Elővásárlási jog vs. elővásárlási jog


Majordomus # 2023.11.02. 20:16

Nincs. Egyébként jó helyen kapisgálsz,mert egy földügyemet a helyi ügyvéd a szomszédban dolgozó "földprofesszorral" csináltatta meg hogy ne hibázzon,mi neki fizettünk,ők meg rendezték egymás között.

nanemaaa # 2023.11.02. 11:52

Biztos vagy te ebben? Az csak egy legenda, hohy az ügyvédek mindent tudnak.....
Nem biztos. De ha nem ért hozzá, akkor utána néz. Ha erre is képtelen, akkor érdemes inkább másik ügyvédet megbízni. Valószínűleg nincs olyan a kamarai díjszabályban, hogy hozzá nem értés esetén az ügyvéd olcsóbban dolgozik. ;)

Majordomus # 2023.10.31. 21:09

Biztos vagyok benne...

Egyébként rengeteg magán és társasházi ügyeim alapján jó tapasztalataim vannak az ügyvédek felkészültségéről.

Kovács_Béla_Sándor # 2023.10.31. 08:34

Nem azt mondta, hogy "tudja", hanem azt, hogy "tudnia kell". :) Szerintem is.

Quercus # 2023.10.31. 07:08

"Neki viszont tudnia kell."

Biztos vagy te ebben? Az csak egy legenda, hohy az ügyvédek mindent tudnak.....

Egyébként ha elővásárlási jog van feljegyezve, akkor a szerződés benyújtásával egyidejűleg csatolni kell az elővásárlási jogosult lemondó nyilatkozatát.

Majordomus # 2023.10.28. 19:45

Neki viszont tudnia kell.
Az pedig minimum hogy meg kell keresni az elővásárlási jog jogosultját.

Kovács_Béla_Sándor # 2023.10.28. 07:51

Nem ügyvéd csinálja azt a szerződést?

Gianni.hu # 2023.10.27. 12:54

Adott egy szántóként nyilvántartott külterületi ingatlan, amelyre bejegyzésre került a Bányatelek jelleg(homok és kavics), valamint a 228/2020. Korm. Rend. alapján elővásárlási jog az Állam javára.
Kérdésem, hogy adásvétel esetén szükséges -e külön értesíteni az Államot, mint elővásárlási jogosultat, vagy elég a hirdetményi közzététel a jegyzőnél ?

Majordomus # 2023.09.16. 20:52

Az eladóval kell megegyezni...

drbjozsef # 2023.09.15. 21:37

Torpillacska,

Mi történik, ha pl egy rangsorban vagyunk?

Fftv. 22.§(2).
Az eladó választhatja ki a neki tetsző elővételi jogosultat.

Hogy ez állami föld eladásánál praktikusan ki, vagy milyen szerv, azt nem tudom.

Majordomus # 2023.09.15. 20:35

Külön kategória ennek a törvénynek az értelmezése és az alkalmazása

Kogeza # 2023.09.15. 17:34

Torpillacska

Korábbi kérdésedre reflektálva:

5/2022. Jogegységi határozat
Kfv.III.37.823/2022/4
nem elérhető
5/2022. Jogegységi határozat (Jpe.IV.60.024/2022/12.)
3218/2023. (V. 5.) AB végzés
BH2023. 143.

5/2022. Jogegységi határozat (Jpe.IV.60.024/2022/12.)
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 9. pontja szerinti „helyben lakó” fogalmának értelmezéséről

  1. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 9. pontja szerinti „helyben lakó” fogalmának lényege az adott lakóhelyen való életvitelszerű tartózkodás, amelyet a vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozathoz csatolt okirattal kell igazolni. A lakcímet igazoló hatósági igazolás (lakcímkártya) önmagában nem igazolja a helyben lakás tényét. Ez a törvényi feltétel - egyebek között - a jegyző által kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazolható hitelt érdemlően.
  2. Az igazolás adatával szemben - a közigazgatási vagy polgári perben - ellenbizonyításnak van helye, amelynek során a bíróság bármely alkalmas bizonyítási eszközt figyelembe vehet.
Majordomus # 2023.09.14. 20:18

Van egy törvényben rögzitett sorrend. Olvasd el.

Helyben lakó,földműves,aranykalászos gazda stb.

Torpillacska # 2023.09.14. 08:53

Mint vásárló fiatal földműves vagyok. Személyin kívül szükséges ezt igazolnom még valamivel?
Ha belép a képbe az elővásárló, akkor azt ki bírálja el? Állami földlicit, szóval elvileg ez a mezőgazd. szerv elé- ha minden jól megy- nem kerül. Mi történik, ha pl egy rangsorban vagyunk?

Majordomus # 2023.09.11. 19:45

Próba szerencse. Önkormányzat megmondja...

drbjozsef # 2023.09.11. 16:11

Egyébként el tudom képzelni, hogy elfogadják, tekintve, hogy az új lakcím törvény óta nem vagy köteles életvitelszerűen is az állandó/tartózkodási címeden lakni. De biztosra nem tudom.

drbjozsef # 2023.09.11. 16:10

Torpillacska,

Föld vásárlásánál, ha jelentkezik a jobb elővásárlási joggal rendelkező, akkor
az ügyvédi munkadíjat ő fizeti meg vagy ez függ a szerződésben foglaltaktól?

Az elfogadó nyilatkozatot tevő a vevő helyére lép a szerződésben, annak minden feltételével együtt.

az ő szerződését már ki sem teszik hirdetményként?
Nem. Az eredetire jeletkezhet minden elővételi jogosult.

hol kell jelezni az elővásárlási jogát/szándékát?
Az Fftv. vonatkozó paragrafusai szerinti helyed, időben, és módon.

Elővásárlási jog csak lakcímkártyával igazolható? Életvitelszerű élés megvolt, csak a papír forma nem. Ilyen esetben az erről szóló önkormányzati igazolás elfogadható az adás- vétel során?
Ezt nem tudom. Az elfogadó jognyilatkozathoz csatolni kell az elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratokat is, hogy itt mit fogadnak el a gyakorlatban, az jó kérdés.

Torpillacska # 2023.09.11. 10:17

Tisztelt Jogászok!
Föld vásárlásánál, ha jelentkezik a jobb elővásárlási joggal rendelkező, akkor
az ügyvédi munkadíjat ő fizeti meg vagy ez függ a szerződésben foglaltaktól?
az ő szerződését már ki sem teszik hirdetményként?
hol kell jelezni az elővásárlási jogát/szándékát?

Elővásárlási jog csak lakcímkártyával igazolható? Életvitelszerű élés megvolt, csak a papír forma nem. Ilyen esetben az erről szóló önkormányzati igazolás elfogadható az adás- vétel során?

Köszönettel!

Majordomus # 2023.08.26. 19:00

Miért ne tudna készpénzben fizetni az önkori???

Nekem egy kisajátitási összeget postán küldte meg.

Kovács_Béla_Sándor # 2023.08.26. 18:31

Ne beszélj butaságokat!

groszfater@gmail.com # 2023.08.26. 18:23

" bár nem látom be mi tiltaná, hogy készpénzzel fizessen, ha az szükséges (és a szerződés miatt ezesetben szükséges). "
A pénzforgalmi törvény!

drbjozsef # 2023.08.26. 17:40

Kogeza,

Szerintem nincs, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a feltételek nem irányulhatnak az elővételi jog kijátszására.

Önmagában a készpénzfizetés lehet benne, de szerintem, ha az egyéb feltételek, leginkább a határidő elfogadható, akkor talán érvényes az elővételi elfogadó nyilatkozat átutalással is (persze, ha az eladónak nincs bankszámlája, az problémás lehet - de igazából ez sem, hiszen ha az összeg a rendelkezésre áll, akkor a vevő is felmarkolhatja a bankból képében).

Ha önkormányzat az elővételi jogosult, hát az határeset, bár nem látom be mi tiltaná, hogy készpénzzel fizessen, ha az szükséges (és a szerződés miatt ezesetben szükséges). Ha törvény tiltaná az önkormányzatnak, akkor - az egyéb feltételek betartásával - teljesíthet más módon is úgy, hogy az elfogadható legyen. Mondjuk ügyvédi letétbe, és onnan készpénzben kapja meg az eladó.

Az elfogadó nyilatkozatot a Legfelsőbb Bíróság nem tartotta joghatás kiváltására alkalmasnak abban az esetben, amikor a jogosult úgy nyilatkozott, hogy a vételi ajánlatban szereplő szerződéskötéskor készpénzben történő fizetéssel szemben 30 napon belül tudja a vételárat megfizetni, mivel az összeg nem állt rendelkezésére.
BH2005. 320.

Szomorú örökös # 2023.08.26. 17:03

Kogeza

Semmi akadálya, hogy készpénzes fizetés legyen meghatározva a szerződésben?

Kétlem, hogy az önkormányzat készpénzben vállalná a fizetést, ha élni kíván az elővásárlási jogával.

Kogeza # 2023.08.26. 17:00
  • jav.: a vételárat készpénzben fizetné meg a vevő.
Kogeza # 2023.08.26. 16:59

Magánszemély egy ingatlanát egy másik magánszemélynek értékesíteni kívánja úgy, hogy a vételárat készpénzben fizetné meg.

Az ingatlanra egy település önkormányzatának elővásárlási joga áll fenn, amelyet az eladó természetesen felhív az elővásárlási joga gyakorlásával a függő hatállyal létrejött szerződés megküldésével.

Semmi akadálya, hogy készpénzes fizetés legyen meghatározva a szerződésben?

Köszönöm előre is!