Ingatlanrész elajándékozása


Majordomus # 2023.09.24. 20:17

A kérdés az hogy Eu-n kivűli országból hogyan lehetséges a tulajdonszerzés.

Remélem ezzel tudok segíteni.
A jogilag nem termőföldnek minősülő ingatlanokat (leginkább lakások, irodák és nem lakáscélú helyiségek) EU-n kívüli magánszemély és az ilyen államban bejegyzett jogi személy egyaránt megszerezheti. A termőföldnek nem minősülő ingatlan tulajdonjogának a megszerzéséhez az ingatlan fekvése szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal előzetes hozzájárulását kell beszereznie. Az engedély megszerzésére irányuló kérelmet az ingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a vonatkozó rendelet mellékletét képező formanyomtatványt, valamint külföldi honosságát igazoló közokiratnak a hiteles másolatát (jogi személy esetében a jogi személy magyarországi fióktelepének vagy kereskedelmi képviseletének 21 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát) és az ingatlanszerzésre irányuló előszerződést vagy szerződést, ennek hiányában a tulajdonosnak az ingatlan átruházására irányuló, a kormányrendelet mellékletében szereplő formanyomtatvány szerinti szándéknyilatkozatát vagy a tulajdonszerzés jogcímét igazoló egyéb okiratot, valamint a megszerezni kívánt ingatlanra vonatkozó, 21 napnál nem régebbi tulajdoni lapot. Az engedélyezési eljárásért – ingatlanonként – 50 000 forint illetéket kell megfizetni. Amennyiben olyan külföldi természetes személy nyújtja be a kérelmet, aki Magyarország területén állandó letelepedési engedéllyel rendelkezik és a magyar állampolgárság megszerzését kezdeményezte, csak 10 000 forint illetéket kell megfizetni.

A vonatkozó rendelet külön nevesíti, hogy az ingatlanszerzést főszabály szerint az illetékes kormányhivatalnak engedélyeznie kell, ha az önkormányzati vagy egyéb közérdeket nem sért, illetve ha a kérelmező egyéni vállalkozó vagy egyéni cég tagja, Magyarországon gazdasági tevékenységet kíván folytatni, Magyarországon életvitelszerűen kíván lakni és a megszerezni kívánt ingatlan szükséges e gazdasági tevékenységének folytatásához. Az önálló vállalkozóként letelepedett külföldi természetes személy azonban vállalkozói igazolványa, vállalkozói engedélye visszaadását, bevonását – egyéni cég esetén a cégjegyzékből történő törlését -, továbbá a szakmai kamarai tagság megszűnését követő 1 éven belül köteles az ingatlant elidegeníteni

drbjozsef # 2023.09.24. 07:31

sosanka,

A hozzájárulást inkább kivételes esetben nem adják meg, ha felmerül olyan körülmény, ami miatt nem támogatandó (kitiltott az országból, körözik bűncselekményért, satöbbi). Emiatt ne aggódj.

így jött az opció, hogy "nyaralóként" nevezzék meg
Ilyen nincs. Valami vagy nyaraló, vagy nem. Ez az ingatlan tulajdoni lapján szerepel (helyesen : üdülő), nem kívánságműsor. Az, hogy hogyan használják, nem nagyon érdekel senkit, ha nyilatkoznak, hogy lakni akarnak benne, csak fel kell újítani, az elég lesz.

osztap # 2023.09.24. 05:34

A kormányhivatal a kérelmek 1-2%-át utasítja el. Nem kéne ezen aggódni.
https://infostart.hu/…ingatlanpiac

sosanka # 2023.09.23. 23:15

drbjozsef,
Köszönöm szépen a hozzászólást és a linket, máris több az információnk, mint valaha volt...

Majordomus,
Szintén köszönöm szépen a hozzászólást!
Bármelyik esetre (01,02) érti, vagy csak az egyikre?

Anyós-após nem zárkózik el attól, hogy életvitelszerűen benne lakjanak, hiszen a fiuk és a majdani remélt unokák közelében szeretnének majd élni, a házat azonban először fel kell újítani, így jött az opció, hogy "nyaralóként" nevezzék meg, mivel annak befejezéséig nemigen tud bele is költözni az ember.
Stabil megtakarítással rendelkeznek, mindemellett idegenforgalommal szeretnének foglalkozni, a későbbiekben, ha engedélyt kapnak rá (csak szervezéssel, a vendégek a helyi falusi turizmus fejlődését "táplálnák").
A fiatalok "home-office"-osok, bár ez ebben az esetben nemigen számít.
Lényegében a hölgy haza akar menni, a kedvese illetve annak a családja pedig a leírtak mellett beleszeretett a településbe.
Az ajándékozásról, mint ingatlanszerzésről erre az esetre vonatkozóan nem találtunk forrást...
Szóba került a tulajdonjog-fenntartással történő eladás is, de nem ismert, hogy a megszerzés időpontja a szerződésnek, vagy a teljes vételár kifizetésének dátuma...

Elfogadom, illetve elfogadják természetesen, ha a kormányhivatal nem fogja támogatni (mit is tehetnének), a kérdés tulajdonképpen az, hogy tehetnek-e bármit annak érdekében, hogy a nem-támogatás esélyét a lehető legkissebbre csökkentsék?

Majordomus # 2023.09.23. 19:10

A kormányhivatal nem fogja támogatni...

drbjozsef # 2023.09.23. 04:33

sosanka,

01. Igen, de szerintem csak a Kormányhivatal engedélyével. Mióta az Egyesült Királység nem tagja az EU-nak, nem tudom pontosan mi vonatkozik rá, mert az EU-n kívül egy csomó társult ország állampolgára esetén sem kell a hozzájárulás (Svájc, Luxemburg, Norvégia, stb). Talán az angoloknak sem kell, de ahogy nézem, most nincs a felsorolásban kivételként, tehát kell a Kormányhivatal hozzájárulása.

02. Ugyanaz mint fent. Ha após-anyós amúgy nem akar életvitelszerűen benne lakni, akkor azért kötözködhet a Kormányhivatal.

Lásd :
https://www.bacskougyved.hu/…yarorszagon/

sosanka # 2023.09.22. 22:11

Tisztelt Csoporttagok!

Ingatlanrész elajándékozásával illetve eladásával kapcsolatban lenne kettő kérdésem:

1: Az Egyesült Királyságban tartózkodó/élő magyar állampolgár hölgy haza kíván költözni angol állampolgár élettársával (esküvő családi haláleset miatt halasztva) Magyarországra a saját ingatlanába. Az ingatlana (lakóház) tulajdonjogának felét elajándékozhatja-e az angol állampolgár társának? Vonatkozik itt is a tartózkodási engedély a fiatalemberre? A (jogi) terület teljesen ismeretlen mindenki számára...

2: A fent említett magyar állampolgár hölgy másik magyarországi ingatlanát (szintén lakóház) az élettársa szülei, vagyis a jövendőbeli angol állampolgár anyós-após szeretnék megvásárolni tőle, felújítani, majd eleinte nyaralóként, nem túl távoli nyugdíjazásukat követően pedig valódi otthonként használni.

Milyen lehetőségeik vannak, akár az 1-es, akár a 2-es, akár "összevont" esetben?

Esetleges segítő válaszokat, iránymutatást előre is köszönöm (velük együtt)!