Fórum polgári jog régebbi elöl     új hozzászólás


tulajdonjog megszerzése elbirtoklás útján

bongyi # e-mail 2013.04.02. 17:54

Fellebbezésnek helye nincs a másodfok ítélete ellen. Hosszan, logikusan, nem utolsó sorban teljesen törvényesen megindokolták az elutasítást. Mivel 11 éves voltam akkor, amilyen elbirtoklási időre hivatkoztak, nem gondolom, hogy 51 évvel ezelőtti tulajdonosi hiba, és az elbirtokolni akarók helyett nekem kellene felelnem! Az elbirtokló ennyi év alatt, 9 tulajdonosváltás, és 3 rendelkezés alatt csak észrevehette volna, hogy bekellene jegyeztetni a tulajdonjogát, vagyis rég nem tekinthette "sajátkénti" birtoklásnak, tehát végelegesnek. Nem? Elbirtoklónak semmi kötelessége, csak mindenre joga? Nevetséges lenne.
Hoztak tanúkat, akik ellenük beszéltek.
Bármennyire tökéletesen fent álló körülményekkel elbirtokol bárki, de nem jegyezteti be, azzal a tulajjal szemben, akitől elbirtokolhatott, és az eladta, azonnal ugrik minden joga az elbirtoklónak. Nem lehet védeni a védhetetlent, az elbirtoklónak is tenni kell, ha nem így kell járjon. Ha én annak a tulajdonosnak lettem volna örököse, tőlem elbirtokolhatták volna tényleg, de azt is csak úgy, ha végrendeletek nem lettek volna!

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2013.03.27. 21:31

Szerintem ezúttal a másodfok téved, ami rád nézve szerencsés, mert az ő ítélete a jogerős.

www.kbs-ugyved.hu

bongyi # e-mail 2013.03.27. 21:17

Tiszteletem Mindenkinek!
A lentebb vitatott elbirtoklási pert első fokon totál elveszítettem nagyjából azzal az indoklással, hogy eltelt elbirtoklási idő nem szakadhat meg, és ingyenesen szereztem a végrendeletekkel szüleimtől átruházott tulajdonjogot az ingatlanomra.
Ma a törvényszéken teljesen hatályon kívül helyezték ezt az első fokú ítéletet, az elbirtoklók keresetét ellenem elutasították azzal az indokkal, hogy az eltelt elbirtoklási idő önmagában semmit nem ér, ha az elbirtoklás nincs bejegyeztetve, és harmadik személy megszerezte az ingatlanom tulajdonjogát jóhiszeműen.Ettől a ténytől még ha bármennyire is megvalósult volna az elbirtoklás többi feltétele teljesen szabályosan is, akkor sem szerezhették meg a telkemből a 34,65 nm földsávot. Az ingyenes tulajdonszerzésemre hivatkozást elutasították, mivel szüleim 2004-ben ellenérték fejében vették az ingatlanukat, így nem telt el azóta a 15 év elbirtoklási idő, ezért csak 2019-ben lehetne elbirtokolni! A 2006 évi végrendeleteket figyelembe vették tulajdonosi rendelkezésként, így az én ingyenes tulajdonszerzésem érdektelen volt ebben az esetben. A régen letelt elbirtoklási idő elveszett, akkor is újra kell szabályosan elbirtokolni, ha már az akkori elbirtoklási időben lévő tulajdonos eladta az ingatlanát. Bonyolultabb volt, de nem írok le mindent.Fórumozó laikus sorstársakkal megosztottam ezt.
Köszönöm a régebbi kérdéseimhez segítő szándékkal hozzászólóknak a hasznos tanácsait, akik ironikus türelmetlenek voltak , nekik nem.

ObudaFan # e-mail 2013.02.05. 13:18

Szerintem lehet.
Perben.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

baluka0818 #   2013.02.04. 20:04

Köszöntök mindenkit!

Egy olyan problémával fordulok a hozzáértőkhöz, hogy nagyszüleim az 50-es évek elején megvettek egy telket, amin egy öreg ház ált.
A telekkel szemben egy zárt kertnek minősített külön HRSZ-on lévő telek van ami ugyan azon tulajé volt. Nem tudtak meggyezni a kert megvásárlásáról az évek folyamán, de hogy ne álljon rajta a gaz elkezdték művelni, ennek már lassan 50 éve.
A vele szomszédos telek és kert a mi tulajdonunk. A két kert nincs elválasztva egymástól, egy összefüggő terület. Mivel nagyszüleim idősek így átvettük a művelését már vagy 30 éve. Az eredeti tulajdonos azóta soha nem érdeklődött a kert után.

Az lenne a kérdésem, hogy lehet e szó elbirtoklás jogáról, ha igen, milyen módon lehet ennek érvényt szerezni?

Válaszukat, segítségüket előre is köszönöm!

bongyi # e-mail 2012.12.05. 21:36

Mindenkit köszöntök!
Mostanáig 4 hozzáértőtől kértem még személyesen tanácsot. Mindenki azt a választ adja, hogy ebben az elbirtoklási esetben, mivel a szüleim 2004-ben szereztek bizonyítottan"jóhiszeműen"tulajdonjogot, az én tulajdonszerzésem címe "nem releváns"a perben.A 2004 évi "ellenérték fejében" szerzett tulajdoni jog számít, én csak egyetemes jogutódként állok szemben a "harmadik személynek" nevezett elbirtokolni akarókkal. A 4 joghoz értő megkérdezettből egyik P.p-s bíró egy pedig a "nép ügyvédje", de mind egybehangzóan állítja, hogy nem igazán csak fekete-fehér a jog sem. A bíró azt mondja, hogy a be nem jegyzés miatt elbirtoklók joga gyengébb, mint az elhunyt szüleimé. Felajánlotta a "nép ügyvédje iroda" a képviseletemet a perben.Ha érdemi eredmény lesz beírom.

bongyi # e-mail 2012.11.20. 00:24

Itt magam is.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2012.11.16. 22:35

Kész, feladtam.

www.kbs-ugyved.hu

bongyi # e-mail 2012.11.16. 21:07

Nem írtam hatodszor semmit, éppen azt írtam, hogy nem én állok szemben, mint az elbirtoklási idő letelte utáni kilencedik tulajdonos az elbirtokolni akarókkal ügyben.Szerintem nekem van minimum hatodszor ugyanaz a fogalom leírva, amit a fórumra lépés előtt is tudtam, mert elolvasható a Ptk. a neten. Most is csak idéztem jogi szakemberek által megfogalmazottakat.
Úgy látom itt úgy értelmezi mindenki az ügyet, mintha az elbirtokló engem perelne elbirtoklásért. Nem! Én perelem, de nem elbirtoklásért, hanem a birtoksávot kérem vissza, mert a földhivatali adatoknak megfelelően akarom használni a telkemet.Nem vitatom, hogy minek nevezi bárki a végrendeleti öröklésemet!
Azt szerettem volna, ha valaki beírta volna a hivatkozása mellé, hogy melyik paragrafus írja le az állításokat, hogy elbirtoklás mindenáron érvényes,akkor is, ha nincs legalizálva. Elbirtoklási idő lejárhat, de ez nem elbirtoklás tényt jelent! Másik kérdésem lenne, hogy hol olvashatom el, mi van az előttem ellenérték fejében szerzett tulajdonosok tulajdonjogával? Erről nem találtam sehol semmit, csak ezt a beidézett földhivatali tájékoztatós "harmadik személy" ellenérték fejében tulajdont szerzett kifejezést. Aki mindig ugyanazt írja, az ne válaszoljon, csak aki alá is tudja támasztani mondandóját.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2012.11.16. 17:08

Ezt eddig kb. hatszor írtad le, ugyanannyiszor mondtuk, hogy te nem ellenérték fejében szerezted a jogodat, hanem ingyenesen. Igenis a te szerzésed módja a lényeg, mert veled szemben hivatkozik éppen elbirtoklásra a másik fél. S veled szemben megteheti.

www.kbs-ugyved.hu

bongyi # e-mail 2012.11.16. 16:56

Földhivatali tájékoztató: " Ha az elbirtokló elmulasztja a bejegyeztetést, és közben egy harmadik személy jóhiszeműen, ellenérték fejében jogot szerez, az elbirtokló nem válhat tulajdonosává az ingatlannak."
Legitimálni lehetett volna az elbirtoklást: " Erre azért van szükség, mert a tulajdonjogi igények nem évülnek el, elvileg tehát a tulajdonos korlátlan ideig felléphetne a tulajdonát használó birtokossal szemben, s követelheti a dolog kiadását."
A fórumnak az a hozzászólója eléggé megközelítette az igazságot, aki a 121§(4)bek.-re utalt.
Szokásjog: Ha 10 éven keresztül a szomszéd használja pl.1-2 m széles sávot, akkor nem lehetett visszavenni tőle, de ezt megszüntették.
Ezek szerint ebben az esetben nem az én szerzésmódom a lényeg, nem én voltam a "harmadik" ellenérték fejébeni tulajdonos.

bongyi # e-mail 2012.11.12. 15:57

Kovács Béla Sándornak köszönöm a megtisztelő válaszát.

"wers"!a hozzászólásaid alapján unalmadban itt humorizálsz, de egy értelmes mondatot itt még nem tudtál írni a témához. Ez nem az a fórum, ahol azért kérdeznénk, hogy ironizálgass. Nézegess lexikont, mert szövegértelmezésre az nagyon hasznos.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2012.11.12. 14:12

Nem birtokolhatja el az ingatlant, aki rosszhiszemű, vagyis aki már a birtoklása kezdetén tudta, hogy jogtalanul jutott az ingatlanhoz.
Ez tévedés. Az elbirtokló éppenséggel mindig jogcím nélkül (ha tetszik, jogellenesen) jutott birtokba. Éppenséggel az lenne akadálya az elbirtoklásnak, ha lenn valamilyen jogcíme (bérlet, használati, haszonélvezeti jog stb.)

Valószínűleg a bűncselekményt, az erőszakos vagy alattomban történő birtokbajutást érthették félre.

www.kbs-ugyved.hu

bongyi # e-mail 2012.11.12. 13:55

Mikor áll elő az a helyzet, hogy az elbirtoklás "nyugszik"? Nem ajándékba kaptam az ingatlant, szüleim szerződésben való kikötéseit is teljesítenem kellett érte, ami anyagiakkal is járó kötelességet is tartalmaz, és azt, hogy szüleim haláluk után esetlegesen megszerzett jogaikról is rendelkeztek. Nem azt látom, hogy a visszteher, és ellenérték csak adásvételi szerződést jelenthet, meg készpénzt.
De már nem látom értelmét a "vitának", mert megmerevedett állásfoglalásokkal nem juthatunk sehova.
Elfelejtettem, hogy már egy éve kb. ezt a kérdést más fórumon beszélgettük, és ott nem csak ezt a 2 §-t kaptam válasznak.
Nem köteles tudom senki velem vesződni ezekben a kérdésekben, válaszolni, de ha megteszi köszönetem a türelemért is.

wers #   2012.11.12. 13:35

ugye nem mondod komolyan, hogy lexikonból böngészed a jogot!?

bongyi # e-mail 2012.11.12. 13:27

Pl lexikon szerint: Nem birtokolhatja el az ingatlant, aki rosszhiszemű, vagyis aki már a birtoklása kezdetén tudta, hogy jogtalanul jutott az ingatlanhoz. Nem beszélnék itt büncselekményről, de alantas csalárdságról, ki tudja milyen alantas meggondolással való falazással tudatosan a szomszéd telkére, stb.
Én úgy gondolom itt a fórumon én a laikus kérdező vagyok, és kértem szakemberektől tanácsot, pl.ilyen fogalmak pontos meghatározására is, nem én szeretnék jogtudást igénylő kérdésekre viszont válaszolni.
Az ingatlanokkal kapcsolatos adatokra, bizonyos körülményekre gondolok válaszolni, mint fórumozó laikus.
Mi számít a visszterhesség, avagy az ellenérték fogalmába.Mit kell érteni pl. a 124§(c) alatt? "A birtokos a birtokot akaratán kívül elveszti, és azt 1 éven belül nem szerzi vissza? Az az ingatlan birtokolható el 100%-os bizonyossággal, amely ingatlanról maga a tulajdonos is végérvényesen lemondott, vagy lemondani kíván, és ezt passzivitásával legalább 15 éven át kifejezésre is juttatja? Mert ez egy tulajdonosra sem fogható rá, mert nem tudták , hogy a ház mögötti rész még hozzájuk tartozó rész. Megfordítanám ezt a kérdést az elbirtoklóra, aki nem jegyeztette be a tulajdonjogot ennyi ideig sem, akkor ő sosem veszíthet, csak a becsületes tulajdonos, aki fizetett érte?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2012.11.12. 12:58

ha rosszhiszemű az elbirtokolni akaró.
Az alatt mit kell érteni?

www.kbs-ugyved.hu

bongyi # e-mail 2012.11.12. 11:53

Nem volt látható, hogy az elbirtoklás, ha az ingatlan épületei mögötti területről van szó, ahol a telek teljes hosszában vannak épületek, ráadásul fele részben a szomszédé. Ezt most tudtam meg, hogy az ingatlanom határától 5 méteres tűztávolságot is kellene betartani a szomszédomnak, ezért a tüzelőtárolót lefogom bontatni a per során. Tehát nem kizárt, hogy a szomszéd éppen a területem elzárására készített téglafalat a tüzelőtárolója birtokhatár felőli oldalának.
Hiába telt el az elbirtoklási idő, ha rosszhiszemű az elbirtokolni akaró. De abban sem vagyok biztos, hogy eltelhetett-e így utólagosan elbirtoklási idő, amikor maga az elbirtokló is 2010 ben a földmérő telekhatár kitűzésekor közölte velük a tényt, amit alá is íratott velük, hogy tudomásul vették. Ekkor sem akartak pert indítani a tulajdonjoguk bejegyzéséhez, amikor felszólítottam őket a területem visszaadására. Mondták is tanúk előtt, hogy erről eddig nem volt tudomásuk!Akkor is érvényes az 50 évnyi időre visszamenőleg az elbirtoklási joguk? Ha tudomást szereztek tőlem arról így nagyon utólag, hogy nem csak a saját területüket használták, akkor miért nem indítottak eljárást még mindig? Nem olyan kristálytiszta az ügy,hogy a §-okat csak javukra lehet megtalálni.

bongyi # e-mail 2012.11.12. 11:47

Nem volt látható, hogy az elbirtoklás, ha az ingatlan épületei mögötti területről van szó, ahol a telek teljes hosszában vannak épületek, ráadásul fele részben a szomszédé. Ezt most tudtam meg, hogy az ingatlanom határától 5 méteres tűztávolságot is kellene betartani a szomszédomnak, ezért a tüzelőtárolót lefogom bontatni a per során. Tehát nem kizárt, hogy a szomszéd éppen a területem elzárására készített téglafalat a tüzelőtárolója birtokhatár felőli oldalának.
Hiába telt el az elbirtoklási idő, ha rosszhiszemű az elbirtokolni akaró. De abban sem vagyok biztos, hogy eltelhetett-e így utólagosan elbirtoklási idő, amikor maga az elbirtokló is 2010 ben a földmérő telekhatár kitűzésekor közölte velük a tényt, amit alá is íratott velük, hogy tudomásul vették. Ekkor sem akartak pert indítani a tulajdonjoguk bejegyzéséhez, amikor felszólítottam őket a területem visszaadására. Mondták is tanúk előtt, hogy erről eddig nem volt tudomásuk!Akkor is érvényes az 50 évnyi időre visszamenőleg az elbirtoklási joguk? Ha tudomást szereztek tőlem arról így nagyon utólag, hogy nem csak a saját területüket használták, akkor miért nem indítottak eljárást még mindig? Nem olyan kristálytiszta az ügy,hogy a §-okat csak javukra lehet megtalálni.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2012.11.11. 14:13

úgy magyarázták, hogy mivel egyik új adásvétellel tulajdonjogot szerző sem tudhatott az elbirtoklásról,
Nem is az elbirtoklásról kell tudniuk, hanem a birtoklásról. Az meg azért elég feltűnő tud lenni.

De ez a szabály megint csak nem alkalmazható rád, aki az elbirtoklás bekövetkezése után, nem ellenérték fejében szereztél tulajdont.

www.kbs-ugyved.hu

bongyi # e-mail 2012.11.11. 13:17

Értem a segítőszándékokat, de a bárhol elolvasható Ptk. alap törvényen felüli értelmezések, esetleges "kiskapu" érdekelt volna a fórum hozzáértőitől.Az elbirtokló szomszéd a tulajdoni lapon szereplő valamennyi tulajdonos előtt itt élt.Az elbirtokló szomszéd ajándékba kapta az ingatlant, jelenleg is van bejegyezve rá haszonélvező. Az ügyvédek nekem úgy magyarázták, hogy mivel egyik új adásvétellel tulajdonjogot szerző sem tudhatott az elbirtoklásról, nem voltak abban a helyzetben, hogy az elbirtoklást megakadályozhatták volna. "Jóhiszemű", INY-ban bízva lettek tulajdonosok. Az elbirtokló jogai erősebbek az adásvétellel szerző új tulajdonosokkal szemben, mikor az nem volt bejegyeztetve általa? Az ügyvédi irodában nem ismerik el azt, hogy ha anno tényleg elbirtokolta az illető a pár nm-t, hogy akármennyi év eltelte után az új tulajdonosokkal a jog előnyt adna neki a bejegyzés hiányában. Meglátjuk. Most fejeződött be perem a másik szomszédommal is hasonló ügyben, pert nyertem ügyvéd nélkül, de a bíróság a perköltséget nem ítélte meg javamra. Törvényszékin fellebbeztem szintén jogi szakembert nélkülözve, és megítélték az első fokon elutasított perköltségeimet. Ezért nem tudok bízni vakon, több helyről kell tájékozódnom cselekvés előtt. Nincs pénzem nyugdíjamból ügyvédre, 3 pert így nyertem eddig meg.

guba" # e-mail 2012.11.10. 07:44

Amit egyébként beidéztél, mint az "ügyvédi team" jogi állásfoglalását, az nagyjából igaz, csak a te eseted nem tartozik bele.

(5) Ha az elbirtokló a tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezteti be, a tulajdonszerzésre nem hivatkozhat azzal szemben, aki az ingatlanon az ingatlan-nyilvántartásban bízva ellenérték fejében jogot szerzett.

Ez a jogszabály. Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy az elbirtoklástól függetlenül, sem szerez tulajdonat az, aki elmulasztja bejegyeztetni a tulajdonjogát, azzal szemben, aki az ingatlannyilvántartásban bízva, ellenérték fejében szerez tulajdont. Az örökös nem ilyen, mert nem ellenérték fejében szerzett tulajdont. Mindegy, hogy végrendeleti, vagy törvényes örökösről beszélünk.

Nem kell összekeverni ezzel azt az esetet, amikor valaki még az elévülés idő elteltén belül rendelkezik a tulajdonával, mert az valóban megszakítja az elévülést, amely attól kezdve újraindul. Itt valóban van jelentősége a végrendeleti öröklésnek, mert az rendelkezésnek számít. Ha viszont már letelt az elévülés, akkor azt nem lehet megszakítani sem eladással, sem más rendelkezéssel. Ebben az esetben is lehetne persze igényt érvényesíteni azzal az elbirtoklóval szemben, aki nem jegyeztette be a tulajdonjogát, de csak akkor, ha a tulajdont az új tulajdonos visszterhesen szerezte. Te viszont örökös vagy, tehát nem visszterhesen szerezted.Ezért erre nem hivatkozhatsz.

Ügyvéd-Vpm.

www.drguba.hu

guba" # e-mail 2012.11.10. 07:31

Figyeltem igenis mindenki véleményére, mindenki segítő szándéka nagyon hasznos volt a per mellett döntésemhez.

Akkor sajnos nem jól figyeltél.

Elnézést kérek, ha bárkit megsértettem volna, nem volt szándékom, csak nem vagyok a könnyen feladó ember.

Nem sértettél meg senkit, sok olyan kérdezővel találkoztunk már itt, aki nem jogi tanácsot keres a problémájára, hanem olyan ügyvédet, aki megerősíti az ő - esetleg hibás - prekoncepcióját. Ezért írtam neked, hogy ezt az embert meg fogod találni. Az, hogy nem vagy könnyen feladó ember az jól jöhet fogyókúránál, vagy hosszútáv futásnál, de a perek viszont nem ez alapján dőlnek el.

Ügyvéd-Vpm.

www.drguba.hu

bongyi # e-mail 2012.11.09. 21:55

Nem tanítani jöttem ide, de azért fórum, hogy laikus is elmondhassa a gondolatait, aztán vagy jó, vagy hibás, ezért lehet róla vitázni sértődés nélkül. Amiket írtam, azokat idéztem a személyes tanácsokból, amiket természetesen jogi végzettségűektől kaptam, vagy a neten olvasottakat idéztem, nem saját laikus elgondolásaim. Azért én külön köszönöm az engem óvatosságra, a felelős lépés meghozatalára, alapos körül tekintésre intő tanácsokat nagyon szívesen vettem, nem sértésnek. Figyeltem igenis mindenki véleményére, mindenki segítő szándéka nagyon hasznos volt a per mellett döntésemhez. Elnézést kérek, ha bárkit megsértettem volna, nem volt szándékom, csak nem vagyok a könnyen feladó ember. Nem is jogvégzettnek irkáltam, hanem esetleges sortársak. Megéreztem, hogy az ellenvéleményeket írók is jó szándékkal "fékeztek"tanácsaikkal, joggal.
Tisztelett: bongyi

wers #   2012.11.08. 15:29

bojtorjan, bocsi, nem neked szólt, KBS lenettebbi hozzászólására írtam