Fórum ingatlanügyek újabb elöl     új hozzászólás


Termőföld adásvétel

Doctorkotász # e-mail 2012.03.30. 17:49

Tisztelt Fórumozók!

Egy termőföld adásvételi szerződésen alapuló bejegyzési kérelmem lett elutasítva az alábbi miatt:

Felek készen hoztak vételi ajánlat kifüggesztést ( felvétel-levételi időpont ), iratjegyzék, 2 elővásárlási jogra jogosultként jelentkező elfogadó nyilatkozatát. Ezek közül az egyikkel kötötték meg a szerződést az eladók. Nevezett az adott földekben tulajdonostárs is ( nyilatkozata szerint helyben lakó, családi gazdálkodóként jelentkezett ). Lényeg: magában a kifüggesztés ideje alatt tett nyilatkozatában mint jelentkező nem írta, hogy többek között tulajdonostárs is, míg a másik írta azt is. Ettől még nyilván ő is az ( ráadásul az elutasító határozat zárójeles mondata közli is ,hogy ők is látják!!! ), de mivel magában a nyilatkozatban ezt nem emelte ki, ezért az Inytv. 39.(3) bek. a.) pontja szerint [?!] nem pótolható tartalmi hiányosság van, ezért kapufa. Szerintem ez a dolog több sebből vérzik, többek között, mert szerintem az inytv hivatkozott szakasza és pontja a bejegyzés alapjául szóló okirat hiányosságai miatti elutasítást taglalja, nem egy mellékletét; plusz ha saját megállapításuk szernt is tulajdonostárs a szerződő vevő, akkor megakadályozza a bejegyzést ha a vételi ajánlat elfogadó nyilatkozatban ezt nem írta. Tudtommal a kiffügesztés rendelete bár előírja a jelentkető jogcímei feltüntetését, de ne fűz jogkövetkezményt ha az nem teljes. nem beszélve arról hogy elvileg teljes biz. erejű magánokiratban kellene megtenni ez meg még tanút sem tartalmaz és ebbe sem köt bele senki.

Vélemény? köszi

C a s a b l a n c a # e-mail 2012.04.02. 14:26

Téged milyen kár ért?!

Goodwitch # e-mail 2012.04.02. 17:23

Doktorkotász, nem ott van a bibi, hogy a tulajdonostárs elővásárlási joga megelőzi a helybenlakóét, így elvileg a másikkal jött létre a szerződés? Mondjuk az indokolást részleteiben is jó lenne ismerni.

Goodwitch

Goodwitch # e-mail 2012.04.02. 17:23

Mármint a becsatolt iratok alapján a fődhivatalnak úgy tűnik.

Goodwitch

Doctorkotász # e-mail 2012.04.02. 19:15

a meghirdetett vételi ajánlat 3 termőföld ingatlanra vonatkozott ( helyben lakó, családi gazdálkodó tette ezt ):

emellett bejelentkezett a kiffüggesztés ideje alatt 2 személy elővsárlási jogra jogosultként:

  • egyikük úgy tette ezt mint tulajodnostárs ( az egyik ingatlanban ) és a másik kettő esetében mint helyben lakó, nyilv. számmal rendelkező őstermelő
  • másikuk mindháromra úgy jelentkezett a nyilatkozatában írtak szerint mint helyben lakó, családi gazdálkodó ( de a háromból kettőben társtulajdonos is, de ezt önmagában a nyilatkozatban nem emelte ki )

a szerződés ezen másik jelentkezővel köttetett meg, tekintettel arra, hogy társtulajdonos kettőben is.

A földhivatalba beérkezett az anyag, adásvételi szerződés, kérelem és mellékletei. A mellékletek között ugyebár a két személy által tett elfogadó nyilatkozat is.

Földhivatal kifogása, hogy bár a saját nyilvántartása szerint ő maga is látja, hogy a szerződés szerinti vevő az társtulajdonos és mindent összevetve érdemben ő áll első helyen, illetve biztosított az egy sorban állásra tekintettel is az eladói választás, de mivel magában a kiffüggesztés ideje alatt tett nyilatkozatában csak mint helyben lakó, családi gazdálkodó jelentkezett, és mivel ő mint földhivatal csak a benyújtott okiratok tartalmából indulhat ki, ezért az álláspontjuk szerint az eladó őt nem választhatta volna... csak akkor ha a jelentkező társtulajdonos is ( miközben érdemben nyilván az, mert a következő mondatában zárójelben megjegyzi a határozat is ).

elutasítás jogszabályi hivatkozása pedig az inytv 39.§ ( 3 ) bek. a.) pont.
Felhívtam telefonon az ügyintézőt, aki mondta, hogy mivel sajnos a jelentkező és vevő kihagyta a "társtulajdonos is vagyok" részt a nyilatkozatából, ezért ő elutasít. A benyújtott okirt tartalmát kellen pótolni, ez nem tehető meg.

Ja és engem kár nem ért, csak a jogi probléma zavar, mert a szó legrosszabb értelmében önmagáért való kekeckedésnek érzem az elutasítást. Sok egyedi határozatot megnéztem, de ilyennel nem találkoztam, hátha valakinél előfodult már ilyen.

Emesi # e-mail 2012.04.03. 12:09

Sziasztok!

Egy kis segítséget kérnék. Termőföldet veszek, az eladóval meg is egyeztünk az árban. Innentől kezdve mi a teendő, mi a hivatalos eljárás, hogy a föld ténylegesen az enyém legyen? Van valami olyan ok, ami miatt esetleg nem jöhet létre az adásvétel? Azt meg lehet csinálni, hogy a földet a lányom nevére iratom, aki még 1 éves?

ObudaFan # e-mail 2012.04.03. 12:32

Ügyvédhez kell fordulni, az ingatlan átruházásáról szóló szerződés ügyvédi ellenjegyzéssel alkalmas csak ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre.

Belföldi magánszemély termőföld tulajdonjogát csak olyan mértékben szerezheti meg, hogy a tulajdonában legfeljebb 300 hektár nagyságú vagy 6000 aranykorona (a továbbiakban: AK) értékű termőföld legyen.

A belföldi magánszemély nem szerezheti meg a termőföld tulajdonjogát, ha az annak fekvése szerinti településen az ő és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] tulajdonában lévő termőföld mennyisége a megszerezni kívánttal együtt meghaladná a település összes termőföld területének egynegyedét vagy az ezer hektárt.

A fenti mérték megállapításánál a termőfölddel együtt önálló ingatlant (földrészletet) képező művelés alól kivett föld területét is figyelembe kell venni.

A belföldi magánszemély által megszerezhető termőföld mértékének megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni a legfeljebb 6000 m2 területtel önálló ingatlanként (földrészletként) kialakított tanya területén levő termőföldet.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

lajcsó # e-mail 2012.04.03. 13:21

"Van valami olyan ok, ami miatt esetleg nem jöhet létre az adásvétel?"
Igen. Ez akkor fordulhat elő ha valamelyik elővásárlásra jogosult él az elővásárlási jogával. A szerződés ugyan ekkor is létrejön, azonban nem az eladó és közted, hanem az eladó és az elővásárlásra jogosult között. A földet a leányod nevére is lehet vásárolni.

Dr. Szücs Lajos
Ügyvéd

Goodwitch # e-mail 2012.04.03. 14:56

Annyival még kiegészíteném, hogy az elővásárlásra jogosultak igen sokan vannak, ezért a vételi ajánlatot teljes terjedelmében ki kell függeszteni az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat polgármesteri hivatala hirdetőtáblájára, legalább 15 munkanapra, erről pedig a kormányzati portálon tájékoztatót kell közzétenni. (16/2002. Korm. rend.)

Goodwitch

Doctorkotász # e-mail 2012.04.03. 17:42

enyémhez valami ötlet? :)

Emesi # e-mail 2012.07.20. 09:02

Sziasztok!
Termőföldet vásároltunk és most megkaptuk a levelet az illetékfizetési kötelezettségről. A kérdésem az lenne, hogy nem lehet valahogy illetékmentességet kérni? Én hallottam olyat, hogy ha vállaljuk, hogy 5 évig nem adjuk el a földet, akkor nem kell illetéket fizetni. Tud erről valaki valamit?

lajcsó # e-mail 2012.07.20. 10:11

Ez csak nagyon kis részben igaz. A vevő akkor jogosult illetékmentességre, ha:

  1. MVH által kiadott regisztrációs számmal rendelkező, mezőgazdasági tevékenységet végző magánszemély,
  2. A vásárolt termőföldet a vásárlástól számítva 5 évig nem idgeníti el, azon vagyoni jogot nem alapít és egyéni vállakozóként vagy őstermelőként a termőföldet mezőgazdasági célra hasznosítja.

Dr. Szücs Lajos
Ügyvéd

Emesi # e-mail 2012.07.20. 15:55

Kedves lajcsó!
Mindkettőnek megfelelünk. Hogyan kell nyilatkozni erről az 5 évről?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2012.07.20. 16:33

Szerintem a földhivatali kérelemmel benyújtott adatlapon kellett volna nyilatkozni. Utólag már nemigen lehet.

www.kbs-ugyved.hu

MajorDomus # e-mail 2012.07.20. 19:57

Sajnos ez így van.én is belefutottam.

Emesi # e-mail 2012.07.20. 21:14

Köszönöm válaszotokat!
Még egy kis segítség kellene. Elég sürgős!
Úgy vettük a termőföldet, hogy csereszerződést kötöttünk, mivel akinek elővásárlási joga volt, annak nem akarta semmiképp eladni az eladó. Aztán az elcserélt földet visszavásároltuk. Most az illető azzal fenyegetőzik, hogy perre viszi az ügyet, mert állítólag azt mondta neki egy ügyvéd, hogy megtámadhatja a szerződést, mert egyértelmű, hogy azért lett cserélve, hogy őt kikerüljük. Tényleg megtámadhatja a szerződést? Elveheti tőlünk a földet?

lajcsó # e-mail 2012.07.20. 22:26

"A feltételek vállalásáról a vagyonszerzőnek legkésőbb a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig kell nyilatkoznia az állami adóhatóságnál." (Illetéktörvény)

Dr. Szücs Lajos
Ügyvéd

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2012.07.20. 23:13

Emesi, ha például megtalálja ezt a hozzászólásodat, máris jobbak az esélyei.

www.kbs-ugyved.hu

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2012.07.20. 23:16

Nézd, Lajcsó, lehet, hogy ez a szöveg, de én fenntartom, hogy ha nem ixelt a 12B400-asnak az 5/A oldalán, akkor már késő. Egy próbát persze megérne, de mégis hogyan? Egyúttal fellebbez a meghagyással szemben?

www.kbs-ugyved.hu

MajorDomus # e-mail 2012.07.21. 01:17

Nem lesz ebből per

30-06 # e-mail 2012.07.21. 09:03

"elővásárlásra jogosultak igen sokan vannak"

Teljesen mindegy, hogy hányan vannak, a kifüggesztési kötelezettség ( díjfizetés ellenében) fennáll.
Ezen túlmenően a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetet is fel kell hívni a vásárlási lehetőségre tértivevényes levélben. A felhívás másodpéldánya és a tértivevény a tulajdonjog átvezetési kérelem melléklete.

MajorDomus # e-mail 2012.07.21. 22:45

Bizd ügyvédre mert így kockázatos.

lajcsó # e-mail 2012.07.22. 08:07

Tisztelt KBS!

A törvény szövege egyértelmű, ami az adóhatóságra nézve is kötelező erejű. A kérdező az Adatlapon valószínűleg nem jelezte az illetékmentesség iránt igényét, azonban ez a tény nem zárja el őt attól, hogy a törvényes határidőn belül kérelmezze az illetékmentességet. Ezért nem szükséges fellebbezni, legfeljebb akkor ha a vevő a fizetési meghagyás átvételét követő 15 napon belül belül nem tudja benyújtani a nyilatkozatát. Ez a gyakorlatban nagyon egyszerűen úgy működik, hogy vevő az írásbeli nyilatkozatát benyújtja az adóhatóságnak. A nyilatkozat benyújtásához nem szüksége megvárni a fizetési meghagyás kibocsátását, már előtte is lehet kérni az illetékmentességet. Én az vevő illetékmentességre vonatkozó nyilatkozatát mindig belefoglalom az adásvételi szerződésbe.

Dr. Szücs Lajos
Ügyvéd

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2012.07.22. 09:46

Épp ez az, hogy már megkapta a fizetési meghagyást. Ha nem fellebbezi meg, 15 nap múlva jogerős és végrehajtható. Nem jellemző az adóhatóságra az a rugalmasság, hogy észleli, hogy közben tett egy bejelentést, és ezért hivatalból visszavonja a meghagyást.

www.kbs-ugyved.hu

MajorDomus # e-mail 2012.07.22. 19:55

Itt
Már elindult a lavina