Telekhatárra épített ház problematikája


msism # 2010.05.18. 14:26

Immaculata!
A helyzetünk tényleg bonyolult.
De legalább megoldásra törekszünk. Olyanra , ami mind nekünk, mind a szomszédunknak megfelelő lehet.
Egyebekben semmi bajom nincs a szomszédommal. Ha nem látom. És ez sem a mi családunk miatt alakult így.

Hogy „utálatos”-e?
Ez nagyon enyhe kifejezés.
Persze utálatosnak is lehet nevezni azt az embert, aki -mióta itt lakik- sosem dolgozott évi 2-3 hónapnál többet. Aki segélyekből, a gyerekei után kapott családi pótlékból, az illegálisan házilag főzött mindenféle alkoholos itókák árusításából, éjszakai lopkodásokból, a környékbeli mezőgazdasági területek terményeinek 'betakarításából' él.
Kapásból három eljárás folyik ellene, részegen vezetésért (a jogsiját be is vonták), majd részegen és jogsi nélküli vezetésért, a családtagjai bántalmazásáért.
Ezek azok, amiket időszakonként maga szokott elmesélni.
Szóval nevezhetnénk viccesen „utálatos”-nak is, de én magamban ennél sokkal cifrább kifejezésekkel szoktam illetni.

Írod, idézem:
Egyébként pedig az új szomszéd tulajdonos attól a perctől tiltakozik a túlépítés ellen, amióta birtokba lépett.
Sosem tiltakozott. Mert nem volt mi ellen tiltakoznia.
(Egyébként nem tulajdonos. Csak a férje a tulajdonosnak, aki mindent úgy csinál, ahogy ő parancsolja, mert tart tőle.)

A ház megépítése után következett a kerítés megépítése, azokon a részeken, ahol nem állt a ház.
Eredendően kőkerítést terveztünk, és ennek megfelelően lett kiásva a kerítés lapja is, de betonozás előtt meggondoltuk magunkat és drótkerítés mellett döntöttünk. Aminek lényegesen keskenyebb alap kellett.
A kőművesek kisebbre zsaluzták a kerítés alapját, de ostoba módon úgy, hogy ~10cm-ert a saját területünkből elhagytak a szomszéd javára. Azaz a házhoz való csatlakozásnál úgy látszik, mintha a ház lógna át tíz cm-ert a szomszédba és nem a kerítés fordítva.
Ebből gondolja a szomszéd azt, hogy átépítettünk.
Érdekes, hogy nem arra gondolt kapásból, hogy a kerítés van rossz helyen, pedig az épült utólag.
Egyébként még a kerítés építésekor sem lakott itt.
Szóval a szomszédot csak egyetlen dolog motiválja, az, hogy valamilyen módon pénzhez jusson tőlünk.
Egyszerűbb ez, mint elmenni dolgozni.
Egyébiránt nem kell attól tartanom, hogy bármilyen lépéseket is tesz ellenünk,mert ahhoz pénz kell.
Földhivatal, földmérő, ügyvéd... erre biztosan nem áldozna,mert akkor nem jutna a kannás borra.
A megoldást csak mi szorgalmazzuk.

Immaculata (törölt felhasználó) # 2010.05.18. 11:26

Kedves Santal!

Én tudom, hogy ez az ügy baromira összetett és végre felfedeztél egy túlépítést, amire rögtön reagálni tudtál! Az, hogy a kérdező további szigetelést is végre akar hajtani, ami további területet vesz el az utálatos szomszédtól, annak felismerése már komolyabb gondokat okozhat nálad. Ezért ha egy ponton leragadtál én nem is próbálkoznék tovább nálad, sajnos se időn, se kedvem hozzád.

santal # 2010.05.18. 11:13

Kedves Immaculata!

Természetesen a hatályos Ptk-t idéztem félreértések elkerülése végett kihagytam azokat a részeket, amik nem tartoznak ide.
Az alapkérdések egyikére válaszoltam ezzel, mi van akkor, ha mégis a földje határain túl építkezett, mit tehet a szomszéd. Az előzőekből egyértelműen kiderül, hogy a föld megosztható, ezért fölösleges szócséplés arról beszélni ebben az esetben mi van, ha nem. ( A Ptk-ban ez is benne van egyébként.)
Emiatt hagytam ki pl. a rosszhiszemű túlépítés szabályait is.
A szomszédjogi szabályoknak semmi közük nincs a túlépítés szabályaihoz. Nem véletlenül külön tv.hely a törvényben.

Kedves KBS itt semmit sem tehetünk.:-)

Immaculata (törölt felhasználó) # 2010.05.18. 11:09

Sajnos nem tűzettük ki a házat építés előtt; hanem a kerítés elbontásakor egyből megásattuk az új ház alapját.

Szerinted jóhiszemű volt? vagy csak Santal így mondta?Egyébként pedig az új szomszéd tulajdonos attól a perctől tiltakozik a túlépítés ellen, amióta birtokba lépett.

Kovács_Béla_Sándor # 2010.05.18. 11:02

Ha azért mész át a szomszéd telkére, mert a saját házadon a munkálatokat onnan tudod elvégezni, az nem birtokháborítás, azt a szomszéd tűrni köteles. Éppenséggel a szomszéd követ el birtokháborítást, ha nem biztosítja számodra a bejutást.

Akkor a bontás kérdésében dűlőre jutottunk?

Immaculata (törölt felhasználó) # 2010.05.18. 10:54

A szomszédjognak meg végképp semmi köze a túlépítéshez.

a birtokvédelemhez pedig van. Márpedig előre eltervezett birtokháborgatás van tervbe véve.

De az én gondolataimat csak én tudom követni:))

Immaculata (törölt felhasználó) # 2010.05.18. 10:51

Nem helyesen, mert valami régi vacakot idézett a jelenlegi helyett:

Ptk. 109. § (1) Ha a tulajdonos jóhiszeműen földjének határain túl építkezett, a szomszéd - választása szerint - követelheti, hogy a túlépítőTúlépítés|3

 1. a beépített rész használatáért és a beépítéssel okozott értékcsökkenésért adjon kártalanítást,
 2. a beépített részt vásárolja meg, ha a föld megosztható, vagy
 3. az egész földet vásárolja meg.

(2) A szomszéd az egész földjének a megvásárlását akkor követelheti a túlépítőtől, ha

 1. a föld fennmaradó része a túlépítés következtében használhatatlanná válik,
 2. a földdel kapcsolatos valamely jog vagy foglalkozás gyakorlása a túlépítés következtében lehetetlenné vagy számottevően költségesebbé válik.

Ptk. 110. § (1) Ha a túlépítő rosszhiszemű volt, vagy ha a szomszéd a túlépítés ellen olyan időben tiltakozott, amikor a túlépítőnek az eredeti állapot helyreállítása még nem okozott volna aránytalan károsodást, a szomszéd a 109. § (1) bekezdésében meghatározottakon kívül - választása szerint - követelheti, hogy a túlépítő

 1. saját földjét és az épületet a gazdagodás megtérítése ellenében bocsássa tulajdonába, vagy
 2. az épületet bontsa le.

(2) A szomszéd az épület lebontását akkor követelheti, ha ez az okszerű gazdálkodás követelményeivel nem ellenkezik. A lebontás és az eredeti állapot helyreállításának költségei a túlépítőt terhelik; megilleti azonban a beépített anyag elvitelének a joga.

de ki akar itt Santallal kötekedni:)

Kovács_Béla_Sándor # 2010.05.18. 10:51

De, mi van ha a telek nem megosztható, mi van a felek nem tudnak megegyezni, a bíróság kötelezi a tulajdonost, hogy a tulajdonát annyiért adja el, amennyiért a „jóhiszemű“ építő meg kívánja venni?
Fordítva. A túlépítőt kötelezi, hogy vegye meg, annyiért, amennyit a telektulajdonos kér. Vagy amennyit az igazságügyi szakértő megállapít.

Kovács_Béla_Sándor # 2010.05.18. 10:49

(1) Az épület tulajdonjoga a földtulajdonost illeti meg.

Kivéve, ha...
Ráadásul itt nem a ráépítés, hanem a túlépítés szabályait kell alkalmazni. Amelyeket santal, nagyon helyesen, citált.

A szomszédjognak meg végképp semmi köze a túlépítéshez.

Immaculata (törölt felhasználó) # 2010.05.18. 10:29

Na tessék! csak olvasgatni kellene a Ptk-t

Ptk. 106. § A törvénynek a szomszédjogra vonatkozó rendelkezéseitől jogszabály vagy a felek megállapodása eltérhet.
Ptké. 21. § A Ptk-nak a szomszédjogra vonatkozó rendelkezéseitől eltérő szabályokat a települési önkormányzat rendelete is megállapíthat.

Immaculata (törölt felhasználó) # 2010.05.18. 10:26

Ptk. 98. § A tulajdonost megilleti a birtoklás joga és a birtokvédelem.
(1) A tulajdonjogi igények nem évülnek el.
(2) A tulajdonos a birtokvédelem szabályai szerint önhatalommal is kizárhat vagy elháríthat minden olyan jogellenes beavatkozást vagy behatást, amely tulajdonjogának gyakorlását akadályozza, korlátozza vagy lehetetlenné teszi.
(3) A tulajdonos követelheti a jogellenes beavatkozás vagy behatás megszüntetését, ha pedig a dolog a birtokából kikerült, követelheti a visszaadását.

Immaculata (törölt felhasználó) # 2010.05.18. 10:23

????

Az építéshatóság bontathat anélkül, hogy az ügy a bíróságra kerülne.

A Ptk. két alternatívát ajánlott, megfelelő körülmények esetére. De, mi van ha a telek nem megosztható, mi van a felek nem tudnak megegyezni, a bíróság kötelezi a tulajdonost, hogy a tulajdonát annyiért adja el, amennyiért a "jóhiszemű" építő meg kívánja venni?

De ha már Ptk.-nál tartunk (mellesleg megjegyezném, hogy a tulajdonjog fejezetet nagyon elcseszték)

(1) Az épület tulajdonjoga a földtulajdonost illeti meg.
:))

Kovács_Béla_Sándor # 2010.05.18. 10:11

Úgy tűnik, ezúttal hiába, santal. Ragaszkodik a bontás mint szankció téveszméjéhez, Ptk. ide vagy oda.

santal # 2010.05.18. 09:54

Kedves Nanemaa!

Én a Ptk-t idéztem, arra az esetre, ha túlépítés történt volna.

nanemaaa # 2010.05.18. 09:43

Változatlanul óva intenélek az átszigeteléstől, mert aránytalanul megnőne a vételár..és a szomszéd tárgyalási alapja. Elég lenne csak annyit mondania, hogy "vagy megveszed az általam kínált áron, vagy megyek az építési hatósághoz, aki majd szépen bontat veled...és utána veszed meg az általam kért áron".

Magyarán addig kell tárgyalni vele, míg nem érzi, hogy milyen magasan is van az a nyereg. ;)

msism # 2010.05.18. 06:30

Nanemaaa!
Mivel mindenképpen pénzhez szeretne jutni a szomszéd, biztosan lesz megoldás. Előbb, vagy utóbb.
Csupán csak az kérdés, hogyan dönt.

 1. Eladja most a házunk mögötti részt, ~1m-es csíkot.
 2. Vagy megvárja, amíg hőszigetelünk és vakolunk, és utána kezdeményez valamilyen birtokháborítási pert a túlépítés miatt.

Döntésében csak az befolyásolja, hogy számításai szerint melyik megoldástól remélhet több pénzt.

A hozzászólásaitokból úgy veszem ki, hogy per esetén sem járhatok sokkal rosszabbul, mint vétel esetén. Azaz ha adásvétellel a telekrészt megvehetném 1000-2000 Ft/m2 áron, (környékünkön ez a szokásos ára az önkormányzat által eladott kiegészítő telkeknek), akkor valószínűleg a kártalanítási perben sem kérhet ennél sokkal többet. Gondolom én.

Ha meg az derül ki hogy mi átépítettünk, akkor az is ki fog derülni, hogy a szomszéd (és régebben az idős pár is) a mi, azaz a nagyszüleim telkét is használta, mert rosszul lett megépítve a kerítés.
Alapból ez engem nem zavarna és még csak nem is akarnám visszaállítani az eredeti -földhivatali térképeknek megfelelő- helyzetet, de ha a mostani szomszéd a túlépítés miatt perre vinné a dolgot, mi is megkeressük a jogi módját kárunk orvoslásának.
Mondom ezt annak ellenére, hogy én magamtól nem vagyok híve az ilyen pereskedgetéseknek, és inkább hajlanék a békés megegyezésre, egy kávé mellett.
msism

nanemaaa # 2010.05.17. 21:32

Az a baj, hogy a bíróság nem kötelezheti eladásra. Viszont, ha megoldható a dolog telekhatárrendezéssel úgy, hogy utána a telek területek változatlanok maradjanak, akkor talán lehetséges.

Santal
Jóhiszemű szabálytalan építés fogalma az építésügyi jogszabályokban ismeretlen. :D

msism # 2010.05.17. 21:10

Nincs gond a telekméretekkel. Legalábbis a telekvásárlás miatt, telekmegosztás miatt nincs.

Előzetesen -amikor felvetődött bennem ez a lehetőség, főként abból az indíttatásból, hogy később se legyünk kiszolgáltatva a szomszédoknak; se mi, se majd a gyermekeink- érdeklődtem a helyi építési osztálynál is, akik szakhatóságként érintettek, és a földhivatalnál is.
Mindkét helyről azt a választ kaptam, hogy megvalósítható a telekmegosztás, azaz a hivatalok részéről nincs akadálya annak, hogy megvásároljunk a házunk mögötti szomszéd telkéből, egy részt.
Ha a szomszéd eladja.

Imacculata!
Saját földmérő lenne. Azaz én bíznám meg, és én fizetném a két telket érintő földmérő munkálatok elvégzésével kapcsolatban. (Ezt a munkát -gondolom- mellékállású vállalkozóként végzi, vagy társként érdekelt egy földméréssel foglalkozó vállalkozásban, mert főállásban a földhivatalnál dolgozik.
Az én szemszögemből mindez lényegtelen.)

Bárki is végezze az esetleges telekalakításunkkal kapcsolatos geodéziai teendőket, figyelembe véve a rendelkezésre álló földhivatali térképeket és a helyszínen fennálló helyzetet, biztosan nem lesz könnyű dolga.
Persze lehet, hogy ez az egész csak nekem, laikusnak tűnik ennyire bonyolultnak.
msism

Immaculata (törölt felhasználó) # 2010.05.17. 20:11

Egy nem megosztható telken, aminek kisebb a telekmérete, mint a helyi rendeletben előírt teleknagyság, ott bizony ez az egyetlen megoldás.

Kovács_Béla_Sándor # 2010.05.17. 20:09

Semmiképpen nem kötelezik bontásra.

Immaculata (törölt felhasználó) # 2010.05.17. 20:08

Kétségkívül nem lesz könnyű dolga a Földhivatal földmérőjének.

á-á. Saját földmérőt kell megbíznod a kiméretéssel.

Szerintem a jobbik megoldás, ha fizetsz a szomszédnak, mert azt is elérhetné, hogy bontsd vissza az épületedet. Keskeny telek esetén, erre a bíróság is kötelezhet.

msism # 2010.05.17. 16:41

Szervusztok!

Egy jó hosszú hozzászólásban reagáltam nanemaaa válaszára, de mire elküldtem volna -valószínűleg túl sokáig fogalmaztam- elveszett az éterben.
Már nincs energiám újra nekikezdeni.
A lényege az volt, hogy nem csak úgy nézegettem a rajzokat. A digitalizálás lényegével is tisztában vagyok.

A Földhivatalhoz a földmérő rokonommal mentünk, s 6000 Ft megfizetése ellenében olyan térképrészletet kaptunk, amit -elmondásuk szerint- én magánszemélyként meg sem kaphattam volna; amit csak földmérőknek szoktak kiadni telekalakításhoz.

Amit kaptunk az gyakorlatilag egy 70-es évek elején, szabad kézzel készült, kézzel írt számokkal méretezett térképből kifénymásolt térképrészlet volt.
Utólag kaptunk e-mailben digitalizált rajzot is, ami egy PDF jellegű fénykép volt a telkünkről.
Ezen a házunk úgy van rajzolva, hogy szabályosan a telekhatárra épült, stb... azaz minden rendben van.
Pedig a valóságban nem mindenütt a telekhatárra épült a ház, és még csak nem is párhuzamos azzal.

A digitalizálásra visszatérve.
Szerintem az akkor ér valamit, ha olyan adatok alapján digitalizálnak egy térképet, miket előzetesen leellenőriztek; a helyszínen bemértek.
Esetünkben erről szó sem lehetett, mert akkor nem fordulhatott volna elő, hogy a méretarányosnak kikiáltott, kézi rajzolású térképen 100 cm-esnek jelölt távolság a valóságban 400 cm. Vagy hasonlók...

Ami az előzetes kitűzést illeti.
A földmérő rokonnal bemértük a telket és a rajta lévő épületet.
Valamint a rendelkezésünkre bocsátott térkép adatait ránk nézve nagyon szigorúan véve, azaz eleve azt feltételezve, hogy mi hibáztunk, és átépítettünk szomszéd telkére, .... a rokon megrajzolta autocad-ben a valós helyzetet is.
Ebből az derült ki, hogy ha átépítettünk akkor azt egy derékszögű háromszög alakú részen tettük meg, ahol az átépítés legnagyobb mértéke ~20-25 cm, és ez 6-8 fm-en csökken vissza nullára.
Azaz a falunk szöget zár be a telekhatárral.

Az előző gondolatmenetet követve azonban az is kiderül, hogy a már nagyszüleim idejében megépített kerítés sem volt (van) jó helyen, mert az hihetetlen lenne, hogy a nagyszüleim a valós telekhatár helyett, a kerítést attól ~85 cm-re a saját telkükön belül építették volna meg.
Azaz ezeken a részeken a szomszédunk használja a mi telkünket.

Egyébként ha így is lenne, (bár ebben az esetben a szomszéd által -vétlenül- bitorolt rész nagyobb, mint a mi általunk -szintén vétlenül- bitorolt rész) minket nem zavarna, mondván, hogy nincs nagy jelentősége...
A szomszéd ellenben azt mondaná, hogy építsek új kerítést, és vegyem vissza a nála lévő részeket, de ahol mi építettünk át, ott kártalanítsuk.
Ő mindenképp pénzt szeretne látni ebből a helyzetből.

Számunkra egyszerűbb lenne, ha eladná a házunk mögötti részt.
Gondolom, hogy az adásvétellel kapcsolatos földmérő által elkészítendő vázrajz, felmérés elkészültekor amúgy is közelebb kerülnénk a valósághoz, és kiderülne, aminek ki kell derülnie. Kétségkívül nem lesz könnyű dolga a Földhivatal földmérőjének.
(Ahogy így elnézem, most sem lettem rövidebb.)
msism

santal # 2010.05.17. 15:35

Szia!

Ha mégis a szomszéd földjére építettél jóhiszemű túlépítés történt.

Ha a tulajdonos jóhiszeműen földjének határain túl építkezett, a szomszéd( választása szerint) követelheti, hogy

 • a túlépítő a beépített rész használatáért, ill. a beépítéssel okozott értékcsökkenésért adjon kártalanítást
 • vagy a beépített részt vásárolja meg, ha a föld megosztható.
nanemaaa # 2010.05.17. 14:21

"A földhivatalnál -kérésemre- mutattak digitalizált térképeket is, de azokon valójában a régi skicceket alapul véve (azok valóságtartalmát elfogadva) vannak felvezetve, átvezetve (digitalizálva) az adatok."

Ez gyakorlatilag kizárt. A digitalizálás országos adatbázis alapján történt, skiccek nem hordoznak műszaki tartalmat.
Természetesen nem kizárt, hogy a fél utca gyakorlatilag átépített a szomszédba, ilyen esetben ha az egyik elkezdi, a többi kénytelen lesz láncszerűen továbbperelni a szomszédait.

Arra semmiképp sem bátorítanálak, hogy esetleges átlógás esetén elvégezd az utólagos hőszigetelést, mert ha ezt a szomszéd bejelenti az építési hatósághoz, akkor azt le is szedetik veled. Ez által ténylegesen drágább lesz a megvásárolni szándékozott telekrész, hiszen e mellé teheted majd a hőszigetelés felrakásának és leszedésének dupla költségét is.

A telek vételára lényegében szabadáras, de ha nagy az aránytalanság, akkor lehet kérni annak bírósági felülvizsgálatát. A gond max annyi lehet, hogy ha megalapozott a kérelmed, akkor a bíróság visszaállítja az eredeti állapotot, s neked nem lesz plusz telekterületed.

Ha tanácsot is szeretnél, akkor azt javasolom, hogy mielőtt hosszas tárgyalásokba kezdenél, hivatásos földmérővel tűzesd ki a telkedet. Nem árt, ha legalább egyikőtök tisztában lesz a valós helyzettel.

msism # 2010.05.17. 09:22

Kedves Sándor!

Nem beszélek angolul, és most a humorérzékem sincs felturbózva.
A webfordító a „fake” megjegyzésedre azt dobja ki, hogy „csal, csalás, csel, hamis, ....
Ezt a helyzetre, magamra, vagy a szomszédomra kellene értenem?

A kulcsszóként említett "digitalizálás" nem újdonság nekem sem.
S nem csak azért mert műszaki területen dolgozok; sőt, a rokonságban van földmérő is aki ipari szinten térkép digitalizálással is foglalkozott régebben.
A földhivatalnál -kérésemre- mutattak digitalizált térképeket is, de azokon valójában a régi skicceket alapul véve (azok valóságtartalmát elfogadva) vannak felvezetve, átvezetve (digitalizálva) az adatok.
A digitalizálást előzetes felmérés, bemérés -azaz a valós helyzet feltérképezése- nem előzte meg. (Különben nem fordulhatna elő, hogy a közel ötven éve megépített kerítés, a skicctérkép adataihoz képest 100 cm-rel a saját telkemen van belül; vagy hogy az egyik utcabeli ház félig a szomszédja telkére épült, stb. Ez így faramucinak tűnhet. Leegyszerűsítve ezeken a skicceken látod a telkeket, a telekhatárokat, a telkeken belüli építményeket. Minden jó helyen van (rajzilag), senki nem épített más telkére vagy közterületre, stb. De ha a térképről leolvasott számokat, méreteket nézed, és esetleg azokkal újra rajzolod a térképet, akkor előjönnek az anomáliák.)
Erre mondták a földhivatalnál, hogy tudják, hogy kavalkád van az adataikban.

Természetesen, ha most megvennénk a szomszédtól a csíkot, akkor változás bejelentéshez szükséges vázrajz elkészítését végző földmérő, aki főállásban a földhivatalnál dolgozik, elmondása szerint most GPS-el jönne ki, és végezné el a szükséges munkákat.
Azaz, valószínűsíthető, hogy ezután az utcán belül, a szomszédunk telkét és a mi telkünket érintő adatok már a valóságnak megfelelően kerülnének be a földhivatali adatbázisba. Természetesen digitalizáltan is.

De ettől én még mindig nem tudom, hogy mire számíthatok abban az esetben, ha szomszédom úgy dönt, hogy kivár és nem adja el, hanem inkább földmérőt fogad és ha bebizonyosodik, amit most még csak remél, akkor pert indít ellenem.

Időközben most látom az újabb hozzászólásodat. Köszönöm!
Szerinted ebben a helyzetben -mert könnyen lehet, hogy igaza van- milyen igényt fogalmazhat meg reálisan? Pl. ha eladás esetén a környékünkön 2000Ft/m2 ár körüli telekárak vannak, a kártérítési igényében kérheti ennek a többszörösét is?
Esetleg visszamenőlegesen telekhasználati díjat, vagy egyebeket?
Azt kér amit akar, vagy van olyan szerv, ami felülvizsgálja, hogy mi a jogos és ésszerű?
msism