfokú tárgyalásra, de mégis kapott az elutasító ítéletből, és kivetették rá is a perköltséget - távollétét az alperest képviselő ügyvéd a tárgyaláson tudomásul vette, nem tiltakozott ellene. Miért is tette volna, hiszen ha jogosnak ítélték volna a beadványunkat, kártérítést kellett volna fizetni az alperesnek a részünkre. (Az ítéletben elévülésre hivatkozva utasították el a beadványunkat.)

NünükeHungarica # e-mail 2009.05.15. 15:15

Kérdés: lehet-e a perköltség mértékének csökkentését méltányosságból kérni? Ha igen, milyen feltételekkel, mi a módja?

ObudaFan # e-mail 2009.05.15. 18:22

Költségmentességet lehet kérni az eljárás folyamán, de a másik fél által előlegezett költségeket még az sem érinti. Egyébként a már kiszabott perköltség vonatkozásában erre nincs lehetőség, kivéve az államnak utólag fizetendő illeték vonatkozásában, ahol az adóhatóság méltányossági jogkörben még eljárhat.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

NünükeHungarica # e-mail 2009.05.16. 19:18

Kedves ObudaFan!

Köszönöm a gyors választ. Pontosítom a kérdést: az elsőfok igen magas perköltséget szabott ki, a fellebbezésben kértünk annak csökkentését, de egy már lezárult, hasonló perben a bíróság másodfokon az elsőfok ítéletét a perköltségre vonatkozóan is jóváhagyta. Így félő, hogy ebben az esetben is hasonlóképp fog dönteni. A kérdésem arra irányul, hogy a tárgyaláson lehet-e méltányosságra vonatkozóan (ez a fogalom nem szerepel a fellebbezésben) a perköltség csökkentését kérni.

A per még az illeték bevezetése előtt kezdődött, tehát illetékmentes.

Köszönöm előre is a választ.

ObudaFan # e-mail 2009.05.17. 11:08
misso # e-mail 2010.11.11. 16:59

Hellosztok!

Nem tudom jó helyen teszem-e fel a kérdésemet, de miután egy polgári perről lenne szó, így ezt a topikot választottam. A kérdésem a hozzáértőknek nyilván pofon egyszerű, csak nekem nem. Ha a másodfok megállapít x Ft részperköltséget, akkor még az első fokon megítélt perköltség is jár? Az ítéletben erről nem esik szó. Ha a vesztes fél a kézbesítéstől számítva 15 napot kap a perköltség megfizetésére, akkor honnan kell számítani a 15 napot? Onnan, hogy átvette a jogi képviselője, vagy onnan, hogy ő átvette a jogi képviselőjétől? Kösz

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2010.11.11. 17:07

Nemigen ismerek olyat, hogy "részperköltség".
Hogyan szól a másodfokú határozat rendelkező része? Szó szerint.

www.kbs-ugyved.hu

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2010.11.11. 17:17

A képviselőnek való kézbesítés olyan, mintha a félnek kézbesítették volna.

www.kbs-ugyved.hu

misso # e-mail 2010.11.11. 17:28

Köszi kbs! Így szól az ítélet (másolom): "A megyei bíróság kötelezi alperest, hogy fizessen meg felperesnek 15 nap alatt 30.000 (harmincezer) Ft eljárási részperköltséget." Ennyi. Az elsőfokon megítélt perköltségről nem esik szó, attól az még jár? Az 70 ezer Ft volt.

ObudaFan # e-mail 2010.11.11. 18:35

Jár. Erről szó esik a másodfokú ítéletben, hiszen benne van, hogy a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyja.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2010.11.12. 00:02

Szerintem ezt "másodfokú perköltségnek" vagy egyszerűen csak perköltségnek szokták nevezni a határozatban.

www.kbs-ugyved.hu

misso # e-mail 2010.11.12. 10:18

Köszönöm a válaszokat! Kbs, én nem tudom minek szokták nevezni, az biztos, hogy az ítéletben így szerepel, szó szerint bemásoltam. Egyébként a Pest Megyei bíróság hozta az ítéletet.

ObudaFan # e-mail 2010.11.12. 13:15

Ettől még jár az elsőfokú is.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

vörös # e-mail 2011.05.08. 09:33

kérdezném, lehet-e a perköltséget közmunkáával ledolgozni, állástalan vagyok ? Köszönöm a választ

vörös # e-mail 2011.05.08. 09:36

kérdezném, lehet-e a perköltséget közmunkával ledolgozni?
A másik kérdésem, ha bebizonyosodik, hogy hamis tanúvallomások hangzottak el, lehet-e az elsőfokú ítélet semmiségét kérni, vagy mit lehet tenni?
Köszönöm a válaszokat.

vörös # e-mail 2011.05.08. 09:37

kérdezném, lehet-e a perköltséget közmunkával ledolgozni?
A másik kérdésem, ha bebizonyosodik, hogy hamis tanúvallomások hangzottak el, lehet-e az elsőfokú ítélet semmiségét kérni, vagy mit lehet tenni?
Köszönöm a válaszokat.

vörös # e-mail 2011.05.08. 09:44

szeretném kérdezni, ha bebizonyosodik, hogy a tanúk hamis vallomást tettek, lehet-e az ítélet megsemmisítését kérni? ill. a perköltség eltörlését.Köszönettel

ObudaFan # e-mail 2011.05.08. 10:57

kérdezném, lehet-e a perköltséget közmunkával ledolgozni?

Nem.

A másik kérdésem, ha bebizonyosodik, hogy hamis tanúvallomások hangzottak el, lehet-e az elsőfokú ítélet semmiségét kérni, vagy mit lehet tenni?

Perújítást lehet kérni.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

vörös # e-mail 2011.05.09. 10:33

köszönöm a választ ÓbudaFan-nak. Már csak azt kérdezném, a perújítással az elsőfokú határozat semmissé lesz, vagy sem?
Köszönöm

ObudaFan # e-mail 2011.05.09. 13:20

Ha sikeres a perújítás, akkor azt hatályon kívül helyezik.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Fórumtag # e-mail 2020.01.13. 10:45

Kedves Fórumozók!

Felperesként pert indítottam, a per indítására alperes adott okot. A perben az alperes a kérelmemet túlnyomórészt elismeri, és egy részét teljesíteni is hajlandó a perfelvételi tárgyalások során.
A kérelmem elismerése módosíthatja számomra hátrányosan a pernyertesség arányát?

Például nem tudom, hogy a kérelmem részletes elfogadását vagy teljesítését a bíróság a kérelmem leszállításának tekintheti-e, és ezáltal ilyen mértékben vagy valamilyen mértékben nekem kellene viselnem a perköltségeket. A Pp. vonatkozó rendelkezései nem teljesen világosak a számomra.
A hozzászólásokat előre is köszönöm.