Fórum adózás, illeték és pénzügyek régebbi elöl     új hozzászólás


Haszonélvezeti jog illetéke

drbjozsef #   2018.08.15. 13:11

Ingyenes lemondás (=ajándékozás) esetén 9%.
Ha megváltod pénzért (legalábbis papíron), akkor 4% illetéket fizet akinek a javára lemondtak, és SZJA-t fizet, aki a "jövedelmet" szerzi. Utóbbi sávosan csökken az idővel, ha 5 évnél régebben alapított a haszonélvezeti jog, akkor nincs SZJA fizetési kötelezettség.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Attila1900 # e-mail 2018.08.15. 12:59

Ja néhány 10 ezer forintért nem akarok trükközni. Természetesen a hivatalos utat választom. Hogy lehet az illetéket kiszámítani?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.08.15. 12:43

Már hogy illetékmentesen? Nemigen. (Ha nagyon akarjátok, lehetne trükközni, de egyrészt néhány tízezer forintért nem érdemes, másrészt nem minden kockázat nélküli, és még az se biztos, hogy az adóhatóság beveszi.)

www.kbs-ugyved.hu

Attila1900 # e-mail 2018.08.15. 12:37

Üdv van egy ingatlan a nevemen. 2 haszonélvező van rajta. Az egyik lemondana a javamra (nevelő apám). Ingyenesen ez lehetséges ? Nem egyenes ágú rokon ugye azért kérdezem. Köszönöm a választ

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.08.14. 19:11
vadvirág # e-mail 2018.08.14. 14:25

Tisztelt Hozzáértők!.

Lakást szeretnénk venni a két lányunknak 1/2-1/2 arányban és mi mint szülök lennénk a haszonélvezők. Mennyi illetéket kellene fizetni A lakás értéke 13.500.000 Ft
Köszönőm a választ. Zsuzsa

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.08.09. 17:41

Akkor mi is a kérdésed?

www.kbs-ugyved.hu

Zrick # e-mail 2018.08.09. 17:36

20 éve van tulajdonban, és azóta van rajta a haszonélvezet is.
Tudtommal 15 évvel a tulajdonszerzés után már adómentes az eladás.

lajcsó # e-mail 2018.08.09. 13:46

Egy kicsit azért nem mindegy, hogy ki fizeti az adót. Ha egy személy fizeti az adót akkor az egy adóbevallás, ha két személy fizeti akkor az két adóbevallás.

Dr. Szücs Lajos
Ügyvéd

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.08.09. 11:45

Mikor szerezte a szülő azt a haszonélvezetet?

(Egyébként eléggé mindegy, hogy - ha kell fizetni jövedelemadót - ugyanazt az összeget egyikük vagy ketten együtt fizetik.)

www.kbs-ugyved.hu

Zrick # e-mail 2018.08.09. 10:12

Köszönöm.
Nem voltam tisztában azzal, hogy a szülőnek adott pénz a haszonélvezet megváltásáért vagyonszerzésnek, vagy jövedelemnek minősül a szülő szempontjából.
A válaszából arra következtetek, hogy a haszonélvezet megváltása minimális, vagy nulla összegen történjen, majd a gyermek ajándékozza a szülőnek a "neki járó" összeget, mert az így egyenes ágon illetékmentes.

lajcsó # e-mail 2018.08.09. 09:03

"az ingatlan/termőföld eladásakor megváltott haszonélvezettel kapcsolatban az addigi haszonélvezőnek milyen illeték/adó fizetési kötelezettsége van?"
Attól függ, hogy időközben növekedett-e az ingatlan ára? Az ugyanis magával vonzza a vagyoni értékű jog értékének növekedését is. Tehát akár adót is kell fizetni a haszonélvezőnek (is).

"Lehet-e nulla ez az összeg, és ebben az esetben van-e illetéke/adója a szülőnek?"
Lehet, de azt úgy hívják, hogy ajándékozás. Ebben az esetben senkit nem terhel fizetési kötelezett, tekintve, hogy egyenesági közeli hozzátartozókról van szó.

Dr. Szücs Lajos
Ügyvéd

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.08.09. 08:18

Az a képlet csak az illetéktörvény alkalmazásában alkalmazandó.
Aki nem szerez jövedelmet, annak jövedelemadót sem kell fizetnie.
A vagyonszerzési illeték pedig eladásnál szóba se jön.

www.kbs-ugyved.hu

Zrick # e-mail 2018.08.09. 07:59

Tisztelt Hozzáértők!
Érdeklődnék, hogy az ingatlan/termőföld eladásakor megváltott haszonélvezettel kapcsolatban az addigi haszonélvezőnek milyen illeték/adó fizetési kötelezettsége van?
Konkrét eset, hogy termőföld eladásnál a gyermek nevén van a föld, de a szülőnek haszonélvezete van rajta. Eladáskor a szülőt megillető haszonélvezet megváltás összege után milyen költségei vannak a szülőnek?
A megváltás összege egyértelmű (érték/20 x életkorszorzó), de ettől el lehet-e térni? Lehet-e nulla ez az összeg, és ebben az esetben van-e illetéke/adója a szülőnek?
Előre is köszönöm a segítséget!

drbjozsef #   2018.07.21. 16:50

Jogosan. :)

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

SaireyVMK #   2018.07.21. 14:41

Bár van egy olyan érzésem,hogy megint keverek kavarok :D

Önkéntes sokkoló, oksokodó dokkoló. Amúgy meg csak egy laiKuss. Kedvenc könyve: Lakatos István: Dobozváros

SaireyVMK #   2018.07.21. 14:40

Egy frissebb ügy miatt visszatévedve átolvastam ezt is.
soma66 ügyére visszatérve:.KBS-nek igaza van abban,hogy minden egyenesági rokonok közötti tranzakció illetékmentes.Persze nem SZJA- mentes így egyenesági rokonok között is az szja szabályai szerint kell eljárni az eladó részéről(a szerzést követő 5 év elteltével szja mentes,illetve akkor is ha ugyanannyiért vagy kevesebbért értékesíti mint amennyiért annó vette +- levonások értsd:belekerülési költség). A haszonélvezetnek van egy elméleti értéke,amely után elméletben illetéket kell fizetni(illetékmentes szerzésnél nyilván nem, viszont ajándékozással történő szerzésnél az illetékmentességből fakadó 25%-os alap és eltelt idő szorzata lesz az SZJA alapja annak a névleges értéknek amit a haszonélvezet ér.
https://net.jogtar.hu/jogszabaly
Illetéktörvény:
Haszonélvezet, használat visszterhes vagyonátruházási illetéke *
20. § (1) * A visszterhes vagyonszerzéssel egyidejűleg alapított, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezet, használat esetében a tulajdonszerző a - 72. § szerint számított - haszonélvezet, használat értékével csökkentett forgalmi érték után fizeti a visszterhes vagyonátruházási illetéket, a haszonélvező, használó pedig a haszonélvezet, használat számított értéke után fizeti a szerzés jogcímének megfelelő vagyonszerzési illetéket.

A vagyoni értékű jogok értékének megállapítása
...
72. § (1) A vagyoni értékű jogok egy évi értékéül az ezzel terhelt dolog - terhekkel nem csökkentett - forgalmi értékének egyhuszad részét kell tekinteni.
(2) * A meghatározott időre szóló vagyoni értékű jog értéke az egyévi érték és a kikötött évek szorzata. A jog így számított értéke azonban nem haladhatja meg az egyévi érték 20-szorosát, illetve természetes személy javára kikötött haszonélvezet, használat joga esetén az egyévi értéknek a (4) bekezdés a) pontjában meghatározott életkor szerinti többszörösét.
(3) A bizonytalan időre terjedő vagyoni értékű jog esetében a jog értéke - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - az egy évi érték ötszöröse.
(4) Ha a vagyoni értékű jog valamely személy életének, házasságának vagy özvegységének idejére terjed, annak értékét az illető személy életkorához képest a következő módon kell megállapítani:

  1. * ha a vagyoni értékű jog jogosultja:

25 évesnél fiatalabb, az egyévi érték 10-szerese,
25-50 éves, az egyévi érték 8-szorosa,
51-65 éves, az egyévi érték 6-szorosa,
65 évnél idősebb, az egyévi érték 4-szerese;

  1. ha a vagyoni értékű jog tartama mind a jogosult, mind a kötelezett élete, házassága vagy özvegysége idejétől függ, az a) pontban megállapított szorzók alkalmazásánál a két személy közül az idősebbnek az életkora az irányadó;
  2. * ha a vagyoni értékű jog tartama több egyidejűleg jogosult személy élettartamától függ, mégpedig oly módon, hogy a jogosultság a legelőször elhalt személy halálával megszűnik, az értékelésnél a legidősebb személy életkora az irányadó; ha pedig a jogosultság a legutóbb elhalt személy haláláig tart, a kiszámítás a legfiatalabb személy életkora szerint történik. Az így kapott értéket, mint illetékalapot az egyes jogosultak között olyan arányban kell megosztani, mint amilyen arányt az életkoruk szerint számított vagyoni értékű jog értéke ezek együttes értékében képvisel;
  3. ha a vagyoni értékű jog tartama a házasság idejére terjed, a kiszámításnál az idősebb házastárs életkora az irányadó. (...)

Természetesen az életkor a haszonélvezet bejegyzésének időpontjában mérvadó,nem annak értékesítésekor.

Önkéntes sokkoló, oksokodó dokkoló. Amúgy meg csak egy laiKuss. Kedvenc könyve: Lakatos István: Dobozváros

drbjozsef #   2018.05.30. 19:47

Ne kötekedjél már, csak jobban tudja, hogy mit mondtam.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.05.30. 16:30

A vagyonszerzésért vagyonszerzési illetéket kell fizetni. A személyi jövedelemadót meg a jövedelem után. Ne szórakozzunk már.

www.kbs-ugyved.hu

drbjozsef #   2018.05.30. 15:05

Nem tudom. Azt mondom? Kicsit bizonytalan vagyok.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

nonolet # e-mail 2018.05.30. 14:34

Azt mondod a kapott haszonélvezet nem vagyoni előny?!

Hmm....

drbjozsef #   2018.05.30. 08:19

soma,

adó a jövedelem keletkezésekor jöhet szóba, úgyhogy ha MAJD a haszonélvezettel megajándékozott egyszer - értelemszerűen ellenérték fejében - lemond a haszonélvezetről, akkor keletkezHET esetleg majd adófizetési kötelezettsége. (bár nem valószínű, 5 éven túl nem kell adót fizetni, haszonélvezetet meg hosszú időre szoktak kötni, de nem lehetetlen, ha úgy alakulna)

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

soma66 # e-mail 2018.05.29. 20:28

Köszönöm szépen! :)

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.05.29. 20:26

Mi a fenétől keletkezne?

www.kbs-ugyved.hu

soma66 # e-mail 2018.05.29. 20:18

Ha ingyenesen alapítják részére (ajándékozás), nem keletkezik Szja fizetési kötelezettség a haszonélvezőnek (megajándékozottnak)?