Fórum öröklés és családjog régebbi elöl     új hozzászólás


ajándékozás halál előtt

drbjozsef #   2020.03.27. 09:16

SlyRotnak,

Kibővítve az előző hozzászólást : mindenki életében azt csinál a vagyonával, amit csak akar. Ha akarja, apád egy idegennek is adhatta volna az ingatlanát, a pénzét meg elégetheti is akár. Neked ehhez nincs közöd.

Nincs olyan, hogy téged megillető örökség - csak akkor, ha az örökhagyó tényleg meghalt. Addig semmi.

Ez ilyen szempontból nem is jogi kérdés : ha sérelmezed azt, hogy te nem kaptál, ezt elsősorban apáddal kell megbeszélned. Az, hogy "befolyásolták" kevés, az, hogy "aláírattak" vele valamit csak akkor üldözendő, ha egy pisztolyt is szorítottak a fejéhez, vagy más módon kényszerítették.

Amit jogilag tehetsz az annyi, hogy ha édesapád az ajándékozás után 10 éven belül hal meg, akkor majd járni fog az ingatlanból köteles rész. Ha utána, akkor az sem.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.03.27. 08:54

Its not your business.

www.kbs-ugyved.hu

SlyRotnak # e-mail 2020.03.27. 08:50

Kedves József!
Pontatlanul fogalmaztam. Az ingatlan 3/4 része apám néven volt. Ezt ajándékozta el. Az 1/4 rész anyám halálával feleződött, így most a korábbi helyzettel szemben nekem is van 1/8 rész tulajdonom a házban.
SlyRotnak

drbjozsef #   2020.03.27. 06:55

SlyRotnak,

Ezt egy kicsit pontosítani kellene, mert valami zavar van.

Adott egy ingatlan, aminek ha jól értem édesapád, és édesanyád is tulajdonosa volt. Ez esetben édesapád nem ajándékozhatta az ingatlan tulajdonjogának 100%-át a testvérednek, hiszen édesanyád részével nem rendelkezhet.
Édesanyád nem írt alá semmit? Hamisított valaki? Mi van most az ő részével?

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

SlyRotnak # e-mail 2020.03.26. 23:39

Üdvözletem!
Tájékoztatást szeretnék kérni egy ingatlan ajándékozással kapcsolatban, amellyel édesapám - még él - kizárt engem az öröklésből.
Ketten vagyunk testvérek, a testvérem 2011 januárjában előkészített és aláíratott apámmal egy ajándékozási szerződést, amelyben 100%-ban neki ajándékozza az ingatlan tulajdonát, így én kvázi kikerültem az öröklésből. Rossz viszonyról vagy méltatlanságról nincs szó, épp ezért az ellenem elkövetett csalárdságon fel is háborodott a fél család. Édesanyám a válásuk miatt akkor már nem élt az ingatlanban, bár tulajdona volt benne, az állandó lakcíme is oda volt bejelentve. Így az édesanyámnak hivatalból küldött tájékoztató levél a tulajdoni viszony megváltozásáról a testvérem kezébe került, aki a 30 nap fellebbezési időn túl (!) adta át neki a már felbontott (!) levelet. Édesanyám nem tudott/akart lépést tenni ez ellen, míg néhány hónapja meg is halt.
Kérdésem az, hogy van-e bármilyen esélyem arra, hogy az engem megillető örökségemből bármit is megkapjak, illetve azt mikor, milyen módon és költséggel tehetem meg.
Segítségüket előre is megköszönve,
Sly

drbjozsef #   2019.08.10. 11:58

horvátzsolt,

Szerintem az (1) bekezdés nem az örökhagyó által adott ajándékra vonatkozik, hanem az örökhagyó által KAPOTT ajándékra. Ha felmenődtől szokásos mértékű ajándékot kapsz, akkor az nem kerül be az ági vagyonba esetleges halálodkor.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

horvátzsolt # e-mail 2019.08.10. 11:24

drbjozsef,

Gondolok itt különösen arra, hogy a szokásos (kisebb) mértékű ajándék nem tartozik az ági vagyon körébe. Ennek a bekezdésnek mi értelme, ha nagy mértékű ajándék sem tartozik oda?

horvátzsolt # e-mail 2019.08.10. 11:21

drbjozsef,

Ebben az esetben mi szükség van az (1) és (3) bekezdésekre, hiszen a felvázolt logika mentén, a (2) bekezdés alapján semmire nem lehet igényt tartani ami nem az örökhagyó tulajdona a halál beálltakor.

7:70. § [Az ági öröklésből kivont vagyon]
(1) Az ági öröklés szabályai nem terjednek ki a szokásos mértékű ajándék tárgyára.
(2) Az ági öröklés szabályai nem terjednek ki arra a vagyontárgyra, amely az örökhagyó halálakor már nincs meg, de kiterjednek az ilyen vagyontárgy helyébe lépett vagy értékén vásárolt vagyontárgyra.
(3) Az örökhagyó házastársával szemben a szokásos mértékű berendezési és felszerelési tárgyakra ági öröklési igényt nem lehet támasztani.

drbjozsef #   2019.08.10. 10:49

horvátzsolt,

Ptk. 7:70.§(2) Az ági öröklés szabályai nem terjednek ki arra a vagyontárgyra, amely az örökhagyó halálakor már nincs meg, de kiterjednek az ilyen vagyontárgy helyébe lépett vagy értékén vásárolt vagyontárgyra.

A "nincs meg"-et persze ne úgy fordítsuk, hogy szublimált és a világűrbe kisugárzott, hanem a KBS-féle értelmezés szerint : nem az örökhagyó tulajdona.

Ha ági öröklés alá eső tárgyat halála előtt elajándékoz, akkor annak se a helyébe, se az értékén vásárolva nem lép semmi. Nem lehet rá követelés.

A köteles részhez hasonló követelés akkor jöhetne szóba, ha az ági vagyont visszterhesen idegeníti el, akár cserével, akár eladással. Csere esetén a helyébe lépő vagyontárgy esik ági öröklés alá, eladás esetén pedig olyan tárgy, ami egyérelműen és igazolhatóan az eladási árból lett vásárolva.

Szerintem, de én ámátőr vagyok.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

horvátzsolt # e-mail 2019.08.10. 10:24

Tisztelt Válaszadók!

Köszönöm a segítséget mindenkinek aki egy percet is foglalkozott a kérdésemmel, hálás vagyok. Külön köszönöm Kovács_Béla_Sándor és aprilismajus segítségét.

Tisztelt Kovács_Béla_Sándor, én csupán próbálom felvázolni a sajnálatos helyzetet. Az ingatlanrész ági vagyonnak minősül és a "fogadott" nagymama jó eséllyel meghal egy hónapon belül. Arra a kérdésre kutatom a választ, hogy megoldható e az "átruházás" úgy, hogy a testvéreknek ne legyen követelése, akár ági vagyonra, vagy bármi másra hivatkozva.

Tudomásom szerint nincs akadálya annak, hogy a halál előtt rövid idővel elajándékozott vagyontárgy vonatkozásában 3. személy, kötelesrész (tudom ez ebben az esetben nem áll fenn), vagy ági vagyonra hivatkozással igényt érvényesítsen bíróság előtt. Annak ellenére sem, hogy az adott vagyontárgy nem képezte a hagyatéki eljárás részét.

Sajnos továbbra is bizonytalan vagyok a kérdés kapcsán, még egyszer köszönöm az eddig nyújtott segítséget.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.08.09. 19:31

Nem győzött meg,
Az nem az én bajom.

www.kbs-ugyved.hu

aprilismajus # e-mail 2019.08.09. 19:14

(S még annyit, nem biztos, hogy felesleges idehozni az osztályrabocsátás intézményét, hisz azzal azt bizonyítom, a Ptk.-tól nem idegen, hogy olyan vagyontárgyat vonjon az örökség körébe, ami már nincs a halálkor az örökhagyó tulajdonában.)

aprilismajus # e-mail 2019.08.09. 19:08

Nem győzött meg, se az osztályrabocsátásnál nem írja, hogy meg kell lennie a vagyontárgynak, se az ági öröklésnél. Az ági öröklés kapcsán a törvény nem szól hagyatékról, csak vagyontárgyakról.

De valószínű, én se vagyok túl meggyőző.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.08.09. 19:03

A hagyatékba azt tartozik bele, ami az örökhagyó halála pillanatában az ő tulajdona. Amit életében elajándékozott, az a halálakor már szükségszerűen nem az övé. (Legfeljebb a köteles rész alapjába számítana bele - de a testvér köteles részre nem jogosult. Ha ági örökös, akkor se.)

(Fölösleges idekeverni az osztályrabocsátás intézményét, az nem az öröklés tárgyát vagy rendjét határozza meg, az egy, a törvényes örökösök közötti elszámolási kötelezettség.)

www.kbs-ugyved.hu

aprilismajus # e-mail 2019.08.09. 18:55

No, például ezen én is gondolkoztam, de ott van az osztályrabocsátás, ott nem csak az az örökség tárgya, ami az örökhagyó halálakor megvan, s itt se mondja a törvény, hogy az ági öröklés alá csak azok a vagyontárgyak tartoznak, melyek a halálkor az örökhagyó tulajdonában voltak, azt mondja pusztán a törvény, a felmenőtől kell származni ajándékozással vagy örökléssel.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.08.09. 18:50

Lépjünk vissza pár lépést: mit örökölhet bárki is? Másképpen: mi tartozik a hagyatékba?

www.kbs-ugyved.hu

aprilismajus # e-mail 2019.08.09. 18:31

Én elég sokat gondolkodtam, s ha az ingatlanrész ági vagyon, akkor a szülő örökli a vagyontárgyat, de a szülő már nem él, ezért a két testvér lesz az örökös.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.08.09. 18:27

Ezt jobb lett volna előzetesen átgondolnod. Különösen az utolsó mondatot.

www.kbs-ugyved.hu

aprilismajus # e-mail 2019.08.09. 18:11

Én mást válaszolok a kérdező kérdésére, nem azt, amit Kovács Béla Sándor, nem az örökhagyó leszármazója lesz a törvényes örökös, s az adott ingatlanrész a fogadott nagymama felmenőjéről hárult ajándékozás útján a fogadott nagymamára, így az ági vagyonnak minősül az.

S ha ági öröklésről beszélünk, akkor a testvérek öröklik majd azt a Ptk. 7:68. §-a alapján, akkor is, ha a fogadott nagymama elajándékozza azt saját halála előtt a kérdezőnek.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.08.09. 18:01

Ez után ági vagyonnak nem számít, és a testvéreknek köteles részi igénye sem lehet.
Mert például végrendelet esetén lehet?

www.kbs-ugyved.hu

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.08.09. 17:54

A kérdés súlyos logikai hibát tartalmaz. A két kiinduló tétel (hogy ti. a nagymama elajándékozza egy ingatlanját, és egy hónapon belül meghal), és a következtetés (hogy tudniillik a nagymama testvérei ági vagyonként igényt tarthatnak az ingatlanra) semmilyen összefüggés nincs. Így aztán egymástól függetlenül lehetnek igazak és hamisak.

Vö.: "A kutya emlős és ragadozó, tehát a kutya háziállat". Vagy fordítva: "A kutya emlős és ragadozó, tehát vadállat".

www.kbs-ugyved.hu

horvátzsolt # e-mail 2019.08.09. 14:38

Engedjék meg, hogy feltegyek egy további kérdést.

Homályos jogi ismereteim szerint, ha a "fogadott" nagymama elajándékozza a 100 millió forint értékű telket, majd egy hónapon belül elhalálozik akkor arra a testvérek, mint ági vagyonra igényt tarthatnak, tekintettel arra, hogy az ajándék értéke meghaladja a szokásos ajándék mértékét.ű

Kérem nyugtassanak meg, hogy tévedek és nem lehet szó ági vagyon jogcímen igényérvényesítésről.

drbjozsef #   2019.08.07. 19:40

Valóban. Jogos.
Akkor marad az ajándék.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

alfateam # e-mail 2019.08.07. 19:19

El is adhatja neked "papíron", akkor csak 4% az illeték
a tulajdonos társaknak elővásárlási joguk van...

drbjozsef #   2019.08.07. 14:20

horvátzsolt,

A legcélszerűbb, ha neked ajándékozza. Ez telek esetén 18% illetéket jelent.

Ez után ági vagyonnak nem számít, és a testvéreknek köteles részi igénye sem lehet.

Azért ez célszerű, mert ha jól értelek, a szándék is ez.

El is adhatja neked "papíron", akkor csak 4% az illeték, és ha 5 évnél régebben tulajdonosa, akkor szja-t nem kell az eladónak fizetnie. Nem szerencsés, mert ez adó és illeték elkerülésére irányuló ügylet lenne (már persze ha nem fizetnél érte a valóságban), ily módon színlelt, és a későbbiekben problémákat okozhat.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.