Új építésű ingatlan áfája


eulimen # 2024.05.29. 13:24

bocs, kimaradt a lényeg: ha fordított áfa-kötelezettség van, az csak belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok között értelmezhető.
Amennyiben a termék vevője/szolgáltatást igénybe vevője nem áfaalany (pl.: nem egyéni vállalkozó, hanem sima magánszemély), akkor nyilván nem tud számlázni, ennélfogva ilyen esetben is egyens adózású lesz, és az eladó lesz az áfakötelezett.

Tehát nagyon jó lenne tudni, hogy 1. pontosan milyen tranzakcióról van szó, és 2. adóalany-e a vevő?

eulimen # 2024.05.29. 12:28

nem akarod egyenesen kifejteni a kérdésedben, mi a tényállás?
Van beruházó, kivitelező, ingatlanértékesítő, Duna Terasz, adóoptimalizálási humákolás, rejtett építési-szerelési munka, mittudoménmi ebben a történetben?
A lakás értékesítője (aki nem biztos, hogy a kivitelező...) köteles számlát kiállítani, amelyen értelemszerűen a vevő szerepel vevőként. A lakásértékesítés egyenes adózású, tehát a számla kibocsátójának kell önbevallással és önadózással teljesítenie áfafizetési kötelezettségét.
DE! az áfatörvény kifejezetten említi azokat az eseteket, amikor fordított adózással a vevő kötelezett áfafizetésre:
142. § (1) Az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti:
a) a 10. § d) pontja szerinti termékértékesítés esetében [-> az építési-szerelési munkával létrehozott, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzendő ingatlan átadása a jogosultnak, még abban az esetben is, ha a teljesítéshez szükséges anyagokat és egyéb termékeket a jogosult bocsátotta rendelkezésre.]
b) a szolgáltatás nyújtásának minősülő olyan építési-szerelési és egyéb szerelési munka esetében, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására, az ingatlan bontással történő megszüntetésére és rendeltetésének megváltoztatására (a továbbiakban együtt: ingatlanra vonatkozó tevékenység) irányul, feltéve, hogy az ingatlanra vonatkozó tevékenység hatósági engedélyhez vagy hatósághoz történő bejelentéshez kötött, amelyről a szolgáltatás adóalany igénybevevője előzetesen és írásban köteles nyilatkozni a szolgáltatás nyújtójának, azzal, hogy ha a hatósági engedély vagy hatósághoz történő bejelentés a szolgáltatásnyújtó által végzett, ingatlanra vonatkozó tevékenységhez kapcsolódik, a nyilatkozattétel az utóbbit terheli a szolgáltatás adóalany igénybevevője felé;""

drbjozsef # 2024.05.29. 11:44

Amikor a boltban veszel egy túrórudit, akkor ki fizeti az ÁFÁ-t?

vinnie # 2024.05.29. 07:50

Tisztelt Fórum! Eddigi tudomásom szerint a használt ingatlanokkal szemben az új építésűek vásárlása után 5% áfát kell fizetni. Ez melyik fél kötelezettsége? Ha a vevő kifizeti a vételárat a kivitelezőnek, melyikük fog tartozni a NAV felé? Felmerülhet esetleg, hogy a vevő? Ha igen, ki lehet ezt valahogy zárni a szerződés szövegében? Előre is köszönöm!