Fórum öröklés és családjog régebbi elöl     új hozzászólás


Ügygondnok

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.03.15. 20:49

Ha van ismert jogutód, akkor te semmit nem tehetsz. Azon kívül, hogy rábeszéled a perbe lépésre.

www.kbs-ugyved.hu

Adnil6 # e-mail 2020.03.15. 17:57

igen, ő lenne az I.r alperes.

A jogutód pedig azért nem lép be, mert senki nem hívta. És annyira nem jófej, hogy magától belépjen.A bíróságon nekem azt mondták, hogy én nem hívhatom perbe. A per a hagyatéki eljárásnak egyébként nem volt a része.

De nekem igazából csak az a kérdésem, hogy hogy tudom alperesként kimozdítani a pert a mostani álló helyzetből.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.03.15. 15:02

És miért nem lép perbe az I.r. alperes jogutódja?

www.kbs-ugyved.hu

drbjozsef #   2020.03.15. 14:09

Jól értem, az elhunyt 1.r. alperes ennek a bizonyos "lemondás-átvállalás" szerződésnek az egyik résztvevője volt? És ő volt a te eladód?

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Adnil6 # e-mail 2020.03.15. 10:04

Tudom sajnos, és nyilvánvalóan a bíróság is hibázott,hogy fél évig nem volt bejegyezve az ingatlannyilvántartásba a per... De ez azon nem változtat, hogy a felperes, ha már elindította a pert,akkor lépjen. Adtam már be beadványt az elnökségre, a törvényszékre, de mindenhol elutasítanak, hogy addig semmit nem tehet senki, amíg a per félbe van szakadva. A felperes pedig pont lesz*rja a kitűzött a bírságokat is. Szóval én azt szeretném, hogy ez a helyzet kimozduljon. Én tisztán jártam el, nem félek a per folytatásától, csak történjen már kimozdulás.

gerbera317 # e-mail 2020.03.15. 09:23

Ez nagyon komoly egy ügylet. Én a helyedben nem csodálkoznék semmin.

Adnil6 # e-mail 2020.03.15. 09:02

Mindent kiírni hosszú lenne, de a felperes meglehetősen hanyagul és gondatlanul járt el. Nem is tulajdonjog átruházása történt, hanem tulajdonjogról lemondó szerződést kötöttek. Cserébe a másik átvállalt négyszemközt egy banki hitelt, ami a felperes nevén volt. Mire a hitel lejárt volna, a másik fél 90 éves lett volna. A bankot nemhogy nem tájékoztatták, de a felperes még a saját elérhetőségét se adta meg, hogy ha bármi gikszer van, a bank elérje őt. A lemondó szerződésben, pedig nincs nevesítve, hogy a felperes sok hitele közül pontosan melyiket is kéne törlesztenie a másik félnek, se bank, se szám, se semmi amivel azonosítható lenne.

drbjozsef #   2020.03.15. 08:35

Miben fejeződik ki a gyakorlatban az a „elég sajátos és hiányos mód” ?

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Adnil6 # e-mail 2020.03.15. 07:39

Adott egy 2016ban épült ikerház, ennek egyik felében élünk mi. Előtte az üres telken 2011ig 2 tulajdonos volt, akik elég sajátos és hiányos módon állapodtak meg arról, hogy az egyik fél átadja a saját tulajdonrészét a másiknak. 2016ban, 3 hónappal az elévülési idő lejárta előtt, az átadó fél meggondolta magát és a másik fél szerződésszegésére hivatkozva eredeti állapot helyreállítása iránti pert indított a bíróságon. Ekkor már szerkezetkész épület állt a telken, mint később kiderült, én 1 hónappal később kötöttem meg az adásvételi szerződést, az ingatlannyilvántartás tiszta volt, sőt a hónapokkal később a másik felét megvásároló szomszédok idején se volt az ingatlannyilvántartásban semmi. Amikor végül hónapokkal később bejegyezték, kiterjesztették ránk is a pert. A per elindításához képest 2és fél év alatt 2 tárgyalás zajlott, ezalatt az 1.r. alperes meghallgatását a felperes kérésére mellőzték, (csak akkor ha az összes alperes személyesen megjelent) aztán ő meg is halt 2018 augusztusában. Mivel én a törvényi feltételeknek megfelelően vásároltam a tulajdonomat, ellenérték fejében, ingatlannyilvántartásban bízva, én nem tartok attól, hogy vesztesként kerülhetek ki a perből, csak szeretném lezárni. Amióta ideköltöztünk kettővel növekedett a családi létszám, és így már nagyon szűkősen vagyunk, szeretnék rendelkezni az ingatlanommal, a gyerekeimnek pedig szeretnék kényelmesebb életteret biztosítani.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.03.14. 21:09

Kérheted - de őszintén szólva én se értem, minek.

Milyen per ez? Mi a tárgya? Te kivagy benne, tőled mit követel a felperes? Hogy lehet az, hogy a felperesnek nem sürgős a befejezés, neked meg igen? Hogy jönnek ide a gyerekeid?

www.kbs-ugyved.hu

Adnil6 # e-mail 2020.03.14. 19:16

Jó napot! 5.r alperes vagyok egy perben, melynek elsőrendű alperese meghalt 2018 augusztusában, emiatt a per félbeszakadt. A hagyatéki végzést én küldtem ki a felperesnek és a bíróságnak is, hogy hívják perbe a jogutódot, hogy folytatódhasson a per és végre lezárhassuk. A felperes reakciója annyi volt, szerencsére írásban, hogy ha nekem ilyen fontos a per lezárása, akkor ajánljak egy összeget, hogy visszalépjen. A bíróság pedig 1 év alatt 2szer bírta felszólítani a felperest, hogy döntse el, mit szeretne. Most harmadszorra, mivel beadtam egy kérelmet az elnökséghez, hogy a per egy helyben állása bizonytalan helyzetbe sodor engem és az 5 gyermekemet, amit el is utasítottak, mivel a per félbeszakadt és állítólag csak a felperes tudja ebből a helyzetből kimozdítani. Nyilván nem fogja, ahogy eddig se. Kérdésem, hogy ha én nem hívhatom perbe a jogutódot, mint alperes, kérhetem ügygondnok kirendelését, hogy végre kimozduljunk ebből az álló helyzetből. Köszönöm

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.01.13. 08:21

Én töröltetném az alapító, és másikat nem jegyeztetnék be, csak az ügygondnokot - de ezt tényleg neki kell tudnia, hiszen az ő felelőssége.

www.kbs-ugyved.hu

Nika20 # e-mail 2020.01.13. 07:06

Tisztelt Kovács Béla Sándor úr!
Ügyvezető.A beadványnál mit kell beírni az alapítóhoz ez esetben?
Válaszát előre is megköszönve!
Üdvözlettel,Nika20

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.01.10. 14:46

Ez az ügygondnok és az ügyvezető dolga. Te melyik vagy?

www.kbs-ugyved.hu

Nika20 # e-mail 2020.01.10. 13:48

Tisztelt Társasági Jogban - ÜGYGONDNOK bejegyzésben Jártas Ügyvéd Úr/Úrhölgy!

Egyszemélyes kft. ügyvezetője és egyszemélyes tulajdonosa meghalt.Ő volt az egyedüli tag. Leendő örökösei a hagyatékátadó végzésig ügygondnok kirendelését kérték, amelyet meg is kaptak. Ügygondnoki határozat született, amelyben új ügyvezető került kijelölésre.
Kérdésem:
Nincs alapító, nincs tag.
Az üzletrész átadás a hagyatékátadásig nem történik meg, viszont új ügyvezetője lesz addig is a társaságnak.
A változásbejegyzést a cégbíróságon, hogy kell elindítani, mert a beadványban meg kell jelölni az alapítót.
Alapító az örökhagyó vagy az alapító helyett a tagsági jogokat gyakorló ügygondnok?
Kérem szíves segítségét, hogy a beadvány megfeleljen az előírásoknak.
Mielőbbi válaszát várva!
Köszönettel és tisztelettel, Nika20

rigoz # e-mail 2019.03.13. 10:12

Tisztelt Cogito!

Mivel az ügygondnokra - kivételes esetekben eltérően - az ügyvitelére meghatalmazott jogállása irányadó, azaz olyan, mintha maga a képviselt járna el személyesen, viszont az ügygondnok nem köthet egyezséget, nem vehet át dolgot, nem mondhat le jogról, jogot nem ismerhet el a képviselet nevében, kivéve, ha Őt nyilvánvaló károsodástól óvja meg és az ügygondnok lényegében egy ügyvéd vagy ügyvédi iroda, így az ügyvédi törvény rendelkezése alapján álláspontom szerint az elmozdítását a kirendelő szerv indokolt esetben hivatalból bármikor kezdeményezheti egyidejűleg más, arra alkalmas személy kirendelése ügyggondnok kirendelése mellett, mivel az ügygondnokot mindig kötelező kirendelni, ha eljárásának szükségessége felmerül, kivéve azt az esetet, ha polgári perben (nemperes eljárásban) az a felperes számára szükségeltetik, akkor ugyanis csak az ellenfél kérelmére rendelik ki, egyébként a per félbeszakad a jogutódlás bekövetkeztéig vagy megszűnik.

A kirendelőnek kell jelezni az aggályait, aki dönt, feltehetően Ön számára önállóan - csak az ügy érdemében hozott határozattal szembeni fellebbezési vagy más jogorvoslati jog keretében - jogorvoslattal nem támadható végzéssel arról, hogy felmenti-e az ügygondnokot vagy sem.

Cogito # e-mail 2019.03.13. 09:53

Tisztelt Fórumozók! egy kft tagja, ügyvezetője meghalt, élettársa a másik tag. Az elhunyt gyermekei nincsenek jó viszonyban az élettárssal, hagyatéki eljárás még nincs. A törvényes működés helyreállítása miatt, ügyvezet választás érdekében Ügygondnokot rendelt ki a jegyző, aki tulajdonképpen a törvényes örökösek képviseli, mert nem ért egyet az élettárssal, aki szerint a törvényes örökösök csak jogerős hagyatékátadó végzést követően lépnek be a cégbe, végrendelet is előkerülhet.
Az ügygondnok mindenképpen a leszármazókat is ügyvezetőnek akarja választani, amelyet az élettárs jelenleg nem támogat. Mit lehet tenni, mert így nem lesz ügyvezető, nincs törvényes működés.
Az ügygondnok előtérbe helyezheti az örökösök érdekeit a társaság műűködésével szemben? Kvázi ha nem lesz az ő általa megjelölt gyermek ügyvezető akkor mit tehet az élettárs?
Elmozdítható az ügygondnok?
Köszönöm szépen a válaszokat

Anita0624 # e-mail 2012.10.27. 12:55

Értem és köszönöm. Akkor meglátom mit lép a bírónő. Bár az is lehet, hogy addig kiengedik.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2012.10.26. 16:56

Az igaz, hiszen módjában van képviselőt meghatalmazni.

www.kbs-ugyved.hu

ObudaFan # e-mail 2012.10.26. 16:09

Ügygondnokot általában akkor rendelnek, ha valamelyik fél nem érhető el. Önmagában azért, mert előzetesben van valaki, szerintem nem kellene kirendelni, ha a fél elérhető.

Pp. 74. § Ha a cselekvőképtelen félnek vagy a jogi személynek törvényes képviselője, illetőleg az ismeretlen helyen tartózkodó félnek meghatalmazottja nincs, a bíróság a fél részére ügygondnokot rendel. Az ügygondnokra - amennyiben a törvény másként nem rendelkezik - a per vitelére meghatalmazott jogállását szabályozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ügygondnok a bíróság külön felhatalmazása nélkül a peres pénzt vagy dolgot nem veheti át, továbbá egyezséget csak akkor köthet, s a vitás jogot csak akkor ismerheti el, illetőleg arról csak akkor mondhat le, ha ezáltal az általa képviselt felet nyilvánvaló károsodástól óvja meg.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Anita0624 # e-mail 2012.10.26. 16:03

Senki nem tud nekem segíteni pár információval a lenti kérdéseimmel kapcsolatban? :(

Anita0624 # e-mail 2012.10.25. 18:58

A lényeg, hogy egyelőre az én költségem.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2012.10.25. 16:33

Figyelmetlen vagy. Nem állnod kell az ügygondnok díját, hanem előlegezni.

www.kbs-ugyved.hu

Anita0624 # e-mail 2012.10.25. 15:22

Köszönöm! Frankó, hogy ennek a költségét is nekem kell állnom, de hát ez van. Majd csak vége lesz egyszer.

És ez az ügygondnok beszélni fog a férjemmel? Mert a férjem teljes közös felügyeleti jogot szeretne a kisfiúnkra (16 hónapos), heti többszöri láthatást és azt szeretné, ha mindenben, ami a kicsivel kapcsolatos (bölcsi, ovi, esetleges különórák, bármi...) neki is legyen beleszólása. Ugyanígy van az előző házasságából származó két kislányával is, a gyerektartást - mint kiderült - pedig nem fizette. Valószínű nekünk sem fogja, főleg, ha egy időre esetleg bezárják. Félreértés ne essék, én nem szeretném elvenni tőle a fiát, biztosítani fogom a láthatást, mégiscsak ő az édesapja, de amit ő kér (heti min. 50 óra), az szerintem nonszensz. Tehát az ügygondnok felveszi vele a kapcsolatot és ő elmondja neki, hogy mit szeretne, ha továbbítana a bíróságon? Köszönöm, ha válaszoltok ezekre a kérdéseimre is.

ObudaFan # e-mail 2012.10.25. 12:58

A perben majd a bíróság kijelöl ügygondnokot, ennek a költségeit neked kell előlegezni.
Peren kívüli ügyletekben a gyámhatóság rendelhet gondnokot az ügyei vitelében akadályozott személy számára.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/