ági vagyon?


Tiszaparti # 2022.12.12. 12:03

Osztapnak nagyon köszönöm a segítséget! Pont ezekre az összefüggésekre voltam kíváncsi, így már teljesen tiszta a kép.

Majordomus # 2022.12.09. 20:58

Egy ügyvédnél ez már 50 ezerbe kerülne!

osztap # 2022.12.09. 16:48

Tiszaparti,

Az ági örökléshez, azon túl, hogy hivatkozni kell rá, meg kell feleni a Ptk. 7:67-68. §-nak.
A szántónál (i) a vagyon ági öröklés alá eshet: nem MAA leszármazója a törvényes örökös, hanem a felesége, DE (ii) nincs ági vagyon: a szántót MAA nem felmenőjétől, nem testvérétől, nem testvére leszármazójától örökölte, hanem a nagybátyjától. (Ha előbb MB hal meg, aztán MA, aztán MAA, akkor más lenne a helyzet!). Ezért a szántót nem az ági öröklés, hanem az általános rend szerint öröklik, Z az egyik örökös.

A teleknél szerintem bonyolultabb a helyzet. Egyrészt ott a telek 1/6-a, amit MAA MA-tól (felmenőjétől) örökölt, másrészt ott vannak az MB-től és MC-től (nagybácsiktól) örökölt tulajdoni hányadok.
Az MA-tól örökölt tulajdoni hányadra: (i) MAA halálakor a telek ági öröklés alá eshet, mint fent, (ii) ági vagyon van, mert azt MAA felmenőjétől, MA-tól örökölte, DE (iii) nincs a 7:68. § szerinti ági örökös, mert a szülő kiesik (halott), leszármazói nincsenek (MAA-nak nincs testvére), és a nagyszülő vagy további felmenők szintén halottak (ugye azok voltak MAA halálakor?) Fontos, hogy a 7:68. § (1) szerint a szülő leszármazói örökölnek, ha a szülő kiesik, de a 7:68. § (2) szerint a nagyszülő/további felmenő helyén nem örökölnek az ő leszármazói, ha ő esik ki! (Ellentétben a törvényes öröklés általános rendjével, ahol a halott nagyszülő helyén az ő leszármazói örökölnek - de azt a Ptk. explicit kimondja.) Ezért szerintem MD, ME, MF nem örökölhet.
Az MB-től és MC-től örökölt tulajdoni hányadra (i) megint teljesül, DE (ii) nem, mert MAA nem felmenőjétől, nem testvérétől, nem testvére leszármazójától örökölte, hanem a nagybátyjától - ugyanaz a helyzet, mint a szántónál. Ezért szerintem MD, ME, MF itt sem örökölhet.
Így szerintem a telek egyik részénél sem lett volna szabad az ági öröklés szabályait alkalmazni, hanem az általános rend szerint a feleség örökölte volna. Persze, ez a hajó már elment.

drbjozsef # 2022.12.09. 10:02

Tiszaparti,

Nem értem a nagynéni nagybácsi bekezdésedet.
Esetetekben erről nincs szó. Feleséged ági vagyonához semmilyen formában nincs közöd, amúgy is a különvagyona.

Tiszaparti # 2022.12.08. 22:01

Tisztelt drbjozsef

Köszönöm a gyors választ!
Így utólag nem tudom megmondani, hogy ki minősítette ági vagyonnak MAA telek részét. Sok évvel ez előtt volt. Annyi biztos, hogy kaptunk egy levelet, hogy elhunyt MAA, írjuk össze a lehetséges örökösöket. Ha ez nincs nem is tudunk MAA haláláról. Összeírtam, bevittem a helyi PM hivatalba. Pár hónap múlva idézést kaptunk MAA hagyatéki tárgyalására ahová én utaztam el meghatalmazásokkal a család részéről. Ott tényként közölték, hogy a telekrész ági vagyon és M család örökli. Tőlem semmilyen bizonyítást nem kértek, lehet, hogy Z(MMA) tette ezt meg? Addig a pillanatig azt sem tudtuk, hogy létezik olyan fogalom, hogy ági vagyon. De a történet szempontjából ez már nem is lényeges.

Jelen póthagyatéki tárgyalás nincs lezárva mert egyik rokon aki nem volt jelen lemondott az állam javára. Tőle 30 napon belül várnak egy írásos nyilatkozatot. Ha ezt megkapja a közjegyző utána folytatódik az ügy. Z(MMA) sem volt jelen a tárgyaláson, előtte telefonon beszélt a közjegyzővel, hogy nem tart igényt a szántóra de mivel nem volt jelen így a közjegyző ezt nem vette figyelembe és automatikusan megkapta a rá eső részt. Én személyesen jeleztem a közjegyzőnek az ági vagyon kérdéskört, de nem igazán értettem a válaszát.
A kérdés inkább csak elvi, nem nagy területről van szó, gazdag ettől senki nem lesz.
Ági vagyon testvértől, szülőtől, nagyszülőtől származó vagyon.
Lehet ági vagyonként hivatkozni nagynénitől/nagybácsitól örökölt vagyonra? Ha figyelembe veszem az ági vagyon mint intézmény elvi célját akkor a házastársam szülőjénél a szülő testvére még távolabb áll tőlem. Vagyis ha a házastársam szüleitől származó vagyon ági vagyonnak minősíthető akkor a nagynénjétől/nagybátyjától származó vagyon elvileg még inkább ági vagyon kellene hogy legyen mert hozzájuk még annyi közöm sincs mint a saját apósomékhoz.

drbjozsef # 2022.12.08. 19:40

Hozzáteszem, hogy ha az a hagyatéki végzés jogerős, akkor bármi is az ok, már nemigen van lehetőség annak megváltoztatására.
A köteles részi igénynek van elévülése, de az kötelmi jellegű igény, míg az ági öröklés nem az. Ha jogerő előtt nem szólaltak fel az érdekeltek, akkor ez a hajó már elment.

drbjozsef # 2022.12.08. 19:36

Tiszaparti,

Csak egy tipp :

ezt az ottani közjegyző ági vagyonnak minősíti
Ez nem lehet valós, ebben a formában tévedés. Nem ő minősíti annak, mert ilyet hivatalból, magától nem tehet.

Ptk.7:67.§(3) A vagyontárgy ági jellegét annak kell bizonyítania, aki azt ezen a címen örökölné.

A közjegyző azt nem vizsgálja hivatalból, hogy egy vagyontárgy az ági öröklés alá esik-e, csak akkor, ha arra az érdekelt hivatkozik.
Talán az lehet, hogy a póthagyatéki eljárásban a szántóval kapcsolatban egyik érdekelt sem hivatkozott a szántó ági vagyon jellegére.
Mert, ha jól értelek, és hivatkozott volna rá MD/ME/MF, akkor tényleg nem örökölt volna Z(MAA). Viszont ha nem volt ilyen igény, akkor helyes a hagyatéki végzés, és MAA örökölt volna ha időben előkerül az ingatlan, ily módon utána Z(MAA) örököl.

Tiszaparti # 2022.12.08. 16:50

Tisztelt szakértők!

Segítséget szeretnék kérni a lenti témában, mert nem értem a közjegyző döntését.
Előzmények időrendi sorrendben:
M család, 6 gyerek.
M családfő halála után a 6 gyerek (MA, MB, MC, MD, ME, MF) örököl 1/6-1-/6 arányban többek között egy telket.
Meghal MA, örökese 1 gyerek MAA. Többek között örökli a telek 1/6-od részét.
Meghal MB. Gyerektelen, egyedülálló. Örökösök MAA, MC, MD, ME, MF. De a tulajdonában lévő telekrész közös megegyezéssel MD tulajdonába kerül.
Meghal MC. Gyerektelen, özvegy. Örökösök MAA, MD, ME, MF. Most derült ki, hogy az ő telekrésze akkor kimaradt a hagyatékiból, még mindig a nevén van, póthagyatéki eljárást kell indítani.
Meghal MAA. Gyerek nincs, örökös a házastárs Z(MAA). Kivéve a fenti telekrész. Ezt az ottani közjegyző ági vagyonnak minősíti és visszaszáll M családra. 1/3-1/3 arányban örökli MD, ME, MF.
Eddig tiszta, innen zavaros.
Előkerült MB nevén egy kisebb szántó. Póthagyatéki indult. A közjegyző szerinti örökösök MD, ME, MF és Z(MAA).
A kérdés: Z(MAA) jogos örökös?
Úgy tudom jogos örökösnek a vérszerinti rokonok számítanak. Azon kívül nem logikus, hogy Z(MAA) a saját házastársától nem örökölhette az M családtól származó telekrészt, de az elhunyt házastárs nagynénjétől/nagybátyjától örökölhet M családhoz tartózó vagyont?
Ugyanakkor tény, hogy MB halálakor MAA még élt, tehát jogos örökös lett volna. De ki örökölte volna MAA halálakor az MB-től örökolt szántót? Ági vagyonnak minősült volna-e, mivel ez nem szülőtől, nagyszülőtől, testvértől származik hanem nagynénitől/nagybácsitól, de ugyan úgy M családból?

Előre is köszönöm a választ.
MEEE (egy M dédunoka)