Fórum adózás, illeték és pénzügyek régebbi elöl     új hozzászólás


Tartozás elévülés 5 év után létezik?

SK-HU # e-mail 2021.02.25. 19:14

ÜDV!
Magánszemélyként adótartozásom és adóbírságom valamint ÁFA tartozásom van összesen 100 millió feletti összegben.

A NAV mai napon végrehajtási helyszíni szemlét folytatott le amelyről jegyzőkönyvet vett fel azonban annak aláírását megtagadtam mivel a jogaimról előzetesen nem tájékoztattak és a jegyzőkönyv felolvasását valamint annak szóban történő felolvasását vagy ismertetését sem tették meg, ezért jegyzőkönyv másolatot sem kaptam azt majd később kapom meg postán.

Közjegyző előtt hitelesített házastársi közös vagyonba tartozó szerződéssel nem rendelkezünk

A helyszíni szemle során megállapított tények alapján foglalás nem történt meg kitértek viszont a házastárs ingóságainak kérdésére a házastársi közös vagyonba tartozás tisztázása vagy "előfelderítésére" miatt.

Feltételezem, hogy a NAV ezért a végrehajtási eljárást kiterjeszti a házastársamra akinek a tulajdonában van egy nagyobb értékű gépkocsi valamit egy ingatlan 1/2-ed része. Az ingatlan további tulajdonjoga hozzám földhivatali bejegyzés szerint nem köthető annak másik 1/2 része közös gyermekünk valamit édesanyám nevén van részemre holtig tartó haszonélvezeti jog az ingatlan édesanyám 1/4-ed részére. Az ingatlanban tulajdonosként nem valamint bejelentett lakcímmel sem rendelkezem.

Az ingatlan 2009-ben házasságunk ideje alatt 1/2 1/2 tulajdoni arányban volt bejegyezve a házastársam és én részemre, majd 2014-ben a rám eső 1/2-et részt közös gyermekeinknek ajándékoztam majd a nagyobbik gyermekem a 19.életévét betöltve édesanyámnak ajándékozta, így alakultak ki a jelenlegi tulajdonosi viszonyok.

Kérdésem, hogy a házastárs tulajdonát képező gépkocsit a NAV lefoglalhatja e?
Az ingatlan feleségem 1/2 tulajdonára a végrehajtás megtörténhet e? Tudomásom szerint mivel házasságunk ideje alatt szereztük a feleségem 1/2-ed tulajdona közte és köztem lévő házasságunk miatt közös házassági vagyonnak minősül.

Válaszát és bizalmát előre megköszönöm.

AandreaA # e-mail 2021.02.24. 13:01

Nagyon szépen köszönöm :-)

drbjozsef #   2021.02.24. 12:08

AandreaA,

Nincs végrehajtás alatt = nincs teendőd. Nem tudod megszünetetni, eltöröltetni, felszámoltatni. Nincs "ügy". Van egy tartozás, amit bármikor követelhetnek. Azt nem tilos, egészen addig, amíg nem válik zaklatóvá.

Kérni kérhetsz tőlük bármit, nem kötelesek semmire.

Majd ha végrehajtásra adják, ott lehet vitatni a jogalapot, összegszerűséget, hivatkozni elévülésre.

A bíróság sem megoldás most. Nincs mit kérjél. Követelni nem tilos.

KHR-rel kapcsolatban a BISZ Zrt-hez kell fordulni. Alapesetben legkésőbben 5+5 év után törölniük kell. Fordulj hozzájuk tértis levélben, kérd a törlést.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

AandreaA # e-mail 2021.02.24. 09:22

Sziasztok!

Szerződéskötés 2006
lejárat 2008

Az ügy köv.kez. cégnél van. Nincs vh alatt.

Azt értem, hogy attól mert lejárt, még nem szűnt meg.
Azt is értem, hogy az elévülés csak a bírósági úton való behajtást akadályozza, de attól még a követelés érvényesíthető a jogosult részéről.
Az is ok, hogy a régi ptk. az irányadó.

A kérdéseim:

  1. Iratbetekintést kérek, de nem rendelkeznek engedményezési szerződéssel, és egyéb iratok bemutatását sem tudják részemre bocsátani (arra hivatkozva, hogy nagyon régi ügy). Ez elegendő arra, hogy megszüntetésre kerüljön az ügy?
  2. Amennyiben a jogosult nem tudja bizonyítani, hogy a követelés nem évült el (pl. tértivevénnyel), kell-e elévülésre hivatkozva megszüntetési kérelmet írnom és ha igen kinek? Jogosultnak?
  3. Abban az esetben ha a jogosult nem tud bizonyítani, de nem is ismeri el a tartozás elévülését, mindenképp a bíróság a megoldás?
  4. KHR státusz fennálló, lejárat 2008, megszűnés dátuma nincs kitöltve, mulasztás rublika szintén nincs kitöltve. Vagyis lejárt, nem szűnt meg, és nincs mulasztás.

Az aktív, passzív státuszt, az 1 év utáni törlést értem. Viszont ezt így ebben a formában nem. Ezért kérdezem: Jogos hogy fent vagyok a KHR-en, vagy 13 év után törölni kellett volna? Ha igen, kihez fordulhatok ez ügyben? Jogosult vagy BISZ?

A segítséget előre is köszönöm

SaireyVMK #   2020.11.09. 16:04

Ha el is évült ,a tartozás ténye még fent áll. Az elévülés arra van,hogy bírósági úton már nem hatjhatja be utána. Erre van gondolom ez az elévülés miatti megszüntetési kérelem. -gondolom-.

Viszont a behajtó ugyanúgy küldözgethet a póstán fizetési meghagyást,amivel ha nem foglalkozol érvényesíthetik a további behajtást. Vanezígy'

Önkéntes sokkoló, oksokodó dokkoló. Amúgy meg csak egy laiKuss. Kedvenc könyve: Lakatos István: Dobozváros

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.11.09. 10:36

Áááá... soha...

www.kbs-ugyved.hu

drbjozsef #   2020.11.09. 10:34

Zolik 86,

Szerintem igen.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Zolik 86 # e-mail 2020.11.09. 10:20

Sziasztok
Lenne egy keresem végre hatásról kaptam papírt a végre hajtotól akin szólt hogy ez már el évült és meg írta a követelő cégnek. Akik nem ismerik el az elévülés. Azt mondta a végre hajót hogy adjam be a bíróságra a megszüntetés kérelmet. Valaki csinált már ilyet?

rigoz # e-mail 2020.11.06. 10:43

Illetve, ha maga a követelés és nem a végrehajtás jogossága a per tárgya, akkor Önnek kell hivatkoznia az elévülésre és az elévülés bekövetkeztét bizonyítania.

rigoz # e-mail 2020.11.06. 10:42

@Subiegirl: Ez egy régi Ptk. hatálya alá tartozó jogügylet.

Mint ilyen tekintetében az elévülést megszakítja többek közt:

  • a követelés behajtására indult eljárás időtartama, amennyiben az nem az eljárás megszüntetésével vagy a kérelem (kereset) visszautasításával, illetve érdemi vizsgálat nélküli vagy idézés kibocsátása nélküli elutasításával zárult
  • a jogosult vagy az engedményezés címzettje - igazolt módon - a kötelezettnek közvetlenül vagy meghatalmazottjának megküldött fizetési felszólítása
  • a végrehajtás alá vont követelés esetén valamennyi végrehajtási cselekmény, mely a behajtás sikerét célozta (inkasszó, foglalás, stb. és ezek kísérlete és egyes jogértelmezések (Gerbera) szerint még az adós általi iratbetekintés is, amivel Én nem tudok azonosulni)
  • tartozást elismerő kötelezetti nyilatkozat (de az csak egyszer, a megtételekor)

Tehát attól függ volt-e 5 olyan egybefüggő év, amíg ezen cselekmények egyikére sem került sor.

Az végrehajtást kérő a végrehajtás megszüntetése iránti perben - melyet Ön indított -, mint alperes a keresetével szembeni érdemi ellenkérelmében persze a tartozás elismerésére , de ez csak úgy lehet sikeres, ha a bizonyítás eredményeként igazolást nyer, hogy nem telt el 5 összefüggő év további, az elévülést megszakító körülmény felmerülte nélkül.

drbjozsef #   2020.10.21. 07:12

Nekem eléggé mindegynek tűnik. Ha helyettes átvevő vette át akkor azért, ha "nem kereste" jelzéssel, akkor meg azért, mert a helyes címére küldte a közjegyző. Ha nem igazolja, hogy kómában feküdt a kórházban abban az időben, akkor nem önhibáján kívül nem tudta átvenni...

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.10.20. 20:09

A levél az elárverezett lakás címére ment!
Jó, de ki vette át? Milyen jelzéssel ment vissza a tértivevény a közjegyzőhöz?

www.kbs-ugyved.hu

Higins33 # e-mail 2020.10.20. 19:48

Köszönöm a segítséget Tisztelt Hölgyek és Urak!

Ha esetleg valakinek van még ötlete, akkor azt azért szívesen veszem!

Higins33 # e-mail 2020.10.20. 19:40

Úgy látom, akkor ez veszett fejsze nyele..

Azért ez szomorú, hogy az OTP-t semmi sem kötelezi arra, hogy a hagyatéki tárgyaláson jelezzen egy fennálló tartozást, pedig nyilvánvalóan értesült arról, hogy a hitel felvevője elhunyt (hiszen a számláját az OTP-nél vezette és annak összege szerepel a hagyatékban)!
Így meg tehetik azt, hogy évekig kamatoztatják ezt az összeget, majd öt év elteltével benyújtják a számlát!

Szépen felhízlalták a 170 E Ft-os tartozást 760 E Ft-ra!

Ennél azért jobban kellene védeni a törvényeknek az örököst!

drbjozsef #   2020.10.20. 19:22

Higins33,

Sajnos a később előkerülő tartozások ugyanúgy számítanak. Bár az OTP-nek illet volna ezt megtalálnia, lehet, hogy hibáztak, de ha a tartozás valós, akkor azt természetesen követelhetik. Legfeljebb ha elévül, nem tudják behajtani, de az előbbi alapján sajnos már erre se fogtok tudni hivatkozni.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

drbjozsef #   2020.10.20. 19:19

Higins33,

Hát ez eléggé önhibának tűnik. A lakcímnyilvántartó szerinti címre küldeni megfelel a szabályoknak. Hogy nem ott laktak, az a saját saruk.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Higins33 # e-mail 2020.10.20. 19:18

@Kovács_Béla_Sándor:
(Egyébként egy olyan tartozás, amelyről 2014. májusi hagyatéki tárgyaláson szó volt, alighanem a régi Ptk. hatálya alá tartozik. Akkor pedig egy egyszerű írásbeli felszólítás is megszakíthatta az elévülést.)

A Hagyatéki tárgyaláson ezt a tartozást az OTP nem jelezte, nem volt benne a hagyatéki listában, míg az örökhagyók OTP számlája igen! A hitellel csak később jelentkezett az OTP!

Higins33 # e-mail 2020.10.20. 19:13

@ Kovács_Béla_Sándor:

A lakást ahol éltek egy másik adóság ügyében történt árverezés miatt elvesztették, és az új címűkre még nem jelentkeztek be!
A levél az elárverezett lakás címére ment!

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.10.20. 19:05

Nem egészen úgy. Ez a lehetőség akkor áll, ha a fizetési meghagyás kézbesítési vélelemmel emelkedett jogerőre.
Ha helyettes átvevőnek kézbesítettek, akkor legfeljebb megverheti.

www.kbs-ugyved.hu

drbjozsef #   2020.10.20. 18:40

Ha tényleg nem jutott el hozzá önhibáján kívül, akkor még megnyithatja azt az ellentmondási lehetőséget, ha 15 napon belül intézkedik...

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Szomorú örökös #   2020.10.20. 18:25

KBS

Csakhogy az elévülésre a fizetési meghagyásos eljárásban lehetett volna hivatkozni - a végrehajtásban már nem annyira.

Uuupsz, ez tényleg igaz! Ellene kellett volna mondania.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.10.20. 18:18

Csakhogy az elévülésre a fizetési meghagyásos eljárásban lehetett volna hivatkozni - a végrehajtásban már nem annyira.

(Egyébként egy olyan tartozás, amelyről 2014. májusi hagyatéki tárgyaláson szó volt, alighanem a régi Ptk. hatálya alá tartozik. Akkor pedig egy egyszerű írásbeli felszólítás is megszakíthatta az elévülést.)

www.kbs-ugyved.hu

Szomorú örökös #   2020.10.20. 18:05

"2014 májusi hagyatéki tárgyalás alapján örökölt„

”2019 decemberében küldtek unokaöcsémnek egy "hagyatéki ügyben történő hitelezői igény bejelentést

Én csak laikusként kérdezem, hogy a kettő között bőségesen eltelt 5 év. Nem lehet, hogy kicsit elkésett az OTP a hagyatéki hitelezői igénnyel több mint 5 évvel a hagyatéki eljárás után?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.10.20. 17:43

A fenti két értesítés unokaöcsémhez nem jutott el!
Miért nem?

www.kbs-ugyved.hu

Higins33 # e-mail 2020.10.20. 16:32

Szép Napot!
Szakértők segítségét szeretném kérni!

Unokaöcsém nagyszülei 2013-ban elhunytak és a 2014 májusi hagyatéki tárgyalás alapján örökölt egy vidéki ingatlant és pár ezer forintos lakossági OTP számla tartozást meg némi kézpént, amiből a tartozást ki is egyenlítették.
2014 közepén érte el unokaöcsém a nagykorúságot!

2019 decemberében értesült róla, hogy a bankszámláját inkasszózták egy még a nagymama által felvett OTP-s áruhitel miatt.
Felvettük a kapcsolatot az eljáró OTP Faktoring-al és kiderült, hogy ők 2019 decemberében küldtek unokaöcsémnek egy "hagyatéki ügyben történő hitelezői igény bejelentést" majd 2020 márciusában egy értesítést végrehajtási eljárás megindításáról, és a fizetési meghagyás eljárás jogerős befejeződéséről. A fenti két értesítés unokaöcsémhez nem jutott el!

Kérdésem az, hogy nem évült-e el ez a tartozás, és ha igen ,akkor mit tehetünk, hogy a végrehajtási eljárást megszűntessük?