Egyéves az új Polgári Perrendtartás - Lehetőségeket vagy akadályokat teremt az új törvény? - Szakértők válaszolnak | Budapest, 2019. március 20. szerda | Regisztráljon most!

Fórum cégügyek - társasági jog régebbi elöl     új hozzászólás


Kft. székhelye

Székhely # e-mail 2010.12.19. 10:07

Egyszerűen nem értem. Az ügyvédek között sokan vannak, akik minden ellenőrzés nélkül bejegyeznek székhelyet.
Egyszer sem hallottam viszont, hogy a gondatlan ügyvédet ilyen miatt elmarasztalták volna.

www.szekhely.com

kovacsz # e-mail 2010.11.17. 13:11

Jól tippeltem :-) Hamis bérleti szerződések...

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2010.11.17. 12:57

Elnézést, de a két tanú közreműködése mellett aláírt magánokiratot még a bíróság is teljes bizonyító erejűnek fogadja el. Hogy jönne ahhoz egy ügyvéd, hogy hatóságosdit játsszon, és még a bíróságnál is kekecebb legyen? A fizető ügyféllel szemben...

(Kéretik egy picit óvatosabban fogalmazni; nagyon nem mindegy, hogy az ügyvédet bűncselekménnyel vádolod, vagy egyszerűen arról számolsz be, hogy tette a dolgát.)

www.kbs-ugyved.hu

eeandi # e-mail 2010.11.17. 12:09

Voltam rendőrségen is, tettem feljelentést. Bár nem tudom, mit fognak ténylegesen csinálni, mert az ügyintéző hölgy reakciója annyi volt: Na és? Másokhoz meg beköltöznek.

Rosszul fogalmaztam: a székhelyhasználati engedélyeket nem ellenjegyezte, de mindenesetre elfogadta és három esetben csatolta is az ügyvéd.

De még mindig nem térek magamhoz, nem kéne azt mondania, hogy kedves tulajdonos, legyen szíves a személyazonosságát igazolni??
Lazán elfogad egy nyilatkozatot, hogy "alulírott xy, mint a ... szám alatti ingatlan kizárólagos tulajdonosa beleegyezésemet adom ahhoz, hogy az ingatlant xy kft. székhelyként használja és cégtáblával megjelölje."
Az alulírott után semmilyen személyi adat, anyja neve, született, adószám, szóval semmi csak egy (hamis) aláírás alul és két tanú aláírása lakcímmel, de szintén semmi személyi adattal.

ObudaFan # e-mail 2010.11.17. 11:44

Az valóban nagy hiba viszont, ha tényleg ellenjegyezte.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2010.11.16. 10:53

Másrészt pedig a két tanús okirat teljes bizonyító erővel bír, így az elfogadható.

Az ellenjegyzése viszont - hogy is mondjam csak - meglehetősen laza dolog. Különben is: minek kell a már amúgy is teljes bizonyító erejű magánokiratot még ellenjegyezni is?

www.kbs-ugyved.hu

ObudaFan # e-mail 2010.11.16. 10:30

A cégbíróságra a székhelyigazolást nem kell benyújtani. Másrészt pedig a két tanús okirat teljes bizonyító erővel bír, így az elfogadható. Viszont feljelentést tehetsz.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

eeandi # e-mail 2010.11.15. 20:30

Voltam a Cégbíróságon, kértem betekintést az iratokba.
Már 7 cégről van szó, mert kaptam jött az APEH-től is egy levelet a múlt héten...

  • 2 cég esetében találtam Nyilatkozat a székhelyhasználat engedélyezéséről c. iratot, 1 esetben Székhelyhasználati igazolást (ami inkább bérleti szerződés volt a szöveg szerint, hogy én havi 6.000 Ft-ért bérbe adom az egyik szobámat) és az én nevemet valaki szépen aláírta két tanú kíséretében,+ tulajdoni lap másolat, ezek mind ugyanaz ügyvéd által ellenjegyezve
  • és a másik 4 cég esetében nincs semmi arról, hogy milyen jogcímen használhatják a székhelyet, ezek is egy (másik) ügyvéd által ellenjegyezve.

Az ügyvédnek nem kell(ene) elkérni a tulajdonos személyi igazolványát??? Tényleg elég egy fecni 2 tanúval és egy hamis aláírással?

És a másik 4 esetben, nem kellett volna igazolni a székhelyhasználati jogosultságot?

ObudaFan # e-mail 2010.11.05. 12:11

1998. évi XI. törvény
az ügyvédekről
27/E. § Cég létesítő okiratának és a létesítő okirat módosításának ellenjegyzése során az ügyvéd az ingatlan-nyilvántartási adatok és a tulajdonjogra vonatkozó, használatra feljogosító okiratok megtekintésével győződik meg arról, hogy a jognyilatkozatot tevő fél (meghatalmazottja) által az okiratban a cég székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként megjelölt ingatlan a cég tulajdonát képezi-e vagy használatára a cég jogosult-e, továbbá meggyőződhet arról is, hogy az más cég székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be van-e jegyezve a cégjegyzékbe. Ha ennek eredményeként az ügyvéd azt állapítja meg, hogy az ingatlan székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként való megjelölése a jogszabályokkal ellentétes, köteles a közreműködést megtagadni.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

bandeeraz # e-mail 2010.11.05. 12:00

jogosságát...

bandeeraz # e-mail 2010.11.05. 11:59

Mi mondja ki, hogy ellenőrizni kell a székhelyhasználat jogosultságát?

kovacsz # e-mail 2010.11.05. 11:42

6 szor. :-)

kovacsz # e-mail 2010.11.05. 11:39

Nem védve az ügyvédett pl. kapott egy kamu bérleti szerződést.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2010.11.05. 11:37

Kicsit fakenek tűnik a dolog. Az ügyvédi közreműködés kötelező, az ügyvédnek pedig ellenőriznie kell a székhelyhasználat jogosultságát. A praxisát kockáztatja az az ügyvéd, aki ezt nem veszi komolyan.

www.kbs-ugyved.hu

kovacsz # e-mail 2010.11.05. 11:36

Ui: A cégbíróság helye szerinti illetékes rendőrkapitányságon.

kovacsz # e-mail 2010.11.05. 11:35

Nyugodtan akár reendőrségi feljelentést is lehet tenni. Min. valaki magánokirat-hamisítást követett el a valótlan székhely bejelentéssel, de cégbírósági bejegyzés esetén ez már közokirat-hamisítás is történhetett, a többiről nem beszélve.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2010.11.05. 11:31

A cégbíróságon jelentsd be.

www.kbs-ugyved.hu

eeandi # e-mail 2010.11.05. 11:29

Hol jelentsem be? Rendőrségi feljelentést tegyek?

Közben sikerült felhívnom a Cégbíróságot, azt mondták, hogy ha tudom a cégek nevét akkor azokat töröltethetem a lakcímemről. De azt nem nézik meg, hogy vannak-e más cégek is bejelentve hozzám...

Egyébként nem értem, hogy a hozzájárulásom nélkül hogyan lehetséges, hogy céget jegyezzenek be a lakcímemre??

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2010.11.05. 11:25

Bejelented, hogy hamisítás történt.

www.kbs-ugyved.hu

eeandi # e-mail 2010.11.05. 11:14

Üdvözletem!
Segítséget szeretnék kérni.

Rájöttem, hogy a lakásom címét legalább 6 kínai tulajdonú cég jegyeztette be a Cégbíróságon székhelyként. (Folyamatosan kapom a postától a bedobott Tértivevényeket különböző Hatóságoktól.)
Mit tudok tenni?

Segítséget köszönöm.

ObudaFan # e-mail 2009.10.12. 18:45

Kft-nél 500e a minimális törzstőke.
115. § (1) A társaság bejegyzésére csak azután kerülhet sor, ha a bejegyzési kérelem benyújtásáig minden egyes pénzbeli hozzájárulásnak legalább a felét a társaság javára befizették.
(2) Ha a pénzbeli hozzájárulások teljes összegét a társaság alapításakor nem fizették be, a fennmaradó összegek befizetésének módját és esedékességét a társasági szerződésben kell meghatározni. A társaság cégbejegyzésétől számított egy éven belül valamennyi pénzbeli hozzájárulást be kell fizetni.
(3) Egyszemélyes társaság alapítása esetén a cégbírósághoz történő bejelentés előtt a nem pénzbeli hozzájárulást a társaság rendelkezésére kell bocsátani, illetve a pénzbeli hozzájárulás tekintetében a 115. § rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az alapító okirat ilyen rendelkezése esetén elegendő százezer forint pénzbeli hozzájárulásnak a cég javára történő befizetése.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Tottoro # e-mail 2009.10.12. 17:27

Még valami: Az ügyvéd titkárnője akit felhívtam cégalapítási kérdéseimmel, egyből 500 ezer törzstőkét mondott. De olvasom hogy van már 100000 ft is önrész is.Van valami különbség a cégek között emiatt???Változott esetleg az alapítás,hogy ezt nekem nem ajánlották?

Tottoro # e-mail 2009.10.12. 17:17

A kérdés még az lenne,hogy milyen gyorsan reagálnak egy ilyen kérésre,mert sürgős lenne....

ObudaFan # e-mail 2009.10.12. 16:37

Nem engedélye kell, hanem eseti gondnokot kell, hogy kirendeljen az aláíráshoz.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Tottoro # e-mail 2009.10.12. 15:41

Ez rendben van , ha ő hibázott, de engem inkább az eleje érdekelne. Kell -e gyámhatósági engedély ha kiskorúnak is van tulajdonhányada!