per félbeszakadása


ObudaFan # 2006.01.05. 12:58

Az az eljárási határidőkre vonatkozik. Az én személyes álláspontom szerint a félbeszakadást az elévülés szempontjából úgy kell tekinteni, mintha befejeződött volna a per, vagyis újrakezdődik az elévülés határideje. Természetesen azonban ha pl. az alapul szolgáló hagyatéki eljárás húzódik el annyira, hogy emiatt nem lehet folytatni a pert, az az elévülés nyugvását alapozza meg.

bellicus # 2006.01.03. 22:42

Kedves Gittus !
Úgy emlékszem, a per félbeszakadásáról szóló részben - a perrendtartásban - van valami a határidők folyásáról. Talán ez vonatkozik az elévülésre is. Sajnos nem emlékszem pontosan, csak arra, hogy említve van.
De az is lehet, hogy az elévülésre nem vonatkoztathatók a perrendtartásban általánosan említett „határidők”.

bellicus # 2006.01.03. 22:35

Értem, köszönöm.

gittus # 2005.12.28. 19:15

Bocs hogy beleszólok csak kérdésem volna.

Ptk. 327. § (1) A követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás, a követelés bírósági úton való érvényesítése, továbbá megegyezéssel való módosítása - ideértve az egyezséget is -, végül a tartozásnak a kötelezett részéről való elismerése megszakítja az elévülést.
(2) Az elévülés megszakadása, illetőleg az elévülést megszakító eljárás jogerős befejezése után az elévülés újból megkezdődik.

Ha az elévülést megszakító eljárás nem fejeződik be jogerősen - mivel az ejárás félbeszakadását megállapították - mikor áll be az elévülés.
Ha ezt a gondolat menetet követem a félbeszakadt eljárás örökre (is) úgy maradhat.(?)
üdv

ObudaFan # 2005.12.28. 18:12

Az elévülés nem eljrásjogi jogintézmény, ezért tulajdonképpen bármikor, csak az elévülés miatt a keresetet érdemben el kell utasítani, ha a félbeszakadás időtartama alatt az elévülés bekövetkezett.

bellicus # 2005.12.28. 16:18

És még azt is szeretném tudni, hogy egy ilyen pert mennyi ideig lehet feléleszteni...
Az általános elévülési időn belül?

bellicus # 2005.12.28. 16:14

Helyesbítek: peres eljárás illetéke, csak ez volt feljegyezve.

bellicus # 2005.12.28. 16:11

Csak eljárásjogi illetékről volt szó a mi esetünkben.

ObudaFan # 2005.12.28. 14:49

Semmi nem lesz, ebben az esetben a per félbeszakadt, és nem folytatódik. A szakértői díjra vonatkozóan a nyári Pp-módosítást ajánlom figyelmedbe, a legutóbbi Pp-módosítást pedig az egész félbeszakadási problémára, ami viszont nem változtatott a topic címében feltett kérdésben semmit.

bellicus # 2005.12.28. 11:03

Mi lesz a sorsa annak a pernek, mely valamelyik fél halála miatt félbeszakad és a jogutódját -ha alperes - nem vonják be a perbe? Vagyis semmit nem tesznek, hogy folytatódjon...
Mi lesz a befizetett illetékkel?
Mi lesz, ha a felperes illetékfeljegyzést kapott?