Fórum büntetőjog régebbi elöl     új hozzászólás


büntetőjog

Vadvirágocska # e-mail 2019.03.11. 12:00

Tisztelt Szakértők, Jogászok!

Szeretném a segítségüket kérni a Btk-ban 1 mondat értelmezésében.

269. § Aki mást hatóság vagy a fegyelmi jogkör gyakorlója előtt fegyelmi vétséggel hamisan vádol vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Mit jelent az a kifejezés, hogy fegyelmi jogkör gyakorlója és fegyelmi vétség? Munkahellyel kapcsolatban értendő? Illetve, miért bünteti ezt a Btk?

Köszönettel,
Vadvirágocska

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.03.10. 23:50

Továbbra is van egy olyan érzésem, hogy a kérdezőt első sorban nem az érdekli, hogyan fogják megállapítani a terhelt cselekményének a minősítését, hanem a kártérítés alapja.

www.kbs-ugyved.hu

rigoz # e-mail 2019.03.10. 21:24

Tisztelt Niki1118!

A nyomozó hatóság, azaz az ügyben eljáró rendőrkapitányság fog majd igazságügyi orvosszakértőt kirendelni, ha indokát látja, aki személyesen meg fogja várhatóan vizsgálni a sértettet.

Ez a kirendelés még akkoris valószínű, ha a sértett látlelettel is rendelkezik.

Kezelőorvosi vélemény egy elítéléshez kevés.

Addig Önöknek ezzel nem kell foglalkozniuk.

Niki1118 # e-mail 2019.03.10. 15:03

Elnézést, hogy ezt nem írtam. Az ügy még a rendőrségen van. A gyanusított ki lett hallgatva. Többet még nem tudunk. Azért kérdeztem, hogy mire oda kerül a sor akkor nekünk kell már a kezünkbe lenni a kezelőorvos álltal kiadott papírnak. Vagy mi egyáltalán ns foglalkozzunk vele mert esetleg lesz kirendelve valaki aki ezt felül vizsgálja hogy maradandó e a sérülés?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.03.10. 10:23

Ha. Azt se mondta, hogy a büntetőeljárást kérdi-e (nem hiszem) vagy egy esetleges kártérítési pert (amely még meg sem indult).

www.kbs-ugyved.hu

rigoz # e-mail 2019.03.10. 08:35

Tisztelt Niki1118!

Kirendelt igazságügyi orvosszakértő szakvéleményének alapulvételével fognak erről határozni.

Niki1118 # e-mail 2019.03.09. 21:01

Tisztelt Fórumozók!
A páromnak volt egy ellene elkövetett súlyos testi sértés. A jobb lába törött el az incidens során és azt műteni is kellett. Műtét után még háromszor voltunk orvosnál és most már nem kell menni. Ugyanúgy sántít és folyamatosan fáj neki. Azt hogy lesz e neki ebből adódóan maradandó fogyatékosság azt a kezelőorvosa fogja meghatározni? Vagy esetleg orvosszakértőt fognak kirendelni ezzel kapcsolatban?

rigoz # e-mail 2019.03.08. 06:53

Tisztelt Joco100!

Ha a 15. napon adja fel a 15 napon belül megfizetendőnek előírt összeget, akkor határidőben van - a határidő a postára adás, illetve a kézbesítésről más módon intézkedés, azaz a feladás napjáig tart -, következésképpen nem történik semmi.

Meglátásom szerint akkor sem fog semmi történni, ha a határidőt a megjelölt csekély mértékben túllépi, ilyen kis összegnek meg még 100Ft sincs a kamata 1-2 napos időszakra vetítve, így azt nem kell megfizetni, már feltéve, hogy arról van szó, hogy az összeg a 15 napos határidő eltelte után kezd el kamatozni.

Ha a kamatkalkulator.hu oldalon lévő kalkulátorra gondol akkor igen, arra lehet alapozni, bár annak a számítása a bíróság vonatkozásában csupán tájékoztató jellegű adat.

A kamatszámítás metódusa egyszerű matematikai művelet, a kamatlábat (külön kikötés hiányában 0,9%) meg kell szorozni a tőkeösszeggel és le kell osztani az így kapott összeget 365 felé, majd az megszorozni annyival, ahány nap késedelembe esett, végül az így kapott eredményhez ha hozzáadja a tőketartozást, ami után a kamatot fizeti, megkapja, hogy pontosan mennyit kell kamatostul fizetnie.

Az Ön esetében - a törvényben előírt, 0,9%-os kamatlábat alapul véve - 4,4383561643835616438356164383562Ft a napi és 1620Ft az éves kamat.

Felhívnám végezetül a figyelmét arra, hogyha - máskor - előre látja a határidő tarthatatlanságát, akkor még a határidő letelte előtt a határidőt előíróhoz érkeztetendő kérelemben a határidő meghosszabbítását kérheti, egyébként pedig a határidő fel nem róható elmulasztása esetén, a mulasztás következményei alóli mentesülés érdekében egyidejűleg, de legkésőbb az akadályoztatás megszűnésétől számított 15 napon belül igazolási kérelemmel élhet, az igazolási kérelem helyt adólagos elbírálása esetén a mulasztott, határidőn túli cselekményt határidőben megtettnek kell tekinteni.

joco100 #   2019.03.08. 04:48

Tisztelt Fórumozók!

Lenne egy olyan kérdésem hogy csalás vétségének kísérletében bűnsegédként bűnösnek ítélt a bíró és kaptam 1 év és 6 hónap próbára bocsájtást illetve megkell fizessek 180ezer forintot és annak kamatait 15 napon belül.A kérdésem az lenne hogy mi történik ha a 15.napon adom fel vagy esetleg csúszok vele 1-2 napot?Természetesen kifizetem!!Illetve amit a neten találni ilyen díjkalkulátort az hiteles a kamatait tekintve?Vagy esetleg van valahol egy rendes oldal ahol le van írva hogy kell kiszámolni?

Köszönöm a segítséget!

ObudaFan # e-mail 2019.03.06. 21:56

de ha a vádiratban nincsen indítványozva konkrét büntetés, akkor ez hogyan dönthető el?

Vagy a vádiratban vagy az előkészítő ülésen tett indítványban az ügyész meghatároz egy maximális büntetési mértéket arra az esetre, ha az előkészítő ülésen beismerő vallomást tesz az elkövető. De csak erre az esetre.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.03.06. 16:22

Igen; nem.

www.kbs-ugyved.hu

Márk1234 #   2019.03.06. 16:14

Kedves Fórumozók!

Felmerült egy további kérdésem, amire szeretnék választ kapni.
A vádiratban szerepelnie kell, hogy az ügyészség milyen büntetést kér kiszabásra a bíróságtól a vádlottra?
Ugyanilyen kérdésem az vádiratra történő kérelemben fel kell tüntetni pontosan, hogy milyen mértékű súlyosbítást kér a már egyszer kiszabott büntetésre?

Azért kérdezem, mert a Be. 565. § (2) c), miszerint "Ebben az esetben a bíróság nem szabhat ki hátrányosabb büntetést vagy intézkedést, mint amit az ügyész a vádiratban indítványozott.",
de ha a vádiratban nincsen indítványozva konkrét büntetés, akkor ez hogyan dönthető el?

Előre is köszönöm!

Márk1234 #   2019.02.27. 19:53

Tisztelt Rigoz!

Igen, köszönöm szépen, hálás vagyok a segítségéért.

rigoz # e-mail 2019.02.27. 14:47

Tisztelt Márk1234!

A kérdéseire válaszolva a következőkről tájékoztatom.

Bíróság előtti eljárásban a vádlott a zártan kezelt adatok kivételével valamennyi irat megismerésére jogosult, ezen iratokat a kezelőirodán félfogadási időben tanulmányozhatja, illetve kérheti, hogy a bíróság az elektronikus formában rendelekzésre álló iratokat az általa megjelölt e-mail címre vagy az Ügyfélkapujára küldje meg nem hiteles másolati formában, ami ingyenes.

Ezen túlmenően 100 Ft/oldal igazgatási szolgáltatási díj ellenében a betekinthető iratokról nem hiteles másolat kiadás kérhető, illetve ezen iratok közül a bíróság által készítettekről további 500Ft/aláírás igazgatási szolgáltatási díj ellenében hitelesített másolatot kaphat.

A fél a betekinthető iratokról - fényképezés útján - maga is készíthet másolatot félfogadási időben, a kezelőirodán való tanulmányozáskor.

Az iratbetekintési, megismerési jog - a másolatkérést, átvételt is ideértve - meghatalmazott útján is gyakorolható, az erre vonatkozó meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratban (1. teljes terjedelmében saját kezűleg írt és aláírt, illetve ekként az iraton elismert. 2. két okirati tanú által aláírt (a két tanú azért vállal felelősséget, hogy az iratot Ön, mint meghatalmazó előttük írta alá vagy előttük Öntől származóként ismerte el), 3. elektornikus formában fokozott biztonságú vagy minősített tanúsítványon alapulú, az aláíró utólagos azonosíthatóságát, illetve a dokumentumnak az aláírás óta való tartalmi változatlansága megállapíthatóságát lehetővé tevő, avagy AVDH-bélyegzővel ellátott elektronikus irat, mely elektronikus úton kerül előterjesztésre is, 5. közjegyző/bíró/ügyvéd által ellenjegyzett okirat) vagy közokiratba foglaltan tehető meg.

A meghatalmazottnak a meghatalmazás egy példányát be kell mutatnia személyes ügyintézés során, nem személyes ügyintézés során a meghatalmazás másolatát a kérelemhez csatolnia kell.

Az, hogy az eljárás kimenetele mikként alakul, így különösen az, hogy hány tárgyalás lesz vagy az előkészítő ülésen dönt a bíróság az ügy érdemében, elsődlegesen azon múlik, hogy beismeri-e a bűnösségét, illetve amennyiben igen, akkor lemond-e a bizonyításhoz való jogáról is.

Fontos tudnia, hogy erre részben is sor kerülhet, ez esetben a beismeréssel nem érintett részben a bíróság az eljárást érdemben nem folytatja, csak a nem beismert részben és az eljárás végén dönt a vádról egészében, a beismert részben jogilag ez esetben a vádiratnak megfelelően.

Azt is tudnia kell, hogy a bíróság, amennyiben nyomós kétsége van, nem köteles a beismerést elfogadni, ez esetben az általános szabályok szerint, tárgyalás tartásával jár el.

A sértett valamennyi eljárási cselekményen jelen lehet, de nem kötelező a jelenléte, kivéve, ha tanúkénti meghallgatás céljából idézték.

Erről kérhet tájékoztatást, illetve az iratok tanulmányozása útján is tudakozódhat.

Nincs joga azonban kérnie a sértett kizárását a tárgyalásokról, ellenben Ő kérheti, hogy amennyiben meg kívánják hallgatni tanúként, akkor arra a távollétében kerüljék sor.

Remélem, hogy a további felvetéseire is megnyugtató választ adhattam.

Márk1234 #   2019.02.27. 10:35

Tisztelt Rigoz!

Nagyon szépen köszönöm válaszait!
Lenne viszont még egy-két további kérdésem.

Az idézői végzésben az szerepel, hogy a bíróság kezelőirodájában kérhetek további felvilágosítást és a dokumentumokat itt tekinthetem meg.

  • Mely dokumentumokat tekinthetem meg itt? A vádiratot is megnézhetem?
  • Készíthetek-e másolatot ezekről a dokumentumokról?
  • Ha én nem tudok elmenni, akkor meghatalmazással más is megtekintheti a dokumentumokat és lemásolhatja ezeket?
  • Mitől függ, hogy az eljárásnak milyen kimenetele lesz? (azonnali döntés vagy több tárgyalás)
  • A sértett is ott lesz a tárgyaláson? Neki van szerepe még az ügy további kimenetelében?

Köszönöm szépen!

rigoz # e-mail 2019.02.26. 19:08

Tisztelt Márk1234!

Valószínűleg az ügyészség nem elégedett a büntetéssel, intézkedéssel, amit kiszabtak, súlysosbítást szeretnének elérni, ezért kérelmezték tárgyalás tartását, mert a tárgyaláson kívül hozott, ún. büntetővégzés ellen nem lehet fellebbezni, a tárgyalás alapján hozott ellen viszont igen.

Az előkészítő ülésen meg fogják Önt hallgatni, rögzítik a vallomását és az esetleges bizonyítási indítványok előterjesztésére fog sor kerülni.

Ezt követően az eljárásnak két típusú kimenetele lehet:

  • a bíróság nyomban ítéletet hoz
  • a bíróság megkezdi az ügy tárgyalását, meghatározza a bizonyítás módját és terjedelmét, illetve kitűzi a halasztás folytán az új/első tárgyalási határnapot

A második kérdésre nem tudok mit mondani, de az ügyében nem is releváns.

Megfonotolandó lehet egyébként, hogy fogadjon védőt.

Malacka85 # e-mail 2019.02.26. 19:04

Márk 1234!!!védő ügyvéd,fellebbezés,=nagyon jól megfogalmazott írásos levélben,és ezután lesz a másodfokú tárgyalás,talán enyhített "végzést"kapsz,vagy a legjobbak estben felmentest!!!

Márk1234 #   2019.02.26. 18:51

Kedves Fórumozók!

Segítségüket szeretném kérni büntetőeljárással kapcsolatban.

1 hónapja kaptam egy bírói végzést tárgyalás nélküli büntetőeljárás ügyben. A bírói végzésben az állt, hogy X hónap jármű kategóriától való eltiltás és Y pénzbírság. Eddig rendben van, de kaptam ma a következő levelet, hogy beidéznek előkészítő tárgyalásra, mert az ügyész tárgyalást kérelmezett.

  • Mire számítsak?
  • Gyakori eset, hogy az ügyész tárgyalást kér?

Eddig nem volt ügyvédem, mert nem láttam szükségességét, ezek után viszont nem tudom mit várhatok.

Előre is köszönöm!

Malacka85 # e-mail 2019.02.25. 13:20

Drbjozsef-koszonom a tanácsát .

Malacka85 # e-mail 2019.02.25. 13:19

"vadsuhanc"-8napon túli felgyógyulás,és súlyos testi sertes

drbjozsef #   2019.02.24. 19:23

hogyan tudnék segíteni a férfinek,hogy ne legyen ebből gondja,se felfüggesztett,se börtön??kérem vki írjon vmi okosat

Okosat? Keress neki egy ügyvédet, annál jobb segítség nincs.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Malacka85 # e-mail 2019.02.24. 11:23

Szêp napot!!kérem segítségét,hozzászólásokat!!Egy ismerosom(férfi)szeretőt tartott 17even keresztül.majd a "kapcsolatnak"úgy lett vége,nagy nehezen,ugyanis a nő zaklatta a nap 24orajaban mindig.akar munka helyen volt a férfi akár otthon.zsarolta penzzel,aranyat vetetett,lelkileg tropara tette.buntetlen előéletű a férfi,soha nem volt semmilyen ugye a hatósággal .de sajnos a nö ,kihozta belole azt hogy megütötte,igyál nő feljelentette,látleletet csináltatott,így rendőrségi ügy lett belőle !tavaly nyáron történt ez az incidens,azóta szebesites történt,a férfi belátta,elismerte a tettét,hiszen elozetessel fenyegették a rendőrök.na most azóta még nem történt semmi,nincs vad emelés,nincs kitűzött időpont a tárgyalásra.(hogyan lehetséges ez?)és persze a nő nem von vissza semmit!!hogyan tudnék segíteni a férfinek,hogy ne legyen ebből gondja,se felfüggesztett,se börtön??kérem vki írjon vmi okosat

rigoz # e-mail 2019.02.18. 18:02

Tisztelt Hoodlum!

Ez attól függ nagyban, volt-e már korábban akár szabálysértés, akár bűncselekmény miatt büntetve.

Hoodlum # e-mail 2019.02.18. 16:22

Szép napot!
Ma egy üzletben elemeltem bizonyos termékeket, kb 37ezer forint értékben. Küldenek majd egy levelet a rendőrségről, pontosan nem tudom mi fog történni, ha jól gondolom, be kell majd mennem.
18 éves vagyok, ez még plusz infó
Tud nekem valaki segíteni, esetleg elmondani, hogy mire várhatok?
Előre is köszönöm

Katka83 # e-mail 2019.02.18. 15:35

Szép napot!
Lenne egy olyan kérdésem,hogy jogositvàny nèlkül vezettem!Ezért kaptam 135ezer ft büntetést és 1 év eltiltást,amit megfellebbeztem ugyan is megcsináltam az utánképzést,már csak a kressz vizsga van hátra!Fellebbezès alatt ùjbòl elkaptak,feljelentettek!Az intézkedő rendőr azt mondta a rendszerben nem vagyok eltìltás alatt ugyan is fellebeztem,és nem jogerős gondolom.Tehát nem büncselekmény mivel nincs jogerős határozat.Sajnos nem tudom ebben az esetben mire számithatok.Nem tudom jogosìtvány nélkül megoldani sajnos a munkàmat,ezt elmondtam a meghallgatò rendőrnek is ugyan is családsegìtő szakmában dolgozok.Gyermekemet egyedül nevelem,támogatásom nincsen.Nem tudom ez mennyire fogja befolyásolni a továbbiakban az ügy kimenetelét.