Ügyészség és polgári ügy


bellicus # 2006.03.28. 16:11

Értem. De hogyan fogják a jogerős ítéletet végrehajtani?
Az eredeti állapotot visszacsinálják, akkor is, ha a felek nem akarják? Tudtok mondani ilyesmire példát?

rite csillaggal (törölt felhasználó) # 2006.03.28. 12:23

7/1996. (ÜK. 7.) LÜ utasítás
az ügyészi magánjogi tevékenységről
9. § (1) Szerződés semmisségének megállapítása iránt az ügyész a semmis szerződéssel a közérdekben okozott sérelem megszüntetése érdekében indíthat keresetet. (Ptké. 36/A. §).
(2) A keresetindítás alapjául a társadalom egészének vagy csoportjának sérelme szolgálhat. E körben értékelni kell a jogsértés súlyát, jellegét, vagyoni és nem vagyoni következményeit.
(3) Nem akadálya a keresetindításnak a jogellenes szerződésben kikötött szolgáltatások és ellenszolgáltatások időközbeni teljesítése, valamint az sem, hogy a szerződő felek érdeksérelme nem állapítható meg.
(4) Nem indokolt a keresetindítás, ha az érvénytelenség jogkövetkezményeinek levonása más közérdeknek a szerződéssel okozott sérelemnél aránytalanul nagyobb sérelmét idézheti elő.

Egyébként az is érdekes az ügyben hogy a képviselői klub nem is létezett

rite csillaggal (törölt felhasználó) # 2006.03.28. 12:01

szerintem abszolut nem különös olyan hülyeségekben kezdenek tv-égi felügyeleti eljárást az ügyészség
az a különös hogy csak most teszik ugyan ezt

bellicus # 2006.03.28. 11:38

Kedves Jogászok !
Magánjogi ügyben az ügyészség mikor indíthat eljárást.
Mert különösnek találom ezt a mostani esetet, a Gyurcsány vállalatról van szó.
Kérlek, vonatkoztassatok el a pártoktól és a kampánytól, és magyarázzátok meg, miért nem a panaszos fél indít eljárást.
Kösz.