Fórum polgári jog újabb elöl     új hozzászólás


Hiányzik a bizonyiték?

Pongor Tamás # e-mail 2002.12.18. 19:46

Közlekedési baleset 1999-ben a Rendőrség ellenem elsőfokon szabálysértési eljárást folytatott,melyben elmarasztalt, jóváhagyta a Megyei Rendőrkapitányság is.Megfellebbeztem. Az ORFK az ellenem lefolytatott eljárást hatályon kivül helyezte, a Rendőrséget új eljárás lefolytatására és új, másik szakértő kirendelésére utasitotta. Indokolásában kifejtette hogy a szakvélemény az elmondások alapján készült. Elrendelte pontos helyszinrajz készitését, azon feltüntetni a két autó egymástól és a kanyartól levő távolságát. A Rendőrség a megismételt eljárásban ennek eleget nem tett. Ügyem átkerült a Biróságra ahol azt elévülés okán megszüntetett, ugyanakkor kezdeményezte a másik féllel szemben a Büntetőeljárás lefolytatását. Elévüléskor nem vette figyelembe azt a hatályon kivül helyezett eljárási időt,amely az elévülési időbe nem számit bele,onnantól az újrakezdődik.Az ügyészség a Büntetőeljárás lefolytatására ugyanazt a Rendőrséget bizta meg. Ebben az eljárásban nyilatkozatot nem tettem,részt nem vettem. Megjelent a korábban hatályon kivül helyezett szakértő, az új szakértővel együtt, kiegészitő szakvéleményt tett,melybe befűzte a hatályon kivül helyezett eljárásban készült Rendőri helyszinrajzot és azon ismertette a baleseti lefutást. A kiegészitő szakvélemények létezéséről és tartalmáról a megfelelő illeték leróvása mellett akkor értesültem, amikor a Budapesti Igazságügyi Szakértői Bizottsággal azt jóváhagyatták 2001-ben.Az ORFK határozatában előirt helyszinrajz elkészitésének nem tettek eleget. Fontos tudni hogy a kiegészitő szakvéleményekben ábrázolt baleseti lefutást a baleset helyszinén a gyakorlatban lépésben sem lehet elvégezni!!!!!!! Az előirt helyszinrajzot a Rendőrség azóta sem készitette el. Ügyészséghez fordultam, bizonyitást tettem videofelvételt is készittettem állitásaim bizonyitására,a baleset helyszinén. Állandó elutasitás. Indoklás: A kirendelt szakértő helyszini vizsgálódása alapján készitette szakvéleményét, bizonyitásom nem alkalmas a Felülvéleménnyel megerősitett szakvélemények megcáfolására, az eljárások során keletkezett iratok alapján nem megállapitható hogy a rendőrök jogtalan hátrányt okoztak volna, vagy a kirendelt szakértők hamis baleseti lefutást tüntettek volna fel. Kettő az eredetivel azonos helyszinrajz áll a rendelkezésemre, az én autómat egymással ellenkező állásban feltüntetve. Ügyészségnek erről is tudomása van. Jelenlegi helyzet: Ügyészség előtti jogorvoslati lehetőségem kimerült. A Rendőrség Közlekedésrendészeti Osztályvezetőjéhez is fordultam bizonyitást is tettem, kértem intézkedését az elmulasztott helyszinrajz elkészitésére vonatkozóan. Intézkedés nincsen. Most ismételten kértem elkészitését, mert vétlenségem bizonyitásához szükséges. Nincs sem intézkedés,sem pedig válasz. Mivel az elutasitásoktól függetlenül ez az eljárás megitélésem szerint a jó erkölcsbe is ütközik Az illetők neveit megjelölöm. Ózd Városi Rendőrkapitányság, Tuza Csaba Közlekedésrendészeti Osztályvezető, Szabó László rendőr, Barta Géza rendőr, kirendelt szakértőik: Gál István és Vincze László Miskolc. Kérdésem: Lehet-e kötelezni a Rendőrséget a hivatkozott helyszinrajz elkészitésére vagy sem, ha igen milyen módon, illetve az ismertetett eljárás törvényes,jogszerű volt-e, mit csináljak?????? Utószó: Szabó László rendőr a rendőrautóban ülve találkozásunkkor széles vigyorral a száján, miközben az általa készitett kettő darab eredetivel azonos helyszinrajz egy főutcai kirakatban elhelyezve.

P.Tamás

szofi74 # e-mail 2003.01.14. 10:54

Szia!
szerintem neked szükséged lenne egy ügyvédre, aki képvisel azt nem vehetik semmibe, és minden beadványt amire nem reagálnak fel tudna használni.