Fórum büntetőjog régebbi elöl     új hozzászólás


Zaklatás

rigoz # e-mail 2020.08.07. 17:42

Hát igen, ezen csak a jogorvoslat segíthet, de egyetértek, az ilyet szankcionálni és szankcionáltatni kell... Különben tűrhetünk mindent...

Szabály # e-mail 2020.08.07. 17:19

Kösz a választ, nem rendőrségre megyek, hanem bîróságra, két szomszéddal.

rigoz # e-mail 2020.08.07. 12:11

Ha a nyomozó hatóság bármely okból az eljárás során védőt rendelt ki és a kirendelt védőt a kirendelés alól felmenti, akkor a védő felmentésével egyidejűleg új védőt kell kirendeljen, kivéve, ha közben a terhelt védőt hatalmaz meg.

Az összeférhetetlen védő esetén egyébként az eljárásból való kizárásnak is helye van, melyről a nyomozó hatóság dönt. Határozata ellen panasznak van helye, melyről ügyészség dönt. Az ügyészség panaszt elutasító határozata ellen a védő és a terhelt felülbírálati indítványt terjeszthet elő, közvetlenül az illetékes járásbíróságon.

Amennyiben a nyomozó hatóság jogszabályi határidőben, annak hiányában legkésőbb 30 napon belül nem tesz eleget intézkedési, döntéshozatali kötelezettségének, az eljárási résztvevő eljárás elhúzódása miatti kfigoással élhet.

A kifogást a nyomozó hatóságnál kell előterjeszteni. A nyomozó hatóság a kifogást megvizsgálja és ha alaposnak tartja, legkésőbb 30 napon belül megteszi a szükséges intézkedést. Egyébként a kifogást számadással együtt felterjeszti, melyet a felettes ügyészség határozattal bírál el.

Ha a kifogást alaposnak tartja, a mulasztást határozattal az ügyészség megállapítja és utasítja a nyomozó hatóságot a szükséges intézkedés megtételére, határidő tűzése mellett, egyébként a kifogást indokolt határozattal elutasítja.

A kifogást elbíráló ügyészi határozat ellen nincs helye panasznak.

Azonban, ha a nyomozó hatóság a felterjesztést követő, de a határozat meghozatalát követő időben megszünteti a kifogásolt mulasztást, az ügyészség ennek tényéről értesíti a kifogással élőt. Ha a kifogást erre válaszul 8 napon belül tett nyilatkozatában az előterjesztője fenntartja.

A kifogás ismételt előterjesztésének akadálya nincs, az ismételten vagy nyilvánvalóan alaptalan kifogással élőt azonban az ügyészség – különösen, ha az eljárás elhúzására alkalmas – rendbírsággal sújthatja.

rigoz # e-mail 2020.08.07. 12:03

Abszolút egyetértek, hogy ez egy kicsinyes, sajnos igenjó kapcsolatokkal rendelkező gennyláda hadjárata Ön ellen...

Bár úgy tűnik azért talán az ügyészségen és a bíróságon már nincsenek kapcsolatai...

De az meg milyen, hogy a nyomozást a rendőrség a bírói utasítás ellenére elhalasztja? Ilyen nincs... Felfüggeszteni lehetett, de annak a hatálya veszélyhelyzet megszűnésével megszűnt, azt sem automatikusan...

Egyértelműen elfogult az önkormányzat és a nyomozó hatóság is, kizárást kell indítványozni a nyomozó hatóság egésze ellen - megyei rendőr-főkapitányságre kiterjedően - az ORFK-nál, illetve Én a megyei kormányhivatalhoz fordulnék az önkormányzat tekintetében törvéyességi felügyeleti intézkedés kezdeményezése, valamint a polgármester, helyettese és a jegyző ellen fegyelmi eljárás kezdeményezése végett.

Birtokvédelmi ügyben hozott határozat ellen per indítható egyébként, melyet a bíróság polgári perben

A személyiségi jogok megsértése és a birtok sérelme esetén a birtokvédelem kérése helyett egyből lehet perelni is és ideiglenes intézkedést kérni a bíróságtól.

Jól tette egyébként, hogy elköltözött, így talán valamit enyhülni fog a dolog.

De a folyamatban lévő bűnügyekre tekintettel megszűnni nem igen fog.

Egy szarházi patkány az illető, ha rövid és velő akarok lenni...

Fricinkó # e-mail 2020.08.07. 11:46

Tisztelt rigoz!
Az alább ismertetett zaklatási ügyemben, melynek sértettje vagyok, de amelyet a gyanusitott a rendőr segitségével visszaforditott ellenem, én is kértem kirendelt védőt 2019. nyarán, akit szeptemberben ki is rendeltelk, mint kiderült ő is annak a polgármesternek a megbizásából dolgozott éveken át, aki a zaklatóm barátja.
Már ezért kértem a lecserélését, hisz szerintem összeférhetetlen, hisz hivatali kiszivárogtatás miatt annakidején a városháza ellen is tettem feljelentést - természetesn lezárták eredmény nélkül, azt állitván, hogy a hangfelvétel, amelyen a szomszédom elmondja, hogy "most hivtak a hivatalból és felolvasták nekem a maga emailjét" - nem hallható, bár a másik ügyben eljárt rendőr hallotta, le is gépelte az ügy irataiban.
Tehát a kirendelt védőt a rendőrség nem volt hajlandó lecserélni.
De én ezt a védőt 2019. szeptemberétől 2020 januárjáig hivogattam telefonon személyes kapcsolatfelvétel céljából, a azt válaszolta sms-ben hogy nem köteles velem személyesen taléálkozni - egyébként a rendőrségen egyetlen alkalommal sem jelet meg, amikor kihallgattak.
Kérem a lecserélését, de a rendőrség és a kamara pingpongozik velem. tehát az ügyem lassan egy éve ügyvéd nélkül zajlik. Ez mennyire jgszerű? Az én dolgom utánajárni a kamaránál hogy váltsák le az ügyvédet?

Fricinkó # e-mail 2020.08.07. 11:35

A kilenc éven át tartó zakltási ügyem új fázisba lépett: gyanusitott lettem, zaklatásért.
A tényállás a következő: kilenc éve költöztem egy hirhedt, politikai kapcsolatokkal rendelkező börtönviselt, valószinűleg személyiségzavaros kigyúrt férfi és felesége mellé, akik már beköltözésem előtt közölték a házamon dolgozó munkással, hogy nem örülnek, hogy odaköltözöm. Mint kiderült a zaklatóm éveken át meg akarta venni a házat és a korábbi tulajdonosnak meg is mondta, hogy hiába erőlködik, a vevőket elzavarja, adja el neki fillérekért.
Erről engem a korábbi tulajdonos nem tájékoztatott, igy besétáltam a kelepcébe. Már a házamon dolgozó munkások is ellenőrzésemkor a szomszédom garázsából kerültek elő rendszeresen és dolgukat félbehagyva, magyarázat nélkül otthagyták az épitkezést. A szomszédom pitbullja miatt, mivel ő semmmire nem volt hajlandó, az övével párhuzamosan is kénytelen voltam még egy keritést épittettni, hogy a saát kutyámat bevihessem a saját házamba. A kapumon viszont már nem tudtam kivinni a kutyámat a közvetlen közelben a keritésen átacsarkodó felhergelt kutyái miatt több mint három éven át, amig a pitbull el nem pusztult. A szomszédom és a felesége folyamatosan bámult és figyelt, és ijesztgetni próbáltak, hogy lesik a házamat stb. Miközben önmagukat ebtartásukat - a kan és szuka tüzelés idején hetekre a házam mellett három méterre volt felzárva egy ráccsal elválasztva, éjjel-nappal üvöltöttek aludni, de nappal se lehetett megmaradni a házamban. A szomszédom közölte, hogy azért ugatnak mert én zaklatom a kutyákat. Kb kezdett körvonalazódni a férfi jelleme. Ugyanakkor azzal dicsekedett, hogy a polgármester a barátja, és minden beruházás ami a környéken történt, neki köszönhető. Valamiért bosszantotta, ha sétálni indultam a saját kutyámmal, ezért 2017-ben két helybeli tanu előtt megfenyegetett, hogy elintéz a kutyáimmal együtt. Nemsokára betört a házam előtt parkoló autóm szélvédője, nyilvánvalóan szándékosan, olyan helyen, ahol kavicsfelverődés nem lehetséges és olyan erős ütés következtében: kb acélgolyóval csúzlizhatta meg. Pár héttel később a jobb első lámpámon keletkezett ugyanilyen sérülés, majd kiderült hogy a kutyámat valaki patkányméreggel mérgezte meg és a kezelés ellenére el kellett altatni. A szomszédom ekkor már minden alkalommal amikor kiléptem a házból, röhögve becsmérelt, fenyegetett, gúnyölt, cigánynak, putrisnak nevezett, igen bátran. Feljelentést tettem 2018 júliusában amit másnap elutasitott a helyi rendőrség. A fenyegetés gúnyolódás folyt tovább. Emailt irtam a polgármesterne, aki nem válaszold, de a szomszédom átkiabálta, hogy irjál még levelet. Birtokvédelmet kértem a jegyzőtől, amit elutasitottak, de a szokmszédom röhögve vamzernak nevezett miatta. Nemsokára kiderült hogy felszerelt egy wifikamerát, ami a bejárati kapumat, lépcsőmket rögzitette, emiatt ismét birtokvédelmet kértem, amit ismét elutasitottak, de valami civil férfi kint járt nála, nézegette a telefonját, mert a szomszéd kicseréltette a helyi szekuritival a kamerát - ennek a szekuritinak a tagja ő is. Nemsokára a hozzám látogató családtagjaimat is üvöltve megfenyegette, a gyerekek előtt- erről egy jó hangfelvétel készült, ezzel ismét feljelentettem a rendőrségen. Mint kiderült, két nappal később ő is feljelentett engem zaklatásért, amit állitólag a rendőrség érdemi vizsgálat nélkül lezárt. A feljelentésbe betekinteni nem engedett. A feljelentésem nyomán elindult nyomozásban a rendőr minden eszközzzel igyekezett lejáratni a felettesei előtt, például mindig késve küldte ki az idézést, és utána jelentést tett, hogy nem jelentem meg rá. Sőt, a helyi pszichiátriáról bekérte az előzményeimet, mivel évek óta nyugtatót iratok ott fel. Az ügy azt a fordulatot vette, hogy a nyomozó paranoiásnak igyekezett beállitani. Mindenesetre a nyomozást azzal zárta le, hogy a szomszédom nem azért fenyeget, hogy megfélemlitsen és ez egy rossz szomszédi viszony. A zaklatás ezután nemcsak hogy tovább folyt, de másokat is bevont a szomszédom, és idegenek is zaklatni kezdtek kutyasétáltatás alkalmával. 2019 nyarán feljelentett engem zaklatásért és az a rendőr, aki korábban az ügyemben nyomozott, közölte, hogy gyanusitott vagyok és házkutatást tartanak nálam, mivel az ablakomban van egy be nem üzemelt wifikamera. Lefoglalták a kamerát a laptopomat és eljárás indult ellenem azért, mert a szomszédom kártételeiről és zaklatásairól hang- és képvelvételeket készitettem. Az eljárás során rabositottak, két alkalommal meg kellett jelennem elmeszakértő előtt. A laptopomon a szakértő nem talált wifikamerával készült felvételt, de a többszörös másolatokat egy-egy hang vagy képfelvételről - például a minden testnyilásából véres kutyámról - ötszáz darab fájlként a wifikamera felvételének nyilvánitotta és tkp tavaly augusztus óta jelen pillanatban is folyik ellenem az eljárás. Időközben utasitotta az ügyész a rendőrséget, hogy az általam 2018-ban tett feljelentés nyomán 2019-áprilisában lezárt ügyet folytassa. Időközben engem telefonon is értek szexuális tartalmú zaklatások egy ismeretlen férfi részéről. Ennek kilétét a rendőrség nem hajland kinyomozni. A birósághoz fordultam, a biróság kötelezte a rendőrséget a nyomozás lefolytatására, ám a rendőrség a virushelyzetre hivatkozva hat hónnappal elhalasztotta azt. A türhetetlen zaklatás miatt családi összefogással el kellett menekülnöm a lakóhelyemről, elköltöztem, a házam üresen áll. A házamat időnként ellenőrzó férfira is ráküldte a rendőrséget a szomszédom. Jelen pillanatban itt tartunk. A rendőrség számtalan nyilvánvalóan elfogult cselekményt hajtrott végre ellenem, az áldozat ellen. Akárhogy zárul is az ügy, a szomszédom politikai és alvilági kapcsolatai révén meg fog keresni és bosszút áll rajtam. Ez ma a magyar igazságszolgáltatás, birtokvédelem, és a többi. Kiváncsi vagyok a véleményükre.

rigoz # e-mail 2020.08.07. 11:18

Pontosan. Persze, vettem Én a lapot. :)Azt meg nem is állítottam, hogy jogellenes lenne, csak nem feltétlen tartom helyénvalónak, de ez már személyes meggyőződés volt csupán.

Egyébként azzal egyetértek, hogy ez voltaképp nem más, mint holmi köcsögség, bunkóság, tahóság....

drbjozsef #   2020.08.07. 11:09

Kinek a pap, kinek a papné.

Nem írtam én semmi jogszabályelleneset.

Ugyanakkor kilenc sorban elemezni ki egy kuka tetejére ütést... nos, az is érdekes.

Még akkor is, ha nem bagatellizálni akarom a kérdező problémáját. Értem én, milyen kellemetlen ez neki, ritka nagy köcsögség ilyet csinálni (bár nem ismerjük a másik fél okait).

De ez igen kevéssé hatósági eljárással oldható meg. Ezt nekik kell megbeszélni, ha a legszebb szóval nem megy, egy kis lélekmasszírozás segíthet határozottabb fellépéssel, hogy mondjam magának, ugye, csak semmi erőszak, persze.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

rigoz # e-mail 2020.08.07. 10:21

Kopaszok bevetését nem tanácsolnám viszont és nem is biztatnék erre senkit...

rigoz # e-mail 2020.08.07. 10:16

De egyrészt szabálysértés még lehet, egy kuka verése, meg elvileg rongálás lenne, talán...

Az, hogy a rendőrség szeret bagatelizálni, sajnos köztudott...

De van ott még más (felettes) szerv az ügyben...

Illetve a sértett - ez esetben a közterület-fenntartó - is felléphet, nekik is írnék egy levelet.

Feljelentést célszerű - a lekoptatást elkerülendő - írásban, tértivevényes levélben vagy e-mailben, illetve e-Papíron tenni. Erre rendszerint jön legalább határozat, ha más nem a feljelentés elutasításáról, amit meg lehet támadni.

Azt már kevésbé, ha lebeszélnek a feljelentés megtételéről...

drbjozsef #   2020.08.06. 20:40

És úgy véled, hogy a kukaverésért a rendőrség majd megfigyelmezteti?

Én inkább összefognék a szomszédokkal. Valakinek csak van egy jó nagydarab ismerőse, zord arccal.

Ne csodálkozz, ha a rendőrségről elhajtanak, hogy a kuka tetejének verése nem bűncselekmény, nem tehetnek semmit.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Szabály # e-mail 2020.08.06. 20:20

Kösz a választ.
Hogy mit akarok (akarunk-a többi-(az értelmes)-szomszédokkal elérni?! Azt hogy leállîtsák!!!képzeld el azt, hogy évek óta nem hintázhat, nem medencézhet most már nem is ülhet a saját udvarunkon a gyerek, mert a szomszéd veri a kuka tetejét, direkt, hogy megijedjen a gyerek.ez nem vicc, minden szomszédjával összeveszett már, és a polg.hiv.nem figyelmezteti meg!!!

drbjozsef #   2020.08.06. 17:57

Szabály,

Bármikor, bárkit feljelenthetsz a rendőrségen. Nincs az megtiltva.

Hogy kezdjed? Célszerűen a rendőrkapitányság küszöbének átlépésével.

(De hogy itt többet érsz el, azzal azért nem bíztatnálak. Bár az, hogy mit akarsz elérni mondjuk nem tudjuk.)

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Szabály # e-mail 2020.08.06. 17:37

Azt kérdezném, hogy ha a szomszéd szemétkedik a beteg gyerekemmel ,feljelenthetem -e a rendőrségen? Jegyzőnél már többen -több szomszéd ,-jelentettük, de nem értünk el semmit! Ha igen, hogy kezdjem?

rigoz # e-mail 2020.07.20. 18:44

Kedves Roger21!

Mindenekelőtt azt tanácsolnám, hogy eszébe se jusson beismerni semmit. Azzal árthat magának a legtöbbet, mert akkor a bíróság/ügyészség úgy el fogja meszelni a váddal/feljelentéssel egyező tartalmú cselekmény elkövetésében, mint a huzat és utána nincs kifogásra lehetőség, csak a büntetés/intézkedés neme és jellege ellen legfeljebb...

A leírtak alapján továbbá mind a bizonyíthatóság, mind az kétséges, hogy egyáltalán történt-e bármilyen bűncselekmény.

Büntetőeljárásban a vádlónak kell a vádban foglaltak valóságnak megfelelőségét, helytállóságát, a vádlott bűnösségét bizonyítania és nem fordítva.

Már alapból az, hogy a sértett 1 évig érdemi tiltakozás nélkül tűrte - állítása szerint - a bizonyos mértékű közeledését, kedvességeit, sőt azokat még el is fogadta kifejezetten, amikor tárgyi csekélységekről volt szó, így önmagában lehet oly sértetti közrehatás, mely - a bírósági gyakorlat tükrében - büntethetőséget kizáró ok.

A rejtett számos hívások esetében továbbá mi alapján tudja a sértett vagy az ügyészség bizonyítani, hogy azokat valóban Ön kezdeményezte a sértett felé? A sértett minden esetben felvette ezeket a hívásokat és rögzítette azokat?

A sértett állításai önmagában nem alapoznak meg bűnösséget megállapító ítéletet, egyéb bizonyíték hiányában.

Egyedül az lehet bűncselekményt megvalósító cselekmény és bizonyítható az ügyben a leírtak alapján, hogy csúnya dolgokat írt a sértettről, nyilvánosan... Ez tartalma szerint a becsületsértés vagy a rágalmazás vétség tényállását kimeríthetik, de azt sem biztos, ehhez a csúnya írások pontos tartalmát ismerni kellene. A sértett privát üzenetben való sértegetése bűncselekményt nem valósít meg rész-tényállási elemek hiányában. Az személyiségi jogot sérthet, illetve esetleg a becsületsértés szabálysértési alakzatát valósíthatja meg, ez utóbbi kizárólag pénzbüntetéssel vagy közérdekű munkával büntethető, ami nem teljesítés esetén átváltoztatható szabálysértési elzárásra.

Bűncselekmény elkövetésében való bűnössége megállapítása esetén a leírt tényállás alapján egyébként valószínűleg - ha súlyosabb cselekmény nem valósult meg, büntetlen előéletére is tekintettel - pénzbüntetésre, illetve megrovásra, avagy próbára bocsátásra számíthat büntetésként/intézkedésként, továbbá mellékbüntetésként, intézkedésként kitiltásra arról a településről, ahol a sértett dolgozik, lakik.

Büntetőeljárásban egyébként bűntett előélet tekintetében csak bűncselekmény elkövetésében történt marasztalás irányadó csak. A gyorshajtás egyébként közigazgatási bírsággal sújtható jogsértés, mely miatti korábbi marasztalás büntetőeljárásban büntetett előéletet nem alapoz meg. Arról a büntetőhatóságok adattal nem rendelkeznek és nem is rendelkezhetnek, ha az eljárás tárgyánál fogva az nem indokolt, ahogy a tárgyi esetben sem.

Felhívom a figyelmét, hogy a büntetőeljárásban a vádlott/gyanúsított kérelmére az eljáró hatóság védőt rendelhet ki, ha nincs meghatalmazott védője. A védő kérelemre való kirendelése kötelező a hatóságra nézve.

A szerény körülmények közt élő vádlott kérheti a büntetőeljárásban költségmentesség engedélyezését, amely kiterjed a kirendelt védő költségének viselésére is, indokolt esetben.

A költségmentességet a vádlott részére az illetékes megyei kormányhivatal Igazságügyi Osztálya rendeli ki, a védő kirendeléséről - hivatalból vagy vádlotti/gyanúsítotti kérelemre - az eljáró hatóság intézkedik akként, hogy a védő személyét a Magyar Ügyvédi Kamara által üzemeltetett automata rendszer jelöli ki és arról az eljáró hatóság részére visszaigazolást ad, mely a vádlottat/gyanúsítottat a kijelölt kirendelt védő személyéről és elérhetőségéről tájékoztatja.

A zaklatás vétsége egyébként magánindítvány - sértett által a bűncselekmény elkövetéséről való tudomásszerzést követő 30 napon belül előterjesztett, az elkövető felelősségre vonását kívánó nyilatkozata - alapján, de közvádra (ügyészség által) üldözendő bűncselekmény, míg a becsületsértés és a rágalmazás vétsége, utóbbiak tekintetében az eljárás kizárólag a sértett által tett feljelentés alapján indulhat meg, melynek a magánindítványt is tartalmaznia kell. Utóbbiak esetében a feljelentést a sértett az elkövető lakóhelye vagy az elkövetés helye szerint illetékes járásbíróságon kell megtegye, a bíróság az ügyben közvetlenül - főszabály szerint az ügyészség és a rendőrség mellőzésével - jár el, amennyiben indokolt, a bizonyítási eszközök beszerzése és az elkövető kilétének, tartózkodási helyének felderítése végett nyomozást rendelhet el, melyet a rendőrség közvetlen megkeresésével foganatosít. Ez esetben nyomozó hatóságként az elkövetés helye szerinti rendőrkapitányság jár el. Továbbá a feljelentést a vád képviseletének átvétele tekintetében megfontolás végett, illetve közvádra üldözendő bűncselekmény megvalósulásának lehetőségét észlelvén az ügyészségnek megküldi, kivéve, ha a feljelentést az iratok alapján a nyomozó hatóság vagy az ügyészség előtt már előterjesztették, különösen, ha azt a nyomozó hatóság vagy az ügyészség már elbírálta, avagy az ügyészség vagy a nyomozó hatóság küldte meg a tévesen nála tett feljelentést elbírálásra a bíróság részére.

A becsületsértés szabálysértése szintén csak magánindítványra üldözött, ami tárgyában szintén csak a sértett által tett, magánindítványt is tartalmazó

A becsületsértés szabálysértése miatti eljárás lefolytatása az elkövetés helye, illetve az elkövető lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányság jár el.

Július 27-én nem hiszem, hogy lesz bírósági tárgyalás az ügyben, mert ítélkezési szünetben a bíróságok nem tartanak tárgyalást, legfeljebb ülést kényszerintézkedés elrendelése vagy fenntartása tárgyában való határozathozatal végett, illetve más, az ún. nyomozási bíró hatáskörébe utalt - az ügy érdemét rendszerint nem érintő - kérdésekben való határozathozatal és azzal kapcsolatos bizonyítás végett.

zaklatás tárgyában továbbá mindenekelőtt - még a bíróság előtt - a nyomozó hatóság jár el, tehát mielőtt a bíróságra kerülne az ügy, a nyomozó hatóság, az illetékes rendőrkapitányság gyanúsítást kell közöljön Önnel, mely céljából idézi kihallgatása végett. Ha a gyanúsítást közölték - mely ellen panasznak van helye az illetékes ügyészséghez, az ügyészség alapos panasz alapján a gyanúsítást megszünteti és Ön az eljárásból "kiesik" - azt követi az ún. vizsgálati szakasza a nyomozásnak, mely az eljárás megszüntetésével vagy vádemelési javaslattal történő illetékes ügyészségre való felterjesztéssel zárulhat. Az illetékes ügyészség mérlegeli, hogy az eljárás megszüntetésének van-e helye vagy megfontolandó-e más elterelő intézkedés (vádemelés elhalasztása, megrovásban részesítés, egyezség kötése, közvetítő eljárásra utalás stb.) foganatosítása. Ha ezeket az ügyészség nem látja indokoltnak, akkor vádat emel. Csak vádemelést követően idézheti zaklatási ügyben a bíróság vádlottként, de az előtt legalább egyszer az ügy folyamatban létéről tudomást kell szerezzen és találkoznia kell az üggyel, méghozzá akkor, amikor meggyanúsítják, mely céljából kihallgatásra a rendőrség személyes megjelenés terhével idézi.

A bíróság ezen időszakban továbbá a sértett, mint kérelmező által előterjesztett vagy a rendőrség előterjesztése alapján megelőző távoltartás elrendelése ügyében szokott még személyes meghallgatást tartani, melyre a kérelemzettet - Önt - idézi, azzal, hogy elmaradása határozathozatalt nem érinti és a kérelemre - melyet az idézéssel együtt, rendszerint rendőrség által küld meg a bíróság - írásban a személyes meghallgatás befejezéséig és a bíróság határozathozatal végetti visszavonulásának bejelentéséig írásban előterjeszthet.

Ez utóbbi elbírálása azonban a büntetőeljárástól függetlenül, polgári nemperes eljárásban történik a sértett, mint kérelmező kérelme vagy a rendőrség - ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésére tett intézkedésével egyidejűleg tett előterjesztése alapján -

Megelőző távoltartás iránti eljárásnak azonban csak hozzátartozók közt van helye, a leírtak alapján Önök közt tényleges párkapcsolat nem alakult ki, ezért nem hozzátartozója a sértettnek, így megelőző távoltartás Önnel szemben nem foganatosítható a sértett esetében. A sértett, mint kérelmező ilyen irányú kérelmét a bíróságnak el kell vagy vissza kell utasítania.

Roger21 # e-mail 2020.07.20. 15:39

Jó napot! Elkövettem egy óriási hibát. Egy éven keresztül hordtam a kenyeret egy fehérvári boltba és szerelmes lettem az egyik lányba. Sajnos játszott velem, az érzéseimmel. Sosem mondott konkrét választ hogy nem akar tőlem semmit, és hogy csak munkakapcsolat legyen köztünk. Talán egy év alatt mondta 2-3-4x hogy ne hozzam kellemetlen helyzetbe. De egy éven keresztül viszont az ajándékokat minden lelkiismeret-furdalás nélkül elfogadta. Na most idén márciusban feljelentett mert elég csunyakat írtam róla SMS-ben, messengeren és facebookon. De fenyegetni sosem fenyegettem meg. 3-4 hónapon keresztül csorgettem rejtett számról a boltjukat, de nem napi rendszerességgel, hanem kb 20 alkalommal összesen. Idegesíteni akartam egy kicsit és semmi több. Tavaly októberben jöttem el onnan máshova dolgozni, azóta nem is jártam arrafele.Most zaklatás miatt büntetőeljárás indult ellenem. Büntetlen előéletű voltam és vagyok is sosem csináltam semmi rosszat az életben, még gyorshajtásom sem volt. Mire számíthatok ez ügyben? És hogyha július 27-én a kihallgatáson be ismerem az egészet, utána lesz még bírósági tárgyalás is? Köszönöm a válaszokat előre is!

rigoz # e-mail 2020.07.17. 06:12

De egyetértek a megkérdezett ügyvéddel, jó eséllyel túl van ez parázva. Ha feljelentette, abból sem következik még feltétlen közvetlenül semmi, a nyomozó hatóságok hozzáállásából kiindulva valószínűleg érdemben akkor sem lesz semmi, elutasítják, az ügyészség meg elutasítja a panaszt, oszt csó'. Sőt még ha pótmagánvádlóként fellép, jó eséllyel a csekély tárgyi súly miatt komolyabb dolgot ott úgy sem fog tudni kihozni belőle... Ott meg úgyis kap maga mellé kirendelt védőt.

rigoz # e-mail 2020.07.17. 06:09

Valószínűleg kitiltás onnan, ahol lakik a sértett és pénzbüntetés, próbára bocsátás vagy felfüggesztett börtön, ha súlyosabb cselekmény nem történt. Büntetlen előélet esetén megrovás sem kizárt. Végrehajtandóhoz ennél többet kellett volna produkálni...

rigoz # e-mail 2020.07.17. 06:06

@ Szomorú örökös: A kérdező aggodalmaskodása nem ilyen megfontoltságra utal...

Szomorú örökös #   2020.07.16. 19:28

rigoz

IP-címből igencsak jól meg lehet határozni, hogy hol volt az adott eszköz az elkövetés idejénm amiről írogatott

Pl. egy internet kávézó nyilvános wifi-kapcsolatán, amivel gyakorlatilag elmehet az illető a sóhivatalba.

MDmot # e-mail 2020.07.16. 18:17

Annyi még, hogy beszéltem egy ügyvéddel is telefonon, szerinte nem érdemes ezen ennyit agyalnom, már lassan kikészít idegileg, hogy mi lesz, ha feljelentett.
A kérdésem, hogy ha a legrosszabb eshetőséget nézzük, milyen büntetést kaphatok ezért?
Nem szeretnék emiatt börtönbe kerülni, elég durva lenne egy ilyen üzenet miatt...
"Nem lesz jó vége, ha heti rendszerességgel zaklatod, hidd el, megkereslek!"
A szócsata során gúnyosan kérdezte, hogy "Név? Arc?", erre azzal reagáltam, hogy "Az én arcom lenne az utolsó, amit látnál!"
Ezek voltak benne csak, ami olyan, emiatt ha tényleg feljelentett, mire számíthatok?

rigoz # e-mail 2020.07.11. 15:30

Én nem bánom, bár értelmét sem látom ugyan. Bizonyos oldalak egyébként külön intékzedés nélkül is kijelzik az IP-címet, Én úgy tapasztaltam.

MDmot # e-mail 2020.07.11. 15:07

Nyilván, de ő 5 perc alatt nem szerezheti meg az én IP címemet, esetleg privát üzenetben megtudom mutatni az egészet

rigoz # e-mail 2020.07.11. 15:06

Ez nem biztos, hogy blöffölésre utal, közel sem...

IP-címből igencsak jól meg lehet határozni, hogy hol volt az adott eszköz az elkövetés idejénm amiről írogatott...

MDmot # e-mail 2020.07.11. 14:57

Bízom benne, hogy csak blöffölt az illető, főleg abból gondolom, hogy "Írj csak, megvan az IP címed", "Köszi hogy olyan hülye vagy, hogy visszaírsz ????" és társai mondatokat írt