Tartozás elévülés 5 év után létezik?


végrehajtó1 # 2010.01.02. 14:25

nandy ahogy írtad úgy is van az elévülés de itt az Apeh leellenőrizte és adóhiányt tárt fel.Ilyenkor az elévülést ettől kell számítani.

Valamint az Art. szerint ha részletett kapott az elévülés nyugszik.Tehát nem évülhet el 2009-ben.

Mikiapa

A végrehajtási szándék ( határozat ) is halasztó hatállyal bír ?

A végrehajtási szándék semmivel sem bír, ez így értelmezhetettlen.
De ha végrehajtás indult az 6 hónappal meghosszabbítja az elévülést.

Mikiapa # 2010.01.02. 12:52

Tekintve, hogy az ellenőrzés idején már külföldön tartózkodott, mint írtam Magyarországon semmi végrehajtható vagyona, értéke nem volt, kétlem, hogy bármit is bahajthattak volna. A végrehajtási szándék ( határozat ) is halasztó hatállyal bír ?

nandy # 2010.01.02. 01:16

A kavarodást az okozza, hogy az Art. a Ptk-hoz és a Vht-hez képest eltérő szabályozást ad.

nandy # 2010.01.02. 01:15

Továbbá a 2002-es évre megállapított adóhátralék is elévült már 2009.06.30-án.

nandy # 2010.01.02. 01:13

Szerintem egy kissé másként van...

Art. 164. § (6) Az adótartozás végrehajtásához, a költségvetési támogatás kiutalásához való jog az esedékesség naptári évének az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el. Amennyiben az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés 6 hónappal meghosszabbodik. Az adóbevallás késedelmes benyújtása esetén az adótartozás végrehajtásához való jog elévülése megszakad. Ha az adózó ellen felszámolási eljárás indul, az adótartozás végrehajtásához való jog elévülése az adózó felszámolását elrendelő végzés közzététele napján megszakad, és az elévülés az ezt követő naptól a felszámolás befejezéséről szóló végzés közzététele napjáig nyugszik. Ha az adó, a bírság és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás végrehajtásához való jog elévült, a tartozást terhelő késedelmi pótlékot is elévültnek kell tekinteni.

(8) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtásához való jog elévülésére a (6) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

végrehajtó1 # 2010.01.01. 17:16

Lehet de akkor biztos megpróbálták volna behajtani valahogy.

Mikiapa # 2010.01.01. 17:09

Kedves végrehajtó1 !

Ettől tartottam. Bíztam benne, hogy a nyugvás ( mint halasztó esemény ) csak az adókötelezettség kiszabásánál van. Ezek szerint jobb lett volna, ha nem kér részletfizetési kedvezmányt ?

végrehajtó1 # 2009.12.30. 16:15

Mikiapa

Nem jól számoltam az elévülést mert az elévülés nyugszik a részlétfizetés alatt.

Ha jól számolom 2013 12.31-e után évül el.

Maxxtro # 2009.12.30. 15:53

Sziasztok, információt szeretnék kérni, az én helyzetemben mit lehet tenni:
2007. szeptemberében X városban albérletet vettem ki. Októberben a nevemre bevezettettem a vezetékes internetet telefonvonallal együtt. Dec.6.-án szóban fel lett mondva az albérlet és egy hónapon belül el is költöztem. Az internet vonalat nem tudtam magammal vinni, mert esedékes volt az első havi 2400 Ft-os számlám.
(otthagytam a vonalat, amúgy se stabil helyre költöztem, gondoltam majd megszűnik)
A tulaj felfedezte, hogy van internet és tel.vonal, és 2008. ápr.-ig használta, csinált a nevemre 66.ezer forintos számlát, csak ennyit mert hál" Istennek kikapcsolták a vonalat. Kamatokkal együtt 80 ezret követel rajtam az EOS Faktor Zrt, mert ugye őnekik adták át a behajtást.
Én ebből semmit nem fizettem be, telefonon hívogatnak, nem ismertem el a tartozást, mert nem az enyém. Hogy bizonyíthatnám be hogy a tulaj csinálta a számlát? A szomszédok tanuk lehetnek? (hogy én már nem laktam ott)

Mikiapa # 2009.12.30. 15:34

Köszönöm. Akkor mégis csak jól tudtam.

végrehajtó1 # 2009.12.30. 15:16

2011 12.31.

Mikiapa # 2009.12.30. 14:35

Az alábbi esetnél én eddig úgy gondoltam, hogy a végrehajtási elévülés dátuma 2011.december 31. de már nem vagyok ebben olyan biztos.
Az adóalanynál az APEH 2006 november 14-én ellenőrzést rendelt el a 2002 és 2005 évi személyi jövedelem adóval kapcsolatban. A vizsgálat adóhiányt állapított meg amiért bírságot és késedelmi pótlékot szabtak ki. Az adózó az összeg nagyságára való tekintettel 24 havi részletfizetési kedvezményt kért és kapott 2007.október 29-én. A részletfizetés 2007.dec.10-től 2009.nov. 10-ig terjedt. Az adózó az első és második részletet 2007.dec.12-én és 2008.jan.09-én befizette. Utána viszont nem fizetett semmit, mert 2005.júniusában külföldre távozott, és az azóta szerzett jövedelme nem teszi lehetővé a további részletek fizetését. Magyarországon bejegyzett ingatlana, állandó lakása, sem más ingósága amit végrehajtani lehetne nincs. Az APEH végrehajtási ügyben ( valószínű ezért ) még nem kereste. A kérdésem az, hogy a fent leírtak alapján mi az elévülés dátuma.

nandy # 2009.11.09. 16:54

2008. év elején vette át az APEH az illetékügyeket, és azóta is nagy a káosz a régebbi ügyekben.

Ha annak idején részletfizetést engedélyezett az Illetékhivatal, mindezt kamatmentesen, és te határidőre be is fizetted, akkor nem lehetne tartozásod.

Így látatlanba még csak tippelni sem nagyon lehet, vajon tényleg van-e tartozásod.
Mert az is előfordulhatott pl., hogy eredetileg nem írták elő a tartozást, így a befizetésekkel túlfizetésed keletkezett, amit esetleg átvezettek más adónemre. Szerintem menj be az APEH ügyfélszolgálatára és próbáld meg tisztázni a helyzetet. Kellene a határozat és a csekkek is.

moncsika28 # 2009.11.09. 15:19

Tisztelt Hozzászólók!
A véleményetek szeretném kérni.
Kaptam az APEH-tól egy felszólítást, hogy a 2005-ben vásárolt lakásomra csak részben fizettem be az illetéket, ezért fizessem be, vagy végrehajtják. (A lakást időközben eladtam.)
Mostanában többször kaptam az APEH-tól folyószámla kivonatot, ahol illeték soron nem volt tartozásom. Illetve egyszer, kicsit régebben, kaptam egy végzést, miszerint van pár ezer fotint tartozásom, és ezt az adóvisszaigénylésemből visszatartották, így rendezettnek tekintik.
Sajnos a befizetésre vonatkozó papírokat nem találom, ami tudom, hogy nagy hiba.
Van esetlek valami ötletetek, segítségetek, hogy mit tehetnék?
Köszönöm előre is!

nandy # 2009.10.29. 21:21

Zsóka:

Art. 164. § (6) „... Ha az adó, a bírság és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás végrehajtásához való jog elévült, a tartozást terhelő késedelmi pótlékot is elévültnek kell tekinteni.

Na ez az, amiről az APEH gyakran elfelejtkezik...

boni mores # 2009.10.29. 17:54

Súlyosan pontatlan a tájékoztató, mikor azt írja az adómegállapításhoz való jog elévülése kapcsán, hogy "az adóhatóság ugyancsak ezen időtartam alatt végezhet ellenőrzési cselekményt."

Az ellenőrzéshez való jog ugyanis nem évül el, bármikor elrendelhető pl. egy célvizsgálat akár 10 évvel ezelőtti események kapcsán is, ha kihatnak a még nem elévült időszak adózási viszonyaira (bizonyítás céljaira felhasználható az ellenőrzés eredménye). Ez az elv nyitja meg az utat a vagyonosodási vizsgálatoknál ahhoz, hogy az adóhatóság az elévült időszakot is ellenőrizheti, ha az adózó vagyongyarapodásának forrását erre az időszakra teszi.

Természetesen megállapítást nem lehet tenni.

Dr.Attika # 2009.10.29. 16:10

Az egyenlegközlő nem szakítja meg az eévülést.

végrehajtó1 # 2009.10.29. 08:06

Szivesen.:)

Kovács_Béla_Sándor # 2009.10.29. 08:00

Köszönöm. Bár valóban kivételes lenne. :)

végrehajtó1 # 2009.10.28. 22:15

Kivételesen KBS te tévedsz.
Az adótartozások a az esedékességtől számitva 5 év után elévülnek.Ha volt vh cselekmény akkor +6 hónappal meghosszabbodik.
Az egyenleg értesítő nem szakítja meg az elévülést.

Egy kis segítség:)

ELÉVÜLÉSI SZABÁLYOK VÁLTOZÁSA

Az elévülés általánosságban azt jelenti, hogy valamely jogviszonyból származó igény meghatározott idő eltelte után már nem érvényesíthető. Ebből a szempontból az adóigazgatási eljárásban elválik egymástól az adó megállapításához és az adó végrehajtásához való jog elévülése.

Az adó megállapításához való jog azt jelenti, hogy az adózó ezen időtartamon belül élhet az önellenőrzési jogával, pótolhatja az esetlegesen benyújtani elmulasztott bevallását, illetőleg az adóhatóság ugyancsak ezen időtartam alatt végezhet ellenőrzési cselekményt.

Az adó megállapításához való jog elévülésének kezdő időpontja annak a naptári évnek az utolsó napja, amikor az adóról bevallást, illetve bejelentést kellett volna tenni, illetve ennek hiányában az adót meg kellett volna fizetni. Az elévülési idő számítását befolyásolja többek között a bevallás benyújtására rendelt időpont: a havi, illetve negyedéves bevallók esetében más időponttól kezdődik, mint az éves bevallást elkészítők számára.

Új előírás, hogyha az adóellenőrzés során külföldi adóhatóságot kell megkeresni, az erről szóló értesítés postára adásától a válasz megérkezéséig nyugszik az adó megállapításához való jog elévülése. A hatálybalépést megelőzően kezdeményezett megkeresés esetén az elévülés a rendelkezés hatálybalépésétől kezdve nyugszik.

Szintén új az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései között a kettős adóztatás elkerülésére irányuló egyeztetési eljárásra vonatkozó elévülési szabályozás. Az egyeztető eljárás akkor folytatható le, ha annak megindítására irányuló kérelem vagy bármilyen arra utaló értesítés még az elévülési időn belül megérkezik az illetékes magyar adóhatósághoz. Az adóhatóság az elévülési időn túl is végezhet ellenőrzést tekintettel arra, hogy annak eredményessége alapvető feltétele az adózó birtokában lévő bizonylatok, iratok vizsgálata. Az őrzési kötelezettség az egyeztetési eljárás befejezéséig többször meghosszabbítható.

Egy folyószámla kiküldése nem szakítja meg az elévülési időszakot.
Az adótartozás végrehajtásához való jog az esedékesség naptári évének utolsó napjától 5 év elteltével évül el. A 2009. február 1-je után végrehajthatóvá vált adótartozások esetében az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései alapján a végrehajtáshoz való jog megszakad, ha az adóbevallást késve nyújtják be.

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

Zsóka99 # 2009.10.28. 14:14

Üdvözlettem! Azt szeretnén kérdezni,ha a törzstartozásom elévült akkor a késedelmi pótlék a 2007,2008 na meglesz a 2009-es.Az egyenlegemen nincs adótartózásom de 82.0000ft késedelmi pótlékot van ! irja hogy én tavaly elkültem az adóbevalát! hol ott 2002-ben megszünt a válalkozásom is.Kérem a segitségét hogy mi a teendőm.Várom megtisztelő válaszát Üdvüzlettel Jakab Gézáné

Kovács_Béla_Sándor # 2009.03.10. 08:03

Kivételesen tévedsz, nandy: az egyenlegközlő írásbeli fizetési felszólításnak minősül, s mint ilyen, megszakítja az elévülést.

monalisa1 # 2009.03.09. 22:33

A "soha" szóra lenne tippen, mármint hogy hogyan évüljön el egy ilyen csipp-csupp tartozás, de nem publikus.

Amúgy tényleg: 9 év alatt miért nem járt utána?...

nandy # 2009.03.09. 22:23

Szerintem meg az, hogy a számlára ír egy egyenleget, nem jelenti azt, hogy soha sem fog elévülni a tartozás...

Monjuk, az elmúlt 9 év alatt meg lehetett volna kérdezni tőlük, mégis milyen tartozásról van szó.

monalisa1 # 2009.03.06. 22:10

Jelen esetben nem beszélhetünk elévülésről, mert egy 1997-es elmaradást már 2000-ben megjelentettek az egyik számlán mint tartozást. Tehát az 5 év elévülési időn belüli a fizetésre felhívásuk, ergo az elévülés nem következett be, sőt azóta havonta megismétlik azt.

Vélem mindmáig azért nem peresítették a követelést mert holmi "koszos" 8 ezer forintért csak nem fogják ugráltatni a jogászukat...

Ezzel együtt a tartozás sajnos fenntáll, sőt késedelmi kamatot nem is számítottanak fel, pedig a tíz év távlatában a tartozás meg is duplázódott volna már.

Szerintem fizesd be azt a 8 ezer forintot, legyen nekik karácsonyuk.

Ja, a követelésről archív számlát ne is kérj: valószínűleg 5 éven tól semmit nem őriznek meg.

Monalisa
laikus hozzászóló