Fórum büntetőjog régebbi elöl     új hozzászólás


Visszaélés különleges adattal

Gabicsek #   2011.05.08. 22:21

Btk.
Visszaélés személyes adattal534
177/A. § (1) Aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések megszegésével jogtalan haszonszerzési célból vagy jelentős érdeksérelmet okozva

  1. jogosulatlanul vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel,
  2. az adatok biztonságát szolgáló intézkedést elmulasztja,

vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő az is, aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések megszegésével az érintett tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, és ezzel más vagy mások érdekeit jelentősen sérti.
(3) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha a személyes adattal visszaélést különleges személyes adatra követik el.

Fontos törvényi tényállás, hogy jelentős érdeksérelmet okozzon. Anélkül nem valósul meg.

Nikla # e-mail 2011.05.08. 21:55

Kedves Fórumozók!
Ha pár évvel ezelőtt elítéltek magánokirat-hamisításért és most egy személy megszerezte vagy tudomására jutott az ítélet és ez a személy különböző helyeken (interneten, újságcikkekben) nyilvánosságra hozza az ügy részleteit, akkor elköveti a különleges adattal való visszaélést? A nyilvánosságra hozó személynek semmi köze nem volt az ügyhöz, úgy tűnik, hogy mindezt bosszúból csinálja. A lényeg még, hogy nem vagyok közszereplő, hanem csak egy egyszerű magánember.
Köszönöm a választ!