Elállás vásárlástól


Majordomus # 2022.12.02. 20:16

Szerintem add el és tegyünk pontot az ügyre.

osztap # 2022.12.02. 07:59

Zsuzsanna69,

Én leírtam, hogy miért gondolom azt, hogy ebben az esetben el kell állni, és nem fel kell mondani, és mi a különbség a kettő között. Mivel Te fizeted az ügyvéded, Te tudod megkérdezni, hogy miért gondolja azt, amit gondol. Ha nem válaszol, akkor kérdezheted újra, vagy akár nem hagyod jóvá a levelet. Vagy dönthetsz úgy, hogy ráhagyod. Elvégre egy fórumon mindenféle gyüttment azt ír, amit akar, és nem felelős semmiért...

A meg nem kapott kedvezmény követelésével egyetértek.

Azt is érdemes meggondolni, hogy konkrét forintösszeget írj minden egyes követeléshez, nem csak azt, hogy a kár megtérítését követeled. Ez akkor lesz érdekes, amikor FMH-t akarsz kibocsátani. Azt csak lejárt követelésre lehet. De hogyan lehetne a követelés lejárt, ha előtte meg sem írtad, hogy mennyit követelsz?

Szomorú örökös # 2022.12.02. 07:22

Zsuzsanna69

Szombathelyen vannak. Ők már nem állnak szóba velünk. Egy magas, kigyúrt testalkatú testvérpáré a kft, nem érdemes velük konfrontálódni.

Hasonló testalkatú kísérőkkel kell menni beszélgetni velük egy kicsit, de messze elkerülni az erőszakot.
Ha ők mégis elkövetik, az csakis az ő saruk lesz egy esetleges perben vagy feljelentésben.

Zsuzsanna69 # 2022.12.02. 06:52

Majordomus
Szombathelyen vannak. Ők már nem állnak szóba velünk. Egy magas, kigyúrt testalkatú testvérpáré a kft, nem érdemes velük konfrontálódni.

Osztap
Hiába küldtem az ügyvédnőnek az elállással kapcsolatos kérésemet a paragrafusokra hivatkozva, a levélen csupán a következőben módosított, beleírta hogy:
"Tekintettel arra, hogy a pergola megrendelését a Kormány családtámogatási kedvezményének igénybevételével kívánta Megbízóm rendezni, az Önök hibás és késedelmes tevékenysége miatt viszont ettől elesett, ami szintén kárként jelentkezik Megbízómnál, ezen kár megtérítésére is Önök kötelesek."
A felmondás szerepel a többi részben.
Most várja, hogy jóváhagyjam.
Nem tudom, erőltessem-e tovább az elállás kifejezést vagy ha erre a levélre sem válaszolnak, akkor tavasszal eladhatom a pergolát?

Majordomus # 2022.11.30. 21:17

Hol van ez a cég helyileg?
Keresd meg őket.

osztap # 2022.11.30. 19:33

Zsuzsanna69,

A lényeg: Ha a vállalkozó szerződésszerűen teljesít -> a megrendelő felmondhat. Ez a Ptk. 6:249. § (1). Ha késedelembe esik és érdekmúlás van-> a megrendelő elállhat. Ez a 6:154. § (1). Esetedben, ha a szabott póthatáridő eredménytelenül telik el, alkalmazható a 6: 154 (2), tehát még az érdekmúlás sem kell.

(A 6:154. § tankönyvi példája a menyasszonyi ruha, ami nem készül el az esküvőre. Te fizetnél érte a szabónak egy árva fillért is?)

Zsuzsanna69 # 2022.11.30. 18:46

Osztap
Viszont most megpróbáltam értelmezni az Ön által küldött paragrafust (6:154. § (1)), és ez alapján válaszoltam is az ügyvédnőnek. Remélem nem fogja okoskodásnak venni hogy paragrafusokat írogatok neki. Viszont ez alapján tényleg elállhatok.

Zsuzsanna69 # 2022.11.30. 18:30

Osztap
Azt írta az ügyvédnő, hogy vállalkozási szerződés esetén a munka megkezdését követően a szerződést csak felmondani lehet, ahogy a ptk. hivatkozás is tartalmazza.

osztap # 2022.11.30. 16:02

Zsuzsanna69,

Én nem akarom kijavítani. A károm 6 db járólap, ez nem olyan nagy összeg. Ezt ha magam megveszem, csak le kell tenni a töröttek helyére, alatta kavics van, nem igényel ragasztást vagy szakembert. Kb. 20 ezer ft körül lehet max.

Akkor érdemes ezt írni. Arra reagáltam, hogy a szövegben "hibák kijavíttatása" szerepel, és ebből a pergola hibáira lehet gondolni, mert a járólapról nem volt szó.

Amellett a levél "felmondást" említ, szerintem "elállásnak" kéne lennie. A felmondás a jövőre nézve szünteti meg a szerződést, azaz az eddigi teljesítést át kell venni, és ki kell fizetni a teljesítésarányos részt (el kell számolni). Te nem ezt akarod, hanem vigye a pergoláját, és adja vissza az összes pénzt - el akarsz állni, azaz helyreállítani a szerződéskötés előtti állapotot.

A Ptk. 6:249. § (1) azt mondja, hogy a vállalkozói szerződés teljesítésének megkezdése után a megrendelő csak felmondhat, el nem állhat. De ez arra vonatkozik, amikor a vállalkozó rendben teljesít, csak a megrendelő gondolja meg magát. Az esetedben nem ez van, a vállalkozó nem teljesített, tehát belép a 6:154. § (1), ami elállási, nem felmondási, jogot ad.

Zsuzsanna69 # 2022.11.30. 14:52

Osztap
Ezt a 02. pontot nem értem: "A cég joggal támadhatja azt, ha Te magad akarod kijavítani, a Ptk. 6:159. § (2a) alapján, mert szerintem a szerződésedben vastagon van ingó dolog adásvétele"
Én nem akarom kijavítani. A károm 6 db járólap, ez nem olyan nagy összeg. Ezt ha magam megveszem, csak le kell tenni a töröttek helyére, alatta kavics van, nem igényel ragasztást vagy szakembert. Kb. 20 ezer ft körül lehet max.
Véleményem szerint ennyiért, amennyit fizettem előleget a pergoláért, annyit fogok kapni érte, igaz, csak kb. tavasszal tudnám eladni, most senki nem vesz ilyet, meg még amúgy sem lehet amíg ez a jogi része le nem zárul.

osztap # 2022.11.30. 13:46

Zsuzsanna69,

Amennyiben fenti határidők eredménytelenül telnek el, úgy Megbízóm a Ptk. 6:159.§ (b) pontja alapján fogja az Önök terhére a hibákat kijavíttatni, a helyszínen lévő anyagokat elszállíttatni, illetve azok esetleges értékesítéséből a kárát fedezni, illetve a fennmaradó kijavítási költségeket Önökkel szemben érvényesíteni.

Ezt szerintem finomítani érdemes. Egyrészt, ha a pergolát eladod, a pergola hibáit nem fogod tudni kijavíttatni a vételárból, másrészt jogilag támadható.
Ehelyett én explicit leírnám, hogy ha a 10 napos, utólagos teljesítésre szabott póthatáridő eredményetelenül telik el, jelen levéllel annak lejártával elállok a szerződéstől, a Ptk. 6:154. § alapján. Miért:

  1. Te nem kijavítani akarod a pergolát, hanem meg akasz szabadulni tőle, és vissza akarod szerezni a pénzed
  2. A cég joggal támadhatja azt, ha Te magad akarod kijavítani, a Ptk. 6:159. § (2a) alapján, mert szerintem a szerződésedben vastagon van ingó dolog adásvétele

Látom, nem vetted bele az elmaradt állami támogatás követelését - Te tudod.

Zsuzsanna69 # 2022.11.30. 13:39

drbjozsef
KÖSZÖNÖM!!

drbjozsef # 2022.11.30. 13:17

Zsuzsanna69,

Igen, ez jó lesz.
Ha az elszállításra tűzött határidő is eltelik, értékesítheted.
A különbözet meg mehet FMH-val.

Zsuzsanna69 # 2022.11.30. 13:09

Osztap
Ügyvédnőtől megkaptam a második felszólító levelet, ami jóváhagyásomra vár.
Szerintem jó, legalábbis én mint laikus jónak tartok. A jóváhagyásomra vár, de azért gyorsan itt leírom mi áll a levélben, több szem többet lát.
"..Tekintettel arra, hogy Önök az általam 2022. október 17. napján keltezett levelet nem vették át, az "nem kereste" jelzéssel érkezett vissza, így annak tartalmára Önök nem válaszoltak, az abban foglalt egyezség Megbízómmal létre nem jöhetett, jelen levélben az alábbiakról tájékoztatom Önöket:
Megbízóm az Önök hibás teljesítése okán a Ptk. 6:159.§ alapján elsősorban a vállalkozási szerződés alapján kijavítást, majd kicserélést kívánt Önökkel szemben érvényesíteni.
Önök azonban ezt el nem fogadták, Megbízómnak nem reagáltak, így további bizonyítási kötelezettség nélkül Megbízómnak a továbbiakban a kijavításhoz, kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, ami alapján az Önök közt létrejött szerződést jelen levélben foglaltak valamint a Ptk. 6:249. § alapján felmondja.
A felmondás alapján Önök közt elszámolási kötelezettség keletkezett.
Megbízóm jelen ügy békés úton való rendezésében bízva fel kívánja ajánlani Önöknek azt a lehetőséget, hogy jelen levél kézhezvételétől számított 10 napon belül utólagos teljesítésre kapnak lehetőséget, így amennyiben teljesen elkészül a rendelt pergola a megfelelő méretekkel és szakszerű kivitelezéssel, úgy az Önök közt létrejött szerződésben foglaltak szerint az Önök teljesítését követően számla ellenében Megbízóm megfizeti a vállalkozói díjat.
Amennyiben Önök ezen lehetőséggel nem kívánnak élni illetve fenti kötelezettségüknek eleget nem tesznek, úgy jelen levél kézhezvételétől számított 8 napon belül kötelesek a hibásan beépített pergolát elszállítani, az eredeti állapotot helyreállítani, azaz a helyszínen okozott kárt (betonlapok összetörése) kijavítani saját költségükön, Megbízóm által kifizetett anyag és munkadíjat, összesen 882.780 Ft összeget, valamint jelen eljárással kapcsolatban felmerült ügyvédi díjat Megbízóm részére visszafizetni.
Amennyiben fenti határidők eredménytelenül telnek el, úgy Megbízóm a Ptk. 6:159.§ (b) pontja alapján fogja az Önök terhére a hibákat kijavíttatni, a helyszínen lévő anyagokat elszállíttatni, illetve azok esetleges értékesítéséből a kárát fedezni, illetve a fennmaradó kijavítási költségeket Önökkel szemben érvényesíteni.
Kérem, hogy fenti felesleges többletkiadások elkerülése érdekében együttműködni szíveskedjenek!"

Ha jól értelmezem, az utolsó bekezdés már lehetővé teszi számomra, hogy a lejárt határidő után eladhassam.
Köszönöm a segítséget

Majordomus # 2022.11.28. 20:33

Egy próbát megér....

matthiasi # 2022.11.28. 12:42

ellátogatnék hozzájuk -
Az elképzelés szép,de sajnos megvalósíthatatlan.
A magyar kisvállalkozások 90 % a csak kamú telephellyel rendelkezik. Legalább is azok amelyek a lakossági igényekre szakosodtak.

Én már küldtem el vállalkozót emiatt.
Talán a pangás visszavesz valamit ettől a kóros jelenségből.

Szomorú örökös # 2022.11.28. 07:22

Zsuzsanna69

Sajna a levelezgetés sok mindent nem old meg. Maximum jogilag számít, hogy volt-e levél, mi volt a tartalma és azt átvették-e.
Én a helyedben némi személyes segítséggel (pl. pár "nehéz fiúval") ellátogatnék hozzájuk - természetesen maximálisan mellőzve az erőszakot - és „udvariasan” felszólítanám őket, hogy tegyék meg azt, amire kérted eddig is többször őket és hogy elállnál a szerződéstől. Akár ezt kinyomtatva tanúk jelenlétében át is adhatod az ottani képviselőnek vagy asszisztensnek, akkor legalább elolvassák végre, még ha nem is igazán ez a hivatalos formája a dolognak. :-) Utána lehet már másként fognak viselkedni a hivatalos cselekményekkel szemben. De mint írtam, meg ne próbáljatok erőszakosan fellépni, mert abból lehet igazán nagy baj.

Zsuzsanna69 # 2022.11.28. 06:13

Szomorú örökös
Úgy látom nem olvasta a következő megjegyzésem, hogy félreértelmeztem Osztap írását és sztornózni próbáltam.
Szeptember közepe óta nem csupán agyalok ha visszaolvastad volna a kezdetektől fogva a levelezést, hanem már cselekedtem is. Először magamtól, tértivevényes levelet írtam a cégnek, sajnos nem a cégjegyzék szerinti megnevezés volt a borítékon. Másodszorra ügyvédnő írt cégjegyzéknek megfelelő helyre. Annak az át nem vett igazoló szelvénye most érkezett vissza. Mivel tanácstalan volt a továbbiakban az ügyvédnő, itt bátorkodtam írni, mert Osztap eddig is sokat segített és most is rá hallgatok. Az ügyvédnőt is meg tudom érteni, hisz ő is látja, lehet hogy valószínű a büdös életben nem fogok a cégtől visszakapni semmit, a meglévő pergola pedig veszít az értékéből, ezért próbálja ő is a lehető legjobbat kihozni az egészből. Mondom én ezt laikusként.
Az ügyvédnővel abban állapodtam meg, hogy ír még egy levelet. Amit Osztap javasolt hogy mi legyen benne, azt tegnap este megírtam az ügyvédnőnek, hogy ezeket kérném beleírni.
Szóval jelenleg így áll a helyzet. De megfogadva a tanácsodat, tényleg azt csinálok amit akarok. Köszönöm eddigi segítségedet.

Szomorú örökös # 2022.11.28. 03:48

Zsuzsanna69

Lehet én értelmezem rosszul. Felszólítom hogy fizessenek y Ft-ot az elszállíttatására, de utána pedig kilátásba helyezem hogy eladom?..........úgy látom nem vagyok egyedül a reklamáló ügyfeleket illetően, ezért aggódok, hogy felszívódnak.

Lehet én értelmezem rosszul, de te szeptember közepe óta agyalsz-lovagolsz ezen a sztorin. Gyakorlatilag több mint 2 hónap elment és még mindig ugyanott tartasz, ahol az elején. Közben a cég meg már lehet nem is létezik. Annak, hogy semmilyen levelet nem vesznek át, eléggé nyomós oka lehet. Szóval vagy pereld be a céget az el nem végzett munkáért - amit elvégeztek, az is ugyebár gyenge minőségű - vagy gyakorlatilag csinálj, amit akarsz. Itt már ezernyi tanácsot kaptál, de még mindig egyhelyben toporogsz. Főleg úgy, hogy az ügyvéded is jól láthatóan időhúzásra utazik, hátha per nélkül is megoldódik a történet. Mert ha ebből per lesz, akkor az hosszú, költséges és ki tudja, neki mikor lesz belőle bármilyen haszna is azon kívül, hogy baromi sok munkát hoz számára.

Zsuzsanna69 # 2022.11.27. 18:46

Osztap
Bocsánat, most látom nem elszállíttatást hanem elszállítást írt. Előző üzenetemet tekintse tárgytalannak, én értelmeztem rosszul mert félreolvastam.

Zsuzsanna69 # 2022.11.27. 18:38

Osztap
Egy picit segítsen értelmezni amit írt.
" Végül beleírnám a felszólítást az x Ft előleg vissza-, y Ft költségeim megfizetésére és a pergola elszállításra.....és ha nem tennék, kilátásba helyezném az előleg és költségeim FMH-zását és a pergola értékesítését"
Lehet én értelmezem rosszul. Felszólítom hogy fizessenek y Ft-ot az elszállíttatására, de utána pedig kilátásba helyezem hogy eladom? Kérem segítsen. Köszönöm

Majordomus # 2022.11.27. 17:46

Hát akkor döntsd el hogy mit akarsz és inditsd el a pert addig mig létezik a cég.

Szomorú örökös # 2022.11.27. 15:32

Zsuzsanna69

sajnos hiányzik a levélből az, hogy elszállíttatom ha nem viszik el

Így igaz! Te csakis jogi eljárást helyeztél nekik kilátásba, pontosan ezért is nem adhatod el önhatalmúlag a már elkészült részelemeket. Főleg hogy a hivatalos átadás nem történt meg, így nem lettél egyelőre még semmilyen szinten tulajdonos. De ők gyakorlatilag ezt sem olvasták el, mert nem vették át a levelet. Tehát jelenleg ők max. annyit tudnak-sejtenek, hogy ügyvéden keresztül szeretnél velük a továbbiakban kommunikálni, többet tuti nem.

A legelején ilyet is írtál: „Az elmúlt 5 hónapban rengeteget telefonáltunk nekik, mindig időhúzásra mentek.

Lehet ezeket a beszélgetéseket is kellett volna rögzíteni a konkrétabb bizonyítás végett.

osztap # 2022.11.27. 09:28

Zsuzsanna69,

...vagyis sajnos hiányzik a levélből az, hogy elszállíttatom ha nem viszik el.

Szerintem ennek a levélnek más volt a célja: adják vissza a pénzt, vigyék a pergolájukat, és felejtsük el egymást.

Mivel ez nem jött be, most már azt írnám nekik, hogy kézhezvételtől számított mondjuk 15 napos póthatáridőt tűzök az utólagos teljesítésre (teljesen elkészül a pergola, és jól lesz megcsinálva), ÉS ha az eredménytelenül telne el, akkor jelen levéllel elállok a szerződéstől. (A póthatáridőn azért lovagolnak az itt hozzászólók, mert ha az eredménytelenül telik el, akkor nem kell bizonyítanod, hogy a teljesítéshez fűződő érdeked megszűnt. Ptk. 6:154. §) Végül beleírnám a felszólítást az x Ft előleg vissza-, y Ft költségeim megfizetésére és a pergola elszállításra (mindkettő mondjuk az elállástól számított 8 napon belül), és ha nem tennék, kilátásba helyezném az előleg és költségeim FMH-zását és a pergola értékesítését, Ptk. 5:12. §

Az előlegen és a költségeken túl, meggondonám, hogy egyúttal a meg nem kapott állami támogatást is követeljem tőlük, mint elmaradt vagyoni előnyt, Ptk. 6:522. §. A Te terved az volt, hogy mondjuk 900 eFt saját erőből lesz egy 1,8 mFt-t érő pergolád. Ha a támogatási program 2022.12.31-gyel véget ér, ez nem fog összejönni, akkor sem, ha az előleget visszaadják.

Zsuzsanna69 # 2022.11.27. 08:09

Kedves Osztap!
A következő levelet írta az ügyvédnő és ezt nem vette át a cég:
"...Megbízóm elmondása és az elém tárt dokumentumokból megállapítható, hogy Önök Megbízómmal 2022. ápr. 21. napján vállalkozási szerződést kötöttek az Önök által tett árajánlatba foglalt teraszfedés és árnyékoló kivitelezésére, mely munka kivitelezését Önök két hónapra vállalták.
A szerződés és árajánlat alapján Megbízóm 2022. április 32. napján az Önök által kiállított számla alapján (....számlaszám..) 882.780 Ft összeget fizetett ki készpénzben az Önök részére mint előleget.
Többszöri felszólítás ellenére Önök a munkát nemhogy befejezték volna a vállalt két hónapon belül, hanem még csak el sem kezdték azt.
2022. augusztusában többszöri telefonos megkeresés eredményeképpen leszállították a szerelési helyre az alkatrészek egy részét, azonban hiányosan, illetve a készen helyszínre szállított betonlábak helyett is kisebbeket öntöttek a pergola alá, mely annak súlyát az laikus szemmel sem bírja el, illetve annak mérete sem a korábban megbeszéltek és Önök által vállaltaknak megfelelő sem hosszában sem széltében.
Mivel a pergola tetejére polikarbonátot tettek, annak lamellái az esőzések hatására beáztak, áll bennük a víz, mely pár héten belül algásodáshoz vezet.
Tekintettel arra, hogy fenti megrendelést a Kormány családtámogatási kedvezményének igénybevételével kívánta Megbízóm rendezni, az Önök hibás és késedelmes tevékenysége miatt ez jelen állapotában lehetetlenülni látszik.
Fentiek alapján Önök a vállalt szerződést megszegték, hibás és késedelmes teljesítés a mai napig fennál, mellyel Megbízómnak jelentős kárt okoztak. A hibás teljesítésből eredő valamennyi kár megtérítése jelen helyzetben Önöket terheli.
Megbízóm jelen helyzetet elsősorban békés úton kívánja rendezni.
Amennyiben Önök jelen levél kézhezvételétől számított 8 napon belül Megbízómnak leszállított és megkezdett, de be nem fejezett munkát és odaszállított alkatrészeket maradéktalanul elszállítják és a Megbízóm által Önöknek kifizetett előleget teljes összegben visszaadják Megbízómnak, úgy további jogi lépéseket ő jelen ügyben nem fog tenni, a szerződés teljesítését a továbbiakban nem kívánja.
Amennyiben azonban fenti határidó eredménytelenül telik el, további felszólítás nélkül Megbízóm kénytelen lesz a hibás teljesítés okán fizetési meghagyás kibocsátására irányuló eljárást, annak jogerőre emelkedését követően végrehajtási eljárást kezdeményezni Önök ellen, mely során a keletkezett kár összegén felül annak kamatait és az eljárás megindításának költségeit illetve ügyvédi költséget is felszámolni kényszerül, melynek megfizetésére Önök lesznek a kötelesek.
..."
...vagyis sajnos hiányzik a levélből az, hogy elszállíttatom ha nem viszik el.