Albérlet -


Majordomus # 2022.12.29. 21:41

Addig maradnak az egyéb megoldások.
.
Áramszolgáltatás fűtés melegviz kiköttetése stb.

Kogeza # 2022.12.29. 20:45

(Már korábban is írtam itt a fórumon: egyáltalán nem biztos, hogy a Ptk. 6:338.§-a a lakásbérleti szerződésre is alkalmazandó. Az általam ismert bírói gyakorlat alapján inkább azt mondanám, hogy a Ptk. hivatkozott rendelkezése nem vonatkozik a lakásbérleti szerződésre.
Pl. BDT2000. 88. Határozott időre kötött ingatlan (lakás) bérleti szerződés a határozott idő lejárta után - az 1993. évi LXXVIII. tv. rendelkezései alapján - a további használat és díjfizetés ellenére nem alakul át határozatlan idejű bérleti szerződéssé. A Ptk. 431. § (2) bekezdésben foglaltakat csak a dolog bérletére lehet alkalmazni.
Fővárosi Törvényszék P. 21.765/2012/30. A bíróság leszögezi, hogy az Ltv. szabályozása értelmében a határozott idő leteltével a helyiségbérleti jogviszony minden esetben megszűnik. A helyiségbérleti jogviszonyokban nem alkalmazható a dologbérletnek a Ptk. 431. § (2) bekezdésébe foglalt szabálya, amely szerint határozatlan időtartamúvá alakul át a határozott időre kötött bérlet, ha a bérleti idő lejárta után a bérlő a dolgot tovább használja, és ez ellen a bérbeadó tizenöt napon belül nem tiltakozik.
[Az rPtk. 431. § (2) bekezdése a Ptk. 6:338. §-ával egyezik meg].
Ugyan ezek a régi Ptk. hatálya alatt születtek, de szerintem az új Ptk. sem változtatott ezen. Kúriai határozatot sajnos nem találtam e témában.)

Persze a fentiek ellenére csaba740 ismerőse közölhet felmondást is, ha már így is eltelt sok idő a határozott időtartam lejárta óta, ezen a kis időn nem múlik...

drbjozsef # 2022.12.29. 18:40

(kivéve persze, ha a bérbeadó igazolni tudja, lehetőleg valami hitelt érdemlő módon, mondjuk egy tértivevénnyel, hogy a 15 napon belül felszólította az ingatlan elhagyására és átadására. Akkor nem alakult határozatlan idejűvé, nem kell felmondani. De tekintve, hogy a 60 napos jogvesztő határidőből, amíg be lehetett volna adni nemperes eljárásra, szintén eltelt jócskán, ugyanúgy nem marad más, mint a lakáskiürítési per.)

osztap # 2022.12.29. 18:16

A bérlő tartozása meghaladja már az 1 millió forintot

Fizetési meghagyásokat kiadatott már a tulaj a bérlő ellen? Végrehajtások folyamatban vannak, inkasszó kiadva, munkabér 50%-a letiltva?
Gerbera317 olvtárs mindjárt fogja javasolni a tényleges ingóvégrehajtást a végrehajtást kérő jelenlétében, és egyet fogok érteni vele!

gerbera317 # 2022.12.29. 18:04

Pontosan. Fel kell mondani, ahogy a nagykönyvben írva áll: a hónap végéig, illetve holnap 15. után a következő hónap végéig. És bizonyíthatóan, mert a bíróság is azért vakarózik mindig, mert nincs, vagy elégtelen a bizonyíték.

drbjozsef # 2022.12.29. 17:52

Nincsenek túl, hiszen a februárban lejárt szerződés legkésőbb márciusban határozatlan idejűvé alakult, így azt szabályszerűen fel kell mondani, júniusban már hiába szólítgatta fel az ügyvéd a határozott időtartamra hivatkozással a kiköltözésre. Illett volna tudnia, hogy az a hajó már elment. De legalább a pénzt megkapta érte.

Szomorú örökös # 2022.12.29. 17:47

gerbera317

Előbb talán fel kellene mondani a bérleti szerződést. Amíg ez nem történt meg, addig nincs helye kiköltözésre való felszólítgatásnak.

Szerintem ezen már túl vannak, főleg hogy 1 éves határozott időtartamú volt a szerződés:

2021 Februárjában kiadott egy lakást 1év időtartamú szerződéssel./ügyvédi szerződéssel/...........2022 06 hóban ügyvéd által felszólította hogy mivel lejárt a szerződése legyen szíves elhagyni az ingatlant és a számlákat rendezni 30napon belül.

gerbera317 # 2022.12.29. 17:39

Előbb talán fel kellene mondani a bérleti szerződést. Amíg ez nem történt meg, addig nincs helye kiköltözésre való felszólítgatásnak.

drbjozsef # 2022.12.29. 09:51

csaba740,

Ptk.6:338.§ (1) Ha a határozott időre kötött bérleti szerződésben megállapított idő eltelte után a bérlő a dolgot tovább használja, és ez ellen a bérbeadó a szerződésben megállapított idő elteltétől számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül nem tiltakozik, a határozott időre kötött szerződés határozatlan időtartamúvá alakul át.

Ezt sajnos elrontotta. Nincs már más lehetősége, mint bíróságon lakáskiűrítési pert indítani. Igen, ez, ha a bérlő elég rosszhiszemű és okos, akár sok hónapig is tarthat, de a végén bizonyosan kilakoltatják, és a bérbeadó az általa fizetett költségeket megpróbálhatja (!) behajtani rajta.

Jogszerű úton nincs más lehetősége...

csaba740 # 2022.12.29. 09:39

Tisztelt szakértök
Tanácsokat szeretnék kérni, egy jóbarátom nevében aki elégé elvan keseredve. 2021 Februárjában kiadott egy lakást 1év időtartamú szerződéssel./ügyvédi szerződéssel/.Ebben az egy éves időtartamban a bérlő kisebb csúszásokkal is de rendezte a számlákat illetve a bérleti díjat. Majd eltelt az egy év a szerződés lejárt a bérlő maradt /szerintem itt hibázott ő is/ a fizetések elmaradtak hol erre hol arra hivatkozva nem fér hozzá a pénzhez Sberbank. Úgy volt akkor vele jó vár egy két hónapot, közben a számlák csak gyűltek Elmü felszolitás kikötés végett közösköltség stb,. Amit ő rendezett. Majd 2022 06 hóban ügyvéd által felszólította hogy mivel lejárt a szerződése legyen szíves elhagyni az ingatlant és a számlákat rendezni 30napon belül. Közben indítványozta a kijelentését az önkormányzatnál ami meg is történt Majd jöttek sorban az ügyvédi felszólítások mert a hölgy nem hagyta el az ingatlant és a számlákat sem rendezte. Az ügyvédje azt mondja hogy csak bírosági végzéssel lehet kirakni de az évekbe is telhet. A bérlő tartozása meghaladja már az 1 millió forintot. Mit tud vagy lehet ilyen esetben tenni. November végén a bérlő küldött neki egy közjegyzői felszólítást hogy mivel lejárt a szerződése a kaucíó összegét utalja vissza neki. Mondta a közjegyzőnek hogy amint elhagyja a lakást és rendezi a számlákat abban a pillanatban akár az nap mikor beszéltek utalja is a kauciót. A lakásba sem tud bemenni mert nem engedi be a bérlője, Mi lehet a megoldás hogy ne keljen még éveket várni neki a bírósági végzésre és hogy ki tudja rakni a lakásból. Köszönöm a segítő válaszokat

Majordomus # 2022.12.22. 21:01

Persze.
Januártól vezesd be az új rendszert.

Zoltanuss # 2022.12.22. 09:12

Semmi akadálya a jövőre nézve.
De teljesen más utólag valamit intézni

Zoltanuss # 2022.12.22. 09:09

Ok.MD !

Majordomus # 2022.12.21. 20:52

A szerződés hatályát -határidejét nem érintette a módositás, tehát elvileg és jogilag van szerződése.
.
Abban igazad van jogy Pirike nem áll jogviszonyban a szolgáltatókkal.
.
Viszont: "clara pacta boni amici"

A becsületes szerződés barátokat szerez.
.
Semmi titok nincs a szolgáltatói számlákban,én minden hónapban átadom (email) az elszámolást és mellékelem a számlákat (papir) másolatban.
Még aznap csilingel a telefonom és érkeznek a bérleti dijak.
Értékelik a korrekt elszámolást.
.
Egyébként egyszerübb a támogatást a bérleti dijra igénybevenni.
.
Nem 4-5 darab számlát kell másolgatni hanem bemutatja a szerződést egyszer,és havonta 5-ig leadni az átvételi elismervényt. Ennyi.
Végül is ha rezsitámogatást kap a bérlőd akkor nem nagy kérés hogy segíted a számlamásolatokkal.
Manapság minden ft számít,főleg egy csóró egészségügyisnek.

Zoltanuss # 2022.12.21. 14:17

És folytatva az előzőt.
Ha Pirike augusztusban. szeptemberben netán októberben azzal jön, hogy lehetősége van valamilyen támogatást kapni, akkor csak találtunk volna valamilyen megoldást, de így év végén elég nehéz.
Talán a legpraktikusabb a lakbér támogatás.... de ezt ne mi találjuk ki.

Zoltanuss # 2022.12.21. 14:07

Talán idepasszol, de elsősorban MD -hoz intézem.
Talán másfél -kettő hete írta itt, hogy sima nyugta - átvételi elismervény ill. bérleti szerződés alapján is fizet -azaz elismeri a jogszerűséget egy költségvetési szerv...konkrétan a rendőrség Tehát támogatja a nála dolgozó lakhatását.Lakbér hozzájárulás, rezsi támogatás, anyám tyúkja stb.
Hasonló cipőben járunk vagy majd nem ..Van egy szerény lakás, szerény bérleti díjjal,kiadva vagy 20 éve majdnem mindig.
A jelenlegi bérlő 1 és 3/4 éve lakik ott. A nyári rezsi változáskor készült egy szerződés módosítás. A lényege,hogy bizonyos díjak jelentően változtak

Szerződés módosítás.

A bp. Rekettyu u. 29 sz alatti bérleményre

A bérleti szerződés 2022 szept . 1. után a következőképpen módosul... A gáz és elektromos áram árváltozás miatt a rezsidíjakat átalányban fizeti a bérlő.

Az átalány díj a következő elemekből áll :
Villany ( vezérelt és 24 órás áram a lakossági piaci ár szerint 70 Ft/kWó )
Becsült fogyasztás az elmúlt másfél év adatai szerint 21 000ft /hó,
Kábel tv előfizetés 4 000 ft/ hó,
Víz és csatorna díj 1 500 ft/hó
Hulladékszállítási díj részarány 1 500 ft/hó,
Lakbér 62 000 ft /hó

összesen : 90 000 ft/hónap azaz kilencven ezert forint,

a bérlő ezt a korábbi időponthoz hasonlóan minden hó 8 -ig fizeti.

A bérlő továbbra is használja a melegvíz készítésre a villanybojlert, fűtésre a hőtárlós kályhát, világításra a nappali áramot. A nagyfogyasztók egy idejű használatától tartózkodik
  • mosógép és mikro sütő. Egyéb nagyfogyasztót nem használ. Főzésre továbbra is a pb. gázt használja .

Ez a meghosszabbítás dec. 10-ig érvényes, akkor a bérlő és a bérbeadó a mérők és a hatályos fogyasztási egységárak alapján felülvizsgálhatja a fogyasztásra befizetett összegeket. A szerződés korábbi pontjai nem változnak.

Tehát a megállapodás alapján a felülvizsgálat megtörtént,ma 21 . én becsenget hozzánk a bérlő,hogy kellene neki szolgáltatóhoz befizetett számla másolat . Sajnos olyan nincs. Nem értette pedig többször ellett magyarázva, hogy ő nincs szerződéses kapcsolatban semmilyen szolgáltatóval Minden szolgáltatás un. hitelesített almérőkön keresztül történik.
A sok makogás után kiderült az is hogy a munkáltatója szeretne neki valamilyen lakhatási támogatást nyújtani.Vagy lakbér vagy rezsi...ez a munkáltató szuverén joga. És a munkáltató egy költségvetési intézmény , konkrétan egy idős otthon...a munka vállaló pedig egy segéd - segéd ápolónő.

Nos számlamásolatot perpillanat nem tudunk prezentálni...a hazai év végi állapotok miatt..
Egyébként ha Piroska figyelmesen elolvassa az itt bemutatott szerződés módosítást... csak rájön,hogy tulajdonképen már nincs is szerződése.

Majordomus # 2022.12.08. 20:20

Jelzem, soha nem volt kutyám s nem is lesz,de az ebek hűségesek és barátságosak ami az emberek jó részéről nem mondható el.
.
Nem leszek vele népszerű,de én sem engedek be házi kedvencet egyetlen kiadott lakásomba sem. (miután a macskáim szétszedték az irodámat!)

drbjozsef # 2022.12.08. 19:23

Persze, hogyne lennének.
Ahogy érzéketlen tuskó kutya nélküliek is, ez egy ilyen világ.

SolnesM # 2022.12.08. 17:25

Vannak érzékeny lelkű kutyások !

Ttamita # 2022.12.08. 10:57

Majordomus,
köszönöm. Ezt sajnos nagyon kevesen gondolják így.

Majordomus # 2022.12.05. 20:22

Hát azért egy idős társat nem teszünk ki az utcára mert lakást kell cserélnünk.
.
Több érzés van bennük mint egy emberi társban.

Ttamita # 2022.12.05. 14:46

Solnesm,

Most aztán jól megmondtad, kérdezd már meg, elolvastam-e tüzetesen? Előítéletes emberrel teli ez a világ, majd, ha végigjártad az utamat, akkor ítélkezhetsz. Addig nem. Irreleváns innentől bármit kaparsz, ne is tedd meg, ignorállak, számomra az ilyen, mint te, csak egy toxikus nárcisztikus, a spektrumon a legrosszabb. Kb ennyi a véleményem.

SolnesM # 2022.12.05. 08:20

A kutyák rágják, nyalják a falakat. Főleg a régi enyves festésnél. Kaparják az ajtókat, nagyon várják a gazdikat azok az aranyos jószágok, néha bevizelnek...,most a magara hagyottságból adódó félelemről.. a keserves vonyításról ne is beszéljünk.
Néha hangosan ugatnak.

A macskák azok az aranyos ,doromboló cirmosok.

Nos a kárpítos bútokat szeretik, ott hagyják a szőrzetüket és bizony erre néha lehetnek valakik allergiásak.. még a macska eltűnése után akar hónapokkal is.

SolnesM # 2022.12.05. 08:08

Írja egy panaszos itt, többször is,hogy kistestű idős kutyával nehéz tárgyalni. Bérletről. Naja .

Az itt tárgyalt bérletek ( közkedvelten albérletnek nevezik, pedig majd mindig csak sima lakásbérletek ).... nagyon vegyesek.
Vannak bérbeadó/adandó lakások teljesen üresen. Kívéve a fűtési melegvíz termelő aparátokat. vegyük hogy azok vannak.
Aztán a teljesen bútorozott lakások. Továbbá a két véglet között számtalan variáció.Nevezzük ezt részlegesen bútorozott lakásoknak.

Az üres lakásokra is lehet kereslet. De Ezeknek általában kifogástalannak kell lenniük esztétikailag. Ami nem mindig tartható.
A teljesen berendezett lakások. Hát mindenki ízlését eltalálni lehetetlen.
Vannak a részlegesen bútorozott lakások. Jó ha a minimális bútor : fogas- előszobafogas, 1 asztal 2- 3 szék- legalább egy bővíthető fekhely, minimumfüggős ablakok, legalább 1 szekrény.

Aztán a bérlő saját ízlésének és lehetőségének megfelelően kiegészíti.
Bútor is is berendezési tárgy is néha csak több lapra fér ki.

A kutya és a macska.
Akinek nincs lakása nem tartson kutyát

Minda kettő kártékony lehet. A gazdik persze másképpen látják.

Ttamita # 2022.12.05. 05:52

Majordomus,

a szerződés határozatlan időre szól. Kértem , de nem kaptam, terelt sajnos , meg tudnám ezt is mutatni, de nyilván egy privát beszélgetést nem tehetek közszemlére. Előre rettegek, ezen a héten lesz-e plusz a részéről. Keresek másik lakást, de mert van egy 11 éves öreg kistestű kutyám, nem járok szerencsével, pedig minden esetben felajánlom, h nézzék meg, h élek ebben a lakásban.

debjozsef,
igazad van, így jártam. De mit tudok tenni azon kívül, hogy másik lakást keresek? Semmit. Annak idején egyetlen olyan lakás volt, ami abszolút megfelelt az igényeinknek, gyerek és kutya általában kizáró ok, hiába az egyik 18 , a másik 11 éves , így hát kifizettem az ötvenezres közjegyzői díjat , mert ez is egyoldalú volt és nem szóltam, hogy kérem a számlát, holott ez is benne van a szerződésben. Ha pedig kinyitnám a számat és naná, hogy megtenném, akkor repülnék, mert amikor felemelte a bérleti díjat, azonnal azzal jött, hogy ha nem fogadom el, eladja a lakást. Nem szeretnék a gyógyíthatatlan gyerekemmel utcára kerülni, hát keservesen is, de fizetek, éppen ezért nem tudom elfogadni, hogy lehúz!