Fórum öröklés és családjog régebbi elöl     új hozzászólás


Kiskorú gyermek lakcím bejelentés

wers #   2019.12.20. 14:04

Ez nekem elég kavarcos.

A gyermek ügyében szintén csak ezt vizsgálták: szállásadó nyilatkozik-e arról, hogy nem lakik ott a gyermek.

Az anyát, mint szállásadót nyilatkoztatták a fiktiválási ügyben? Biztos? Kiskorú a gyerek? Mert ha igen, akkor ő a nevelő szülő, és fiktiválandó személy nevében kellett nyilatkozatot tenni. Ha nem kiskorú, akkor meg magát a gyermeket kell nyilatkoztatni, hol lakik - ill. hol nem.

(alapjában véve honnan tudja egy "szállás adó" hogy pl. a bérlője tényleg ott lakik-e, vagy csak délutánonként magányra vágyik - vagy egyéb társaságra - és azért bérli a lakást, vagy semmi köze hozzá)

ruggiero #   2019.12.19. 11:02

Wers, köszönöm ismét. A 26 (5b)-vel kapcsolatban nem az én véleményem fogalmaztam meg, hanem a hivatal érvelését. A Hivatal az egyébként releváns 26 (5a)-ra nem is hivatkozott.

A 26. § (5b)-ben foglalt szállásadó-fogalmat túl kiterjesztően értelmezte a hivatal, és egyszerűen összekötötte a tulajdonjoggal a szállásadói minőséget.
Emiatt utasították el a feleség lakcímének fiktiváltatására irányuló kérelmet, nem is vizsgálták az ott-tartózkodás ténylegességét.

A gyermek ügyében szintén csak ezt vizsgálták: szállásadó nyilatkozik-e arról, hogy nem lakik ott a gyermek. A szállásadói mnőségére épít a feleség is a fellebbezésében. Visszás a fellebbezésben tett nyilatkozata a feleségnek, mert szállásadói nyilatkozattal akarja fenntartani a gyermek tartózkodási helyét, úgy, hogy egyben ő, mint szállásadó nyilatkozta le, hogy nem lakik ott 8 hónapja-
  • > nem is adhat szállást, mert mégsem szállásadó az anya.

Az anya neveli a gyermeket, igen, jól érted, és a hivatalnak meg kellett keresnie a gyámhivatalt a gyermek rendezetlen lakcíme miatt, de lehetséges, hogy megvárja ezzel a jogerőt a hivatal, mi a véleményed?

A közokirathamisítás szerintem határeset, azért mégiscsak létrehozott büntetőjogi felelőssége írásos felhívására egy olyan tartózkodási helyet a feleség a gyermeknek, ami valótlan.

don

wers #   2019.12.19. 10:21

Nytv. 26-nak ehhez semmi köze.

Bocs, hiányos. Az 26§ (5b)-ek nincs köze. Simán megáll az 5a.
Szerintem nem valós egy bejelentett lakcím, ha valaki ténylegesen nem ott lakik.

wers #   2019.12.19. 10:07

Ez a jogszabályhely alkalmas volt a gyermek kijelentésére, de nem volt alkalmas a feleség kijelentésée.

Ami elsőre eszembe jutott, azt megtartom magamban. De röviden a meglátásom:

Szállásadó az, aki szállást ad. Persze saját magának is adhat kitekerve értelmezve. De ott dőlnie kellene a kártyavárnak, hogy nem ott lakik. Még le is nyilatkozza (de lehet, hogy csak a gyerek fiktiválásánál nyilatkozta, mert az övé idáig el sem jutott)

Ha jól értem a gyermekeket az anya neveli, a hivatalnak jeleznie kellett volna a gyámhivatalnak, hogy a gyermek lakcíme rendezetlen, mikor fiktiválta. Máshova nem is lehet bejelenteni, csak ahova az anyja bejelentkezett. Ha a gyermek fiktiválásakor azt nyilatkozta, hogy nem ott lakik a gyerek, akkor feltételezhető, hogy ő sem.

Szerintem a Nytv. 26-nak ehhez semmi köze. Megkockáztatom, a feleség itt nem szállás adó, hanem tulajdonos. Fura lenne, ha mindenhova bejelentkezhetne valaki oda, ahol tulajdonrésze van. (jelenleg kettő lakcíme lehet valakinek, egy lakóhely, egy tartózkodási)

büntetőjogi felelőssége tudatában a feleségnek a bejelentő nyomtatványon csatolt külön nyilatkozatban, hogy a tulajdonostársi hozzájárulás megvan a gyermek bejelentéséhez.

Ez nem róható fel a hivatal hibájának, mivel nagy %-ban ez így is szokott lenni, nem indokolt az ügyintézés felesleges akadályoztatása. Mint írta, ezt vizsgáltathatta volna a férj. Ilyenkor ha bebizonyosodok a visszaélés, akkor a lakcím bejelentést törlik, és ez nem fiktiválás. Visszaállítják az eredeti állapotot, azaz az előző bejelentett lakcíme lesz érvényes újra.
(Nem hiszem, hogy közokirat hamisítás, hiszen ő azt csak nyilatkozta, hogy hozzájárult, nem írt alá semmit a férj helyett.)

Hangsúlyozom, ebben az esetben is látnia kell az ügyintézőnek, hogy kiskorú az ügyfél, aki "egyedül" nem lakhat egy lakásban.

ruggiero #   2019.12.19. 09:37

Wers: köszönöm a választ és az új szál felvetését. Az anya fiktiválásra irányuló kérelmét a férjnek elutasította a hivatal, "tulajdonost nem lehet kijelenteni" - indokolással, az Nytv. 26. § (5b)-t felhívva. "ellenkező bizonyításig a szállásadó nyilatkozata igazolja, hogy a szállásadónak nem minősülő polgár bejelentett lakcímadata nem valós". Viszont a feleség szállásadó..

Ez a jogszabályhely alkalmas volt a gyermek kijelentésére, de nem volt alkalmas a feleség kijelentésée.

Se a férj, se a feleség, se a gyermek nem lakik most ott, ez a helyzet.. Az anya elvesztett minden eljárást (távoltartási, büntető, birotkvédelmi), majd zárcsere után angolosan távozott.

A bejelentéskor nyilatkoznia kellett büntetőjogi felelőssége tudatában a feleségnek a bejelentő nyomtatványon csatolt külön nyilatkozatban, hogy a tulajdonostársi hozzájárulás megvan a gyermek bejelentéséhez. Semmilyen hozzájárulást nem adott a férj, a bejelentésre rá két nappal hívott a férjre rendőrt a feleség, és kezdeményzett távoltartást, amit simán elbukott. Feleség Közokirathamisítása megállhat, ha beszerzi a férj a hamis nyilatkozatot az állítólagos "hozzájárulásról" a bejelentéshez? Közreműködött jog létezésére vonatkozó valótlan adat közokiratba foglalásában.

don

wers #   2019.12.19. 06:57

Engem az zavar, hogy az anyának hol van a bejelentett lakcíme? Mert ugye kiskorút csak oda lehet bejelenteni, ahol a nevelő szülő is lakik. Innentől az is zavaros, hogy anyát miért nem fiktiváltatta a férj, feltételezhető, hogy ősem ott lakik.

elsőfokú határozatot helyben hagyja a másodfok szerinted

Nagyon csodálkoznék, ha nem így lenne, de anyát kéne nyilatkoztatni, ő hol lakik, és felszólítani a saját a lakcímének rendezésére.

Bejelentéskor (tartózkodási hely létesítésekor egészen pontosan) nem kérdezte meg egyébként a férjet senki, az 50% alatti tulajdoni hányaddal rendelkező feleség egymaga bejelentette a gyermeket .

Azt innen nem tudhatjuk, hogy ki mit kérdezett, szerintem anya lenyilatkozta, hogy férj egyet ért, maga lakcíme is oda szól, így hivatal részéről rendben.
A férj persze indíthatott volna vizsgálatot, hogy hogyan is történt, akkor nem fiktiválás lett volna (más az eredmény).

ruggiero #   2019.12.18. 13:19

kbs: igen, a bírságolási lehetőség benne is van az elsőfokú határozatban. A lakcímrendezési eljárásban a "kényszerkijelentő" elsőfokú határozatot helyben hagyja a másodfok szerinted? Bejelentéskor (tartózkodási hely létesítésekor egészen pontosan) nem kérdezte meg egyébként a férjet senki, az 50% alatti tulajdoni hányaddal rendelkező feleség egymaga bejelentette a gyermeket .

don

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.12.18. 09:51

valamilyen szankcióval szembesíttetni a feleséget?
Elvileg azt, aki nem teljesíti a lakcím-nyilvántartást érintő bejelentési kötelezettségét, bírságolni lehet.

www.kbs-ugyved.hu

gerbera317 # e-mail 2019.12.18. 09:33

legyen oda bejelentve a gyermek, mert a férj kényszerítette őket a lakás elhagyására
A tulajdonostársak birtokvitáját nem az fogja eldönteni hogy az egyikük egyébként nem ott lakó gyereke be van-e oda jelentve. Ahová odasz@rtak, ott nem a fin§ot kell elhessegetni, hanem magát a sz@rt kell elpucolni.

ruggiero #   2019.12.18. 09:15

kbs: nem lakik ott, amit az anya is lenyilatkozott írásban, többször is (csak különbüző időpontokat megjelölve az elköltözésre). Az anya nem is állítja, hogy ott lakik a gyermek, csak azt kéri, hogy - jogi nonszensz-t kérve - "legyen oda bejelentve" a gyermek, mert a férj kényszerítette őket a lakás elhagyására, de erre persze semmi bizonyítéka nincsen. Ezért is kérdezem, hogy hogy s miként lehet a határozat helybenhagyatásán túl valamilyen szankcióval szembesíttetni a feleséget?

don

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.12.17. 22:19

Alaposan félrement ez az egész. Ott lakik az a gyerek vagy nem lakik ott?

www.kbs-ugyved.hu

ruggiero #   2019.12.17. 20:08

Kedves Fórumozók!

Kiskorú tartózkodási helyével kapcsolatban érdeklődnék. Kiskorú gyermek tartózkodási helyét érvénytelenítette elsőfokon a Kormányhivatal járási hivatala. A tartózkodási helyül szolgált ingatlan férj és feleség tulajdona, férjé nagyobb hányadban, a gyermek pedig feleség előző kapcsolatából származik. Férj "kényszerkijelentette" a gyermeket az Nytv. alapján. Feleség fellebbezett, és saját magát szintén szállásadói minőségére hivatkozva kérte a döntés megváltoztatását, az elsőfok nem vonta vissza a határozatot, hanem felterjesztette a Kormányhivatalhoz az iratokat. Kérdés, hogy mi a gyakorlat, ha két szállásadó nyilatkozata eltérő, mint jelen esetben. Az NYtv. még okirati bizonyítást is előír szállásadó nyilatkozatának megdöntésére. Azaz az Nytv. szerint az ellenkező bizonyításáig a szállásadó nyilatkozata igazolja az ellenkező bizonyításig, hogy a szállásadónak nem minősülő polgár (jelen esetben a kiskorú) lakcímadata nem valós.Tehát kevés lesz a másik szállásadó (tulajdonos) nyilatkozta a férj nyilatkozatával létrejött vélelem megdöntéséhez, vagy azért szükséges még a férjnek egyéb bizonyítékokat is becsatolnia (pl. írásban nyilatkozott a feleség, hogy véglegesen elköltözött). Gyámhatóságot vagy családsegítőt vagy bármilyen gyermekvédelmi szervet a gyakorlatban ilyenkor megkeresi a kormányhivatal, ill. a járási hivatala, ha megvan a jogerős végzés?

don

ObudaFan # e-mail 2018.11.11. 09:56

A szülőknek kell elmennie az okmányirodába.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Pogi 62 # e-mail 2018.11.11. 07:16

Tisztelt Szakértő !
A fiam és a menyasszonya együtt nevelik a kisunokámat a fiam lakásában, ami neki az állandó lakhelye. A menyasszonya vállalkozó, így az állandó lakcímét nem változtatta meg és csak ideiglenesen van bejelentkezve oda. A kisunokám születése után - hiába volt elismerő apasági nyilatkozat,- a lakcímkártyáját automatikusan a mama állandólakcímére írták, nem az lett a lakhelye, ahol él a valóságban.Úgy tudom a GYED EXTRA igénylésénél feltétel a közös háztartásban élés, ami a valóságban megvan, csak papíron nem. Hogyan lehet mekváltoztatni a baba állandó lakcímét ? Mi, vagy ki kell hozzá ?
Előre is köszönöm válaszát !

wers #   2018.08.03. 06:40

(Azt is megjegyezte, hogy ezzel szokták is szórakoztatni egymást az elvált szülők).

Ha majd a szülők megkísérlik, hogy a gyerekük érdekeit nézzék, és felülemelkednek egyéb sérelmeiken, a gyerek ezt később így vagy úgy meghálálja. Nem ezzel, meg hasonlókon kéne szórakozni. Ott a mozi, a strand, játszótér stb... Ott kéne a gyerekkel szórakozni.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.08.02. 19:08

Nem ezt mondtuk eddig is?

www.kbs-ugyved.hu

Ádianyu # e-mail 2018.08.02. 19:03

Szia,
Én a tegnapi napon jelentkeztem át új lakcímre, kisfiammal együtt. A biztonság kedvéért vittem a bírósági végzést is, mely tartalmazza, hogy a gyermek felügyeleti joga 100%-ban az enyém.
Az ügyintéző hölgy nem kérte el, azzal az indokkal, hogy a gyerek papírjai nálam vannak, ezzel bármelyik szülő módosíthatja az állandó lakcímet. (Azt is megjegyezte, hogy ezzel szokták is szórakoztatni egymást az elvált szülők).
A tegnap elhangzottak alapján a szülőséget kell csak tudni igazolni és a lakcím módosításnak nincs akadálya. 10 perc alatt túlestünk a procedúrán.

Vyktor #   2018.06.12. 08:22

Köszönöm a válaszokat.
Lehet, hogy ütközik, de kérdés, hol és hogyan ütközhet-e ki?

Személyes és telefonos érdeklődés alapján írtam, hogy el tudom intézni a családi pótlékot és lakcím kártyát.
Az anyuka legfeljebb az időt tudja húzni.

nonolet # e-mail 2018.06.10. 11:40

Akkor viszont a kizárólagos felügyeleti joggal fog ütközni a a máshol lakás ténye.

Ami aligha OKÉ így.

drbjozsef #   2018.06.10. 11:11

Vyktor,

Lakhatnak nálad, de amíg a kizárólagos felügyeleti jog az exedé, addig azt ő határozza meg, a(z országon belül) a Te beleegyezésed nélkül is. Szerintem nélküle törvényesen nem fogod tudni megváltoztatni a gyerekek címét, még a lakcímkártyáikkal együtt sem. Ha anyuka ezt akarja, akkor együtt kell elmennetek a kormányhivatalba.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

nonolet # e-mail 2018.06.09. 19:06

"miért ne lakhatnának nálam?"

Ez azért gyanús nekem...

"Kizárólagos szülői felügyelete van egy 2012 végzés szerint."

Vyktor #   2018.06.09. 17:35

Tájékozódtam és azt mondták, hogy születési anyakönyvi kivonattal tudom módosítani.

Nincsenek eltiltva tőlem a gyerekek, miért ne lakhatnának nálam? Mi mást tehettem volna?

nonolet # e-mail 2018.06.08. 13:09

"Kizárólagos szülői felügyelete van egy 2012 végzés szerint."

Logikusan.

Akkor talán előbb ezt kéne módosítani...
Ha már hozzád kerültek.

Mert a módosítás nélkül aligha tudod a címüket módosítani.

Hisz milyen alapon is laknak nálad?!

Vyktor #   2018.06.08. 12:15

Május 21-óta nálam laknak. Családsegítőben is tudnak róla.

Vyktor #   2018.06.08. 12:02

Tisztelt Szakértők!

Hogy tudom bejelenti a gyermekeim új lakcímét, ha az anyuka nem adja oda a jelenlegi lakcím kártyákat annak ellenére, hogy szóban és írásban (sms) közölte, hogy a gyerekeinket én neveljem és gondozzam a továbbiakban?

Kizárólagos szülői felügyelete van egy 2012 végzés szerint.
Hivatalos papírunk még nincs, de a családi pótlék igényléshez egyeznie kell az én lakcímemnek a gyerekeiével.