társasház irataiba való betekintés


Majordomus # 2022.07.03. 19:42

Ezért kérdeztem.
Az önkormányzat a sa j- át ügyeiben nem járhat el,ezért mások város vagy bp-i kerület kerül kijelölésre eljáró hatóságként.
Általában 2 hónap az eljárási időszak.

janko60 # 2022.07.02. 21:25

Van 2 üzlete az önkormányzatnak.
Telefonon felhívott a kerület aljegyzője és tájékoztatott, hogy Kerület jegyzője nem járhat el ügyemben, levelem elküldi a Kormány......? nem emlékszem hová és ott ki fognak jelölni egy másik kerület jegyzőjét, aki foglalkozni fog az ügyemmel.
Mikorra várható panaszom elbírálása?

Majordomus # 2022.07.01. 20:46

Na,akkor elindult a folyamat.
Annak nézz utána,van e önkormányzati tulajdon a társasházban?

Ha igen akkor nem ez a hivatal lesz az eljáró hatóság.

janko60 # 2022.06.30. 21:35

kis idő múlva az alábbi emailt kaptam visszaigazolásként

címzett: én
Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy elektronikus levelével hozzánk fordult.

A ............Polgármesteri Hivatal Jogi Irodája a jogi@........hu e-mail címre megküldött elektronikus levelet megkapta, annak feldolgozása folyamatban van. Részletes válaszunk megküldéséig szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel:
dr. ..................
irodavezető

janko60 # 2022.06.30. 21:14

Már folyamatban van. 2022.06.23.-án elküldtem a kerületi jegyzőnek.

Majordomus # 2022.06.30. 20:23

Amit mondtam. Fordulj a Jegyzőhöz és kérj törvényességi felülvizsgálatot a társasházban.

Ez a megoldás.

janko60 # 2022.06.29. 21:48

Ma végre megtekinthettem a Határozatok Könyvét a társasház ügyvédjének irodájában, általuk megadott időpontban, ahol épp ekkor intézőbizottsági ülést tartottak. Tájékoztattak, hogy oda érkezésemkor már hangfelvétel folyik, de én nem készíthetek felvételt, mivel ők ehhez nem járulnak hozzá. Ezek után kiderült, hogy társasházunknak 2 db. Határozatok Könyve van. Egyik amibe a ház alakulása óta minden év határozata benne van. Ezt nem nézhettem meg.

---------------
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény kimondja:

45. § (2) bekezdése: A Közgyűlési Határozatok Könyvébe bármely tulajdonostárs betekinthet és a határozatokról – a másolási költség megfizetésével – másolatot kérhet.

------------------------
Egy másik ami csak az elmúlt 2 év határozatai vannak, de erről sem készíthettem fotókat, viszont igényelhetek tőlük fizetés ellenében másolatot. Engedélyük nélkül, de tudtukkal ezután bekapcsoltam telefonom diktafonját és újból elmondattam velük a fent leírtakat. Ezzel a felvétellel mit tehetek, fordulhatok ügyvédhez? Ha igen szeretnék kérni egy profi szakjogász, ügyvéd elérhetőségét.
Majordomus # 2022.06.22. 19:25

Ezért írtam hogy a társasház szempontjából nem a Kamara a megoldás az csak a bosszú eszköze lehet. A Jegyző célszerűbb.

Szomorú örökös # 2022.06.22. 02:54

Majordomus

Az ügyvédi kamarától legfeljebb dorgálásra legrosszabb esetben a kamarábók történő kizárásra számithat.

Utóbbi esetben azért az az ügyvédi pályafutásának a végét jelenti.

Ettől még nem jön vissza a pénzetek.

Ez így igaz! A kamara nem fogja a pénzt visszautaltatni az ügyvéddel.

Majordomus # 2022.06.21. 19:26

Janko

Az ügyvédi kamarától legfeljebb dorgálásra legrosszabb esetben a kamarábók történő kizárásra számithat. Erről ti nem is értesültök mert belső ügyként kezelik.

Ettől még nem jön vissza a pénzetek.
A Jegyzőnek már van hatásköre a társasházi ügyekben is.

Majordomus # 2022.06.21. 19:22

Sissi
Ez hülyeség!
A társasháztól kérd a kiegészítést,az közgyűlési jogkör. Nem a "tulajdonosi listáé"!

Ezzel csak az idődet vesztegeted.

drbjozsef # 2022.06.21. 06:37

Szívesen.

siSsi56 # 2022.06.21. 05:51

Az SzMSz-be nem kerültek bele olyan adatok amiknek oda kellett volna kerülni ezért bíróságtól kérjük( a kisebbség), hogy helyezze hatályon kívül és kötelezze az alpereseket " jelenléti-ív" szerint új SzMSz szavazásra( ahol a valós adatok vannak feltüntetve.
Köszönöm a válaszokat.

janko60 # 2022.06.20. 22:46

T. majordomus!
Írod:" De nem oldja meg a problémák egészét."
Egyetértek veled, bár nem tudom egyre gondolunk-e? Kifejtenéd álláspontod, s ha van rá praktikád megosztod velem?

Majordomus # 2022.06.20. 19:36

Janko60
Elküldheted a levelet,lesz is következménye.
De nem oldja meg a problémák egészét.

Ha már ilyen szépen összeszedted a dolgokat,akkor ugyanezt küldd el az illetékes Jegyzőnek!
Indits azzal a mondattal hogy kéred az alábbi tényekre tekintettel a társasházban a törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását.

Na ennek lesz folyománya!

De igyekezz,mert jövőre a Jegyző törvényességi felügyeleti hatásköre megszűnik a társasházak felett!

Majordomus # 2022.06.20. 19:29

Sissi..
És minek neked a Jelenléti ív?

drbjozsef # 2022.06.20. 15:44

siSsi56,

A Tht. alapján a társasházi tulajdonos a közgyűlés jegyzőkönyvébe és a Határozatok Könyvébe nézhet bele, és kérhet saját költségén másolatot róla. Minden más elsősorban a számvizsgáló bizottság hatáskörébe tartozik. Nem kötelező kiadnia a közös képviselőnek a jelenléti ívet konkrétan.

Szomorú örökös # 2022.06.20. 15:28

au-aau56

azt mondta azt nem adhatja ki adatvédelmi okok miatt. Kérdésem ez igaz-e?

Igen, a GDPR törvény ezt nagyon szépen szabályozza.

siSsi56 # 2022.06.20. 12:47

Tisztelt Fórum!
A közösképviselőtől kértem a rendkívüli közgyűlés jelenléti ívét is a jkv-mellé, de azt mondta azt nem adhatja ki adatvédelmi okok miatt. Kérdésem ez igaz-e? - és ha igen miért, mert mi van azon a jelenlétin, amikor aláírtam a nevem volt ott, semmi olyan ami nincs a földhivatali nyilvántartásban, tehát nyilvános adat.
Köszönöm a választ.

janko60 # 2022.06.20. 09:55

T.majodomus! Biztató szavaid olvasva közzétennék egy levelem, amit eddig még nem küldtem el a címzettnek. Szeretném ezen a területem jártas szakemberrel átnézetni, véleményét kikérni.

Tisztelt Ügyvédi Kamara!

Panaszt szeretnék tenni Dr. xxx Bp. ………………… Üzletház Társasház ügyvédjének tevékenységével kapcsolatban.
KAMARAI AZONOSÍTÓ SZÁMA: ……………………………………..
CÍME : ………………………………….

Dr. xxx, társasházunk ügyvédje kihasználva társasházunk tulajdonosainak, ezen beleül számvizsgáló bizottsági tagjainak társasházi jogban való járatlanságát, jóhiszeműségét, a társasház bankszámlájáról több millió forintot utaltatott át a számvizsgáló bizottsági tagjainak közreműködésével saját bankszámlájára.

Tények:

I. 10/ 2019.03.04. rendkívüli közgyűlési határozat . (Dr.xxx. szerkesztette)

„: A rendkívüli közgyűlés felhatalmazza a számvizsgáló bizottságot arra, hogy a társasház ügyeiben szükségessé váló ügyvédi tevékenység kérdését illetően döntsön az ügyvédi közreműködés indokoltságáról, a megbízni kívánt ügyvéddel, ügyvédekkel tárgyalásokat folytasson, az eljáró ügyvédet kiválassza, a megbízás tárgya, terjedelme és az ügyvédi díjazás kérdésében döntést hozzon, megbízási szerződést aláírjon, ügyvédi díj megfizetéséről gondoskodjon, az ügyvédi megbízási szerződés létrehozása és annak teljesítése tárgyában folyamatosan és önállóan eljárjon.”

A határozatban foglaltakról mostanra már tudom, hogy a számvizsgáló bizottság nem járhat el a közgyűlés illetve a közös képviselő jogkörében, így ezt a határozatot, ilyen tartalommal nem lett volna szabad a közgyűlés elé terjeszteni.

Ezt Dr. xxx-nek tudnia kellett, miért élt vissza jóhiszeműségünkkel, miért terjesztette elő velünk?

II. 2019.04.12. keltezésű Dr. xxx. ügyvédi megbízását Dr. xxx szerkesztette és íratta alá három számvizsgáló bizottsági taggal, köztük velem is.

Utólag tudtam meg, ha egy társasháznak van közös képviselője, ügyvédi megbízást csak a közös képviselő adhat ki.
Mivel társasházunknak volt közös képviselője, ezért 2019.04.12. -i számvizsgáló bizottsági ülésen Dr. xxx-nek tájékoztatni kellet volna az számvizsgáló bizottsági tagokat, aláírókat, hogy ügyvédi megbízást nem írhatnak alá semmilyen ügyvédnek és pénzt sem utalhatnak Dr. xxx bankszámlájára. Erre a közös képviselő jogosult.

Dr. xxx ezt miért hallgatta el elölünk és miért íratta alá az általa szerkesztett ügyvédi megbízást velünk? Havi rendszerességgel miért utaltatott immár több millió forintot bankszámlájára?

12/ 2019.03.04. közgyűlési határozat kimondja 2 fő számvizsgáló bizottsági taggal bővül a számvizsgáló bizottság.

Az újonnan választott számvizsgáló bizottsági tagok egyike nem rendelkezett albetéti tulajdonnal a társasházunkban. Dr. xxx immár hivatalosan társasházunk ügyvédjének számított. Ezen a 2019.04.12. számvizsgáló bizottsági ülésen tájékoztatni kellett volna minket, hogy számvizsgáló bizottsági tag csak tulajdonos lehet.
Ezt sohasem tette meg. Miért nem?

III. 2020.03.20. Dr. xxx felmondó levele számvizsgáló bizottság elnökétől.

A számvizsgáló bizottság elnöke külföldön tartózkodott, hazaérkezve értesült az itthoni fejleményekről, átlátva a kialakult helyzetet felmondott Dr. xxx-nak.
A számvizsgáló bizottság elnöke kérte a társasházi iratok átadását, ezt még a közös képviselőnek határozott írásos felszólítására sem tette meg Dr. xxx.
A társasházi iratokba való betekintést is megtagadta. Mindig így állt ehhez a kérdéshez, ezért a későbbiekben erről engedélye nélkül, de tudtával hangfelvétel is készült.

A számvizsgáló bizottság elnöke engem meggyőzött, hogy helytelenül jártam el a megbízási szerződés aláírásakor.

IV. 2020.03 .24. rendkívüli számvizsgáló bizottsági ülés, levezető elnök Dr. xxx.

Ezt a számvizsgáló bizottsági ülést nem a számvizsgáló bizottság elnöke hívta össze, őt meg sem hívták, így ki sem derülhetett, miért is mondott fel Dr. xxx-nak.

1/2020.03 .24. határozat. Ezen a számvizsgáló bizottsági ülésen részt vett egy tulajdonjoggal rendelkező, két tulajdonjoggal nem rendelkező számvizsgáló bizottsági tag és egy tulajdonjoggal rendelkező de számvizsgáló bizottsági tagságát igazolni nem tudó személy. A jegyzőkönyv szerint a három számvizsgáló bizottsági tag egyhangúlag megszavazta, hogy számvizsgáló bizottsági tagságát igazolni nem tudó személyt számvizsgáló bizottsági tagnak nyilvánítják.
Dr. xxx indoklásaként leírta 1/2020.03 .24. határozatban: Az SZB. jegyzőkönyvei hiányosak így nem állapítható meg a számvizsgáló bizottsági tagságát igazolni nem tudó személy ……-né SZB. tagsága.

Meg kívánom jegyezni, hogy az SZB. nem hozhat határozatot SZB. tagságról, ezért az ügyvédnő rossz helyen kereste tagságát igazolni nem tudó ……………né SZB. tagságát.

Felmerült bennem a gyanú, hogy Dr. xxx úgy vállalta el ezt a megbízatást, hogy a társasházi törvénnyel nincs tisztába. A Határozatok Könyvében kellet volna keresgélni.

Így a számvizsgáló bizottság 5 főről 6 főre bővült Dr. xxx jelenlétében, szembemenve 12/ 2019.03.04. közgyűlési határozattal, ahol ki lett hangsúlyozva, hogy a számvizsgáló bizottsági tagok száma 3-ról 5 főre bővül. Szembemenve a társasházi törvénnyel, mely kimondja, ilyen jogosultságot csak a közgyűlés adhat.

7/2020.03 .24. határozatban a jelenlévő számvizsgáló bizottsági tagok és egy tulajdonjoggal rendelkező de számvizsgáló bizottsági tagságát igazolni nem tudó személy megszavazta, hogy ők továbbra is jogosultak Dr. xxx bankszámlájára alapdíjként havi 200.000,- Ft.-ot átutalni.

A jelen levő Dr. xxx miért nem tájékoztatta a szavazókat, hogy ehhez nincs joguk?

V. 2020.03.31. Dr. xxx felmondó levele ……….( tőlem) számvizsgáló bizottsági tagtól.

Így jeleztem hogy már tudomásom van arról, hogy számvizsgáló bizottság nem járhat el a közgyűlés, illetve a közös képviselő jogkörében.

VI. 2020.04.06. Dr. xxx nem fogadja el a felmondást.

Dr. xxx többek közt a rendkívüli SZB. ülés 7/2020.03 .24. határozatára hivatkozva nem fogadja el a felmondást. Ebben leírtak szerint az ügyvédi megbízás továbbra is fennáll mivel a 4 számvizsgáló bizottsági tag felhatalmazta önmagát, hogy a társasház bankszámlájáról Dr. xxx bankszámlájára további százezreket utalhatnak át.

Érdekesség: Az egyik tulajdonjoggal nem rendelkező számvizsgáló bizottsági tag annak a banknak a fiók vezetője, amelyiknél a társasház bankszámlája van. Nem tudom, hogy a bank adott-e felhatalmazást a fiókvezető asszonynak, hogy a bank nevében szavazgasson? Ez a jegyzőkönyvből nem derül ki. Ezt Dr. xxx –nak vizsgálni kellett volna.

Nem tudom megítélni, hogy Dr. xxx tényleg nem ismeri a társasházi tőrvényt, vagy csak úgy csinál, mert így neki ebből anyagi haszna származik…….?

VII. 2020.05.26. Dr xxx rendszeres átutalásának megszüntetése.

A 2 hónap felmondási idő lejárta után Dr. xxx rendszeres átutalását számvizsgáló bizottság elnöke és jómagam megszüntettük, ez tiszavirág életű lett, hisz a bankfiók vezető asszony fiókjában szüntettük meg az átutalást, így a magukat erre felhatalmazó SZB. tagok Dr. xxx rendszeres utalását visszaállították.
Ez a mellékelt (Dr. xxx átutalásai 2020 09 06 -ig) bankszámla kivonaton jól látszik. (Tovább folynak ki a százezrek.)

Szerettük volna az SZB elnökkel megtekinteni a határozatok könyvét annak érdekében, hogy a tulajdonjoggal rendelkező de számvizsgáló bizottsági tagságát igazolni nem tudó személy melyik közgyűlésen lett számvizsgáló bizottsági taggá megválasztva. A társasházi iratokat fogva tartó Dr. xxx a nála lévő határozatok könyvébe nem engedett betekinteni. (Szerinte ezt a hiányos SZB. határozatok közt kell keresni.)

VIII. 2020.06.05. Közös képviselet tárgyában fennálló jogviszonyát érintő ügyében tett megállapítások és döntések tárgykörben.

A rendelkezésemre álló dokumentumból nem derül ki, hogy hol és kinek a szervezésében lett meghívva vélhetőleg 15 tulajdonos. Többek között azok, akik megszavazták, hogy ők továbbra is jogosultak Dr. xxx bankszámlájára pénzeket átutalni. Az anonim előterjesztő olyan állításokat tett közzé aminek következtében a 5 tulajdonos a közös képviselő feladatait magához vonta. ( Ez a találkozó nem felelt meg sem alakilag sem tartalmilag közgyűlésnek)

A közös képviselőtől tudom, hogy nem kapott meghívót 2020. június 05 napján megtartott, közös képviselet tárgyában fennálló jogviszonyát érintő ügyében tett megállapítások és döntések tárgykörben.
Meghívót az SZB. elnök és én sem kaptunk.
Meg van az a félelmem, hogy meghívót csak azok a tulajdonostársak kaptak, akik alkalmasak voltak arra, hogy tájékozatlanságukat kihasználva alakítsanak ki bennük kedvezőtlen álláspontot a közös képviselőre nézve, elterelve a figyelmet Dr. xxx pénze körüli helyzetről.
A vádak jórészt alaptalanok, másrészt a közös képviselő nem kapta meg a társasház működtetéséhez szükséges iratokat Dr. xxx-től. . A közös képviselet megbízási szerződését és benne jogosultságait Dr. xxx állította össze.
Ez alapján a közös képviselőnek nem voltak aláírási jogosultságai, így nem csoda, hogy feladatait nem tudta ellátni. Hogy Dr. xxx és miért állított elő ilyen helyzetet arról nem volt szó a jegyzőkönyv szerint.

A Meghívó által biztosított garanciális jogok ezen a tárgyaláson nem érvényesültek, társasház képviseletére jogosult képviselőt ezekről a vádakról előzetesen senki nem értesítette.
A meghívó biztosította volna, hogy a megbeszélésen jogsértőként megjelölt közös képviselő a vele szemben felhozott vádakkal szemben érdemben védekezhessen, vagy az ellene felhozott vádak meglétét vitassa.

IX. 2020.07.17 Közös képviselő felmondó levele Dr. xxx Dr. zzz társasházi szakjogász levele alapján.

Számvizsgáló bizottság elnöke és személyem Dr. zzz társasházi szakjogászhoz fordultunk. Elküldtük az ügyben érintett iratokat. Ezt követően szakjogász kifejtette álláspontját egy személyes találkozón, ahová a közös képviselőt is elhívtuk. Dr. zzz tájékoztatta a közös képviselőnket miképpen járjon el. ( lásd melléklet). Ez 2020.07.17.- én meg is történt.

Szakjogász írta:
„ Álláspontom szerint azonban 10/ 2019.03.04. rendkívüli közgyűlési határozat érvénytelen, mert jogszabályba ütközik. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 27. § (1-2) bekezdése, illetőleg 51. § (1) bekezdése szerint a számvizsgáló bizottság ellenőrző, véleményező, javaslattető szerv, nem járhat el a közgyűlés jogkörében, amely a döntést hozó szerv, illetőleg a közös képviselő jogkörében, amelynek feladata a közösség ügyintézése, képviselete.
A szerződéskötés időpontjában a Társasháznak volt választott közös képviselője. Az Önnel kötött megbízási szerződést ennek ellenére a számvizsgáló bizottság tagjai írta alá, mely szerződés a fentiek értelmében érvénytelen tekintendő megkötésének napjára visszaható hatállyal. Ezt az álláspontot erősíti meg a BH.2015. évi 191. számú eseti bírósósági döntés is, amely szerint, ha jogszerűtlen a közgyűlési határozat és annak alapján jön létre szerződés, az érvénytelen, mert a közgyűlési határozatnak nincs jogkeletkeztető hatása. Ebből következően az Önnel kötött megbízási szerződés is érvénytelen, annak felmondása sem szükséges, hiszen az érvénytelenség megkötésének napjára visszaható hatállyal áll fenn.”

A történet a mai napig is folytatódik. 2020- ban Közgyűlési határozatok nélküli indokolatlan beruházások miatt a Bp. …. kerületi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Gazdaságvédelmi Alosztálya eljárást folytat kisebb vagyoni hátrányt okozva elkövetett hűtlen kezelés vétségének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen. Az eljárás még nem zárult le.

A dátumozott részek dokumentumai csatolva.

Kérem Tisztelt Ügyvédi Kamarát a fentiekben leírtak kivizsgálását.
Kérem Tisztelt Ügyvédi Kamarát az ügyben való megbizonyosodás után Dr. xxx felelősségre vonását és elmarasztalását.

Majordomus # 2022.06.15. 19:40

Ird le a gondodat és mint látod kapsz segitséget. Még pénzbe sem kerül.

janko60 # 2022.06.15. 12:14

T. osztap!

Köszönöm a segítséget. Már fel is vettem a helyi Önkormányzat jogi irodájának birtokvédelmi ügyek intézésével foglalkozó munkatársával a kapcsolatot. Segített megtalálni az általad említett helyi nyomtatványt az önkormányzat honlapján.

Szeretnék találni társasházi szakjogászt aki segítségemre lenne e fórumon már és még nem említett ügyeim megítélésében és intézésében.

osztap # 2022.06.15. 07:39

janko60,

Először is, egy levélben egy dolgot kérj: külön levél a birtokvédelem, külön levél a társasház feletti törvényességi felügyelet kérése. Az előbbi a WC/öltöző ügye, az utóbbi a Határozatok Könyve/jkv.

Birtokvédelem: A részletes szabályok itt vannak:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?…
Ha a Te önkormid honlapján van nyomtatvány erre a célra, használd azt. Ha nincs, akkor használd egy másik önkormiét, például ezt, ami még egy részletes tájékoztatót is írt. A nyomtatvány segít, hogy ne hagyj ki semmit.
https://www.somogyszentpal.hu/…kvedelem.pdf
Fizetés - ezen most éppen vita van, kérdezd meg a Te önkormidat, ők hogyan értelmezik a szabályokat, és hogyan kell fizetni, ha kell.
Benyújtásra javaslom az e-önkormányzati portált. Email nem jó. Ha papíron nyújtanád be, ügyelj arra, hogy mindent az előírt példányszámban nyújts be és oda, ahova a Te önkormid kéri.
Tartalmilag: Pontosan kövesd a fenti tájékoztatóban leírtakat, mindenre válaszolj, röviden és konkrétan. Az általános sopánkodást töröld (pl. "meg kívánom jegyezni.."). Csak akkor kérheted, hogy minden tulajnak biztosítson a kk. hozzáférést, ha a ők erre Téged meghatalmaztak.

Tv. felügyelet: A kk. pár nap késése után szerintem nem valószínű, hogy a jegyző intézkedni fog. Pláne, ha csak emailt küldtél a kk-nak, nem tértis felszólítást.
A jogszabály ez:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?…
Itt is érdemes a Te önkormidnál nyomtatványt keresni, annak hiányában egy másik önkormiét használni, pl:
https://biatorbagy.hu/…C3%BCgyelete

janko60 # 2022.06.15. 03:23

T. osztap !

Megfogadva javaslatod az alábbi levelet szerkesztettem a jegyzőnek. Eddig ilyesmit még soha sem csináltam, tapasztalatlan vagyok. Ezt a levelet még nem küldtem el, ezért minden hozzászólást, építő és támogató kritikát előre is köszönök.

------------------------------------------------------------------
Tisztelt Dr....................... Jegyző!

Kérem Önt, a 2003. évi CXXXIII. Törvény a társasházakról 27/A. §-a és a Kormány 155/2015. (VI. 25.) korm. rendelete értelmében, mint a társasházak törvényességi felügyeletét ellátót, hogy a
Bp..............................Piac Üzletház Társasház (11.. ....................................... hrsz)
Ügyeiben foglaljon állást, és gondoskodjon a törvényellenes állapot megszüntetéséről, a törvényes működés helyreállításáról.

1.) Kérem, nyújtson az ügyünkben érintettek számára birtokvédelmet.
2.) Kérem, biztosítsa számomra a Közgyűlési Határozatok Könyvének és a ház jegyzőkönyveinek megtekinthetőségét.

Indoklás:

Kétszintes üzletházunkban a közös tulajdonú helyiségek zárja ki lett cserélve. Az intézőbizottság elnöke .................... tájékoztatott, hogy az új kulcsokat átadta üzletemben dolgozó eladónak.
2022. május 30.-án az alábbi levelet küldte nekem.

-----------------
  • Társasház Üzletház
2022. máj. 30. 20:58 címzett: én

Kedves ............... !
Eladód átvette a kulcsokat és használja azokat.
Üdvözlettel : ........... IB. elnök

------------------
  • Eladom elmondta, hogy ez nem így történt. Elmentem a gondnokhoz, hogy megnézzem a nála lévő kulcsátadás jegyzéket. Tájékoztatott, hogy azt az utasítást kapta az intézőbizottság elnökétől, hogy a földszinti üzlettulajdonosok csak a földszinti közös helyiségekhez kaphatnak kulcsot, az emeleti üzlettulajdonosok csak az emeleti közös helyiségekhez. Ez viszont meg is valósult.

El kívánom mondani, hogy a földszinti közös helyiségek: WC, üzletenkénti villanyóra tároló, szeméttároló.
Emeleti közös helyiségek: WC, üzletenkénti villanyóra tároló, külön férfi és külön női zuhanyzó helyiség, továbbá külön férfi és külön női öltözőszekrény tároló. (Alapító okirat 6.oldal XIV-XV pontja részletesen megnevezi ezen helyiségeket)

Az emeleti tulajdonosok kaptak a földszinti szeméttárolóhoz is kulcsot, amivel az összes földszinti helyiséget használni tudják.

Így végül az történt, hogy a földszinti üzlettulajdonosok ki lettek rekesztve az emeleti külön férfi és külön női zuhanyzóból, továbbá külön férfi és külön női öltözőszekrény tárolóból és WC-ből.
(A mellékelt üzletházi megvalósulási tervrajzokon jól láthatók a földszinti és az emeleti közös használatú helyiségek megléte és elhelyezkedése.)
Meg kívánom jegyezni, azoknak az üzlettulajdonosoknak, akik ki lettek rekesztve az emeleti közös helyiségek használatából jelentős, eddig még fel nem mért mértékű érdek és életminőség sérelmük, anyagi káruk keletkezett. Egyértelmű, hogy egy komfortos (külön férfi és külön női zuhanyzó, továbbá külön férfi és külön női öltözőszekrény tároló használatával rendelkező) üzletet értékesebb, mint egy ilyen adottsággal nem rendelkező.

Az alapító okiratunk VIII/9. pontja egyértelműen rendelkezik a közös tulajdonú helyiségek használatáról:
" Egyik tulajdonostárs jogát sem lehet hozzájárulás nélkül elvonni, korlátozni"

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról is tartalmazza:
23. § (1) Minden tulajdonostárs jogosult a közös tulajdon tárgyainak birtoklására és használatára, ez azonban nem sértheti a többi tulajdonostárs ezzel kapcsolatos jogát és jogos érdekét.

1.) Kérem a fenti rendelkezések alapján állítsa helyre a törvényes rendet. Biztosítsa üzletházunk minden egyes tulajdonosának minden közös tulajdonú helyiség rendeltetésszerű használatát.

Szerettem volna megtudni született-e olyan közgyűlési határozat, amely ilyen korlátozásra feljogosítaná az intézőbizottság elnökét. Ezért kértem az intézőbizottság elnökét 2022 június 10. napján:

  • Öt munkanapon belül jelöljön meg két időpontot, amikor a társasház határozatok könyvét megtekinthetem.

    Erre a levelemre a mai napig válasz nem érkezett.

2.) Kérem biztosítsa számomra a Közgyűlési Határozatok Könyvének és házunk jegyzőkönyveinek megtekinthetőségét a lentebbi jogszabályok alapján.
.A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény.
39. § (3) bekezdése: A jegyzőkönyvbe bármely tulajdonostárs betekinthet, és arról – a másolási költség megfizetésével – másolatot kérhet.
45. § (2) bekezdése: A Közgyűlési Határozatok Könyvébe bármely tulajdonostárs betekinthet és a határozatokról – a másolási költség megfizetésével – másolatot kérhet.

3.) Kérem tájékoztasson az intézőbizottság elnökének legkésőbb meddig kell intézkednie.

Birtokvédelmi ügyünk és irat betekintési ügyem kedvező elbírálását ezúton is köszönöm.

Bp., 2022…………………………………………
...................................
s.k.

Majordomus # 2022.06.12. 19:41

Nem ilyen rgyszerű ez,még téged jelentenének fel.